Scrisoare deschisă Domnului KLAUS IOHANNIS, Președintele României

Cititor Formula AS
Stimate Domnule Președinte,

Mă adresez din nou Dumneavoastră, după prima petiție, din 5.02.2017, în care v-am solicitat să interveniți pentru a fi găsite și deshumate osemintele unchiului meu, Iuliu Maniu, care au fost aruncate în ziua de 5.02.1953, într-o groapă comună, de pe lângă penitenciarul Sighet. El a decedat în acest penitenciar, fiind, practic, omorât printr-un regim de exterminare.
La prima petiție, am primit un răspuns datat cu 3.03.2017, din partea Administrației Prezidențiale, Compartimentul problemelor cetățenești, semnat de d-nul consilier Gabriel Cristian Pișcociu, în care mi se comunica că petiția mea a fost trimisă spre soluționare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.
De atunci am primit cinci răspunsuri, de la diferite Parchete, ultimul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetul Marmației, care mă înștiința că deshumările le face Admi­nis­trația cimitirelor și că perimetrul în care a fost îngropat Iuliu Maniu este în Administrația Academiei Civice, dar că "din informațiile furnizate de Primăria Sighetul Marmației, cercetările nu au putut localiza perimetrul în care a fost depus Iuliu Maniu".
Vă mărturisesc, Domnule Președinte, că toate aceste răspunsuri îmi creează, mie și ce­lor care sunt în cunoștință de cauză, o profun­dă decepție și un sentiment de adevărată re­vol­tă. În primul rând, pentru că atât noi, familia, cât și mulți alții, considerăm că im­potența și ineficiența instituțiilor statului, de a descoperi osemintele lui Iuliu Maniu, sunt determinate de alte cauze decât unele obiec­tive și, în primul rând, de un dezinteres apro­piat de rea-credință. Noi cunoaștem ele­mente de identificare, pe care le-am co­mu­nicat deja, din 1970, autorităților respective, cum sunt: fractura unui os tibie, tijă metalică, edentație totală, și suntem convinși că de 27 de ani, dacă s-ar fi vrut cu adevărat, cu teh­nologia modernă și cu informațiile primite de la persoane foste angajate ale penitenciarului Sighet, s-ar fi putut identifica locul în care a fost aruncat Iuliu Maniu.
Ne-am adresat Dumneavoastră, primul om al Statului și cu cea mai mare putere în Stat, în speranța că prin autoritatea Dum­neavoastră, veți reuși să evitați hățișul birocratic și ineficient în această cauză a instituțiilor Statului, și să impuneți o cercetare care să reușească măcar acum să găsească osemintele lui Iuliu Maniu și să permită înhumarea lor la Bădăcin, după dorința acestuia și a noastră.
Cred și sper din toată inima, că și Ex­ce­len­ța voastră este alături de noi și de milioane de români, în gândul pios de respect și de recunoștință, în memoria unui făuritor de istorie și martir al neamului.
Dumnezeu să vă lumineze în hotărârea pe care o veți lua.
Cu respect și cuvenita considerație,

Dr. IOAN BOILĂ - Cluj-Napoca,
24.04.2017