RAFILA MOLDOVAN - "Toată iarna asta învelită în omături, om face șezători și-om cânta"

Corina Pavel
- țărancă din Idicelul de pădure, membră a Academiei de Arte Tradiționale -

Dreaptă și semeață ca o regină, în cos­tumul ei popular, cu cămașa ca o floa­re, cusută cu mărgele mărunte cât vâr­ful de ac, cu obrazul neted și ochi albaștri, lim­pezi, Rafila Moldovan ridică privirea cutezătoare, atunci când cân­tă: "Ardealul e al nostru, și-al nost va fi me­reu,/ Unde trăiesc ro­mânii lăsați de Dum­ne­zeu!". La 77 de ani, e pentru toți cei ce o cunosc o lecție de viață trăită în demnitate și în smerenie, în dra­goste și în cinstire față de neamul românesc. O lec­ție pe care am aflat-o și noi, și pe care v-o îm­păr­tășim și dum­neavoastră.

Odaia cu mărgele și cântece

"Eu, doamnă dragă, m-am învățat cu lucrul de mică! Așa m-am trezit pe lume, în fața războiului de țesut, la care bunica lucra stând cu noi, copiii, acasă, că mama muncea, rămăsese văduvă de tânără, de la 18 ani, când tata a murit în război. Eu nici nu l-am cunoscut. La bunica i-am zis «mamă», am cres­cut împreună cu frații mai mici ai ma­mei, trei la număr, și bunica țesea, ca să ne îmbrace pe toți. Am lucrat alături de ea de mică, asta era «distracția» noastră: care lu­crează mai repede! Întâi mi-o pus în furcă să torc câlți de cânepă, și după aceea mi-o dat caier de lână. Apoi am în­vățat să țes, urzeam din fire, jumătate de bumbac, jumătate de cânepă, și făceam pânză pen­tru așternuturi, fețe de ma­să, ștergare. Din bumbac, țe­seam pânză mai subțire pen­­tru cămașă. Nimeni nu mai țese așa ceva. Îi greu' prea mare, ți se rupe spinarea. Dar mie mi-i drag a lucra, atât de drag, că numai în fața ițe­lor aș sta și aș lucra. Dar tim­pul nu mai e de partea mea, s-or dus tinerețile și nu știu câte zile oi mai avea de la Dum­nezeu. Dar de lucrat nu mă las. Acum cos, că e mai ușor, dar tot cu gândul la țesut îs, să pun în stative și să fac «giolgi de casă», așa îi zicem noi la pânza asta de bumbac. Și eu port straie de aceste, așa cum am apucat de la mama, de la mama bătrână, și așa oi purta până la sfârșit."

- Cu harul ăsta al dumitale pentru lucrurile vechi și frumoase, nu te-ai gândit să ajungi la școli mai înalte decât școala din sat?

- Am făcut școala în satul vecin, dar numai șapte clase și un curs de croitorie, și așa am rămas. Am vrut să mă duc la școala populară de artă, să mă fac cântăreață, dar nu m-o lăsat mama, o zis că astea-s meserii de rușine, că așa credeau țăranii pe atunci. Dar eu cântam tare frumos, pe la toate serbările, și din clasa a cincea, din trimestrul trei, eu am condus corul școlii și eram singura din clasă care solfegiam. N-am învățat prea bine, dar la muzică eram la înălțime. Mama o zis "Las', că poți cânta la fân și la secerat, nu-ți trebuie să cânți pe scenă!". Și-apoi, cântecul mi-a fost tovarăș bun și la lucru la câmp, și în casă la țesut ori la cusut, ori pe unde m-am aflat cu gândurile mele. Cântecele le-am învățat de la frații mamei, de la ei am învățat o doină de război, "Trenule, mașină neagră". Mai apoi, cu gândul la tatăl meu, care a murit la Cotul Donului, sfârtecat de obuze, am scris și eu o doină de război și multe alte cântece și poezii, din drag de pământul nost și de viața noastră de țărani. Am făcut un curs de cântăreți bisericești la Târgu Mureș și n-o fost notă mai mare ca a mea. Am cântat 30 de ani în strană, toată liturghia, și pricesne frumoase. Și la lucru, când am secerat, ori am căpălit, ori la fân, eu tot am cântat. Și dacă m-am întristat, am zis o doină de jale, ori de am cosit, ori de am prins plugul de coarne, că am rămas văduvă de tânără, cu copiii mici, și am muncit din greu, uitați, mâini muncite ce am, dar tot pot coase cu ele în ac, cu mărgeluțe. Am cântat în toate șezătorile și am chiuit la toate nunțile, multe găini am strigat la nănași, pe toate satele. Și, tot așa, la îngropăciuni am făcut verșuri și le-am cântat pentru cine am cu­nos­cut. Știu că nu-i de la mine darul acesta al cân­tecului și al poeziei, și nu m-am înfipt în fa­ță ca să mă arăt mă­rea­ță, dar dacă lumea a bă­gat de seamă că știu fa­ce și de-aceste, atunci m-o chemat să scriu viața omului cam cum o fost. Și am scris des­pre viață, despre suflet, despre cum îi legat pă­mântul de cer: că un­deva, tot îi legat!

Neamuri grele și vechi

- Nană Rafilă, ți-ai țesut toată viața în război. Nu te-ai săturat să trudești, să tot împungi pânzeturi cu acul? Nu te-ajunge urâtul stând aici, singură?

