ZODIACUL LUNII IUNIE

Tana Rosca
- Plecatul în concediu s-ar putea să decurgă aventuros până pe 4, dar apoi orizonturile se luminează și călătoriile în străinătate, mai ales, ne pot aduce multe satisfacții. Pe 5, 14 și 15 ar trebui să fim prudenți și să nu ne avântăm prea departe în apă, iar dacă rămânem pe mal, să nu ne zbenguim prea tare. Energicul Marte pătrunde pe 5 în Rac, unde nu se simte grozav, ceea ce înseamnă că instinctul de autoafirmare poate slăbi, la fel și capacitatea decizională. Tot în Rac se strâng Soarele și Mercur, pe 21, respectiv 22, ceea ce va face ca o bună parte din energia noastră să se îndrepte către probleme familiale și gospodărești, mai ales după Luna nouă din 24, care se întâmplă tot în Rac. Venus, intrată pe 6 în Taur, netezește multe asperități și e propice câștigului bănesc. Marele benefic Jupiter revine în mișcare directă pe 10, aducând mai multă armonie în cupluri și mai multă dreptate în tribunale. Și Neptun face o schimbare de direcție pe 17, intrând în mișcare retrogradă, ceea ce ne poate afecta capacitatea de concentrare -

BERBEC
Luna cu bani


Până pe 4 iunie inclusiv, mi­cul male­fic Marte continuă să se lupte cu ma­rele malefic Sa­turn, care se găsește în miș­ca­re re­trogradă. Ar fi mai multe re­co­man­dări luna aceasta, dintre care cea mai ime­diată ar fi prudența la volan și mo­derația în discuțiile cu cei din an­turaj, acestea putând degenera în încăierare, mai ales că, după cum spunea un hâtru, "cearta fără bătaie nu are niciun rost". Din 5 începând, vă poate apuca o adevărată frenezie de-a re­para totul prin casă, de-a face schim­bări de tot felul. În principiu, e bine să vă ocupați de genul acesta de treabă, dar nu în cel de-al doilea weekend al lunii sau în jurul datei de 24. Relațiile de familie devin in­tense și puteți comunica ușor cu rudele de tot felul.
BANI: Mulțumiți-i planetei Ve­nus, supranumită patroa­na banilor, pentru ocazia de a vă ro­tunji veniturile cu grație, începând cu data de 7. Ultima parte a lunii este însă cea mai rodnică.
CARIERĂ: Luna este pro­mi­ță­toare pentru cei care vor să avanseze pe scara ierarhică. Primele semne apar din 7 încolo, iar realizarea se poate înfăptui pe 24.
DRAGOSTE: Toleranța și echi­librul se întorc în cuplu după data de 9.
SĂNĂTATE: După 17, limfa poa­te circula mai greu, iar picioarele tind să se umfle.

TAUR
Unde să fugiți de acasă?


Dvs., de regulă, nu ieșiți toată ziua bună ziua la întâlniri și plimbări. Dar Marte vă va ține departe de casă, din 5, pentru că vă vor invita tot felul de amici, rude sau vecini, iar numărul acestor ac­ti­vități poate atinge cote considerabile către sfârșitul lunii, când toată această tevatură începe să devină obositoare. Așa că încercați să o lăsați mai moale cu agitația, începând din 22. Ce puteți face cu mai mult folos, începând de la această dată, este să obțineți infor­ma­ții sau să rezolvați mai cu spor ches­ti­uni de ordin administrativ.
BANI: În primele zile ale lunii nu e o idee bună să vă ocupați de chestiuni financiare, puteți fi re­pe­ziți sau să intrați în niște economii ca­re v-ar fi de mare folos mai încolo. Pe­rioada optimă pentru tranzacții este cuprinsă între 7 și 21, cu excepția zilelor de 14, 15 și 20.
CARIERĂ: Sfătuiți-vă cu prietenii dvs. din culise, până pe 6, despre felul în care ar trebui să vă comportați față de colaboratorii dvs. mai excentrici.
DRAGOSTE: Venus în semnul dvs., din 7, vă pune în valoare întregul farmec și operează la nivelul tuturor relațiilor dvs. În jurul datei de 24, un personaj puternic sau foarte intens se poate îndrăgosti până peste cap de dvs.
SĂNĂTATE: Stăpâniți-vă pofta de mâncare până pe 7, când va scădea de la sine.

