Afecțiunile primăverii - Anotimpul durerilor de stomac

Ilie Tudor
- Fiecare anotimp are "chichițele" lui, pe ca­re organismul trebuie să le depășească cu bine. Iarna, ne luptăm cu gripa și cu bietul ficat, vara, căl­du­rile toride ne pun la grea încercare inima, toamna este prin excelență sezonul re­u­ma­tismului și al depresiilor, în timp ce primăvara este anotimpul temutelor astenii, alergii dar și anotimpul durerilor de sto­mac. Și cum primăvara deja a sosit, ne grăbim să vă oferim câteva sugestii care să vă fie de ajutor -

Prevenirea și tratarea gastritelor

Pentru cine a lucrat într-o farmacie, portretul bol­navului de gastrită este clasic: apare îndoit de du­re­re și cere o cantitate impresionantă de cal­mante și pan­sa­mente gastrice, după care, dacă are noroc de o pe­rioa­dă mai bună, uită de tratament și de regim, pentru a apărea, într-o stare și mai gravă. De la bun în­ceput trebuie spus că, de obicei, medicația clasică cau­tă doar cal­marea durerilor, și nu re­tezarea din ră­dăcină a bolii. Medicina natu­ristă este mult mai gene­roasă în această privință, oferind lea­curi care au darul nu doar de a calma durerile, ci și de a ajuta la re­gla­rea unor procese, așa în­cât această afecțiune să dispară com­plet.

Gestionați stresul

Gastrita este, prin excelență, o boală care apare la per­soanele foar­te încordate, care acumulea­ză ten­siuni fără a avea posibili­tatea de a le elimina. În aceas­tă peri­oadă de primăvară, când ali­men­tația este în schimbare, iar emotivitatea, la unison cu schimbările meteorologice, este crescută, stresul lo­veș­te mai ales stomacul. Soluția cea mai bună pen­tru a ne feri de aceas­tă situație este, fi­rește, controlul stre­sului, dar cum? Metode­le sim­ple de tratament care urmează sunt tehnici de ma­nage­ment al stresului, special adaptate pentru com­bate­rea gastritei.

Respirația abdominală

Stresul și emoțiile negative, înainte de a se trans­­­forma în cunoscutele junghiuri la stomac, au o perioadă de acumulare pe care, dacă suntem atenți, o pu­tem surprinde din timp. Cel mai ușor ne dăm seama de acu­mu­la­rea tensiunilor psihice prin creșterea stării de con­trac­tu­ră a mușchilor. Primii care se încordează, atunci când tensiunea emoțio­nală a depășit cotele admisibile, sunt de obicei muș­chii faciali, apoi urmează zona cefei, a ume­rilor și - mai ales la cei predispuși la afecțiuni gas­trice - zona stomacului. Apar senzații diverse, traduse prin expresii ca "ghem în stomac", "nod în stomac", "greutate în stomac" etc. De aici și până la declanșarea crizei de gastrită nu mai este decât un pas. Înainte ca el să fie făcut, putem face urmă­toarea manevră salvatoare: pentru a ne relaxa ab­domenu­l, vom urmări ca la fiecare inspirație să facem să se dilate mai ales zona inferioară a plă­mâ­nilor, abdomenul, crescând foarte lent amplitu­dinea respirației. Pentru a ușura acest pro­ces, putem așeza o palmă pe zona sto­ma­cului, fără a presa deloc. La fiecare in­spirație, palma trebuie să fie îm­pinsă în sus prin dilatarea lobilor inferiori ai plămâ­ni­lor. Manevra poate fi făcută în poziția culcat sau așe­zat pe scaun.

