Cuba libre. O scurtă călătorie în timp

Matei Florian
Liftul din hotelul Casa Granda se tot opreș­te.

Etajul 1, etajul 3, parter. Ușile se des­chid, când pe o parte, când pe alta, nu intră nimeni. Înăuntru suntem numai noi. Am apă­sat de mult butonul cu cifra 4. E prea cald în cutia asta, deja ne topim de la atâta zăpușeală. Acum sun­tem la 2, ușile s-au deschis pe partea stângă. Pustiu. Se văd niște trepte de marmură, acoperite cu covoare prăfuite. Poate că ar trebui să coborâm, să scăpăm odată de aici. Prea târziu. Ușile se închid iar, coborâm, ajungem la subsol, liftul se oprește, se gândește un pic fără să mai deschidă vreo ușă, apoi o ia ușurel în sus, urcă, tot urcă, 2, 3, 4, am ajuns. Așteptăm să se deschidă ușile, nu se deschid. Ne zâmbim unul altuia, nici nu știm prea bine de ce. Coborâm iar. Murim de cald, ajungem la parter, ușile se deschid, în cutia noastră mai intră trei tu­riști germani, hallo, ne înghesuim cu toții înăuntru, ne zâmbim transpirați, "la ce etaj mergeți?", ne în­treabă ei, "la 4", răspundem, "la 4 și noi", zic ei, apasă iar butonul cu cifra 4, liftul urcă, ajunge la 4, ușile se deschid, în sfârșit, am ajuns.

Revoluția nevăzută

Sunt aproape 10.000 de kilometri din București până în Havana. Un zbor lung, în care timpul se strân­ge și ajunge să doară, exact ca genunchii tăi, pe scaunul de avion. Sunt 7 ore mai puțin în Cuba decât la noi. Dar asta nu-i o problemă, ceasul e în­tot­deauna ascultător, are rotița aia pe care o învârți și, gata, 4 dimineața din țară a devenit aici 9 seara. Mai greu e să-ți reglezi mintea la noul fus orar. Pen­tru că decalajul n-ar fi doar de 7 ore, ci, după socotelile mele aproximative, de vreo 25, poate 30 de ani. Cuba, acum, e în punctul acela tulbure, mlăș­tinos și de răscruce dintre vremuri și puteri politice. Revoluția comunistă a lui Fidel Castro împlinește anul ăsta 58 de ani. 57 va avea embar­góul pe care S.U.A. l-au impus insulei ăsteia dintre Caraibe și Atlantic. Și doamna Revoluție și domnul Em­bargó nu arată prea bine. Au obo­sit, au riduri, cear­căne, o tuse sus­pectă. Au obosit și cubanezii, într-o luptă absur­dă, care nu a fost a lor. Au trăit-o pe viu: un război cumplit de rece, americano-sovie­tic, într-o țară cu temperaturi sub­tropicale. Victimele, atunci când se răz­boiesc marile puteri, sunt întot­deauna oamenii. Iar oamenii, după aproape 60 de ani de capti­vitate, vor o schimbare. Dacă pe domnul Embargó nu l-au iubit niciodată, pentru că nici nu aveau cum, pe doamna Revolu­ție o găsesc prea bătrână și înăcri­tă ca să-i mai farmece cu ceva. Ce vor să pună în loc nu știu nici ei prea bine. Dar sim­plul fapt că taximetriștii năvă­lesc spre tine, de cum ai trecut de punctul de control, simplul fapt că ți s-a dat voie să intri ca turist într-o țară până de curând închi­să, că ai schimbat banii tăi euro­peni în moneda convertibilă cu­ba­neză (moneda turistului, alta decât cea a localnicilor), că oa­meni de toate națiile lumii se bu­lucesc în muzeul ăsta viu care este Havana, că ți se deschid larg portierele mașinilor Lada și ți se spune că, da, să nu-ți faci griji, după trei milioane două sute de kilometri motorul încă merge, e semnul că vremurile sunt gata să se schimbe. Ai ajuns doar în momentul acela ciudat, în care, apa­rent, lucrurile sunt la fel, revoluția și em­bargóul încă la putere, doar că, pe dedesubt, fisurile unui mare cutremur se tot măresc. Iar tu, chiar tu, ro­mânul care ai zburat 10 mii de kilometri până aici, cu banii tăi europeni pe care îi vei schim­ba în mone­da turistului, banii ăștia cu care îți vei plăti vizita, ești o mică parte din această fisură. Re­glează-ți ceasul minții pentru ceea ce vei vedea. Prin simpla ta venire aici, ai ajuns parte dintr-o revoluție ne­văzută. Bine ai venit în Cuba! Și, da, după 3.200.000 kilometri rulați, Lada asta chiar merge!
E noapte în Havana. Taximetristul ne vorbește de Fidel. "Bine că a murit, el și treningurile lui Adidas!". Nu înțeleg mare lucru, mi se închid ochii, iar la școală am învățat rusă, nu spaniolă. Havana pare ireal de frumoasă la lumina semafoarelor, sunt atât de puține mașini pe stradă, câteva Lada și, din când în când, câte un Cadillac uriaș, plutind peste bulevarde dintr-un alt timp. Clădirile sunt somp­tuoa­se, un muzeu de arhitectură cu oameni vii înăun­tru, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Nu vezi pe nimeni în stradă, doar niște polițiști cu arme: bărbații au pantaloni, femeile, fuste scurte și ciorapi plasă. "Revoluția a fost bună", zice taximetristul, "doar că Fidel s-a dovedit un porc bolnav de pu­tere". Sau atât pot să traduc eu. Cunosc ideea, îmi ima­ginez și ce poate să însemne puerco. Ațipesc. Fusul orar e de vină. Orașul ăsta ireal de frumos. Clă­dirile lui din alt timp. Armele polițiștilor. Cio­rapii plasă.

