ZODIACUL LUNII AUGUST

Tana Rosca
- În august, planetele par să-și fi dat întâlnire în zodia Fecioarei. Marele benefic Jupiter petrece ultima sa lună în acest semn, însoțit de Nodul Nord și de Mercur, apoi, din 6, de Venus, iar din 22, de Soare. Toți ne vor ajuta să ne ocupăm de relațiile cu colegii noștri, de starea sănătății și de animalele noastre de companie. Felul în care ne îngrijim acum de aceste domenii din viața noastră își va lăsa amprenta, în mod pozitiv sau negativ, în anii ce vor urma. Saturn, în Săgetător, primește și el un companion în persoana micului malefic Marte, din 3. Cel mai greu ne va fi să suportăm aceste tensiuni până pe 14, când Saturn va reveni în mișcare directă și cele două planete vor putea să se pună la treabă, cu hotărârea care le caracterizează. Până atunci ar fi bine să evităm orice activități cu coeficient de risc. Energia nervoasă poate fi dirijată cu succes în proiecte care cer multă concentrare. Eclipsa de Lună din Vărsător se petrece pe data de 18 și afectează mult mai puternic femeile decât bărbații. Viața socială poate deveni deosebit de agitată în preajma acesteia, iar relațiile cu femeile pot să se dovedească foarte greu de gestionat. Atenție și la mânuirea obiectelor electrocasnice și electronice -

BERBEC
Ușor cu pianul pe scări


Planeta guvernatoare a zodiei dvs., Marte, părăsește pe 2 zodia Scorpionului, și cu această oca­zie, trăirile dvs. devin mai puțin intense și sunteți capabili de mai multă obiectivitate. Pătrunzând în Săgetător, unde se găsește și Saturn retrograd, vă poate umbri con­ce­diul, dacă, de exemplu, conduceți impulsiv. N-ar fi o idee bună nici să faceți sporturi extreme, din pricina aceleiași predispoziții către acci­den­te. O alternativă la acest sce­na­riu ar fi că unele atitudini radicale pe care vă încăpățânați să le sus­țineți public vă pot atrage antipatii. Dacă persistați în ele, este posibil ca și prestigiul dvs. să aibă de su­ferit. Saturn devine direct pe 14, iar după aceea vă vine mai ușor să vă exer­citați autocontrolul, căci cele două planete nu mai trag una hăis și alta cea. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să renunțați la moderație.
BANI: În primele zile ale lunii trăiți un conflict între nevoia de a vă implica într-o afa­cere care de abia începe și cea de a vă relaxa și a cheltui.
CARIERĂ: Există posibilitatea de a face progrese semnificative luna aceasta. Na­vi­gați cu competență în postura de lider de echipă, iar șe­fii dvs. sau au­toritățile nu pot să nu fie impre­sio­nați de acest lucru. Zi­lele optime sunt cele de 11 și 18.
DRAGOSTE: Relațiile noi se adâncesc mai ales până pe 5, iar în cuplu, zilele cele mai tandre se anunță 1 și 17.
SĂNĂTATE: Pe un fond de ener­gie bună trebuie controlată tendința de îngrășare.

TAUR
Cine-i tare în parcare?


Energia inves­ti­tă pentru înfrumusețarea casei și cultivarea relațiilor de familie este bine plasată, cel puțin până pe data de 5, când Soarele și micul benefic Ve­nus, planeta dvs., se găsesc alături, în Leu. Între 6 și 22, va fi mai mult vorba despre cine are mai multă autoritate în familie, dar întâlnirile vor avea totuși un final constructiv. Relațiile cu prie­te­nii pot fi marcate de anumite ten­siuni. Aceste tensiuni pot fi mai de­grabă implicite, în prima jumătate a lunii dar pot deveni explozive către final, mai ales pe 25-26 și 30-31.
BANI: Dacă aveți datorii sau nu sunteți în ordine cu nis­cai­va documente cu caracter financiar, în perioada 3-14 s-ar putea să fiți nevoiți să le rezolvați pe repede înainte. Din 15 încolo vă puteți pune în schimb la punct o strategie eficientă.
CARIERĂ: Eclipsa de Lună din 18 ar putea să vă de­ter­mine ca în următoarele trei luni să apreciați oportunitatea de a face schim­bări majore. Dacă da, porniți la treabă cu pași mici și fără să vă certați cu șefele.
DRAGOSTE: Scânteile care au sărit între dvs. încetează din 3 și viața de cuplu reintră în nor­mal. Dar adevărații beneficiari ai lui august sunt Taurii îndrăgostiți, cărora le surâd ambii benefici și nu doar ei.
SĂNĂTATE: Insomniile vă dau târcoale după 5, iar la mijlocul lunii pot apărea indigestii.

