Răspuns pentru DUMITRU, F. AS nr. 1281 - "Am steatoză hepatică"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: mirceapeia@yahoo.com

Este important de știut că steatoza hepatică re­prezintă, de cele mai multe ori, o manifestare be­nignă, care rareori necesită tratament. Totodată, acumularea de grăsimi în exces în interiorul ce­lu­lelor hepatice poate fi un feno­men temporar sau de durată. Fica­tul este organul responsabil de trans­­formarea grăsimilor ingerate prin alimentație, astfel încât să poa­tă fi asimilate și stocate în orga­nism. Când acest proces este pertur­bat din variate cauze (abuzul de alcool, medicamente, tulburări de nutriție sau endocrine), grăsimile, în special tri­gliceridele, se acumulează în interiorul hepato­citelor. Și chiar dacă, așa cum spuneam, steatoza hepatică poate avea mai multe cauze determinante, cum sunt tul­burările de nutriție, diabetul sau ad­mi­nistrarea unor me­dicamente (te­tra­cicline, corti­zon), alcoolul ră­mâne cel mai important factor favo­rizant. Mai mult, excesul de alcool se aso­cia­ză frecvent cu expunerea la toxine și poate produce alte simp­to­me, precum febra, obo­seala și icte­rul, chiar dacă, de regulă, simpto­mele steatozei sunt vagi sau chiar lipsesc, cu excepția situațiilor în ca­re di­mensiunile ficatului sunt foarte mari față de normal și pot apă­rea episoade dureroase. În con­cluzie, descoperirea și înlătura­rea cauzei care stă la baza stea­tozei he­patice este importantă, deoarece, lăsată ne­tratată, această anomalie poate declanșa apariția altor pato­logii.
Ca abordare terapeutică, anumite măsuri diete­tice (reducerea aportului de grăsimi și dulciuri, evitarea consumului de alcool), un pro­gram regu­lat de exerciții fizice și reducerea greută­ții corpo­rale, pot contribui substanțial la normali­zarea func­ției hepatice.
Tratamentul naturist al steatozei hepatice vi­zează încetinirea evoluției bolii, corectarea deze­chi­librelor și, în special, restabilirea funcției he­patice.
* Armurariul - este recunoscut rolul acestei plante în tratamentul complementar, nu numai pentru steatoza hepatică, ci și pentru alte afecțiuni ale ficatului, cum sunt hepatita și ciroza.
* Păpădia - acționează foarte bine în asociere cu armurariul și are un pronunțat efect depurativ asupra ficatului. Stimulează producția bilei și ame­liorează congestia hepatică. Se recomandă consu­mul frunzelor crude, sub formă de salată, sau de­coct din plantă uscată (3 căni pe zi).
* Turmericul - conține un pigment galben (curcumina) care stimulează notabil funcția he­pa­tică și protejează ficatul de acțiunea radica­lilor li­beri. Extractele de turmeric sunt standar­dizate la 90-95% curcumină și pot fi administrate în doze de 250-500 mg, de trei ori pe zi.
* Garcinia - contine acid hidroxicitric, care re­duce transformarea glucidelor în grăsimi și, împre­ună cu picolinatul de crom conținut, prezintă un efect protector asupra ficatului, activând diges­tia și procesul de topire a grăsimilor. Se adminis­trează câte o capsulă, cu 30 de minute înaintea me­selor principale.
Un alt produs complex, care poate fi folosit în combaterea steatozei hepatice, este Lipotropic 1000 Plus. Acesta reduce nivelul colesterolului și al trigliceridelor, stimulând sinteza hepatică a fosfo­lipidelor care reduc acumularea de lipopro­teine de foarte joasă densitate (VLDL).
Să auzim numai de bine!


Dr. LAWRENCE CHUKWUDI NWABUDIKE - medic primar dermatolog, acupunctor și homeopat - București. Tel. 0752/30.45.36, 0746/01.76.60, e-mail: chukwudi.nwabudike@live.com

"Sunt diabetică și am o rană la picior, care nu se vindecă"
(Răspuns pentru MARCELA DOINA - Iași, F. AS 1226)


