Post scriptum la o călătorie prin Europa

Ciprian Rus
Am revenit în țară, după o lungă și rodnică expe­riență jurnalistică prin Vestul continentului, în cău­tarea de urme vechi, românești.

Luând Europa de-a latul, de la București, direct pe coasta Atlan­ticului, pe un drum cu mașinile, în­tins pe mii și mii de kilometri, am de­pășit mii de automobile purtând marca Dacia și numeroase TIR-uri încărcate cu Duster-uri venind dinspre România. Sigur, firma este franceză, dar faptul că un brand românesc, un produs "made in Romania" se vinde la o scară atât de largă îți dă o senzație de mare optimism. Occi­dentul a tre­cut peste stereotipiile (majoritatea, desigur, false) le­gate de "românii țigani" și se încrede în munca făcută de ei, o apreciază și o încurajează! Impresia aceasta avea să ni se confirme, mai apoi, la tot pasul. Chelneri germani care știau expresii în limba română, încântați să afle că suntem conaționali cu foști colegi de-ai lor, pe care îi apreciau foarte tare, taximetriști care țineau să ne con­vingă că (în Austria și Germania, bunăoară) ima­ginea românului s-a schimbat radical față de cea a "mâncătorilor de lebede" de la începutul anilor '90, oameni care știau de la televizor despre frumusețile na­turale ale României (popularizate intens de en­glezi), despre faptul că e "o țară verde", cum rar mai găsești în Vest. Peste tot pe unde au trecut prin Eu­ropa, la muncă sau ca simpli turiști, românii "au sfințit" locul în ultimii ani, iar lucrul acesta se vede limpede, fie că ești la Viena, la Rouen sau la Mainz.
Cu senzația aceasta, de bună așezare a țării, ne-am întors acasă, gata să ne punem pe scris, să transmitem opti­mismul cu care ne-am încărcat în tradiționala noastră călătorie de toamnă, pe urme vechi, româ­nești. Dar n-am ajuns bine, și ne-am trezit în aceeași mocirlă po­litică pe care o lăsasem și pe care, sub impresia bu­nă a Occidentului, o uitaserăm. Același cinism, când e vorba despre omul de rând, aceeași răutate, când vine vorba de firmele oneste, care încearcă să facă un ban în România, aceeași atitudine sfidătoare la adresa justiției, aceeași indiferență față de cultura națională, același nepotism de partid și de stat. Jafuri la ordinea zilei, bani sifonați cu nerușinare "în fa­milie", o instabilitate în viziunea despre eco­no­mie și fis­calitate, care te fac să realizezi că e un ade­vărat no­roc că Ro­mâ­nia încă există, condusă de ase­menea incompetenți ticăloși. Senzația că țara aceas­ta se dez­voltă fără conducere, din energia ei de a su­pra­viețui, e tot mai puternică. Doamne, și cât de de­parte puteam fi, dacă eram conduși - nici măcar de oa­meni cu mult mai competenți - ci doar un pic mai cinstiți!