TEST: Dragostea în Cireșar

Redactia
- Splendoarea verii și apropierea zilelor de vacanță aduc cu sine o boare de cochetărie și de dorință de a plăcea. Ce șanse reale avem să facem victime printre bărbați? Aflați din testul care urmează -

"Ceva" anume, o iradiere por­nind din interior, face fe­meia atră­gă­toa­re, aproape irezistibilă, ea reușind să farmece în chip magic bărbații. Premisele cele mai importante: aspectul îngrijit, șar­mul natural, spiritul și umorul, ames­tecate cu un erotism decent și o în­cre­dere vizibilă în sine.
Testul care urmează vă dezvăluie care este forța dvs. de atracție asupra bărbaților.

1. Bărbați complet străini vă fac com­pli­mente din când în când?
a. Da, chiar foarte des.
b. Doar ocazional.
c. Nu, niciodată.

2. Gustul dvs. la alegerea îmbrăcă­mintei este desăvârșit?
a. Da, mi se confirmă tot mereu.
b. Câteodată alegerea nu este chiar cea mai bună.
c. Nu, dar asta nu mă deranjează absolut deloc.

3. Vi se-ntâmplă să vă autoironizați?
a. Da, mi se-ntâmplă să râd de mine.
b. Numai în prezența unor persoa­ne apropiate.
c. Nu, mi se pare de-a dreptul stu­pid.

4. La cumpărături, vă zâmbește un bărbat atrăgător. Cum reacționați?
a. Fac o remarcă hazlie.
b. Zâmbesc și eu.
c. Ignor tentativa lui de apropiere.

5. Ce căi ați alege dac-ați vrea să aflați mai multe despre un bărbat pe care-l cunoașteți doar în treacăt?
a. I-aș scrie o scrisoare spirituală.
b. Aș căuta o ocazie să intru în vorbă cu el, ca din întâmplare.
c. Aș aștepta să mă contacteze el.

6. Când erați la școală, vă plăcea să participați la lecții?
a. Da, am fost o elevă foarte ac­ti­vă.
b. Participarea mea nu era deose­bită.
c. Nu, eram tăcută și rezervată.

7. La ce vă gândiți când auziți cuvântul "aventură"?
a. La o experiență cu sfârșit incert.
b. La o întâmplare captivantă.
c. La nechibzuință curată.

8. Dintre calitățile următoare, pe care le considerați mai importante?
a. Originalitate, optimism, spon­ta­­nei­tate.
b. Capacitate de adaptare, tole­ran­ță.
c. Modestie, răbdare, statornicie.

9. Oamenii care râd mult...
a. ...sunt niște companioni plăcuți și veseli.
b. ...doresc bună înțelegere și ar­mo­nie.
c. ...sunt mai degrabă superficiali și ne­chib­zuiți.

10. Cu care dintre următoarele afirmații sunteți de acord?
a. Viața are și multe părți frumoa­se.
b. N-ar trebui să așteptăm prea multe de la viață.
c. Viața e adeseori nedreaptă și dură.

11. Cu care dintre următorii actori celebri v-ar plăcea să petreceți o seară?
a. ...Bruce Willis, Kevin Costner.
b. ...Tom Cruise, Richard Gere.
c. ...Dustin Hoffman, Jack Nichol­son.

12. Ce părere aveți despre renumitul Casanova?
a. Un poznaș plin de șarm.
b. Un amant destul de pasional.
c. Un bărbat lipsit de moralitate.

Evaluarea răspunsurilor

A­du­nați punctele după cum ur­mează: a = 5 puncte; b = 3 puncte; c = 0 puncte.

Sub 20 de puncte. Sunteți des­tul de imprevizibilă pentru bărbați. Ba încă­pățânată și arțăgoasă, ba în­chisă și re­zervată. În orice caz, mai de­grabă distantă decât atrăgătoare. Și pentru că - pe deasupra - vă as­cun­deți ade­se­ori inten­ționat far­me­cele femeiești, băr­baților din preajmă nu le prea tre­ce prin cap să flirteze cu dvs. Dis­cuții sterile în locul conver­sa­ției intime, dis­tanță politicoasă în lo­cul dră­gă­lă­șe­niei șarmante - cam așa s-ar putea schița întâlnirile dvs. cu bărbații. De ce sunteți așa de încuia­tă? O glumă nevino­va­tă, un clipit co­chet din gene nu sunt nici indecente și nici inopor­tune, ci semnale că sunteți sinceră, deschisă și că aveți șarm.

21 - 39 de puncte. Dacă vreun băr­bat este bădăran cu dvs. și vă vor­beș­te prea pe șleau, îl respingeți ime­diat: distant și rece. O să vă cata­lo­gheze drept "o ca­pră aro­gantă" și va păs­tra dis­tanța. Dar cel ce se dove­dește plin de șarm și spi­ri­tual va des­co­peri imediat farme­cul dvs.: sin­ce­ri­tatea, drăgălășenia și umo­­rul. Prin na­turalețea dvs. îi veți trans­mite băr­batului din preajmă acel erotism na­tu­ral, neprefăcut, care dă farmec flir­tului. Urmați-vă con­secvent linia, nu vă lăsați abă­tută de supărarea curtezanilor respinși. Vă pu­teți per­mite să emiteți pretenții!

Peste 40 de puncte. Nicio în­do­ială: dvs. aveți acel "ceva". Sunteți în­tot­dea­una sinceră, amabilă și plină de șarm. În plus, aveți conștiință de si­ne fără să fiți arogantă, aveți umor, fără să fiți superficială. Prin felul dvs. atră­gător de-a fi, chiar și subiectele ba­­­nale pot oferi teme inte­re­sante de dis­­­cu­ție. Și vi se pare normal să vă eta­lați și farmecele femeiești, dar nu in­sis­tent. O simplă tactică abilă pen­tru a-l prinde în mreje? În niciun caz. Ira­die­rea dvs. pornește dinăuntru - ne­cris­pată și de la sine. Nu-i de mi­ra­re deci că toate inimile "bat" pentru dvs. Fiți mai rezervată în viața profe­sio­nală, pentru a evita eventuale com­­plicații (suferința din dragoste, invi­dia etc.).