RODICA CULCER despre... Stigmatul eșecului

Redactia
- În PNL par să se fi limpezit cât de cât apele. Bătălia pentru șefie se va da între Cristian Bușoi și Ludovic Orban. Care dintre ei credeți că merită creditul colegilor de partid și de ce? Se poate re­lan­sa, efec­tiv, PNL-ul?

- Faptul că principalii candidați la conducerea PNL sunt Cristian Bușoi și Ludovic Orban este o dovadă că acest partid nici nu poate, nici nu merită să fie relansat. De altfel, el ar trebui reformat din temelii, înainte de a se relansa, dar acest lucru nu-l poate face nici unul din cei doi, pentru că ambii au acceptat, pe vremea USL, sacrificarea valorilor li­be­rale pe altarul cârdășiei cu PSD, de dragul ac­ce­sului la funcții și la resursele financiare ale statului. În plus, nici unul din ei nu se poate lăuda că a realizat ceva când a deținut o funcție de conducere. Cristian Bușoi nu a rezolvat nici o problemă din sănătate, câtă vreme a fost președintele CNAS; în schimb, a fost interceptat în dosarul baronului PSD de Mehedinți Adrian Duicu, cu care, de altfel, avea relații excelente. Scandalul este bine cunoscut. Toto­dată, averea sa impresionantă este greu de jus­tificat prin veniturile de parlamentar și chiar de eu­ro­parlamentar. Nu întâmplător, Cristian Bușoi a fost ne­voit să se retragă din cursa pentru Primăria Ca­pitalei, anul trecut, pentru că nu depășea 9% în son­daje, în ciuda susținerii din partea președintelui Iohannis. Nici din mandatul de ministru al trans­porturilor al lui Ludovic Orban nu se reține nimic remarcabil - nici măcar un metru de autostradă. Doar un accident de circulație, de la locul căruia a fugit. De proiecte politice sau inițiative legislative, de convingeri sau principii, nu are rost să-l întrebăm pe nici unul din cei doi. De fapt, aceasta este proble­ma generală a PNL: a uitat cu totul de liberalism și s-a înstrăinat de electoratul anti-PSD, fiind inca­pa­bil să valorifice energiile descătușate, de pildă, de pro­testele din februarie. De altfel, lupta anti-co­rup­ție, pentru care electoratul liberal a ieșit în stradă, nu este susținută, nici de Cristian Bușoi, nici de Lu­dovic Orban, în moțiunile propuse pentru congres, pentru că amândoi știu că baronii PNL sunt ostili față de această temă. În aceste condiții, congresul PNL este un eșec din start și numele viitorului pre­ședinte nu contează. El poartă deja pe frunte stig­matul eșecului.

- "Centristul" Macron a devenit președintele Franței. Bruxelles-ul a reacționat pozitiv în spe­ranța întăririi UE. Cum se poate produce ea? Du­pă duioasa prietenie cu fostul președinte Hollande, îl va convinge Merkel și pe Macron să se lase pu­pat? Bagheta de dirijor se află în mâna Ger­ma­niei...

- Să nu uităm că "bagheta de dirijor" a Ger­ma­niei se datorează performanței sale economice, cu care nu se poate lăuda nici o altă țară europeană. În timp ce Franța și Italia gâfâie și sunt incapabile să-și reducă deficitele și șomajul, economia Germa­niei crește an de an, iar bugetul înregistrează constant un surplus. Emmanuel Macron a înțeles că este mai util să emuleze Germania în acest sens, decât să se plân­gă de ea, și că relansarea economică este cheia sal­vării UE. O fi fost el ministru într-un guvern so­cia­list, dar legea care-i poartă numele a li­be­ralizat eco­nomia și a ajutat mediul de afaceri, cu prețul redu­cerii puterii sindicatelor. Socialiștii nu au sus­ținut-o, și ea a trecut prin asumarea răspun­de­rii gu­ver­­nului, la solicitarea președintelui Hollande. Toto­dată, să nu uităm că președintele Macron a propus un pre­mier din partidul de centru-dreapta al Repu­bli­ca­nilor. Succesul lui Emmanuel Macron nu este con­junctural, ci a fost pregătit de o serie de membri ai elitei intelectuale și politice franceze, conștienți de falimentul partidelor tradiționale și de necesi­ta­tea de a reface "centrul" politic. În rezumat, stra­tegia lui Macron de relansare a UE se bazează pe asa­na­rea economiei, prin reducerea imenselor chel­tuieli cu administrația publică, introducerea dis­ci­plinei bugetare și liberalizarea vieții economice, dublată de măsuri de protecție socială. Dacă va reuși, atunci rezerva Germaniei față de adâncirea integrării eco­nomice în zona euro se va reduce și Ber­linul va accepta să-și ajute partenerii cu pro­bleme, având garanția că banii contribuabilului german nu vor fi irosiți de politicienii iresponsabili din alte țări. Iar dacă economia se relansează și șo­majul se reduce, atunci UE se poate întări și relansa. Deși Franța și UE au nevoie de reformele propuse de Macron, birocrații și sindicatele din Hexagon vor încerca să le blocheze, pentru a-și conserva pri­vi­legiile. Lupta va fi grea și succesul nu este garantat. În tot cazul, dacă Macron eșuează, nu Germania va fi de vină.