Bila verde

Cu puțină imaginație, această metodă vă poate ajuta enorm pentru a vă autovindeca.
* închideți ochii, destin­deți-vă corpul și respi­rați de câte­va ori, căutând pe cât posibil să vă eliberați de gân­duri și de stre­sul generat de durere;
* vizualizați interior, în zona stomacului, o sferă al­că­tuită din lumină verde;
* cu fiecare respirație, vizua­lizați această sferă, mă­rin­du-i den­sitatea și lu­mi­nozitatea, până ce cuprinde toată zona abdomi­nală;
* după ce durerea a dispărut complet, continuați această vi­zua­­lizare încă 10 minute.
Este dificil de imaginat efi­ciența acestei tehnici pentru cine nu a experimentat-o niciodată. De altfel, acest gen de exerciții de vizualizare tind să re­vo­lu­țio­ne­ze psihoterapia, fiind foar­te eficiente în cele mai diverse și mai grave afec­țiuni.
O precizare im­por­tan­tă este că nuanța de verde evocată nu trebuie să fie foar­te deschisă (gen verdele crud al ier­bii), ci mai în­chisă, ase­mă­nă­toare nuanței pădurilor de brad (care este considerată cea mai cal­mantă).

Leacuri cu muguri de plante

Tratamentele moderne cu mu­guri sunt găselnița unui medic francez, dar ele au prins rădăcini puternice și în România. La noi se găsesc sub forma maceratelor gli­cerinate produse de firma PLANT­EXTRAKT din Cluj. Dintre toate preparatele ex­tractul de muguri de smochin pare cel mai eficient, dând rezultate excepționale în ma­jo­ritatea cazurilor. Un trata­ment cu macerat gli­cerinat din muguri de smochin durează mi­ni­mum trei luni, timp în care se iau de trei ori pe zi, înainte de masă cu 15 minute, 30-50 de picături de preparat, di­luate în apă.
Extractul de smochin se găsește în farmacii sub denumirea de Ficus carrica.

Testați alimentele

Una dintre marile dificultăți ale acestei perioa­de este alcă­tuirea regimului alimentar. Dilema apa­re din fap­tul că, pe de-o parte, organismul are ne­voie de zar­za­vaturile crude și de salatele care apar acum, iar pe de altă parte, aceste schimbări alimen­tare pot afecta sto­macul, care este foarte sensibil în această perioadă. În plus, nici un bolnav de gas­trită nu se aseamănă cu celă­lalt sub aspectul sensi­bilității stomacului la diferitele tipuri de hra­nă, așa încât o rețetă universală nu poate fi dată. Singura soluție care rămâne este testarea pru­dentă și plină de răbdare a efectului alimentelor asupra diges­tiei dvs. Iată și câteva alimente-medicament pen­tru sto­mac:
Laptele crud (atenție de unde îl procurați!) - are un efect calmant, la majoritatea bol­na­vi­lor de ulcer și de gastrită. Cel mai bun efect îl are însă - atenție! - lap­tele nedegresat și neprelucrat indus­trial, care se pare că este văduvit de anumite com­po­nente care îl fac ușor de digerat.
Untul clarifiat - este un remediu ayurvedic clasic (cunoscut și sub numele de ghee), fiind mult mai eficient și mai bine tolerat decât laptele. Se admi­nis­trea­ză uns pe pâine prăjită, cu legume (car­tofi, mai ales) fierte sau cu orez. Iată modul de obținere: se pun într-o oală curată două pachete de unt (200-250 g) la foc mediu. Se lasă să ajungă la punctul de fierbere, după care se reduce focul, lă­sând untul să fiar­bă și luând din când în când spu­ma de deasupra. La un moment dat, el capătă o culoare chihlim­barie și devine limpede (așa încât putem vedea fundul cratiței sau al ceaunului). În acel moment (în nici un caz mai târziu), luăm cra­tița de pe foc și turnăm untul cla­rifiat încins într-un vas curat, a­vând grijă să nu turnăm și rezi­duul rămas pe fundul cratiței (re­ziduul se aruncă).
Supele pasate - obținute din legume fierte (morcov, pă­trun­jel, ceapă, țelină, cartofi), con­sumate călduțe, sunt de obi­cei un adevărat balsam pentru stomac. Pentru a le asorta cu pri­măvara, după ce au fiert, puteți adăuga în ele verdeață din bel­șug, tocată mărunt, dar pusă în ti­fon și scoasă după 20-30 de mi­nute, așa încât să ră­mână doar aroma ei.
Sucul de lămâie - diluat în apă (călduță) este un antiacid re­dutabil. În plus, el are o subtilă acțiune de desensibilizare asupra stomacului care, cu timpul, va putea tolera mai multe alimente cru­de, adaptându-se fi­resc la regimul alimentar spe­cific anotimpului cald.