GEMENI
Hora mare în familie


Sprintenul Mercur, cel care vă guvernează, vă ține mai mult pe acasă pe parcursul întregii luni, însă în ultima zi a lui au­gust in­tră în mișcare re­tro­gra­dă și ar fi de dorit să vă țineți de­parte de activitățile care vă so­licită folosirea instru­men­­telor. Până atunci, în­tru­nirile de familie se a­nunță cât se poate de plă­cute. Deviza este: cu cât suntem mai mulți, cu atât de distrăm mai bine. Veți vedea că din aceste în­tâlniri se pot desprinde, nu doar su­biec­te in­teresante pentru dvs., care vă ajută să puneți lucrurile în pers­pectivă, dar și anumite idei practice pe care le pu­teți realiza alături de persoane dragi.
BANI: Ideile practice se pot concretiza și sub forma unor afaceri, care s-ar putea să se dovedească mai lucrative decât v-ați fi imaginat. Începutul poate fi făcut chiar în joacă, să vedeți ce iese.
CARIERĂ: Continuă să persiste acea ne­claritate care vă bântuie de câțiva ani, cu privire la locul dvs. de muncă. V-am re­co­man­da să nu des­chideți discuții pe tema asta cu șefii, pe 25-26 și 30-31.
DRAGOSTE: Aveți nevoie de o tonă de răbdare cu par­tenerul de cuplu între 3 și 14, mai ales când ambii malefici îl deter­mi­nă să vrea să do­mine. Ceva dramatic se poate în­tâmpla în relație, în jurul eclipsei din 18.
SĂNĂTATE: După 3, nivelul de energie vă scade.

RAC
Schimbare de stil


Aceia dintre dvs. care s-au lansat luna trecută într-o schim­bare de imagine, prin tun­soa­re, îmbrăcăminte, stil de viață, se pot bucura de efectele pe care aceste schimbări le pro­duc asupra celorlalți, mai a­les până pe data de 5. Tot pâ­nă atunci puteți aduce ulti­me­le ajustări noului stil pe ca­re vă doriți să-l abordați. Pentru mulți din­tre dvs., este mai relaxant și mai efi­cient să faceți excursii prin împre­jurimi și să ieșiți cu prietenii, în loc să plecați într-un concediu mai lung. Dar în oricare dintre aceste ipostaze, e bine să fiți deosebit de pre­cauți în cazul în care conduceți sau practicați sporturi de vacanță. Din 25 încolo, cei care au optat pen­tru un sejur la mare n-ar trebui să se avânte în larg.
BANI: Lichiditățile vă vin în cont, cel mai probabil în primele cinci zile ale lunii. După aceea, continuați să dezvoltați până pe 22 un proiect creativ.
CARIERĂ: Anumite idei pe care le-ați pro­pus la un moment dat și nu au fost apre­ciate revin în ac­tualitate, cel mai probabil pe 1 sau în jurul datei de 17.
DRAGOSTE: Anumite eve­ni­men­te din viața dvs. vă arun­că emoțional în trecut. Aceste amintiri vă pot întări legătura cu par­tenerul de cuplu sau vă pot face nos­talgici. Zilele cu o puternică încăr­că­tură sunt 11 și 18.
SĂNĂTATE: Până la mijlocul lu­nii, afecțiunile cro­ni­ce pot fi marcate de episoade acu­te. Ul­terior trebuie îngrijite atent oasele, mai ales genunchii și zona capului.

