Programul de vară - Îngrijirea picioarelor

Redactia
- Ne aflăm permanent în mișcare. Cu toate astea, uităm aproape constant să îngrijim cea mai trudită parte a trupului nostru: picioarele! Mai ales vara, când ele vin în contact direct cu strada și murdăria, trebuie ajutate să fie sănătoase și să arate frumos -

Băile de picioare: o senzație plăcută, de prospețime
Cu ele începe fiecare program de în­grijire: băile de picioare. Introdu­ceți pi­cioarele într-un lighean cu apă călduță. Vă simțiți picioarele oste­nite? Adăugați în apă o infuzie de roz­­marin sau câteva pi­cături de ulei de brad. Sunt plante ca­re în­vio­rează și îm­pros­pă­tea­ză. A­tunci când pi­cioarele ard, puneți în apă ar­nică. Dacă sunt umflate, un efect op­tim îl au băile cu fier­tură de cas­tane săl­batice ori ceai de men­tă. Iar îm­­po­triva transpirației, ajută o baie sim­plă cu sare: la 1 litru de apă puneți 2 lin­guri de sare de bucătărie și ames­­tecați.

Tăierea unghiilor și înlăturarea straturilor cornoase
Fără o îngrijire regulată, nu veți avea succes. Luați-vă o dată pe săp­tă­mâ­nă o oră pentru un program com­­plet. Prin baia de pi­cioare mai sus des­crisă, pielea se-nmoaie. Us­ca­ți-vă pi­cioa­re­le cu un pro­sop absor­bant. Aveți întărituri de piele pe lo­curile în care presează în­călță­mintea? Părțile cor­­noa­se de pe de­gete se rad ușor cu aju­­­torul unei pie­tre ponce. Ur­mează pe­dichiura. Un­ghiile de la degetele pi­cioarelor tre­buie tot­dea­­una tăiate drept, altfel le cresc col­țuri. Părțile care zgârie tre­buie pili­te, iar pie­lița de lângă un­ghie, îm­pinsă spre ră­dă­cină, cu aju­torul unui bețișor. Când to­tul e gata, dacă nu vă lăcuiți un­ghiile cu ojă, ungeți-vă bine picioa­rele cu o cremă.

Lăcuitul unghiilor
Vara, unghiile trebuie să fie date cu ojă cât mai des. Asta dă piciorului un aer de curățenie și de prospețime. Iată cum trebuie să procedați: la în­ceput, frecați-vă ușor unghiile uscate cu o pilă. Dați apoi un strat de lac incolor. Așteptați să se usuce. Aș­terneți apoi oja dorită în două straturi succesive, având la în­de­mâ­nă un tampon și acetonă, pentru a pu­tea șterge repede eventualele pete fă­cute pe degete. Încă un strat de lac trans­­parent pus deasupra face oja du­ra­bilă: nu se mai rup bucățele din ea.

Gimnastică pentru picioare
Vă dor picioarele, vi se umflă, le simțiți obosite și grele? Iată 4 exer­ciții de gimnastică care, făcute re­gu­lat, vă vor ajuta. 1. Cercuri. Ridicați ușor pi­ciorul drept de la pământ. În­vârtiți la­ba spre dreapta, apoi spre stânga, de 5 ori. Faceți ace­lași lucru și cu laba picio­rului stâng. 2. În­tin­deri. Stați pe pat sau pe po­dea. Ri­di­cați pe rând câte un picior în aer, în­cer­când să strângeți și apoi să în­tindeți de­getele de la picioa­re cât mai mult. Re­petați de 5 ori exerci­țiul. 3. Apu­­care cu degetele. Încer­cați să apu­cați cu degetele picioa­relor o minge de ping-pong, strân­gându-le pentru a o prinde între ele și pernele de pe talpa pi­ciorului. Re­petați de 5 ori. 4. La fel de bun este și un masaj al tălpii piciorului efec­tuat cu ajutorul unei mingi de te­nis, pe care trebuie să o rotiți de la căl­câi că­tre vârf și-napoi, de 5 ori. După o lună de exerciții cotidiene, veți simți că zbu­rați.