Poiana Soarelui

Redactia
- Țipțerii sunt un neam de germani veniți prin secolul 18 să muncească în România, ca buni pietrari și lemnari. S-au stabilit pe Valea Vaserului, în Maramureș, unde au trăit până în 1989, când "libertatea" i-a mânat înapoi, spre obârșie. În urma lor au rămas comori de obiceiuri și de povești, precum și o civilizație țărănească aparte, care a lăsat "găuri negre" în sufletul românilor, alături de care au trăit fericiți. Textul de față face parte dintr-un volum de povești adunate și publicate de scriitorul brașovean Klaus Stefani, plecat, și el, în Germania, spre orizonturi mai largi -

Pruncul din iarbă

Când s-a născut Joku, fratele meu cel mai mic, pe care îl cheamă cum îl cheamă pe tata, am văzut tot. Mama a născut sus, pe deal, în iarbă. Era la lu­cru, la fân, eu pășteam gâștele și m-am uitat. Aveam șase ani. Nu e adevărat că pe copii îi aduce barza. Cântasem mereu până atunci: "Barză, bar­ză, dragă barză, adu-mi un frate într-o frunză de varză", dar acum am văzut cu ochii mei pe unde vin copiii. Eram groaznic de curioasă, voiam să văd cât mai mult, și cu toate că femeile care se aflau în preajmă mă alungau, l-am văzut pe Jokul, cum s-a născut. Îmi mai amintesc cum bunica, după ce l-a cercetat cu multă atenție ca să vadă dacă totul este în ordine și nu cumva îi lipsește ceva, s-a dus la icoană și s-a rugat. Apoi i-a spus mamei: "Am știut că o să fie băiat. De trei ori te-am visat și pe urmă am visat un vultur. În visul al treilea, vulturul s-a așezat pe hornul casei și atunci am știut că barza o să aducă un băiat. Și acum e aici! Slavă Domnului!".
"De ce nu mi-ai spus?", a întrebat mama. "M-aș fi bucurat așa de mult să știu că o să nasc un băiat!". "Despre așa ceva nu e voie să vorbești îna­inte, co­pila mea", a zis bunica. "Se poa­te întâm­pla o nenorocire. Niciodată nu e voie să vorbești îna­inte despre o naștere. Nu-ți amin­tești de vecina noas­tră, Hotzberger Ressku, care a plecat acum un an în oraș? A prezis că va naște o fetiță și Domnul a pedepsit-o: a născut un copil mort".
Peste o săptămână, tata a venit acasă de la pă­dure. Când a intrat în curte, noi, fetele, am strigat într-un glas: "Avem un frate! Avem un fra­te!". Tata a întrebat cu voce șoptită: "Unde e?". "În casă! În casă!", am strigat.
Mama tocmai îi dădea să sugă lui Joku, când tata a intrat. Nu rosti nicio vorbă, îngenunchie în fața ei, privi copilul, o mângâie pe mama pe brațul gol, se ridică și ieși afară. "Avem un băiat fru­mos", șopti ma­ma, cu o voce alintată. "Da", răs­punse tata. "Sla­vă lui Dumnezeu". Fără să-și spele mâinile și obra­zul, se duse direct la cârciuma lui Gold­brunner, unde ceilalți țapinari stă­teau cu șnapsul în față, deja. Eve­nimentul fu atât de în­delung cele­brat, încât grasa doamnă Șeila Gold­brunner, crâșmărița, fu nevoită să târâie fiecare bărbat până în fața ușii. Bă­trânul Goldbrunner avea hernie și nu putea să ajute la o muncă atât de grea.
Nu mai știu când a venit tata în noaptea aceea acasă. Noi, copiii, dormeam, dar a doua zi, era foarte bine dispus. Pe când mama ședea lângă plită și încălzea laptele, el o mângâia dră­găstos pe păr, iar ea îl privea și zâmbea mulțumită.
Joku a fost ultimul născut în familia noastră, așa că am rămas cinci copii. În alte familii erau și opt, și zece copii, iar o țipțeră din Valea cu Pești făcuse douăzeci și unu de copii; din care au trăit doar șaisprezece.

