Clujenii decid singuri ce face primăria cu banii lor

Ciprian Rus
Sunt multe motive ca să invidiezi Clujul.

Spun asta toți cei care, veniți mai cu seamă din București, au trecut și trec pe acolo, ba cu prilejul Festivalului de Film, ba cu prilejul festivalului de jazz în parc, ba cu Electric Castle, ba cu prilejul con­certului celor de la De­peche Mode... Clujul e civilizat, deschis, cos­mo­polit, relaxat, se vede bu­năstarea reală, care vine din forța eco­no­mică a orașului, iar nu bunăstarea fal­să, de pe vremea Cari­ta­sului. Fără a fi, nici el, un oraș lipsit de probleme (clu­jenii sunt tot mai exigenți pe an ce trece, cum e și normal), Clujul respiră, totuși, o naturalețe la care, din păcate, multe orașe de la noi pot doar să spere. E un oraș în care comunicarea din­tre auto­ri­tăți și societate e vizibilă, în care lucruri care nu merg se reglează din mers, un oraș care nu trece drept moșia cuiva, chit că primarul Boc a fost pe funcții mari la București, ani de zile. Dovada acestei deschideri a orașului se vede și în ultima decizie luată de pri­mărie. Clu­jul a devenit, de la mijlocul acestei luni, primul oraș din țară în care se introduce sistemul de "Bugetare par­ti­ci­pativă". Sună complicat, dar nu e: cetățenii sunt chemați să vină cu pro­pu­neri de pro­iecte pentru îmbunătățirea vieții în oraș, iar apoi să și le susțină public, iar pro­iec­tele cele mai bune și mai votate de ce­tățeni urmează să fie fi­nanțate anul viitor de la bugetul muni­cipiului. "Vrem implicarea directă în lua­rea deciziilor privind proiectele orașului a tuturor celor care locuiesc, mun­cesc sau stu­dia­ză în Cluj-Napoca", explică prima­rul Emil Boc. În fiecare an, locuitorii de pe malul Someșului vor propune și vota proiecte finanțate dintr-un buget cuprins între 1 milion și 4 mili­oane de euro!
Clujenii au mai multe categorii la care pot înscrie proiecte care țin de zone pietonale, alei, trotuare, de mobilitate și siguranța circu­la­ției, de spații verzi și locuri de joacă, de ame­najarea spațiilor publice, de edu­ca­ție și cultură, iar fie­care dintre acestea va primi o finanțare de până la 150.000 de euro din bugetul total. Totul e la vedere, există deja un site de Internet pentru acest proiect, primele idei au fost deja înscrise, iar cei care vor mobiliza cel mai bine lumea pen­tru ideile lor își vor vedea viziunea pusă în practică. Încă un motiv să in­vi­diezi Clujul!
"Bucureștiul e un «oraș inteligent» doar pentru că are locuitori inteligenți", încercase, deunăzi, o glumă amară, pri­mărița Gabriela Firea, vorbind, iarăși, despre un concept care la Cluj e deja realitate de ceva vreme. Dacă tot sunt așa de inteligenți bucureștenii, de ce nu face și Primăria lor un astfel de proiect ca la Cluj, în care cetățenii să decidă sin­guri unde merg banii lor?