Noua minune ascunsă a lumii: Havana

Havana are o poveste ciudată, la fel ca și Cuba. Vreme de secole este un oraș colonial spaniol, forti­ficat împotriva atacatorilor de orice fel. Apoi, în secolul XIX, o nouă putere începe să se înstăpâ­neas­că peste Caraibe. Burghezia înflorește, orașul se umple de rafinament și stil, toți marii actori ai lumii ajung să joace pe scenele noilor teatre con­strui­te aici. Havana își câștigă numele de Parisul Insulelor Antile. Zidurile spaniole sunt dărâmate, orașul trebuie să se extindă, timpul piraților fioroși a dispărut, începe o nouă epocă. Noua putere se nu­mește S.U.A., iar arma ei cea mai de preț este co­mer­țul. Havana devine acum un mare centru co­mer­cial. Doar că în spatele strălucirii, ca întotdea­una, se ascunde ceva: America sudistă, înfrântă în războiul civil, își mută aici, vreme de decenii, co­merțul ei înfloritor de sclavi. Timpurile se schimbă, monștrii cei vechi rămân.
La începutul secolului XX, Statele Unite oficia­lizează ceea ce era evident: Cuba intră sub ocupație americană. Hoteluri și apartamente de lux, cazi­nouri și cluburi de noapte, toate luminile și extrava­ganța lumii se construiesc cu o viteză buimăcitoare. Istoria nevăzută e și ea la fel de simplă: vechii pro­prietari de sclavi sudiști sunt înlocuiți de noii pro­prietari de sclavi ai secolului. Mafia italiană. Co­rupția, gangsterii, luxul, starurile, prostituția, dro­gu­rile și pariurile fac din capitala Cubei noua perlă a lumii. Se construiește furibund, se construiește grandios. Banii ascunși ai lumii sunt aici, în afaceri subterane, iar Havana întrece cu mult Las Vegas-ul în fast și câștiguri. Cum avea să spună ceva mai târziu, John F. Kennedy: "Țara asta striga după o revoluție". Iar ea a venit, firesc, pentru că altfel nu se mai putea. Clasa de mijloc cubaneză ajunsese la prosperitate, însă pătura de jos se înfunda cu totul în bezna istoriei. Președintele țării, Fulgencio Ba­tista, adusese nepăsarea, corupția și despotismul la înălțimi aiuritoare. De la astfel de înălțimi, te pră­bu­șești cu zgomot. În 1959, anul revoluției, Fidel Castro și Che Guevara au fost întâmpinați de popor ca apostoli ai libertății. America s-a arătat trufașă, cu siguranța celor care nu-și închipuiau la ce se va ajunge. Nici măcar Fidel n-a știut. Pactul său cu Uniunea So­vietică avea să vină abia după ce s-a convins că S.U.A. persistă în trufia ei imperială. O nouă epo­că se năștea în Cuba și în Hava­na ei strălucitoare. Toate pro­prietățile private, în majoritatea lor covârșitoare, americane, sunt naționalizate, marile hote­luri și cazinouri ajung niște fan­tome triste. Havana devine un muzeu prăfuit, gol, păzit cu ra­chete sovietice. Clasa mijlocie se prăbușește, poporul primește, în sfârșit, bruma lui de demni­tate, un sistem de învățământ și de sănătate impecabile. Primeș­te, totodată, și raționalizarea hra­nei, propagandă la kilogram, interdicție de a părăsi țara, po­liție politică, embargou ameri­can, în fine, tot dichisul pe care îl ascunde reversul unei medalii. Imperiul sovietic se prăbușește în 1991, ajutoarele încetează. Cuba lui Fidel se află în fața ex­tincției. O insulă înconjurată de ape calde, cu oamenii vii, care n-au avut niciodată nicio vină pentru ce li s-a în­tâmplat. Revoluția, obosită, prăfuită, pustiită de sărăcie, continuă. Ceva trebuia făcut. Iar Fidel o face. După ani în care Cuba a fost captiva comunis­mului sovietic și embargoului american, granițele se deschid și turiștii, cu valuta lor salvatoare, sunt lăsați să intre în țară. Havana redevine încet noua minune ascunsă a lumii.

