Terapia cranio-sacrală

Delia Hanzelik
"O ședință de TCS poate rezolva suferințe de ani de zile"

Cei mai mulți dintre dumneavoastră pro­babil că nu au auzit încă despre această formă de terapie complementară. Ce vă pot spune dintr-o suflare este că funcționează și dă rezultate neașteptat de bune în multe afecțiuni aparent fără leac, cum ar fi durerile de cap, mi­grenele care persistă timp îndelungat și nicio investigație (RMN/CT) nu le găsește cauza. De ce? Pentru că unele dureri de cap au cauze psiho-emo­ționale. Iar acestea nu se văd pe o imagine computerizată. Ce se poate face cu ele, în schimb? Se pot eli­bera prin Terapie CranioSacrală. Dar ce sunt sistemul cranio-sacral și terapia care i se adre­sează? Cum funcționează această terapie? Cui se adresează? Iată o mulțime de între­bări pe care le-am adresat unui spe­cialist avizat, doamna Mi­haela Gugu, întemeietoarea Fundației de Terapie CranioSacrală din Româ­nia. Doamna este terapeut cu mare experiență teoretică și clinică și tradu­că­toarea în limba română a cărții "Tu și medicul din tine", scri­să de doctorul american John E. Upled­ger D.O., O.M.M., părintele acestui tip de terapie naturală. Și ca să înțeleg mai bine problema și să pot pune pe hârtie acest articol, m-am urcat, ca pacient, pe masa de tratament. Experiența a fost una cu totul deo­se­bită. Nu e ușor de explicat, dar am să încerc.
Ați purtat vreodată ochelari 3D? Ați fost la cinema 4D? V-ați urcat cândva într-un simulator de mișcare? Eu da. Am făcut odată un "zbor virtual" în elicopter pe deasupra New York-ului. Acum, pot să afirm că experiența a fost 100% reală. Creierul meu își amintește perfect plimbarea cu elicopterul pe deasupra zgârie-norilor. De ce vă spun asta? Pen­­tru sugestie. Pentru a vă ajuta să înțelegeți cât mai bine cum se simte, cum se percepe atingerea vin­decătoare a mâinilor terapeutului pe capul pa­cientului într-o ședință de Terapie CranioSacrală. Este ca o plutire lină, ca un zbor cu mintea liniștită, în care inteligența nevăzută a corpului aduce la su­prafață probleme care sunt gata să fie eliberate și vindecate.

- Doamnă Mihaela Gugu, vă rog să explicați pe înțelesul meu și al cititorilor noștri, ce afec­țiuni pot fi tratate cu ajutorul terapiei cranio-sa­crale?

- Terapia CranioSacrală (TCS) este folosită în prezent pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului nervos central, pentru a înlătura efectele negative cauzate de stres (cauza principală a majorității bolilor din ziua de azi) și pentru a crește rezistența corpului omenesc la îmbolnăviri. Mai mult, s-au pus bazele unei terapii inovatoare, numite Elibera­rea SomatoEmoțională, care contribuie semni­fi­ca­tiv la înlăturarea efectelor unor traume ori expe­rien­țe emoționale negative, acumulate într-o viață de om. Rezultate excelente s-au obținut și în tra­tarea depresiei endogene, un tip de depresie fără cauze aparente, în care lucrurile îi par omului total inutile. Nu e vorba de o dispoziție schimbătoare, este starea de a fi fără chef de viață. Acest tip de depresie își are frecvent cauza în sistemul cranio-sacral, din cauza unor com­primări la baza cutiei cra­niene, în centru, la jumătatea distanței dintre tâmple.

- Puteți să-mi explicați mai bine ce este siste­mul cranio-sacral?

- Sistemul cranio-sacral este prima haină a cre­ierului și a măduvei spinării, cămașa care le înve­lește, foițele meningeale și lichidul cefalo-rahidian. Ca să facem creierul și măduva spinării să funcțio­neze bine, avem nevoie să manevrăm carcasa. Prac­tic, e vorba de suturile craniene, zig-zag-urile prin care sunt "sudate" între ele oasele craniului (fron­tal, parietal, temporal etc.) și, la nivelul coloa­nei ver­tebrale - de fiecare vertebră. În momentul în care ajustezi carcasa, începi să ai în interior o funcțio­nare mai bună. Or, după cum știe toată lumea, creierul e centrul de co­mandă al corpului nostru. De acolo pleacă toate comenzile către organe, aparate (respirator, cardio-vascular) și sis­teme (muscular, osos). Deci, dacă el funcționează corect, va tri­mite și semnale corecte către toate celelalte zone.

- Puteți să-mi dați mai multe exemple de suferințe tratate prin TCS?

