Ce să faceți de ziua îndrăgostiților? Duceți-vă inima la Covasna!

Florentin Popa
Vreți să vă păstrați inima sănătoasă? Mergeți măcar o dată pe an la Covasna! Aveți probleme cu hipertensiunea arte­rială sau suferiți de alte afecțiuni cardiovasculare? Atunci, trebuie să ajungeți neapărat la Covasna! Motivul e simplu: studiile de specialitate au de­monstrat că hipertensivii și persoanele cu boli car­diace care se tratează de două ori pe an la Covasna trăiesc cu cel puțin 6 ani în plus, ca urmare a redu­cerii riscului de accidente vasculare (atac cerebral sau infarct miocardic). Dacă încă nu v-am convins, aflați că tratamentul e 100% natural și folosește factori de cură pentru care stațiunea e celebră în întreaga lume!

Dr. CARMEN NEAGU - medic primar recuperare medicală la Centrul de sănătate Clermont: "Avem pacienți care spun că nu pot trăi fără cura balneară de aici"

- Cu toate că vremea de-afară nu-i chiar de concediu, văd foarte multă lume în stațiunea Covasna. Care este explicația?

- Aici nu prea contează nici se­zo­nul, nici temperatura. Cei mai mulți oameni nu vin la distracție în Covasna, ci pentru odihnă și trata­ment. Din fericire, bene­fi­ciem de numeroși factori naturali de cură, care compen­sează lipsa de dis­trac­ție. Iată de ce, spre deosebire de alte stațiuni din țară (lă­sate în para­gină, care s-au degradat în timp și unde nu se mai poate face cură bal­nea­ră), cele câteva baze de trata­ment din Covasna sunt solicitate în permanență de bolnavi, pe tot parcursul anului.

- Ce afecțiuni pot fi tratate la Covasna?

- Principalele recomandări medicale vizează afecțiunile cardiovasculare: arteriopatii (arterio­patia obliterantă a membrelor inferioare - stadiul I și II, trombangeita Bürger), cardiopatii ischemice cronice (sechele după infarctul miocardic - la mi­nimum 6 luni după episodul acut, fără tulburări de ritm, fără angor instabil, echilibrate din punct de vedere hemodinamic, angină pectorală stabilă și angină de efort - aflate sub tratament medica­men­tos), hipertensiune arterială stadiul I și II (sub control medical, fără boli asociate care să excludă tratamentul cu factori naturali), valvulopatii (val­vu­lopatii reumatismale fără tulburări clinice hemo­dinamice, valvulopatii operate - la 3 luni de la efectuarea actului operator, cu avizul medicului cardiolog), tul­bu­rări circulatorii venoase (se­chele după tromboflebite super­ficiale sau profunde), sechele du­pă accidente vasculare cere­brale (numai la bolnavii echili­brați cardiovascular, cu aviz din par­tea medicului neurolog!), afec­țiuni reumatice (afecțiuni articulare și abarti­culare degenerative - tip artroze, afecțiuni degene­ra­tive ale coloanei vertebrale - spondiloze, boli cro­nice inflamatorii articulare sau de coloană verte­brală - numai în sezonul cald, reumatism de focar - după asanarea focarului, osteoporoză), boli endo­crine (hipofuncționale), afecțiuni metabolice și de nutriție (diabet, obezitate, gută), boli ale sistemu­lui nervos periferic (radiculopatii, polinevrite, sechele posttraumatice ale nervilor periferici), afec­țiuni asociate (nevroză astenică).

Gloria stațiunii -
Mofetele


- Unii dintre factorii naturali care fac repu­tația deosebită a Covasnei sunt mofetele...

- Da, una dintre cele mai eficiente metode de cură balneară este mofeta - un loc special amenajat, în care sunt captate gazele rezultate din emanațiile post-vulcanice. Pe teritoriul Covasnei și în împreju­rimi, în zona de curbură a arcului Carpatic, ema­națiile au apărut în mod natural, acum câteva mii de ani, în urma mișcării plăcilor tectonice.
Principalul efect terapeutic al mofetei este vaso­dilatația - atât periferică (vasele mici de sânge - capilare, arterio­le, venule etc.), cât și sistemică (vasele mari de sânge - artere și vene). Procedeul ajută la modi­fi­carea calibrului vaselor sanguine, ceea ce duce la îmbunătățirea cir­culației sângelui în întregul orga­nism. Dacă ajutăm circulația peri­ferică, se ameliorează și circulația sistemică, implicit circulația cere­brală. Iar un debit sanguin crescut înseamnă, în primul rând, o mai bună irigație tisulară cu substanțe esențiale pentru viață, lucru care conduce la îmbunătățirea func­ționării tuturor organelor și sis­temelor corpului. Prin efectul de "recalibrare" a sistemului circu­lator se ameliorează efectele negative ale unor afec­țiuni cardiovasculare (hipertensiunea arterială în stadiul I și II, de exemplu, unde curele bianuale dau rezultate de excepție).

