Infecțiile stafilococice - Dr. LUCICA SIMA: "Am tratat cu succes sute de pacienți cu infecții stafilococice rezistente la tratamentele clasice"

Florentin Popa
- medic veterinar la Laboratorul de Cercetare al Companiei ROMVAC -

- D-nă dr. Sima, de la ultimul interviu știu că produsele ROMVAC, realizate din imunoglo­bu­lină recoltată din ouă hiperimune de găină, sunt capabile să vindece și cele mai rezistente infecții bacteriene. De data aceasta e vorba despre stafi­lococul auriu, care răspunde foarte greu la tratamentul cu anti­biotice.

- Într-adevăr, în cadrul Laboratorului de Cerce­tare-Dezvoltare al Companiei ROMVAC, aplicăm protocoale terapeutice cu produse pe bază de Imu­noglobulină Y, pentru majoritatea infecțiilor bacte­riene cunoscute, inclusiv pentru infecțiile stafilo­cocice rezistente la antibioticele utilizate în mod uzual pentru tratarea lor (meticilina și oxacilina), cunoscute sub denumirea MRSA (Staphylococcus aureus meticilino-rezistent). Produsele noastre sunt 100% naturale și nu prezintă efecte adverse, singura lor contraindicație fiind în cazul persoanelor cu alergie la ouă. Terapia cu imuno­globulină aviară se aplică pentru pacienți de toate vârstele, care suferă de infecții stafilococice cu diferite localizări: cutanate, uri­nare, prostatice, respiratorii, fis­tule secundare unor intervenții chi­rurgicale suprainfectate ș. a.

- În ce constă tratamentul pe care-l aplicați? Ce produse uti­lizați în terapie?

- Protocolul terapeutic constă în admi­nistrarea orală de produse pe bază de IgY (Imu­no­instant multiplu - soluție buvabilă 80 ml, Imu­no­instant Staphylococcus aureus - soluție buvabilă 80 ml, Imunoinstant G pulbere - 360 g) și în apli­cații locale cu Imunoinstant Multiplu Spray, Un­guent PV, Imunoinstant Multiplu Gel. Produsele (atât cele administrate pe cale orală, cât și cele pen­tru aplicații locale) se folosesc zilnic, timp înde­lungat, fără pauză, până la dispariția semnelor cli­nice și obținerea unui rezultat negativ la testarea microbiologică a probei.

- Cât durează un astfel de tratament?

- Protocolul de administrare a produselor și durata terapiei sunt stabilite de către medicul tera­peut din cadrul Cabinetului de Terapii Alterna­tive ROMVAC, în funcție de afecțiunea diagnos­ticată, vechimea ei și particularitățile pacientului.

- Toți pacienții au avut răspuns favorabil la terapia cu imunoglobulină?

- Am avut și câteva cazuri de pacienți la care terapia cu imunoglobulină multiplă nu a dat rezul­tate favorabile după primele două, trei săptămâni. Pentru aceștia am realizat însă linii de produse per­sonalizate, pe bază de imunoglobulină mono­va­lentă anti-MRSA, obținută din probele cutanate sau din secrețiile recoltate de la pacienții în cauză. Chiar dacă prepararea unei terapii personalizate du­rează mai mult (circa 54 de zile), rezultatele sunt pe măsura așteptării. Durata mare de preparare se justifică prin faptul că noi recoltăm probe din plăgile infectate sau din secreții, le punem pe medii de cultură, izolăm agentul infecțios, realizăm vac­cinuri cu care injectăm găinile, așteptăm să se ouă, iar din gălbenușurile ouălor imunizate extragem imunoglobulinele specifice (anticorpi capabili să neutralizeze bacteria sau bacteriile cu care este infectat pacientul), pe care le condiționăm sub di­verse forme, în funcție de nevoile bolnavului!
Fac precizarea că am obținut rezultate foarte bune și în terapia pacienților cu psoriazis infectat cu MRSA, vechi de ani sau zeci de ani. Terapia zilnică cu imunoglobulină atenuează simpto­ma­tologia clinică până la dispariția acesteia. În cazul acestor pacienți se recomandă administrarea pro­duselor cu imunoglobulină Y o perioadă mai înde­lungată.

- Ne puteți prezenta câteva cazuri de infecții cu Staphylococcus aureus vindecate cu produse pe bază de imunoglobulină aviară?