LEU
Împletitură de energii


Cu Soarele și micul benefic Ve­nus în semnul dvs., nu aveți cum să nu străluciți. Amabilitatea și ele­ganța vă atrag simpatii și poa­te și anu­mite asocieri, care-și vor do­vedi curând uti­liatea. Acest fru­mos ames­tec de energii vă stă la dis­po­zițe până pe 5. Din 6 înce­pând, vă vine mai greu să îm­părțiți lu­mina reflectoarelor, dar ar fi în fo­losul dvs. pe termen lung dacă îi includeți și pe alții. La în­ceput de lună, ar fi bine să evitați discuțiile cu băr­bații autoritari din familie, căci ni­meni nu ar avea de câș­tigat de pe urma unor astfel de în­fruntări. Diplo­mata Venus vă ajută să vă păstrați răbdarea.
BANI: Aceia dintre dvs., care reușesc să folosească din plin energiile planetelor adunate în Fecioară își vor umple buzunarele (respectiv conturile), cât să le ajungă poate și 12 ani de acum încolo. Doar pe 8 , 11, 25-26 și 30-31 n-ar trebui să luați decizii.
CARIERĂ: Anumite chestiuni legate de casă și/sau familie v-au ținut pe loc sau v-au afectat de așa manieră, încât nu ați putut lucra bine în echipă. Aceste obstacole vor dispărea din 3.
DRAGOSTE: Atât relațiile de dragoste, cât și cu­plurile stabile sunt supuse în august unor probe de foc. Dacă per­soana de care sunteți îndrăgostiți are pretenții exagerate din 3 încolo, po­vestea s-ar putea în­cheia, cel mai probabil pe la mijlocul lunii. Eclipsa din 18 pune la încercare par­te­­neriatele consacrate.
SĂNĂTATE: O cură de purificare a sângelui v-ar face să vă simțiți și mai în formă.

FECIOARĂ
Despărțire cu lăutari


Acum e momentul să vă mo­bilizați și să vă folosiți de toa­te energiile care vă stau la dis­po­zi­ție. În primul rând, este vorba despre ma­rele benefic Jupiter, cel care v-a stat ală­turi din luna august a anului trecut, permițându-vă că creș­teți pe plan per­sonal. La în­ceputul lui sep­tem­brie vă va părăsi, de aceea i s-a alăturat și Ve­nus, care vă subliniază ca­lită­țile. Nu putea lipsi, de­sigur, istețul și în­de­mâ­naticul Mercur, atât doar că aces­ta trece în miș­care retrogradă pe 31. Dar până atunci se asigură că mintea vă func­ționează la capacitate maximă. Și în fine, Soarele, care intră în semnul dvs. pe 22, să vă umple ba­te­rii­le. Dar cum nimic nu poate fi per­fect, există și zile mai puțin pro­mi­țătoare: 8, 11, 25-26 și 30-31.
BANI: Examinați cu atenție o­ca­­ziile de investiții care se pot ivi la mij­locul lunii, înainte de a vă lansa în ele. Pe 17 puteți avea o surpriză plă­cu­tă.
CARIERĂ: Păstrați-vă calmul, indiferent de ieșirile șefilor, până la mijlocul lunii. Dacă nici mai încolo lucrurile nu intră pe un făgaș nor­mal, puteți lua decizia de a face o schimbare.
DRAGOSTE: Nici fițele par­te­ne­rului, posibile pe 8 și 15, și nici presiunile familiale nu vă pot da peste cap.
SĂNĂTATE: La început de lună nu aveți energie pen­tru muncă, ci doar pentru distracție.

BALANȚĂ
Energii explozive


Anumite apăsări care existau între dvs. și anturajul dvs. se pot intensifica după data de 3, ca urmare a întrunirii ambilor ma­lefici, Marte și Sa­turn retrograd, în Săgetător. Dacă sunteți la începutul unui proces de învățare, pot apărea neînțelegeri cu persoana care vă predă, mai ales dacă aceasta e mai în vârstă. Disputele deja existente cu vecinii sau ru­dele de gradul doi și trei se pot acutiza, iar aceste re­lații se pot rupe definitiv până pe 14. Ul­terior, ra­porturile de forțe se clarifică. Mai grav e să încercați să țineți sub control aceste energii explozive, pentru că apare riscul de accidente. E vorba despre depla­sările scurte, mai ales în zilele de 1, 6, 13 (dar mai puțin) și 31. sau excursiile prin împrejurimi. Atunci ar fi bine să vă abțineți și de la șofat.
BANI: Ar mai trebui să vă mențineți motivația de a pune în mișcare un nou proiect până pe 2. Ulterior, acesta fie va merge de la sine, fie vă veți da seama că nu merită să vă mai investiți energia în această direcție.
CARIERĂ: Multă lume influentă vă urmărește evoluția din umbră. S-ar putea să do­rească să vadă cum vă implicați într-o activitate cu iz oficial.
DRAGOSTE: Partenerul vă poate face surprize (plă­cute), în special pe 1 sau în jurul datei de 17.
SĂNĂTATE: Mâncarea condimentată vă poate dăuna pe 8 și pe 15, iar la mijlocul lunii problemele pot veni de la rinichi.