- În ce alte boli mai este indicată mofeta?

- Așa cum vă spuneam, cele mai bune rezultate se obțin în afecțiunile cardiovasculare. Pe lângă hipertensiunea arterială, gazele de mofetă au efecte benefice în cardiopatiile ischemice compensate, în sechelele după infarct miocardic (obligatoriu la cel puțin trei luni după infarct!), în arteriopatiile ate­rosclerotice, în bolile varicoase (ulcerele vari­coase se vindecă cu acest tratament!) și în disfunc­țiile sexuale cauzate de tulburări circulatorii.

- Cum se face tratamentul?

- Mofeta noastră e construită într-un spațiu special amenajat, la demisolul hotelului, chiar dea­supra unei emanații de gaze. Factorul terapeutic utilizat este dioxidul de carbon, care are o concen­trație de 95-98%. Pentru că are densitate mai mare decât aerul, se acumulează în partea de jos a mofe­tei și formează un strat compact, invizibil. Nivelul dioxidului de carbon este controlat la fiecare jumă­tate de oră cu ajutorul unui chibrit aprins, care este coborât ușor în mofetă, până când acesta se stinge. Se marchează nivelul (vedeți această panglică ro­șie), iar pacienții trebuie să stea în picioare, în ema­nația de gaz, unde se exercită acțiunea benefică, până la ombilic - nivelul maxim admis, pentru a nu se produce intoxicații accidentale. Mofeta induce o senzație plăcută: moleculele de gaz acționează aproa­pe instantaneu, trec prin hainele și prin pielea bolnavului, iar dilatarea vaselor capilare conduce la încălzirea extremităților. Concentrația scăzută de bioxid de carbon din straturile superioare ale gaze­lor de mofetă stimulează respirația și transportul oxigenului către organe și țesuturi, inclusiv către creier, ceea ce ajută la creșterea performanțelor in­telectuale!
În caz de disconfort (tahicardie, transpirație, ame­țeală), tratamentul se întrerupe imediat.
Emanația mofetariană mai conține și alte gaze de origine vulcanică: sulf, amoniac, magneziu, so­diu, cantități mici de heliu și radon, care cresc pute­rea de pătrundere a dioxidului de carbon în tegu­mente.

- Câte zile de tratament sunt necesare pentru obținerea unor rezultate durabile?

- Ideal ar fi ca tratamentul să dureze 10-12 zile, dar cum nu toată lumea își permite să stea atât în sta­țiune, e nevoie de măcar 5-6 zile, pentru ca efec­tul să se facă simțit. Și asta, deoarece în primele zile se produce adaptarea organismului - la climă, la aerul puternic ionizat, la procedurile terapeutice. Să nu uităm că, la începutul tratamentului, orice afec­țiune e "răscolită" de gazele de mofetă, motiv pen­tru care și expunerea se face gradat: se începe cu 5 minute în prima zi, apoi creștem gradual durata de tratament, până ajungem la 20 de minute. Se pot face și două mofete zilnic - în funcție de patologie, desigur! Dacă bolnavul optează pentru o cură de 6 zile, sunt necesare două cure pe an, la o distanță de șase luni între ele. Rezultatele apar la 2-3 săptămâni după terminarea curei și durează circa șase luni - mo­tiv pentru care și recomandăm cele două cure anual.
Efectele tratamentului mofetic sunt benefice pentru pacienți: presiunea arterială este ținută mai bine sub control, încep să reducă dozele de me­dicamente (la recomandarea medicului cardiolog, desigur!) și nu le mai apar alte afecțiuni asociate, ceea ce este mare lucru! Mă refer aici în special la diabet, care are efect negativ asupra micro­circu­lației, prin apariția de arteriopatii. Ei bine, după cura mofetică se dezvoltă circulația colaterală, iar arte­riopatiile se ameliorează semnificativ și nu se mai refac atât de repede. Avem pacienți care vin de peste 10 ani la tratament și spun că nu pot trăi fără cura balneară la Covasna. Oameni care au grijă de sănă­tatea lor și, în ciuda vârstei destul de înaintate, se simt foarte bine, au un tonus psihic nemaipomenit și o veselie molipsitoare.

- Există și contraindicații pentru acest trata­ment?