GEMENI
Încontrări sentimentale


Sunteți în continuare supra­tu­rați, până pe 4 inclusiv, pe­rioa­dă în care v-am sfătui să nu vă an­gajați serios în nicio relație sau asociere nouă pe termen lung și nici să încercați să vă impuneți în cele deja existente. E mai bine să lăsați lucrurile să de­curgă de la sine. Mercur in­tră în semnul dvs. pe 7, ală­turându-se Soarelui, iar a­ceas­tă combinație vă e de ma­re folos, până pe 21, pen­tru că sunteți în deplinătatea capaci­tă­ților dvs. de comunicator, inter­me­diar, mesager, negociator etc. De ase­menea, puteți rezolva cu mai mul­tă eficiență mai multe probleme deo­dată și cu asta îi puteți im­pre­siona pe cei din jur. Întâlnirile cu prietenii pot fi delicioase, până pe 6 inclusiv - ar fi păcat să le ratați.
BANI: Investiți multă energie și voință în rezolvarea ches­tiunilor bănești, încă din 5. Doriți să începeți noi proiecte, dar asta vă re­u­șește mult mai ușor după 21.
CARIERĂ: După data de 16 s-ar putea să vă vină mai greu să înțelegeți ce vor cu ade­­vărat șefii de la dvs. Asi­gu­rați-vă că ați înțeles totul bine, ca să evitați orice posibile gre­șeli.
DRAGOSTE: Cuplurile sta­bile sunt des­tul de încercate de tensiunea celor doi malefici, până pe 4. E indicat să nu puneți la suflet re­proșurile partenerului. Noi povești de dragoste apar la mijlocul lunii.
SĂNĂTATE: Venus vă îndeamnă la odihnă, din 7, și vă cheamă insistent la masă.

RAC
Nu vă lăsați ațâțați


Vizita lui Marte în semnul dvs., începând din 5 și până pe 20 luna viitoare, nu vă face mare plăcere. Micul malefic nu se simte nici el în largul lui în semnul dvs., pentru că are mereu nevoie să se afirme, să înainteze temerar, în timp ce dvs. sunteți firi mai prudente și mai emotive. Riscul este de-a reacționa intempestiv, sub impulsul momentului, ceea ce poate provoca la un moment dat chiar incidente, în mod special în preajma Lunii noi din 24, care se produce tot în semnul dvs. Viața dvs. socială se anunță plăcută luna aceas­ta, cu discuții animate până pe 6 și cu multă cădură în relațiile de prie­tenie, începând din 7, până luna vii­toa­re, pe 5.
BANI: Sunt neobișnuite căile prin care banii ajung la dvs. Apar situații în care vă străduiți și nu iese nimic, în timp ce altele se materializează ca prin farmec, fără să faceți nimic deosebit.
CARIERĂ: Cel mai ușor vă vine să vă expuneți ideile originale în fața șefilor până pe 6, când pu­teți fi promovați pe neaș­tep­tate.
DRAGOSTE: De obicei, dvs. sunteți mai sen­timentali în relația de cu­plu și cedați ca să fie bine, dar Mar­­te nu vă lasă să faceți acest lu­cru, începând din 5. Comunicați însă excelent, din 21.
SĂNĂTATE: Afecțiunile cronice osoase sau bucale pot fi răscolite la început de lună, în jurul datei de 15 și pe 19-20.