SCORPION
În sfârșit, armistițiu!


E nergicul Marte, guver­na­torul acestui an și al zo­diei dvs. își ia rămas bun de la dvs. pe data de 2, cu promisiunea că se va întoarce peste circa doi ani. A venit momentul să vă mai destindeți, să evaluați în tihnă deciziile, dintre care unele drastice, pe care Marte v-a forțat dar v-a și ajutat să le luați de la începutul anului încoace. Rar s-a mai în­tâm­plat ca prietenii să fie atât de uniți în jurul dvs., să vă sprijine, și moral, și concret în as­pi­rațiile și obiectivele dvs. pe termen lung. Pe­tre­ceți cât mai mult timp alături de ei, dar nu doar în discuții și distracții. Însuși Nodul Nord va veghea la reușita țelurilor dvs.
BANI: Dacă până acum v-a fost greu să fiți cumpătați, de pe 3 încolo va trebui să rezistați unor impulsuri puternice de a arunca pru­dența peste bord și de a face mișcări financiare hazardate. De abia după data de 14 vă veți limpezi mintea.
CARIERĂ: E cazul să profitați de primele cinci zile ale lunii, când relațiile cu șefii sunt armonioase și prietenești, pentru a menține mai apoi un ritm susținut de afirmare până pe 22.
DRAGOSTE: E destul de probabil ca persoana iubită să se simtă pe locul doi față de prietenii dvs. În mare parte, această atitudine ține de nevoia acesteia de a fi băgată în seamă.
SĂNĂTATE: Pe rând, Mercur vă sporește mobilitatea, iar Venus vă reglează funcțiile organismului.

SĂGETĂTOR
Cu nervii pe bigudiuri


Tranzitul marelui malefic Saturn prin orice zodie reprezintă un test de anduranță. Dar când se află și în mișcare retrogradă, este cu atât mai greu de rezistat efectului său de aducere cu picioarele pe pământ. Cu exigența care-l caracterizează, Saturn retrograd vă cere să lăsați la o parte optimismul dvs. și să priviți realitatea în față. Vă străduiți să faceți și acest lucru și - bum! - își face apariția și micul malefic, Marte. Până pe 14 inclusiv, nervii vă vor fi puși la încercare dar aveți tot ce vă trebuie ca să faceți față. Se poate să ajungeți la concluzia că anu­mite situații și persoane nu mai au ce să caute în via­ța dvs. dar așteptați cea de-a doua parte a lunii pen­tru a pune punct. În preajma eclipsei din 18 ar fi de dorit să evitați drumurile scurte și să nu vă certați cu femeile.
BANI: E momentul să capitalizați. Priviți cu aten­ție în urmă și veți putea distinge di­recțiile în care e bine să vă dezvoltați în continuare.
CARIERĂ: Sunteți subiectul unei conspirații a binelui, în care patru planete plus Nodul Nord vă ghidează înspre poziția pe care meritați să o dețineți. Sunt însă și zile în care vă recomandăm prudență maximă în relațiile cu șefii și anume 5-6, 12-13, 23-24 și 30-31. Insistențele familiei de a petrece timpul cu dvs. sunt inoportune.
DRAGOSTE: De abia vă suportați pe dvs.
SĂNĂTATE: Între 3 și 14 afecțiunile dvs. cro­ni­ce, mai ales cele privitoare la oase, dinți și piele, vă pot deranja maxim.