- Pe lângă efectele benefice incontestabile, ga­zele de mofetă pot face și rău în unele cazuri. Con­traindicațiile generale se adresează în primul rând femeilor însărcinate (cu sarcină normală de peste 3 luni) și persoanelor care au afecțiuni acute febrile, hemoragii de orice natură, boli infecțioase, epilep­sie, boli neoplazice, boli digestive, insuficiență cardiacă, renală sau hepatică, boli sistemice, psi­hopatii cronice manifeste, boli respiratorii cronice cu disfuncții ventilatorii. Contraindicațiile specifice se referă la afec­țiu­nile cardiovascu­lare. Nu pot urma cura cu gaze de mofetă pa­cienții cu infarct de miocard cu evoluție severă, în faza acută, sau după un infarct miocardic recent, cu deficit motor major, cei cu cardiopatie is­chemică nedureroa­să, cei cu tulburări majore de ritm car­diac. De asemenea, mofeta este contrain­dicată în insuficiența cardiacă, în hipertensiunea arterială stadiul III sau cu complicații, în stenoza mitrală sau aortică, în valvulopatiile cu fenomene de insuficiență cardiacă sau accidente trombotice recente, în ateroscleroza cerebrală cu tulburări psi­hice sau de comportament, în accidentele trombo­tice cerebrale cu sechele neurologice importante, în insuficiențele venoase stadiul II și III.
Iată de ce pacienții trebuie să fie investigați cu maximă atenție înainte de tratament, inclusiv în privința bolilor asociate, iar dacă au contraindicații li se atrage atenția asupra riscurilor, deoarece unii bolnavi sunt tentați să meargă la mofetele în aer liber din zonă, fără să știe la ce pericol se expun. Pun accent pe faptul că tratamentul se face numai la recomandarea medicului balneolog și sub atenta lui observație!

Stațiunea celor 1000 de izvoare
Apele minerale


- Un alt important factor de cură al stațiunii Covasna îl reprezintă apele minerale. Nu degeaba e numită și "stațiunea celor 1000 de izvoare"! În ce boli sunt indicate aceste ape?

- Nu știu dacă mai sunt chiar 1000 de izvoare în Covasna, însă efectul terapeutic al apelor mine­rale naturale e la fel de important. Practic, vorbim aici despre un efect cumulativ, ținând cont de faptul că apele carbogazoase sunt utilizate pentru băi cu bioxid de carbon, deoarece au un conținut ridicat de gaz carbonic, compus din acid carbonic dizolvat și bule de CO2. Băile cu apă minerală combină fac­torul termic cu cel chimic și presiunea hidrostatică exercitată de apă. Bioxidul de carbon formează o peliculă de bule la suprafața pielii, care penetrează bariera tegumentară, apoi, prin stimularea micro­tactilă a țesuturilor aflate în imersie, exercită un fenomen de vasodilatație locală până la nivel mus­cular, prin eliberarea de substanțe vasoactive capi­lare. Băile se fac la temperatura de 33-34°C, cu corpul în imersie generală sau parțială, timp de cel mult 15 minute.
În combinație, factorii terapeutici ai mofetei și ai băilor cu ape minerale realizează o vasodilatație lentă și sănătoasă, care, pe lângă efectul benefic direct asupra afecțiunilor cardiovasculare, are ca scop și îmbunătățirea transportului substanțelor hrănitoare către celule și țesuturi, dar și preluarea mai rapidă a deșeurilor metabolice și transportul lor la organele specializate, pentru a fi prelucrate și eli­minate. Astfel, procesele inflamatoare din corp sunt reduse, iar procesele metabolice de la nivelul or­ganelor interne, țesuturilor și celulelor sunt norma­lizate.
La Centrul de Sănătate Clermont mai avem echi­pamente de electroterapie computerizate (cu­renți de înaltă, medie și joasă frecvență), dar și aparate de magnetoterapie, destinate tratamentului afecțiunilor care se manifestă prin durere (spon­diloze, reumatism cronic etc.). De asemenea, dis­punem și de un laser terapeutic, aparatură pentru aerosoli, săli de masaj, jacuzzi, saună și piscină acoperită, astfel încât să le asigurăm clienților noștri toate facilitățile pentru recuperare. În sala de gimnastică medicală se poate face kinetoterapie cu aparate moderne, pentru recuperarea funcțiilor motorii diminuate sau pierdute în urma anumitor boli. Kinetoterapeutul stabilește planul de exerciții individual, în funcție de patologia cu care vine bolnavul. De exemplu, un antre­na­ment de efort pentru un pacient cu infarct miocardic este foarte important în recu­perare. Nu mai vor­besc de exercițiile de recuperare după acci­dente vasculare cere­brale, prin care se pot recâștiga numeroase funcții motorii pier­dute!

Darul pădurilor -
Aerul ionizat


- Aminteați mai devreme și de aerul Covasnei, ca factor terapeutic. Ce proprietăți are?