Păpușa de lemn

Când Maria a împlinit șapte ani, s-a dus la școa­lă. Mama i-a cusut o rochie nouă și i-a cum­părat panglici albe, pe care i le-a împletit în cozi. Pentru pantofi n-au mai ajuns însă banii, așa că fata a purtat, ca cei mai mulți copii din sat, încălțări din lemn; nu erau prea comode, fu­geai greu cu ele, îți alu­necau din picior, dar țineau de cald, fiindcă bunicul le căp­tușise cu o bucată de blăniță de oaie. Deși avea cam 45 de ani, acest bunic purta o barbă roșie uriașă, din care pricină i se spunea și "Sepi cel roșu", dar numele său adevărat era Josef. În prima zi de școală, el îi dărui Mariei o păpușă cioplită din lemn. A fost prima și unica ei jucărie. N-a mai primit nicio­dată alt dar. Păpușa primi nu­mele de Marișca, și Maria s-a jucat și a dormit cu ea până a împlinit paisprezeze ani. Din resturi de stofă, mama ei cusu o bluziță, un dindel, iar din­tr-o bucățică frumoasă de piele, o pereche de pan­tofi de oraș, cum purta numai doamna Pelger, soția șefului Ocolului silvic.
"Atunci am cunoscut un bărbat. Pe Franz War­hanyov­ski l-am văzut prima dată într-o duminică din mai. Toată valea era înflorită, soarele ardea foarte puternic și oamenii aveau priviri vesele. Fu­sesem la biserică cu prietena mea, Mili, și când am trecut pe Strada Mare, Franz stătea sprijinit de un gard. A spus un lucru pe care l-am găsit foarte ca­ra­­ghios și am râs amândouă. I-am răspuns la fel și atunci a râs și el, foarte tare. Am mai ținut-o așa, câtva timp, tot pe glumă, și pe urmă m-a întrebat: «Nu ești Maria lui Kraftschik Joku?». «Ba da», am zis, și m-am gândit că poate știe că tata o bate pe mama, uneori. Dar după cât se părea, nu știa ni­mic, fiindcă mă privea atât de galeș, încât m-a apu­cat fierbințeala. «Te-ai înroșit!», spuse, brusc, gâsca proastă de Mili și râse.
Și Mili avea paișpe ani, dar ea umbla deja cu băieți și știa cum să se ferească de vreun prunc nedorit, deși n-am vorbit cu ea nimic despre asta, în amănunt. Pe urmă m-am în­tâlnit cu Franzi, dar doar dumineca, fiindcă în timpul săptămânii mun­cea în pădure și nu co­bora în sat. Avea opt­spre­zece ani pe atunci, cres­cuse înalt, era blond și purta o mustață mică, ca toți tinerii. Într-o du­­mini­că, Franzi a zis să mer­gem sus, în Po­ia­na Soa­relui. Ne-am trântit sub un ulm, și Franzi a cântat frumos dintr-un fir de iarbă. Eu mă uitam în nori. «Acolo sus este Dom­nul, mi-am spus, și îl vede pe Franzi și pe mine». Și eram atât de bucuroasă!
Ne mai sărutasem de câteva ori până a­tunci și ne-am sărutat și acum, în poiană... Franz mi-a deschis bluzița la piept și și-a băgat o mână sub ea. Am crezut că-mi pierd mințile. «Odată și-oda­tă tot trebuie să se în­tâmple», mi-am spus. «Dacă asta mi-e scris, să fie Franzi măcar». Sim­țeam că mi-e drag...
În seara aceea, am pus păpușa de lemn în du­lap, fiindcă devenisem fe­meie. Mama a văzut, dar n-a zis ni­mic. Dar după câtva timp, am ob­ser­vat că seara aceea din poiană nu rămăsese fără urmări. M-am înspăi­mântat și am mers întâi la biserică. Acolo am implorat-o pe Maica Domnului să mă ajute. Când, după două săptămâni, nu se întâmplă ni­mic, am mers la Dragana, o ruteancă bătrână, despre care se zicea că este vrăjitoare și se ocupă cu tot felul de minuni. Femeia mi-a dat să beau un lichid care puțea atât de îngrozitor, încât am vo­mitat imediat. După aceea, de frică, am golit totuși sticluța cu «elixirul» ei, dar starea mea nu s-a schimbat cu nimic.
Într-o zi, mama îmi ceru socoteală. I-am po­ves­tit totul, imediat. Îmi arse două palme atât de puter­nice, încât crezusem că o să-mi sară ochii din cap. Apoi m-a amenințat: «Dacă tata observă, te omoară, și eu nu pot să te ajut».
În vremea asta, Franzi nu mai fu de văzut. Între timp se împrietenise cu Mili, și probabil că mer­gea acum cu ea, în Poiana Soarelui. Dar Domnul le orândui astfel că într-o zi tot ne-am întâlnit. Și atunci i-am spus tot. Privea în altă parte și se purta de parcă ce ziceam n-ar fi avut nicio legătură cu el. «Putea să fie și altul», a spus. «Care altul, Franzi, doar cu tine am fost sus, în poiană!». A trebuit să mă crea­dă. «Te iau», a spus, «dar și Mili îmi place. Nu pot să renunț la ea». «Ia-mă», m-am rugat. «Nu mai pot trăi de ru­șine, iar tata o să mă omoare». «Bine, Maria, te iau, dar să nu deschizi gura, că mă duc și la Mili». Am spus da, fiindcă voiam să mă mărit repede, să scap de rușinea care mă aștepta. A fost o nuntă frumoasă, și eram atât de bucuroasă, fiind­că Franzi era acum al meu. Bineînțeles că Mili a fost și ea invitată. Cred că atunci, chiar în noaptea aia, m-a înșelat cu ea. După șapte luni, s-a născut primul nostru copil. A fost băiat și l-am botezat Franz, după numele lui, și după bunicul meu, Josef. Așa că s-a numit Franz Josef.
Franz al meu era un bărbat bun, harnic, adu­nă­­tor, aducea toți banii acasă, nu bea și, cel puțin în pri­mii doi ani, nu m-a bătut. Singurul lucru care mă deranja era Mili. Nu-și găsise alt bărbat și Franz pleca adeseori de-acasă, sâmbătă seara, și atunci știam că se întâlnește cu »persoana» aia ne­trebnică."