- Asta-i plăcerea mea, să muncesc. Mi-i tare drag a lucra. Și m-ajută și Dumnezeu, că uite, încă mi-s ochii buni, la cât am plâns cu ei, poate curge apa pe vale doar de la mine, jumătate din Mureș îi plânsul meu. Da' na, stau cu lucrul și până pe la ceasurile unu din noapte, apoi pe la patru îs în pi­cioare și m-apuc iar de cusut. Și dacă se întâmplă de m-apasă somnul mai mult de acele trei ceasuri, mă mai las în pat către zori, dar nu mai mult de ju­mă­tate de ceas. Cos cu ac de mărgeluță, prima dată fac cu negru și după aia pun fel de fel de culori. Așa mi-am îmbrăcat toți copiii și nora, și am cusut și pentru alții, la care le-o fost drag! Și când cos, în gând fac poezii, aleg vers cu vers, le zic iarăși, de la capăt, și când îs gata, când îmi eliberez mânurile de lucru, mă grăbesc de scriu vorbele într-un caiet.

- Pentru tot lucrul mâinilor dvs., pentru cântece și poezii și pentru muzeul pe care l-ați făcut acasă, în sat, ați devenit membru al Aca­de­miei de Arte Tradiționale și ați fost distinsă cu "Me­ritul Cultural Etnografic". Truda dvs. a fost răsplătită așa cum se cuvenea...

- Drept îi. Am gătit mândru o cămăruță la mine acasă cu lucrurile țesute și brodate de mine și am făcut acolo un mic muzeu de artă populară, în care oricine vine poate să vadă cum e viața țăranului de la noi. M-am pornit nu o dată, de acasă la oraș, de am mers pe la oameni cu stare din județ și i-am convins să vină și să vadă ce obiceiuri frumoase avem noi în Idicel, și că e bine să înlesnească un pic lucrurile. Am pus la cale așa cum se cade și așa cum știu eu din bătrâni că se făceau mai multe sărbători. Acum, pe toamnă, târziu, am făcut săr­bă­toarea cai­lor, după "înturnatul oilor de la mun­te", când co­boa­ră feciorii călări, pe caii împodobiți. Am tocmit ce­te­rași, am dat veste că am făcut un ceaun cu sar­male, mămăligă și un vraf de plăcinte, am deschis porțile ogrăzii și i-am așteptat pe toți să vină. Au venit din sat feciori și fete în port, și alții, de peste satul nost, dar și bătrâni, ca să se bucure și să-și rea­ducă aminte sărbătoarea, așa cum nu se mai făcuse de pe timpul re­gelui. Și toată iar­na asta în­velită în omături, cum era mai demult, om face șezători și om cânta. Mi-a dat Dumnezeu patru copii, trei fete și un fecior, care au rămas orfani de tată de mici, dar Bunul Dumnezeu m-a ajutat să-i pot face oameni de nădejde. Bă­ia­tul îmi moștenește talentul și cântă frumos, pe numele lui este așa: Moldovan Mihai al Rafilii a lui Anton al Petruchii Ionichii lui Trifonu Todării - rudenie din partea tatălui, iar din partea mamei - Mieilă al Rafilii Susanii a Rafilii lui Mieila Călinii a lui Avram Groazi. Neamuri grele și vechi, ca în Biblie. Îmi aduc aminte că pe când eram mi­cuță, ca de cinci ani, tranșeele erau aproape de noi și se auzeau obuzele explodând la Oarba, unde or fost lupte crâncene, că mi-au povestit bătrânii apoi că s-o înroșit Mureșul de atâta sânge cât a curs acolo, pe malurile lui. Și ce-am auzit atunci când am fost mică mi-a rămas în minte. Uite, aici, în cocarda tricoloră pe care o port la piept, roșu îi sân­gele vărsat pentru țară, care o curs în pământul aces­ta. Când știu că tata o murit pentru Ardeal și pen­­tru țară, mă simt îndreptățită să spun că pământul ăsta e al nostru. Parcă mă gândesc cum o murit bietul tata și cine știe cât s-o fi chinuit el să moară, până s-o scurs de sânge, fără picioare, pe câmpul de lup­tă! Și-apăi, anul trecut am făcut un monument fru­mos acolo. Și pe monument l-am scris pe tata, pe un cumnat și pe bunicul, ei or murit în război toți trei: Mihai, Dumitru și Vasile. Mă îndemna de mult gândul ăsta, că trebuie să fac și eu ceva, dar cred că tot de la Dumnezeu mi-o venit și sunt cu sufletul împăcat acum! Mi se sperie mintea când aud la te­le­vizor oameni spunând: "Eu nu cred în Dum­ne­zeu!". L-am văzut pe domnul Ioan Bocșa la tele­vi­zor, când a fost întrebat: "Vă rugați lui Dum­nezeu?" "Eu nu mă rog de nimic", a spus el. "Eu mul­­țumesc lui Dumnezeu!" Ce mai mare rugă­ciu­ne ca mul­ță­mirea pentru tot ce ți-a dat? Așa, nu știu, parcă l-am îndrăgit și mai mult pe omul ăsta, că nu mă cunoaște dom­nul Bocșa pe mine, dar eu îl cunosc! Cred că nu poți umbla cu cântecul fără să crezi în Dum­nezeu!

Foto: Alin Zaharie