LEU
Acceptați, în loc să dominați


Vă acomodați încă cu prezența Nodului lunar Nord în semnul dvs. Îndeobște, nu vă vine greu să fiți stăpânii propriului destin, după cum o arată și verbul zodiei dvs., "a voi". Fiind un semn al rega­lității, sunteți ia­răși obiș­nuiți să vă impuneți fără a întâm­pina opoziție. Dar acum, vre­me de circa un an și ju­mătate, soarta este cea care își spune cuvântul și e mai bine să ac­ceptați situațiile care apar în viața dvs. în loc să încercați să le dominați. În ca­zul unora dintre dvs., se repetă sce­narii din urmă cu 18 ani, care la vremea respectivă nu și-au găsit un deznodământ firesc. În cazul celor prea tineri, pentru a putea stabili o ast­fel de legătură, înțelepciunea con­stă în a descifra lecțiile conținute în situa­țiile de viață cu care se confruntă acum. Opoziția nu este o soluție.
BANI: Din 16 începând, anumite situații care vi se prezintă ca fiind oportunități de afaceri sau de investiții pot fi altceva decât par. Ve­rificați atent înainte de a vă implica.
CARIERĂ: Iunie este o lună pro­mi­ță­toa­re pentru a vă face re­marcați. Mercur vă aju­tă până pe 6 să stabiliți o co­municare realistă și echilibrată cu șefii, iar ulterior, Venus vă pune în valoare creativitatea și abilită­țile diplomatice.
DRAGOSTE: La început de lună, relația dvs. este sub presiune, mai ales dacă ați fost împovărați cu res­pon­sabilități excesive.
SĂNĂTATE: Către mijlocul lunii veți fi echilibrați din punct de vedere al sănătății.

FECIOARĂ
Confuzie în cupluri


Puteți avea momente luna aceasta când simțiți că de abia mai faceți față solicitărilor, care nu se mărginesc la un singur capitol din viața dvs., ci par să vă împre­soa­re din toate părțile. Prima destindere se va întâmpla după data de 4, ceea ce vă va da răgazul să vă ocupați de anumite probleme familiale sau cas­nice, care s-au tot adunat. Ele revin, sub o formă atenuată, la mijlocul lunii, zilele critice fiind 15 și 19. Dar vin și ajutoare la care nu mai spe­rați, cum se poate întâmpla pe 4 și pe 14, când norocul e de partea dvs.
BANI: Dacă ați ajustat pro­iec­tele dvs. prea ambițioase pâ­nă pe 9, se poate ca ul­­­terior aceastea să prin­dă, în fine, avânt.
CARIERĂ: E im­por­tant să e­vi­tați con­flictele cu șe­fii, până pe 5, căci în funcție de asta veți trece mai ușor sau mai greu pes­te zilele de 15 și 19. Pe 15 poate fi o contestare a autorității, pe 19, co­mu­nicarea nu merge bine.
DRAGOSTE: În cuplu, confuzia se accentuează după 17. Poveștile de iubire, în schimb, pot deveni mai profunde și mai ro­man­tice ca oricând, după data de 7. O poveste de dragoste care începe în jurul datei de 24 poate ține o viață.
SĂNĂTATE: Aritmiile cardiace și durerile de co­loa­nă n-ar trebui trecute cu vederea, ar fi bine să vă vadă un medic.

BALANȚĂ
Ocrotiți de Jupiter


Bucurați-vă de această lună, pentru că marele benefic Jupiter, care vă cutreieră zodia și care parcă v-a lăsat baltă de la începutul lui fe­brua­rie, când a intrat în mișcare retrogradă, redevine direct din 10 și este din nou în stare să vă acorde întregul său sprijin. Mai mult, atât timp cât se va mai afla în semnul dvs., adică până pe 10 octom­brie, nu-și va mai schimba direcția de mers. Cum să-l puneți la trea­bă pe Jupiter? În primul rând, uitați-vă la cali­tățile pe care nu le-ați pus în valoare și faceți ceva cu ele. Vă va veni ușor să-i motivați pe alții să vă ajute.
BANI: Cu excepția zilelor de 5 și 6, începutul de lună este prielnic negocierilor și semnării unor documente legate de bani. Venus, gu­vernatoarea voastră și patroana banilor, con­tri­buie și ea din 7 încolo.
CARIERĂ: Se întâmplă multe la capitolul carieră luna aceasta, dar mai întâi trebuie să vă păstrați cumpătul, pus la încercare de micul malefic Marte. Dozați-vă eforturile astfel încât să ieșiți în față după Luna nouă din 24.
DRAGOSTE: Viața de cuplu e plină de surprize plăcute la început de lună, când romantica Venus își dă mâna cu năstrușnicul Ura­nus.
SĂNĂTATE: V-ar prinde bine o cură de de­toxi­fiere, făcută chiar la început de lu­nă.