- Alt exemplu - balonarea, fla­tu­lența, consti­pația - deranjează struc­turile din zona lombară, ating nervul sciatic și dau dureri pe picior în jos, chiar la genunchi. Mai departe, corpul încearcă să-și găsească un echilibru, creează o altă disfuncție compensatorie și dă scolioză.
Un alt exemplu foarte bun de afecțiune rezol­vată cu Terapie CranioSacrală(TCS), frecvent acu­zată de oameni la dentist, este sindromul TMJ - o disfuncție a articulației temporo-mandibulare - articulația în care este fixată mandibula. Poate zi­ceți că e un moft, dar nu e chiar așa: această articu­lație ne ajută zilnic să vorbim, să respirăm, să mușcăm, să meste­căm. De la zona de arti­culare a mandibulei cu craniul pot pleca dureri de gât, de maxilar, de cap, de urechi, dureri de dinți, proble­me vizuale, probleme digestive. Iar acestea, netra­ta­te, conduc la iritare, anxietate, de­pre­sie, chiar tulburări de personalitate. Și aparatele dentare apli­cate pe structuri osoase nealiniate co­rect pot da probleme mari. Toate se leagă între ele și totul este una.

- Cui se adresează TCS și ce beneficii aduce aceasta pentru sănătate?

- Oricine poate beneficia de tratament, fie pre­ven­tiv, fie în baza unui diagnostic. Noi nu lucrăm după diagnostic. Noi lucrăm după ce ne spune cor­pul, în ideea de a ajuta corpul să elimine acele dis­funcții pe care le semnalează. Poate să be­neficieze și viitoarea mămică, copilul mic, imediat după naș­tere. În Germania, Austria, Elveția sunt tera­peuți CranioSacrali în maternități, pentru că din timpul travaliului, copilul poate păstra niște mici disfunc­ții. Luat din pripă, e ideal. Poate beneficia, prin ur­mare, de această terapie copilul mic, adultul, omul în vârstă, absolut oricine. Sunt numai câteva con­tra­indicații - când nu se lucrează terapie Cra­nio­Sa­crală: imediat după fracturi craniene, după acci­dente vasculare, după operație cu anestezie epi­durală sau puncție epidurală - situații în care pre­siunea lichidului cefalo-rahidian nu e controlată sau există pericol de scurgeri de lichid cefalo-ra­hidian. În astfel de situații, se așteaptă până când pacientul se stabilizează.

- De ce ați ales să vă specializați în Terapia CranioSacrală?

- Prima dată am aflat de această terapie în Ca­nada. M-a atras numele. Suna așa de bine și de pom­­pos! Am întrebat în stânga și-n dreapta, nimeni nu știa nimic. Am fost la seminarul propus de stu­dioul de wellness unde lucram atunci ca maseur și reflexoterapeut, m-a fascinat și chiar a devenit o sete de cunoaștere pentru mine. Am fost la cursuri pe unde am putut, în Detroit, în Chicago, în Bos­ton, în Toronto, în Ottawa, peste tot unde erau organizate cursurile. Așa a început totul. În timpul unui seminar, am avut așa, o sclipire, un gând ful­gerător, am vorbit cu profesorul și i-am spus că în România nu cred că există această cunoaștere. M-am gândit imediat ce ar fi dacă aș duce Terapia CranioSacrală și în România?! El m-a încurajat foarte tare.

- Și ați venit în România?

- Da. În 2009. Am tradus cartea lui Upledger, am participat la Târgul "Body, Mind & Spirit", am început să țin conferințe, seminarii, și așa m-am mutat înapoi, în țară, din 2010, când am deschis oficial Asociația CranioSacrală, metoda Upled­ger - România. Îmi vin în minte cuvintele doctoru­lui Upledger, pe care le-am tradus în carte: "În pre­zent sunt convins că singura limitare impusă abili­tății noastre de auto-vindecare este doar aceea pe care o construim prin convingerile negative pe care singuri ni le construim despre auto-vinde­care."
Partea frumoasă a TCS este căutarea cauzei de bază a suferințelor fizice și emoționale pe care le cărăm după noi poate toată viața. Lovituri, trauma­tisme craniene, căderi în șezut... Pe măsură ce înaintăm în vârstă, abilitatea de adaptare a corpului nostru la influențele externe se reduce. La fel ca mobilitatea, ca­litatea sistemului mus­cular ș.a.m.d. Te­rapia CranioSacrală oferă o contribuție va­loroa­să în zona dure­rilor cronice și infir­mitate. Durerea cronică poate apărea din orice mo­tiv și oriunde în corp. Dacă ea persistă netratată, poate compromite buna funcționare a sistemului cranio-sacral. Hernia de disc, ruptura de disc, ne­vritele post-herpetice, Zona Zoster sunt genul de dureri cronice greu de lecuit. Dar o ședință de TCS poate rezolva dureri și suferințe de ani de zile. Alte probleme rezolvate de TCS sunt: reabilitarea func­țiilor cerebrale după comă, reabilitarea după acci­dente la coloana vertebrală, pelvis zdrobit, preve­nirea infirmității după accident vascular cerebral.

Pe doamna Mihaela Gugu o puteți contacta la "Asociația CranioSacrală metoda Upledger", telefon: 0723.52.11.55,
e-mail: craniosacral.romania@yahoo.com,
facebook: https://www.facebook.com/CranioSacralRomania/