Farmecele

"Sufeream și tăceam. Am tăcut doi ani și mi-am înăbușit suferința în mine. Pe urmă, într-o seară, când s-a întors acasă și mirosea a parfum rusesc, l-am întrebat: «Ce te faci dacă târfa îți leagă de gât un bastard?». Franz n-a răspuns. A ridicat doar mâna și m-a lovit atât de crunt, că după aceea am zăcut două zile în pat și a trebuit să se ocupe mama de copil."

După prima băiate, Maria a făcut un lucru pe care după aceea l-a regretat amarnic. S-a dus la un­guroaica din Rona de Sus, care făcea farmece. Pentru asta trebuia să plătești o sumă de bani: dacă farmecele nu aveau urmările dorite, primeai o parte din bani înapoi, dacă aveau, nu primeai.
"Întâi i-am spus lui Ana-Neni să facă în așa fel, încât Mili să nu mai aibă nicio plă­cere când se iubește cu Franz. «Asta nu pot s-o fac», a spus Ana, e prea simplu; trebuie să ceri altceva, fiindcă alt­minteri nici nu pot primi de la tine bani. Și-atunci au ieșit niște vorbe din mine, la care nu m-am gândit nicio­dată: «Mili să fie atât de bolnavă, încât să nu mai poată umbla cu bărbați. Și să nu mai poată naște copii», am zis. «Asta da», a zis Ana-Neni, «o ase­menea boală există: sunt fe­meile care nu mai suportă băr­bații din pricina mirosu­lui»".

Mai târziu, Maria a avut remușcări. De fapt, tot­dea­una dorise ca fosta ei prie­tenă să se mărite și să aibă și ea copii. N-a avut. Că la mijloc a fost mâna destinului sau mâna lui Ana-Neni n-a aflat niciodată. Cert este că după trei săptămâni, Maria a primit de la vrăjitoare cam a treia parte din bani îna­poi. Așteptările ei se împliniseră doar în parte. Mai avea încă de suferit.