SCORPION
Stăpâniți-vă impulsurile pasionale


Dvs. sunteți firi pasionale, nu nervoase, dar la început de lună puteți simți că anumite situații care v-au tocit nervii vă pot face să explodați. Ar fi mai bine să vorbiți cu cineva obiectiv despre problemele care vă frământă, decât să reacționați. Mai ales că intrarea lui Marte în Rac, pe 5, vă avantajează. Puteți porni la drum în concediu sau într-o călătorie de studii ori puteți beneficia de un câștig de imagine. Cel mai bine vă merge în penultima săptămână a lunii, când viața se aranjează frumos în jurul dvs., așa cum se întâmplă câteodată...
BANI: Așteptați să treacă primele patru zile ale lunii, înainte de a face vreo mișcare și fiți cât se poate de prudenți pe 15 și apoi pe 19, zile nefaste pentru semnarea unor contracte.
CARIERĂ: Cineva din umbră se poate să vă fi ținut pe lor, dar cu intenții bune sau un motiv întemeiat. Din 10, această protecție discretă reîncepe să funcționeze. Lucrați excelent în echipă până pe 6.
DRAGOSTE:Cuplurilor consacrate Venus le oferă, din 7, romantism și senzualitate, până la finele lunii. Aparent, lucrurile stau la fel de roz ca în cazul relațiilor amoroase, dar din 17 încolo devine neclar cât e adevăr și cât iluzie.
SĂNĂTATE: Cu un mic efort privind alimentația, puteți să ajutați ficatul și pancreasul să-și intre în ritm, după 9.

SĂGETĂTOR
Rezistență pe foc mic


Genul de bătălie pe care mulți dintre dvs. o duc acum, în special dintre cei născuți în ultimul decan al zodiei, nu se va repeta decât pes­te circa 30 de ani, deci merită să aveți curaj și să nu ce­dați, în privința lucrurilor în care credeți. Aceas­tă constanță poate cere pe moment sacri­fi­cii, dar în timp, vă va aduce compensații serioase, cum ar fi să vă cunoașteți puterea interioară și so­li­citările cărora sunteți în stare să le faceți față. Un prim semn că rezistența dvs. morală a avut efect poate fi văzut după 10, când unii dintre cei ca­re v-au contestat în ulima vreme vin să vi se alăture.
BANI: Cineva foarte energic poate veni cu o afacere la dvs., după data de 4. Pe­rioa­da cea mai potrivită pentru a semna documentele aferente ar fi după 21.
CARIERĂ: Noroc cu atmosfera bună din echipă, care se face simțită înce­pând din 6, căci din 17, șefii dvs. pot deveni in­consecvenți. Asigurați-vă, dacă se poate în scris, de ceea ce vi se cere.
DRAGOSTE: Poveștile de dragoste, care se înfiripă până pe 6 ajung la ceva ieșit din comun și vor fi probabil de neuitat. Din păcate pentru cuplurile stabile, începutul de lună e încă deosebit de tensionat.
SĂNĂTATE: Sportul și efortul - că tot rimează - nu sunt indicate pe 5 și 6. În restul lunii, micul benefic Venus vă reglează funcțiile endocrine.