Stimată doamnă,
Ulcerele la nivelul picioarelor pacienților cu diabet zaharat sunt o problemă des întâlnită și sunt cunoscute sub denumirea de "ulcerele piciorului diabetic". Este o problemă cu care mă întâlnesc zilnic în cabinetul meu, așadar, voi incerca să vă ofer, atât dumneavoastră, cât și altor cititori, o pri­vire de ansamblu, care sper să vă ajute să luați decizii potrivite.
În fiecare an, aproximativ 5% din pacienții cu diabet vor dezvolta ulcerele piciorului diabetic. Dia­betul este cauza a peste 60% din amputațiile netraumatice ale membrelor inferioare, prin ur­mare, eforturile către prevenție și tratamentul adec­vat sunt imperative.
Cauzele ulcerelor pot fi împărțite în neuropate (tul­burare neurologică), arterio­pate (tulburare de circula­ție), infecțioase (invazie cu microbi).
Din studiile publicate (sunt și eu autorul unei lu­crări) rezultă că majoritatea ulcerelor piciorului diabetic par să fie cauzate de neu­ro­patie (69% din cifrele noas­tre), apoi de infecții și, în ultimul rând, de arteriopatie.
La pacienții diabetici cu neuropatie există o lipsă de sensibilitate care îi predis­pune la traumatism, au pie­lea uscată, fragilă. Fiindcă nu pot simți, pacienții se expun la temperaturi foarte înalte sau joase, fără să își dea seama. De asemenea, pot suferi traumatisme la nivelul picioarelor (lovituri), chiar repetate, fără a le observa. În cazul dumneavoastră, aceste trau­ma­tisme s-au manifestat prin bătături (numite calusuri în termeni medicali), care au fost excizate, rezultând ulcere. Infecțiile, mai ales cele fungice (cu ciuperci), fie la nivelul unghiilor, fie la nivelul pielii, se pot suprainfecta cu bacterii, provocând ulcere. Mulți pacienți cu diabet suferă de tulburări de circulație, fie la nivelul vaselor mari, fie la nivelul vaselor mici, ceea ce pre­dispune la moartea țesuturilor, prin urmare, la ulcere. Ulcerele piciorului diabetic, din cauza ten­dinței lor de a duce la gan­grene (moartea țesuturilor), pot provo­ca amputări. Acest lucru le trans­formă într-o urgență medicală, care trebuie tratată într-o unitate medicală specializată.
În ce privește tratamentul care vi s-a aplicat, conform celor spu­se de dumneavoastră, a fost neadecvat, din mai multe motive. Deși sunt și eu un adept al tra­tamentelor naturiste, băile picioa­relor, într-un caz ca al dvs., ar trebui făcute cu foarte mare precauție. Adesea, ele lasă multă ume­zeală și cresc riscul de infecție, chiar prin felul greșit în care sunt făcute. De asemenea, tincturile din plante pe care le-ați folosit au o bază alcoolică, iar aceasta face că ele să aibă un efect de caute­rizare (ardere) asupra ulcerului, ceea ce poate îm­piedica vindecarea.
Ați putea încerca următoarele recomandări și tratamente:
* Inspecția zilnică a picioarelor - este foarte importantă, pentru a de­pista orice modificare care ar pu­tea fi începutul unui ulcer. Pentru cei cu probleme de flexibilitate sau de mobilitate, se poate pune o oglin­dă înclinată și piciorul pus în fața ei, ori se poate cere ajutorul unui om de încredere.
* Încălțăminte adecvată - greutatea o repre­zintă faptul că diabeticii nu-și simt piciorul, iar moda actuală ne îndeamnă către purtarea unui tip de încălțăminte care nu este sănătoasă pentru pi­cioare. Caracteristicile generale ale unor încălțări adec­vate prevăd un toc de maximum 2,5 cm; lăți­mea anterioară (unde sunt degetele) în interiorul încălțămintei, mai mare decât lățimea degetelor, pentru a evita presiunea asupra lor; partea anteri­oară bombată, mai ales pentru cei cu degete îndoite, așa-numite degete în gheară; partea anterioară aco­perită, pentru a elimina riscul traumatismului; tălpi flexibile, cu branțuri moi, pentru a nu crea presiune asupra tălpilor; interiorul căptușit, pentru a evita fricțiunea cu pielea piciorului. Din fericire, și la noi în țară există centre care pot face încălțăminte la co­mandă, folosind calculatoare pentru a măsura presiunea exercitată de picioare, în timpul mersului. Acest lucru ajută foarte mult la tratamentul ulcere­lor neuropate.
* Tot la acest capitol trebuie spus că nu este deloc recomandat ca pacienții cu diabet să meargă desculți, chiar și în casă. Personal, am văzut multe cazuri de pacienți cu case "curate", care s-au pre­zentat, totuși, cu ace sau alte obiecte ascuțite înfipte în picior, fără să-și dea seama de ce acestea li se umflă. Se recomandă papuci foarte moi, preferabil făcuți din lână, sau stofă, cu tălpă protectoare, nu de plastic.
* Unghiile trebuie tăiate regulat. Deși se re­comandă tăierea dreaptă a lor, eu aș îndrăzni să re­comand și ridicarea colțurilor unghiale. Se reco­mandă clești de unghii, dar cu vârfuri rotunjite, nu ascuțite, ca să evitați înțepările. Pentru cei cu pro­bleme de vedere sau de mobilitate, va trebui chemat un ajutor.
* Se recomandă băi zilnice la picioare, cu spălare între degete și ștergere în aceste zone.
* Pentru că pacienții cu diabet, din cauza neu­ropatiei, tind să aibă pielea uscată și fisuri se reco­mandă creme hidratante pentru piele uscată și cre­me cu efect hidratant și keratolitic pentru tălpi.
* Mersul îndelungat pe jos, pe bicicletă, înotul sau alte exerciții ușoare pot ajuta diabeticii să își crească fluxul sanguin la nivelul picioarelor.
* Medicamente de folos pentru neuropatie sunt: acidul alfa-lipoic, vitamina E, Neuromion (un medicament din plante).
* Arteriopatia poate fi tratată cu medicamente ca: Sulodexid, Cilostazol, Pen­­toxifilin, Gingko biloba. Se poa­te încerca și oxigenul hiperbar, deși rolul lui este încă în dezbatere, mai ales ținând cont de costurile ridi­cate ale procedurii.
* Homeopatia este foarte utilă în multe situații - cu­prum metallicum, aurum me­tallicum, capsicum, causti­cum, hype­ricum (pentru neu­ro­patie); au­rum metallicum (pentru arte­riopatie), bella­donna, staphy­lococcinum (pen­­tru infecții bac­­teriene). În situații de ne­croză, arnică și lachesis.
* Acupunctura este și ea foarte bună, atât pentru neu­ropatie (am publicat lucrări și pe plan internațional în acest sens), cât și pentru arteriopatie - s-a de­monstrat că acupunctura ar putea crește fluxul sanguin la nivelul vaselor mici ale pielii.
* Este bine să vă duceți regulat la medicul spe­cialist, pentru controlul regulat de rutină al pi­cioarelor, precum și să participați la grupuri pentru pacienți, astfel încât să fiți la curent cu cele mai noi informații.
Vă urez succes!