Nea Ionică

Ion Longin Popescu
Magazinele sătești din vremea co­pi­lăriei noastre au dispărut.

Ca să fiu mai precis, multe din spațiile în care funcționau mai există, dar fie că au ajuns depo­zi­te, fie sunt închise și rui­nate. Ce-i drept, în pu­ți­nele care mai funcționează și azi, vânzătorii își fac me­seria, vând mărfurile luate de la oraș, dar nu prea știu ce să spună, cum să le re­comande. Sunt tineri, au făcut liceul, dar nu prea știu ce se află pe rafturi, decât dacă se uită în catastife. Se apro­vi­zio­nează pe internet, își etalează, mai ales dacă sunt băieți, telefoanele inteligente; ur­măresc vânzarea cu priviri reci, indi­ferente, dau restul la cinci bani și salută cu vorbe simple, mereu aceleași: "ziua bună" ori "o seară plăcută".
În satul Bărbătești, în care mi-am pe­trecut copilăria, magazinul din centru era în casa foștilor mei nași de botez, boierii Oprișescu. Fusese dispensar după "na­țio­­nalizare", acolo mă născusem și eu și so­ra mea, Maria, asistați de moașa Po­rum­bița. Când dispensarul a fost mutat în vila aceluiași moșier, lăsând loc maga­zinului "universal", gestionar și vânzător a fost angajat "Nea Ionică", un bărbat înalt, cu ochelari, îmbrăcat în halat al­bas­tru. Râdea plăcut și tare, spunea glu­me și povești, ajuta copiii, îi instruia în privința mărfurilor nechimizate. Fiica lui, Victorița, îl ajuta deseori, vânzând dul­ciurile și textilele, conservele, sala­mul făcut direct din carne, brânza în bu­toaie, bomboanele cu lapte, foile de da­fin, măslinele, peștele. Nea Ionică știa ce nevoi au sătenii, ce produse se cum­pă­ră... Se aduc și azi mărfuri, dar în vogă la oraș, nu la țară. Se aduc lucruri ieftine și proaste... Vremurile lui Nea Ionică sunt însă de neuitat. Cum intra câte o fată, era întâmpinată cu o vorbă dulce, inexplicabilă: "Ce vrei, vruțo?". Ce-o fi însemnat "vruțo"? Îmi plăcea să-l vizitez când nu era aglomerație. Știa că-mi plac poveștile, curiozitățile. Le citea în "Ma­gazinul științific", le găsea la poștă, le afla de la bătrânii care își pierdeau vre­mea în prăvălie. Mi-au rămas în me­morie câteva despre corpul omenesc. 1. Se zice că femeile văd mai multe culori decât bărbații. Cum ar fi: văd zece culori la un curcubeu, față de șapte, câte văd bărbații. 2. Feriți-vă de insolații! Corpul copiilor se reface abia într-un an. 3. Cică atacurile de inimă se întâmplă lunea. De ce? Păi, zice țăranul, omul a băut prea mult duminică, iar la începutul săptă­mânii îi este cam greu să se întoarcă la muncă. 4. Unii au măsurat că suprafața unui plămân este la fel de mare ca su­pra­fața unui teren de tenis, iar alții au cal­culat că, în fiecare an, corpul omului se schimbă definitiv, își înlocuiește celu­lele. Cu alte cuvinte, deși în fiecare an, îl salutam zilnic pe Nea Ionică, 90-98% din el nu mai era cel de anul trecut. Din­tre toate cele povestite, acest amă­nunt m-a impresionat cel mai mult. Pe vremea aceea, mă chema "Ionel". Astăzi, mă cheamă cum mă cheamă. De câte zeci de ori m-am schimbat? Bietul Nea Ionică nu mai este de mult pe lume, să-mi spu­nă. Dar calcule? Deocamdată, nu-i ne­voie să-mi citesc vârsta în buletin.