Buba care se va sparge

Claudiu Tarziu
România are un aparat de stat obez, cu picioare de ceară.

Nu-i un se­cret, dar parcă prea adesea uităm asta. Din cei 4,8 milioane de salariați, 1,4 lucrează pentru stat, în adminis­tra­­ție, instituții sociale (edu­ca­ție, să­nă­tate etc.) sau companii subor­do­na­te. Bugetari, carevasă­zi­că. Prin fi­rea lu­cru­rilor, bugetarii consu­mă din ce produc privații, adi­că restul de 3,4 mi­li­oa­ne. Dar tot aceștia din urmă plătesc și ce­le peste 6 milioane de pensii. Unele, spe­ciale.
La o privire superficială s-ar spu­ne că avem o productivitate de in­vi­diat, dacă acoperă aceste nevoi ale statului. Adevărul este însă că statul crește și înmulțește taxele și impo­zi­tele, pentru a nu se sufoca. Și ne stran­gulează pe noi, cetățenii lui. În plus, se împrumută masiv și la prețuri mari. Astfel, datoria publică a Ro­mâ­niei a ajuns la aproape 38% din Pro­dusul Intern Brut (PIB), adică apro­ximativ 64 de miliarde de euro. Da­torie cu dobânzi strașnice, pentru care a fost amanetat viitorul copiilor noș­tri. Bine, copiilor nu le prea pasă, fie pentru că aleg să părăsească țara în pas voios, în căutarea unei societăți pros­pere și predictibile, fie pentru că prezentul le ocupă tot timpul. Așa se face că peste 400 de mii de tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani (aceea specifică formării și uceni­ciei), n-au chef, nici să se școlarizeze, nici să muncească. Și nu doar că n-au apetit, dar nici măcar nu și-au pus vreodată problema să lucreze sau să se pregătească în vreo meserie. Drept care, trai nineacă pe banii babacilor! Când n-or mai putea bătrânii, vor juca la loto. Sau se vor angaja la stat, că acolo nu-ți trebuie musai califica­re, ci numai o bună recomandare. De la partid, eventual.
Ce să mai zici? După ce că se nasc puțini, se nasc și leneși. Dar din vina noastră, nu a lor. Noi, generațiile mature, le-am creat contextul și le-am dat "modelele".
Cert este că, în acest ritm vesel și iresponsabil, de Zorba Grecul, statul român va deveni minimal. Nu din în­țe­lepciune, ci din necesitate. Ba, poate că va fi minimalist de-a dreptul. Și-atunci, și pensionarii români vor emigra, lăsând, în sfârșit, loc liber migranților din Orientul Mijlociu.
Am folosit atât de multe cuvinte, pentru a exprima o realitate simplă și care poate duce la deces: forța de muncă este puțină și prost împărțită - peste o treime tăind frunze la câinii statului. Cauzele sunt și ele ușor de identificat pentru o minte lucidă: de­fi­citul general de educație și incom­pe­tența clasei politice. Prima o de­ter­mină pe a doua, iar a doua o perpe­tuea­ză pe prima. Mai precis, politi­cie­nii, care în școală au practicat co­ri­gen­ța, nu doar că ne-au adus în si­tua­ția de repetenție, dar s-au îngrijit ca să nu vină din urmă vreo generație sal­va­toare. Plea­va, oda­tă ajunsă la pu­te­re, nu e în sta­re decât de catastrofe. Cât mai răb­dăm? Cât oa­menii vrednici vor sta deoparte.