- În Covasna, factorul climateric e cu totul spe­cial. Aflată la o altitudine medie de 568 de metri, la contactul versantului estic al Munților Vrancei cu De­presiunea Bârsei, stațiunea e înconjurată de pă­duri nesfârșite, de foioase și conifere. Aerul blând, ozonat, foarte bogat în ioni negativi, are o importan­ță majoră în cura balneară, fiind benefic pentru pacienții cu boli cardiovasculare, deoarece induce o stare de relaxare și înlătură efectele stresului.

***

M-am plimbat și eu pe drumurile Covasnei, spre pădurile acoperite de nea. Pe drum, m-am întâlnit cu câțiva oameni ieșiți la plimbare și i-am întrebat dacă se simt mai bine în urma tratamentelor bal­neare pe care le urmează.
D-l George (68 ani) e din Suceava și a venit în stațiune împreună cu soția sa, Maria. "Noi urmăm în fiecare an două cure de tratament - una la Spita­lul de Cardiologie Covasna, cu trimitere de la me­di­cul de familie, și una la privat, pe unde găsim locuri și ne permitem prețul, că suntem pensionari amândoi. Eu am fost operat pe cord deschis acum 12 ani, aveam toate vasele de sânge înfundate. Mi-au schimbat medicii de la Târgu-Mureș aorta, valvele inimii și o parte din carotidă, pentru că sân­gele nu mai avea pe unde să circule. La doi ani după operație, mi s-a recomandat cura balneară la Covasna, iar diferența s-a simțit imediat. Înainte, nu puteam să merg mai mult de un kilometru pe zi, cu toate că mi-era indicat, pentru că oboseam groaz­nic, nu mai aveam aer și mă apucau palpita­țiile. După primele două cure, cu totul alta a fost situația! M-am simțit din ce în ce mai bine de la an la an, doctorul meu cardiolog mi-a mai redus din medicamente, iar de atunci venim mereu, că doar nimic nu-i mai de preț ca sănătatea. Soția mea e hipertensivă, avea 2-3 crize pe săptămână, dar de când face mofetă și băi cu ape minerale la Covasna a scăpat de chinuri! A uitat de tahicardie și de jun­ghiu­rile în piept, e mai activă și mai veselă, nu mai stă toată ziua în fotoliu, de frica palpitațiilor. Sun­tem foarte mulțumiți de rezultate! Medicii de aici sunt foarte serioși, profesioniști adevărați, care-și dau toată silința să ne facă bine, deci suntem pe mâini bune!"
D-na Eleonora e din Brăila și vine la Covasna de 7 ani. "Nu credeam c-o să scap de problemele pe care le aveam cu inima! M-am născut într-o fa­mi­lie de cardiaci - și mama, și tatăl meu au decedat în urma infarctului de miocard. Știam că am moște­nit boala și m-am îngrijit încă din tinerețe, însă la 52 de ani, după moartea soțului meu, am suferit și eu un infarct destul de grav. Am stat mult prin spi­tale, am urmat fel de fel de tratamente, dar cu nimic nu mă simțeam bine. Aveam mereu o gheară în piept, iar inima mi-o lua razna, la cel mai mic efort. Auzi­sem de Covasna, dar niciun medic nu mi-a reco­man­dat să vin aici la tratament. M-a încurajat un vecin cu același diagnostic, care făcea de câțiva ani cură în stațiune și spunea că se simte extraordinar. Mi-am luat o trimitere și am ajuns pentru prima dată la Spitalul de Cardiologie din Covasna, în 2010. Am fost consultată minuțios și mi s-au reco­mandat doar băi cu ape minerale, în primul an, abia apoi am făcut mofetă și gimnastică medicală de recuperare. Mă simt foarte bine de când urmez cura balneară, n-aș întrerupe-o nici dacă aș ră­mâne fără bani de mâncare! Nu mai am simptomele neplăcute de odinioară și nu mai iau atât de multe medicamente. În plus, de-a lungul vremii m-am împrietenit cu mulți dintre cei care vin la cură și ne planificăm venirea ca să ne bucurăm împreună de frumusețile locului. Recomand stațiunea Covasna tuturor celor care pot urma tratamentul, pentru că le aduce beneficii imense! Să-i transmiteți salutări d-nei Sânziana Pop. Vă citesc revista din 1994, când am descoperit-o prima dată la chioșcuri! Să fiți cu toții sănătoși și inspirați, că multe lucruri bune am învățat din ce scrieți dvs. acolo!"


D-na dr. CARMEN NEAGU poate fi contactată la Centrul de Sănătate al Hotelului Clermont din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225A, tel. 0267.342.123