CAPRICORN
Invidii și invidioși


Inamicii dvs. din umbră își încordează la începutul lunii forțele pentru a vă produce neplăceri. Puteți corecta ne­adevărurile, dar fără patimă, căci în final, faptele cân­tă­resc mai mult decât vorbele. E bine să știți că e primul tir concertat de acest fel la care veți fi supuși mulți ani de-acum încolo. Familia și prietenii vă pregătesc în schimb bucurii care vă pot sur­prinde, mi ales la începutul lunii.
BANI: Unele dintre preocupările dvs. creative, care până acum nu v-au adus venituri, pentru că nici măcar nu v-ați gândit la ele ca surse de câștig, se pot transforma, printr-o serie de cir­cums­tanțe ivite din senin, într-o sursă de câștig.
CARIERĂ: Marele benefic Jupiter v-a pro­pulsat la începutul toamnei trecute pe o traiectorie ascendentă, dar din februarie încolo a trebuit să reconsiderați anumite aspecte și a in­ter­venit o pe­rioa­dă de stagnare. Din 10, Jupiter își reia mișcarea directă și vă susține din nou.
DRAGOSTE: Unora dintre dvs., cea de-a doua parte a lunii vă poate aduce o iubire profundă. Partenerul de cuplu poate fi cam autoritar din 5 încolo, dar comunicarea merge bine după 21.
SĂNĂTATE: Dureri de cap vă pot bântui la în­ceput de lună; la mijlocul lunii evitați eforturi excesive.

VĂRSĂTOR
Schimbări de direcție


Să zicem că ieșiți pe ușă cu intenția să mergeți la pia­ță, dați peste un vecin care vă oferă un bilet la un spectacol și ajungeți la el, în loc de piață. Un sce­nariu similar li se poate în­tâm­pla multora din­tre voi, în primele șase zile ale lunii, când de­pla­sări cotidiene banale se pot transforma în ade­vărate aventuri, care vă pot schimba viața sau pot să aducă prietenii cu per­soane cu totul neobișnuite față de cele care au for­mat cercul dvs. social de până acum. Nu vă supă­rați pe prietenii vechi, care pot strâmba din nas față de noile dvs. preocupări.
BANI: Neptun cel visător o ia de-a-ndoaselea pe cer din 17 încolo și puteți fie să constatați că finanțele dvs. sunt în dezordine, fie să fiți tentați să intrați în niște afaceri ale căror dedesubturi nu le cu­noașteți.
CARIERĂ: Relațiile cu colegii pot deveni brusc tensionate din 5 încolo, dar n-ar fi o idee bună să vă dați frâu liber nervilor. Încercați să direcționați această energie puternică înspre muncă și veți putea obține un succes după Luna nouă din 24.
DRAGOSTE: Idilele de vacanță pot fi mai multe la număr, între 7 și 21.
SĂNĂTATE: Vă recomandăm atenție și la os­ci­lațiile tensiunii arteriale, din 5 înco­lo, dar și la aritmiile cardiace, după 21.

PEȘTI
Cu fața spre interior


Acasă se pot întâmpla tot felul de incidente, care să se soldeze cu certuri sau stri­că­ciuni, mai ales până pe 4. Nu-i nimic, din 7 și până pe 21, aveți spor la reparații, fie pentru că găsiți piesele sau materialele de care aveați nevoie, de calitate bună și la prețuri convenabile, fie pentru că descoperiți meseriași pricepuți. În același in­ter­val vă puteți lămuri despre sursa conflictelor familiale din ultima vreme și o puteți elimina, dacă nu țineți neapărat să aveți dreptate. Planeta dvs. guvernatoare, Neptun, intră în retrogradație pe 17 și vă îndeamnă să vă întoarceți atenția către interiorul dvs.
BANI: Până pe 6 vă puteți trezi cu un câștig cu totul neașteptat, parcă picat din cer. Sau poate fi vorba despre o creștere de salariu, pri­mită în urma unui proiect apreciat de șefi.
CARIERĂ: S-ar putea ca șefii să vă ia drept țapi is­pășitori pentru tot felul de pro­ble­me, date fiind anumite greșeli ale dvs. din trecut. Înar­mați-vă cu răbdare, trebuie doar să tre­ceți de data de 4 ca situația să-nceapă să se liniștească.
DRAGOSTE: Încercați să vă priviți prin ochii partenerului mai ales după data de 17, pentru a nu vă pierde obiectivitatea. O po­ves­te romantică poate începe cu succes după Luna nouă din 24.
SĂNĂTATE: Coloana și inima vă pot face pro­bleme care nu ar trebui deloc ne­glijate.