Bomboane cubaneze

Asta e acum Havana. Un soi de spectacol viu al istoriei. O poți privi în voie, din toate unghiurile posibile. Urmele trufașe ale colonialismului spa­niol, luxul ostentativ-părăginit american, gloria săracă și sovietică a revoluției eterne, înghețul comunist, care a păstrat orașul ca într-o rezervație a unei lumi dispărute. Mașinile sunt exorbitant de scumpe. Poți ajunge să plătești pentru un MGM, de pildă, 100.000 de euro. Banii pe care, ca de obicei, nu-i au decât foarte puțini și suspuși oameni. Sala­riul mediu în Cuba este sub 100 de RON. Așa că marile mașini americane interbelice încă circulă, precum dinozaurii, pe bulevardele Havanei, îm­preu­nă cu Moskvich-uri, Lade și alte nestemate ru­sești. Toți proprietarii de mașini trebuie să fie și buni mecanici. La 10 intersecții, vei vedea cel puțin un șofer trebăluind sub mașină cu o trusă de unelte. Magazinele sunt goale, la fel ca alimentarele noas­tre în anii '80. Doar că, dacă noi aveam creveți din belșug, ei au rom. Toate felurile de rom Havana. Iar noi mai aveam ceva ce ei n-au: bomboane cuba­neze. În toată Cuba, nimeni n-a putut să-mi spună unde le pot găsi. În fine. Clădirile cochete sunt înțesate de oameni, puțini însă au și banii de a le renova. Într-o țară săracă și sub embargó economic, noțiunile de ipsos, ciment, vopsea lavabilă au altă conotație decât cea pe care o știm. Așa că orașul are acum aerul acela, și cochet, și șic, și distins, și nostalgic, și trist, al unei mari frumuseți din alte vremuri, ajunsă înspre sfârșitul vieții. O doamnă bă­trână, cu voaletă și tocuri, cu o rochie de mătase ciuruită de molii, întorcându-se de la cumpăruri cu plase de plastic în mână. Ai vrea să o ajuți, să-i iei pla­sele alea din mână, s-o întrebi de sănătate, s-o con­duci până acasă, să-i săruți mâna. Doar că nu știi cum. Ești și tu unul dintre acei indivizi ciudați care formează hoarda aceea informă de oameni ca­re se numesc turiști. Îi vezi, îngrămădiți cu toții, în partea veche a orașului. Grupuri de spanioli care vi­­rează la stânga, grupuri de germani care stațio­nea­ză în centru, la fluierul ghidului, grupuri de asia­tici care cotesc la dreapta și-l aplaudă pe trom­pe­tistul din piață. Te consolezi cu gândul că nu ai niciun ghid, ești român și înțelegi câte ceva din viața unui oraș care se trezește din comunism. Te consolezi cu gândul că, uite, ai văzut ce aveai de văzut în cen­tru, toate națiile pământului, gata să fotografieze orice, și că poți să traversezi niște străzi ca să intri în adevărata Ha­vană, cea a cubane­zilor.

