"M-am vindecat de nevralgie de trigemen bilaterală, cu ajutorul d-nei dr. Sanda Piroșca"

Cititor Formula AS
Prin intermediul revistei "Formula AS", doresc să-i mulțumesc din suflet d-nei dr. Sanda Piroșca, pen­tru că m-a vindecat complet de nevralgie de tri­ge­men bilaterală.

Am aflat despre dânsa dintr-un articol publicat în "Formula AS" (nr. 782/2009), am căutat-o și rezultatele au fost peste așteptări. Crizele de ne­vral­­gie au început în mai 2009, și constau în dureri insuportabile, stări con­tinue de leșin, in­som­nii, din cauza durerilor, și ame­țeli permanente. Viața mea a devenit o luptă continuă cu crizele, care durau de la câteva ore la câteva zile. La scurt timp du­pă apariția nevralgiei de trigemen, m-am îmbol­năvit și de ne­vralgie Arnold. În fiecare zi starea mea se agrava. Am fost la mai multe clinici de neu­rologie din Cluj și mi-am făcut toate analizele posibile. Diag­nosticul a fost același: nevralgie de trigemen cu crize bilate­rale, atât pe dreapta cât și pe stânga. Ast­fel, am urmat un tratament cu Car­bama­zepină (Ta­ver), dar rezul­tatele nu au fost de­loc cele așteptate. Pe lângă faptul că aveam dure­rile la fel de intense, am început să îmi pierd pute­rea de concen­trare și aveam o stare perma­nentă de obo­seală. După două săptămâni de la înce­pe­rea trata­men­tului d-nei dr. Pi­roșca, crizele de ne­vral­gie de trigemen, nevral­gie Arnold și ame­țelile au dis­părut complet, iar spre sfâr­șitul trata­mentului, du­re­rile erau doar o amintire ne­plă­cută. Precizez că a fost un tra­tament nedureros, fără efecte ad­verse, după care m-am simțit plină de viață și de energie.
Doresc să-i mulțumesc din tot sufletul d-nei dr. San­da Piroșca, un medic de înalt profesionalism și o persoană specială, care se dedică pacienților. La re­comand tuturor celor care suferă de această boală cumplită să-și acorde o șansă la vindecare și să urme­ze tratamentul d-nei dr. Sanda Piroșca. Mul­țumesc și colectivului revistei "Formula AS", pentru informa­țiile și articolele de excepție pe care le publică.

Cabinetul d-nei dr. Sanda Piroșca se află la adresa: str. Pietroasa (Aurel Suciu), nr. 57, Cluj-Napoca, consultații între orele 10-14, tel. 0741/21.71.20 sau 0742/15.32.16.
GEORGIANA SUCIU - Cluj-Napoca, tel. 0743/70.66.77