- Avem în baza de date sute de cazuri de pa­cienți cu infecții stafilococice rezistente la trata­mentele clasice, pe care le-am tratat cu succes. Vă invit să alegeți dvs. câteva ca­zuri mai concludente, pentru a le prezenta cititorilor.
Pacientul C. V. (48 ani) s-a prezentat pe data de 24.06.2016 la cabinetul ROMVAC pentru o consultație. În urmă cu 6 luni, suferise un accident rutier soldat cu fractură tibială stângă cominutivă cu deplasare și fractură de maleolă inter­nă stângă fără deplasare. La scurt timp, s-a intervenit chirugical pentru remedierea fracturii prin fixare osoa­să cu placă și șuruburi. Deși pacientul a fost externat cu un prognostic fa­vorabil, plaga ope­ratorie a continuat să supureze, fără tendință de vinde­care. La trei luni după intervenția chirugicală, plaga încă nu se în­chi­sese, tot mai supura. Pacientul a efec­tuat analize de laborator din secreția locală, cu rezultat negativ pentru floră bacteriană patogenă. Cu toate acestea, medicul terapeut din cadrul cabinetului ROMVAC a recomandat repetarea analizelor mi­crobiologice. În cadrul laboratorului ROMVAC am identificat în plaga operatorie agentul patogen Staphilococcus aureus. Pe baza acestui rezultat s-a instituit un protocol terapeutic.
S-a recomandat administrarea produselor zi de zi, durata tratamentului fiind adaptată în funcție de evoluția afecțiunii. Terapia cu imunoglobulină aviară a avut un răspuns favorabil - s-a redus trep­tat cantitatea de secreție, aspectul acesteia s-a modificat, devenind incoloră, iar plaga s-a închis treptat până la vindecare. Pacientul a continuat să își administreze produsele cu imunoglobulină încă o lună după vindecarea locală. La rapelul analizelor microbiologice din probele cutanate locale, rezulta­tul a fost negativ.
Pacientul D. G. (71 ani) s-a prezentat la ca­binetul ROMVAC pe data de 06.09.2016, soli­citând o consultație. Acesta suferise în urmă cu 7 luni o intervenție chirurgicală, soldată cu o plagă supurativă, fără tendință de vindecare. Laboratorul ROMVAC a izolat din plaga chirugicală doi agenți patogeni: Pseudomonas aeruginosa și Staphylo­coccus aureus.
Având în vedere istoricul pacientului și simp­tomatologia clinică a acestuia, medicul terapeut a instituit următorul protocol terapeutic: administrare orală de Imunoinstant Multiplu - flacon de 80 ml și de pulbere Imunoinstant G, zilnic, fără consumul vreunui alt aliment sau lichid timp de cel puțin o oră după administrare; tratament local cu Imuno­instant Multiplu spray - pulverizări pe plagă. Terapia cu imunonoglobulină aviară a avut rezul­tate pozitive: secreția s-a redus treptat, iar plaga a început să se închidă vizibil, până la vindecarea completă. Pacientul a continuat să își administreze produsele cu imunoglobulină aviară încă două luni de la dispariția semnelor clinice. După vindecarea plăgii, laboratorul a repetat analizele micro­bio­logice din probe cutanate locale, obținând un re­zultat negativ pentru ambii agenți patogeni impli­cați.
Pacientul S. A. (72 ani) s-a prezentat la cabi­netul ROMVAC pe 12.05.2016 pentru o consul­tație. Suferea de mai mulți ani de diabet zaharat insulino-dependent, complicat de câteva luni cu o plagă supurativă, fără tendință de vindecare, la membrul inferior drept. Am prelevat probe de secreție pe care le-am testat microbiologic în laboratorul ROMVAC și am iden­­tificat rapid agentul patogen: Staphylococcus aureus meticilin-rezistent (MRSA). Ținând cont de tabloul clinic al pacientului și isto­ricul acestuia, medicul a instituit un protocol terapeutic adecvat, re­co­mandând administrarea produ­selor zi de zi, timp îndelungat. Terapia a avut rezultate favorabile încă din a doua săp­tămână de administrare, plaga închizându-se trep­tat până la vindecarea completă. Statusul general s-a ame­liorat, iar indicele glicemic a prezentat o ușoară scădere, pacientul resimțind o "stare de bine". La analiza probelor cutanate recoltate după închiderea plăgii, rezultatul microbiologic a fost negativ, iar pacientul a putut realiza transplantul de piele în zona afectată. Pacientul a continuat să își admi­nistreze produsele și după vindecarea clinică, în cure de două luni, cu o lună de pauză.


D-na dr. LUCICA SIMA poate fi contactată la Cabinetul de Terapii Complementare al Companiei ROMVAC din Voluntari,
Șoseaua Centurii nr. 7, tel. 0799/313.332, 021/350.31.09