Câteva cărți poștale

Oamenii. Oamenii ăștia care au fost întotdeauna sub istorie și, de fapt, tăinuit, deasupra ei. Oa­menii ăștia, mai buni sau mai răi, așa cum sunt toți oamenii de pe pământul ăsta, sunt cel mai frumos lucru pe care-l poți vedea în Cuba. Departe de turiști, în sărăcia lor lucie de pe străduțele înghesuite cu clădiri șubrede, oamenii ăștia își duc viețile mai departe și au pu­terea să și râdă. Nu știu spa­nio­lă, n-am apucat să stau prea mult de vorbă cu ei. Dar sunt câteva ima­gini pe care le voi lua cu mine, oricând, oricum. Imaginile alea ale oamenilor care se poartă așa cum sunt ei, neștiind că cineva îi privește: domn în vârstă, cu un câine în brațe, legânându-se discret într-un balansoar, în umbra unei camere în care am apucat să văd o motocicletă, o icoană uriașă a lui Iisus, un tablou cu Che Guevara și un portret al unei doamne splendide, probabil soția. Pe ea nu am văzut-o nicăieri; mulțimea de oameni în genunchi, târziu în noapte, într-o biserică cu porțile larg des­chise, dintr-un orășel pierdut; niște copii cu zmeie de hârtie în mâini, alergând prin albia unui râu după niște vaci costelive; o doamnă uriașă, strivind la pieptul enorm un domn plăpând, cu mustață, răsu­cindu-l ca pe o jucărie, la un colț de stradă, printre câini, pisici și gunoaie, într-un dans de o tandrețe incredibilă, pe o muzică pe care o auzeau doar ei; imaginea unei camere în miez de noapte, cu un ventilator obosit, încer­când să răcorească vreo șapte copii și cinci adulți, toți ochi și urechi la o ma­mă care cânta dumne­zeiește la chitară; un om în niște pantaloni uriași, cu vreo patru numere mai mari, privind nemiș­cat, minute bune, un afiș în care se anunța un spec­tacol de balet; sălile sărăcăcioase de box, în care băieți zdraveni înde­sau pumni cu o viteză in­credibilă în niște saci des­cusuți; terasa pono­sită, pe o căldură toridă, unde câțiva bărbați cu burți și salopete albastre, probabil într-o pauză ne­sfârșită de lucru, se ridică brusc în picioare în ace­lași timp, cu niște doam­ne între două vârste, de la alte mese, se strâng îm­preună în centru, trag scaunele deoparte, im­pro­vizează un ring și în­cep să danseze reggae­ton, în cel mai perfect și mai senzual fel pe care l-am văzut vreodată; o fată de o frumusețe nepă­mânteană, întinzând rufele și dansând în același timp în curtea unei case construite doar din cără­mizi; o bunică la fereastră, învățând niște fetițe să danseze în stradă; toți bărbații care m-au întrebat șop­tit, conspirativ, în ordine crescătoare, dacă vreau trabucuri, femei sau droguri, ca apoi să-mi ureze sănătate, să mă bată pe umeri și să-mi spună pe unde să o apuc când aflau că nu vreau; nesfârșita candoare a unei prostituate de la malul oceanului At­lantic, care încerca să-și găsească clienți arun­când cu pietre în valuri; copiii, în uniformele lor perfecte, ieșind de la școală, într-o remorcă trasă de cai; o bătrână cu voaletă, pe tocuri, nepăsătoare la lumea din jur, împingând un cărucior în care se afla o splendoare de pisică persană; tinerii strânși în piețele centrale, în care se află rooter-ul care emi­te semnal de internet; febrilitatea cu care, pen­tru o cartelă de o oră și doar aici, în locuri publice, de la dispozitive controlate de stat, puteau, în sfâr­șit, să fie conectați, la o viteză infimă, cu restul lu­mii; trompeta sfâșietoare care se auzea de nicăieri în mijlocul unui câmp cu trestie de zahăr; blocurile ponosite de lânga Fabrica de Nichel din Moa, lu­mea la ferestre privind spre ocean; penumbra dintr-o fabrică de trabucuri. Trabucurile, nichelul și trestia de zahăr, marile exporturi ale Cubei; toate zâmbetele oamenilor din jur, toată bunătatea și căl­dura, toate gesturile acelea mici, care arată o liber­tate uriașă. O libertate pe care istoria nu a putut să le-o ia oamenilor ăstora, care și-au iubit revoluția până când li s-a acrit de ea. Am întrebat, printre pu­ți­nii oameni care știau engleză, o tânără pe care am întâlnit-o într-o altă minunăție de oraș, Camagüey, care-i lucrul care-i place cel mai mult în țara ei. Mi-a spus, fără să clipească, că siguranța. Siguranța ei ca femeie pe stradă, la orice oră din zi și din noap­te. L-am întrebat pe soțul ei ce-i lipsește cel mai mult. Mi-a spus și el, tot fără să clipească, că internetul, legătura cu lumea de dincolo de granițele țării. Connect Cuba e singurul slogan, în afară de cele revoluționar-patriotice, pe care îl poți vedea pe zidurile orașelor.