"Când a venit acasă, în sâmbăta de după prima bătaie, Franzi s-a spălat, s-a schimbat și a dispărut fără o vorbă. Am plâns puțin, dar pe urmă m-am luat cu treburile gospo­dăriei. A venit acasă abia du­minică dimineață și n-a zis nimic când a intrat în bucătărie. Nici eu n-am zis nimic și așa am tăcut amândoi. Deodată, a dat cu pum­nul în masă și a țipat la mine: «De ce nu spui ni­mic?». Am răs­puns: «Fiind­că n-am ni­mic de zis». Asta l-a înfuriat atât de tare, în­cât m-a bătut iarăși în­grozitor. Eu zăceam pe podea, micu­țul plângea. Franz s-a spălat pe față, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a piep­tănat cu grijă și-a ple­cat. În du­minica aceea, nu m-am putut duce la bi­seri­că. Veci­nii au obser­vat, și a doua zi, bătrâna doamnă Kreiter m-a întrebat de ce n-am fost la slujbă. I-am zis că mi-a fost rău. «Ai să te obiș­nuiești», mi-a răs­puns. «Ești încă tâ­nără, Maria». Aveam șai­spre­­zece ani pe atunci.
Când am împlinit șap­te­sprezece ani a ve­nit pe lume cel de al doilea co­pil, Emu. L-am botezat Em­me­rich. Franzi tot mai mer­gea la Mili, dar n-au făcut co­pil împreună. Eram foarte bucuroasă și mă ru­gam tot tim­pul ca târfa aia să nu-i atârne de gât un bastard.
O dată pe săptămâ­nă, cel mai ades sâm­bă­tă seara, îmi primeam bătaia. Iarna mă bă­tea și în celelalte zile, dar nu­mai atunci când mer­gea la Mili. Franz bea puțin, crucea asta nu trebuia s-o port, și se juca bucu­ros cu co­piii. De fapt, toate erau în ordine în familia noastră, dacă nu ar fi fost blestemata de Mili și bătăile. Cu bă­tăi­le mă învățasem deja, mi se părea că fac par­te din căsnicie. Cel mai tare sufeream din cauza lui Mili. După ce le încasam, îmi spălam loviturile cu spirt și mă apucam iar de treburi, în vreme ce Franz mer­gea cu copiii la plim­bare. La câteva ore după ce mă bătea devenea foarte tandru, mă strângea în brațe, și ca și când ăsta ar fi fost un lucru firesc, ne prăvăleam în pat."

Sufletul din copac

"Aveam deja două­zeci de ani și Franz îm­plinise două­zeci și patru când l-au adus aca­să, de sus, din pă­dure, pe-un cărucior de lemn. Tocmai spălam rufele și fier­beam leșia, când doi tovarăși de muncă de-ai lui Franz au des­chis poarta curții și unul a strigat: «Maria, fii tare!». Mi-am dat seama imediat că s-a întâmplat ceva groaznic. «L-a prins dedesubt», au mai zis și mi s-a făcut atât de rău, încât am leșinat. L-au pus în casă, pe masă, și au plecat înapoi, în pă­dure. Pe urmă, câteva femei l-au spălat, l-au ras și l-au pregătit, pentru că eu nu pu­team să fac ni­mic. Eram prea moale. La înmor­mân­tare a ve­nit și Mili. A plâns foarte tare și m-am gân­dit: «Plângi, femeie bles­temată, plângi, că un bărbat ca ăsta n-o să mai găsești nici tu»".

În timp ce sicriul lui Franz era cobo­rât în groa­pă, o pa­săre al­bă a venit, brusc, din pădurea apro­pia­tă, și s-a așe­zat pe un copac din preajma mor­­mân­tu­lui: era su­fletul lui Franz, trans­format în pasăre (după credin­țele vechi, țipțerești, ase­mă­nătoare cu acelea ale românilor, sufletul om­ului care moare în condiții neobișnuite se trans­­formă în pasăre albă. Acest suflet-pasăre ve­ghea­ză apoi mormântul, până când sufletul mor­tului poate să intre în lumea de dincolo).
Toți oamenii care au participat la înmormân­tare au văzut sufletul-pasăre. Cinci zile a stat aco­lo, neclintită. Între timp, a mai murit o bătrână din sat, și când au îngropat-o, pasărea mai era încă pe mormântul lui Franz. Pe urmă, într-o zi, o vecină a bătut la ușa casei și-a zis: "Maria, sufletul-pasăre a dispărut. Domnul l-a luat la el pe Franz. Amin!".

"De bucurie, am început să plâng. Dacă Dum­nezeu îl luase pe Franzi la el, însemna că-i iertase păcatele, bătăile și trădarea. De altfel, la scurtă vreme, un alt zvon se răspândi ca un fulger prin sat: Mili se spânzurase în grajdul vacilor. Oficial, s-a spus că fusese bolnavă de pântece. Oare des­cân­tecul lui Ana-Neni se împlinise? Am rugat o vecină să-i ducă banii pe blestem înapoi, zicând că-i o da­torie mai veche. S-a întors cu batista în care-i lega­sem, nedesfăcută. Ana-Neni fusese trăs­­nită de un fulger, în timp ce cosea.