CAPRICORN
Roata morii stă pe loc


În spatele și fără știrea dvs. se dă o luptă epică, a cărei maximă intensitate va fi între 3 și 14. În acest răstimp, micul malefic Mar­te și planeta dvs. guvernatoare Saturn, în mișcare retro­gra­dă, se vor afla în casa inamicilor ascunși. E ade­vărat că Marte descrie rivali ambițioși și puter­nici, mai ales bărbați, dar Saturn vă poate descrie și pe dvs., și atunci interpretarea este că anumite com­por­tamente do­­bân­dite în trecut pot lucra împotriva propriilor in­terese. Și astfel puteți lucra împotriva dvs. fără să știți. În­tre­bați-vă prin ce ați putea da apă la moară ina­micilor dvs. și încercați să controlați acele lucruri. Lup­ta din culise continuă și din 15 încolo, deci nu pu­teți lăsa garda jos. Înarmați-vă cu răbdare.
BANI: La capitolul afaceri și investiții, situația este de-a dreptul roză până pe 5 inclusiv. În privința veniturilor directe, însă, eclipsa de Lună din 18 poate anunța o reorientare.
CARIERĂ: O parte dintre duș­ma­nii dvs. ascunși dorește să vă sub­mi­ne­ze reușita, dar rezultatele pot fi doar parțiale și/sau temporare. Capricornii știu să reziste.
DRAGOSTE: Relațiile ilicite pot constitui de ase­menea un călcâi al lui Ahile, prin care să deveniți vulnerabili față de dușmanii ascunși.
SĂNĂTATE: August este o lună în care trebuie să vă îngrijiți cu minuțiozitate. Prote­ja­ți-vă îndeosebi zona capului și genunchii.

VĂRSĂTOR
Ruleta cu prieteni


Aveți nevoie de toate ca­li­tățile care fac din dvs. prieteni atât de buni, încât să mențină în stare de funcționare relațiile cu amicii dvs. mai tineri sau mai bătrâni. Acestea vor fi puse la încercare, mai ales în perioada 3-14, când pri­etenii dvs. cei mai vechi se vor putea simți ne­gli­jați, dacă nu le răs­pundeți imediat la mesaje, iar cei plini de energie vă pot cere să vă implicați în ac­țiu­nile de grup mai mult. După ce depășiți această pe­rioa­dă, vă veți putea înhăma în acțiuni am­bi­țioase, eventual cu impact social pe termen lung. Eclip­sa de Lună din 18 se petrece în semnul dvs. și poate duce la o revizuire a relațiilor familiale și a celor cu femeile în general.
BANI: 8, 15, 25-26 și 30-31 sunt zile în care se poate să vă lipsească discernământul, în privința chestiunilor financiare, dar în rest, puteți beneficia de oferte remarcabil de bune, mai ales la capitolul afaceri.
CARIERĂ: Doar în primele două zile ale lunii se poate să mai aveți ciocniri cu șefii dvs., deci ar fi bine să îi evitați.
DRAGOSTE: Partenerul vă tratează cu afecțiune până pe 5, dar după aceea devine cam autoritar, ceea ce poate duce la o criză în preaj­ma eclipsei din 18.
SĂNĂTATE: Mobilitatea și energia bună se fac simțite din data de 6 încolo. Mișca­ți-vă și iar mișcați-vă!

PEȘTI
Înecați în afecțiune


Inconvenientele ce se pot face simțite până pe 2 sunt minore, dar pot să vă tulbure dis­po­ziția, dacă sunteți în vacanță. Nu-i băgați în seamă pe cei cu comportament agresiv. Momentele petre­cute alături de prieteni, în special în zilele de 11 și 18, se pot dovedi memorabile. Veți simți poate mai mult ca oricând cât de puternice sunt legăturile afective dintre voi. Se poate să fiți însă tentați să exagerați puțin, cerându-le mai multă atenție decât ar fi cazul, mai ales pe 24-25 și 30-31. În urma eclipsei din 18, se poate declanșa antipatia secretă a unei femei din preajma dvs.
BANI: E foarte posibil să găsiți o nouă sursă de venit, grație prietenilor dvs. Aceste sur­prize plăcute sunt de așteptat mai ales pe 1 și în jurul datei de 17.
CARIERĂ: Faceți tot posibilul să fiți la zi cu tot ceea ce vă cer șefii, căci dacă sunteți prinși cu restanțe sau greșeli necorectate din martie încoace, nici nu vreți să vă imaginați consecințele. Cel mai greu e să faceți față până pe 14, dar și după aceea, vi se cere un ritm susținut.
DRAGOSTE: Partenerul vă înconjoară cu mai multă afec­țiune decât puteți su­por­ta, și vă dedică mai mult timp decât v-ar plăcea, dar încercați să faceți față, căci altfel s-ar putea să-și piardă răbdarea cu dvs. către finele lunii.
SĂNĂTATE: Sunteți în formă, până cel puțin pe 5, dar eclipsa din 18 vă poate a­fec­ta somnul și circulația venoasă la nivelul gambelor.