Muzica, lumina

Și am mai luat o imagine cu mine. Liftul hote­lu­lui central din Santiago de Cuba, Casa Granda. Liftul ăsta care se tot oprește. Absurd. Intrăm pe terasă. Suntem doar noi și câțiva turiști plictisiți, care se joacă de-a rafinamentul. Au trabucuri mari, că­măși albe, pahare cu rom. Pe scenă cântă o or­ches­­tră. Santiago e orașul din care au pornit mai toți marii muzicieni ai Cubei. Interpretul e trecut de 50 ani, are chelie, e îm­bră­­cat în cămașa aceea prea largă, cu mâ­neci scurte și descheiată la piept, în pantalonii aceia de stofă cu două nu­mere mai mari. E obosit, cântă pen­­tru o mână de oameni care pri­vesc orașul, farfuria de mâncare și pa­harul de rom de pe terasa hotelului cen­tral. O piață, o splendoare de bi­se­­rică spa­niolă, străduțele întune­cate, lumini­țe­le din portul de la Ca­rai­be și, în de­părtare, munții. În munți e o lu­mină mare, pare să ardă ceva. E cald. Trom­petă, percuție, chitare, bass, pian, voce. Omul cântă, în cămașa lui cu mâneci scurte, leoarcă de apă. Cântă în fața a nici 20 de oameni, care se joa­că cu trabucurile și vor­besc, nepă­sători, germană. Cântă dum­nezeiește, cu o claritate a vocii pe care n-am întâlnit-o la niciun alt vocal pe care l-am ascultat în concert. Cân­tă firesc, simplu, cu microfonul ținut departe de gură, pentru ca vocea să nu-i ajungă în munți. Cântă liber, ca și cum ar respira, cu bucurie, tristețe, sfâ­șiere și libertate, toate împreună, toate într-un cân­tec de dragoste. Cântă, pur și simplu, dea­supra isto­riei. Ne mulțumește pentru aplauze. Unii l-au aplau­dat mai mult, alții doar s-au prefăcut că o fac. E noapte în Cuba. Turiștii se joacă iar cu tra­bucurile, lumina aceea neștiută strălucește mai de­parte în munți, ne pregătim de plecare, de la ușa liftului, îi mulțumesc omului cu cămașă albă, el mă vede, se apleacă discret, îmi zâmbește, apoi face un semn că­tre orchestră și începe să cânte o altă melodie.