Apărarea pădurilor: un pas înapoi, doi pași înainte

Ciprian Rus
După ce, acum câteva zile, România a făcut un pas îna­poi în lupta pentru apărarea pădurii, căci parla­men­tarii au votat îmblânzirea sancțiunilor impuse de Gu­vernul Cioloș în cazul tăierilor ilegale, două inițiative recente vin să redea optimismul miș­cării ecologiste din țara noastră.

Întâi de toate, merită salutat protocolul de colaborare semnat între Ministerul Apelor și Pădurilor și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru creșterea eficienței ac­țiunilor de prevenire, descoperire și combatere a fap­telor care aduc pagube fondului forestier național. Do­cu­mentul, încheiat între ministrul Apelor și Pă­du­rilor, Adriana Petcu, și procurorul general, Augustin La­zăr, prevede ca ministerul să pună la dispoziția Par­che­tului informațiile și datele despre persoane, indicii ma­te­riale și documentare, în legătură cu comiterea unor po­sibile fapte penale. De asemenea, se vor constitui gru­puri de lucru care vor acționa pe baza unor planuri co­mu­ne, sub coordonarea procurorilor.
A doua inițiativă vine chiar din Parlament și aparține unui grup de 18 aleși din partea PNL. Este vorba despre un proiect de lege care propune interzicerea exploa­tă­rilor forestiere în parcurile naționale pe timp de 10 ani, iar pe termen lung, impune creșterea zonelor de non-intervenție la 75% din suprafața fiecărui parc, față de media de aproximativ 40%, cât este astăzi strict protejat în România. "Un singur parc național din România res­pectă cele minimum 75% de non-intervenție. Majo­ri­ta­tea celorlalte 12 parcuri sunt mult sub acest procent și, în consecință, nu ar trebui să se numească încă parcuri na­țio­nale. Practic, legea va trebui să urmeze reco­man­dă­rile internaționale și să facă parcurile naționale să co­res­pundă criteriilor științifice. Momentan, pădurile arată mai rău decât în 1999, înainte să devină parcuri națio­nale administrate. Procesul legislativ trebuie susținut de toa­te partidele politice. Chiar dacă inițiativa nu este per­fectă, ea reprezintă punctul de pornire pentru dez­bateri cons­tructive, spre a înlocui exploatările forestiere inten­sive cu o protejare strictă și autentică", a spus Ga­briel Păun, președintele "Agent Green" și unul dintre cei mai mari luptători pentru pădurile din România.
Un raport Greenpeace arăta, acum doi ani, că țara noas­­tră pierde 3 hectare de pădure în fiecare oră!