Îngerul bisericilor

Catalin Apostol
- EUGEN IORDĂCHESCU este genialul inginer care a salvat din calea buldozerelor lui Ceaușescu un număr de 12 biserici, monumente neprețuite ale patrimoniului național -

"Bine ați venit, domnule!", îmi zice cu un glas cald, din pragul ușii. Mă așteaptă îmbrăcat elegant, în cămașă albă, un jerseu de bumbac și o cravată asortată. Îmi întinde politicos mâna și mă invită în casă, măsurându-mă discret cu privirea. Are 87 de ani, dar nu-i dai mai mult de 70. Se vede pe chipul lui că a trăit cumpătat, că a fost onest în fața vieții. Traversăm o sufragerie spațioasă și intrăm într-o cameră plină de cărți și fotografii. Trăiește în apartamentul ăsta de zeci de ani, și pare că nimic nu s-a schimbat de atunci: o mobilă cândva elegantă, candelabre cândva strălu­citoare, covoare persane, toate nemișcate de zeci de ani. Se așază într-un jilț frumos tapițat, zâmbin­du-mi binevoitor. "Să-mi spuneți despre ce anume ați vrea să vorbim", îmi zice parcă ușor nedumerit, ca și cum s-a dezobișnuit să creadă că ar mai putea interesa pe cineva, astăzi, povestea lui. Și totuși, dincolo de modestia asta a lui, Eugen Ior­dăchescu încă mai este invitat de onoa­re la tot felul de eve­nimente organizate de diferite instituții culturale sau de bi­serica ortodoxă. În ca­­mera unde ne aflăm, văd agățate de pereți tot felul de diplome și dis­tinc­ții, mai vechi sau mai re­cente, semne de re­cu­noș­tință pentru tot ce a făcut pentru in­venția lui bine­fă­că­toare. Eugen Ior­dă­­ches­cu este genia­lul ingi­ner care a sal­vat din calea buldo­ze­relor lui Ceaușes­cu un număr de 12 bise­rici, monumente nepre­țuite ale patri­mo­niului național. "Despre miracolul acesta aș vrea să-mi povestiți", îi spun într-un târziu. El tace lung, privindu-mă cu o strălucire aparte în ochi. "Eu n-am fost decât omul potrivit, care s-a întâm­plat să fie la locul potrivit", îmi zice cu aceeași mo­destie, de parcă ar vorbi despre altcineva. "Iar toa­te astea nu erau cu putință fără voința lui Dum­nezeu." Se ridică apoi de pe scaun și caută în bi­blio­tecă teancurile de dosare și de albume . "Pe-aici trebuie să fie", zice ca pentru sine, răsfoind câteva fotografii. "Da, uite-o." Alege una și mi-o arată. E o biserică mică, albă, frumoasă, în stil brân­covenesc, așezată pe niște șine ciu­date. "De-aici începe toată povestea", îmi zice. "Se numește Schitul Maicilor. E de pe la 1700 și ceva. O frumusețe de bise­ricuță."

Sute de tone mutate cu tava

Era în 1982, atunci când au apărut pri­mele schițe și machete ale Centrului Civic și, în mod special, ale Casei Poporului, megaloma­nicele proiecte la care visa Ceaușescu. Eugen Iordă­chescu ocupa în acea perioadă funcția de director tehnic la Institutul Proiect București, având în grijă planul de sistematizare și modernizare a orașului. Asta însemna că era direct implicat în activitatea de pe acest uriaș șantier, urmând să se ocupe în primul rând de curățarea întregii zone, adică să radă tot, să demoleze tot ce-i stătea în cale, pe o suprafață imen­să. Era o răspundere uriașă, o misiune ingrată, mii de oameni trebuiau evacuați din caselele lor și mu­tați în blocuri noi, construite special pentru ei, în alte zone ale orașului. În plus, zeci de clădiri de patrimoniu, adevărate capodopere ale arhitecturii, urmau să fie, și ele, năruite. "S-a greșit enorm", îmi zice cu glasul grav. "Ceaușescu cerea să se facă totul foarte repede, iar asta ducea de multe ori la lucruri dureroase. Țin minte că la început a venit să vadă macheta cu Centrul Civic la o sală de sport din Giu­lești. Macheta avea 400 de metri pătrați, îl plimba pe Ceaușescu cu o plat­formă deasupra ei, ca să poată vedea ori­ce colțișor în de­ta­liu. Rar se întâm­pla să fie total mul­țumit, mai ales când era și Elena cu el. Țin minte că nu i-a convenit lățimea ma­gistralei «Victo­ria Socialismului», că era doar de 70 de metri. El a vrut-o de 90. Nu conta ce era acolo, că urma să se dărâme încă o clă­dire de patrimoniu sau o bise­rică. În fine, după multe vi­zite și modificări ale machetei, s-a ajuns la proiectul final. Acum, eu trebuia să iau la picior toată zona asta uriașă, să-mi fac și eu o idee, să văd ce clădiri vor fi de­molate. Și chiar în prima zi am ajuns acolo, în curtea bisericuței care se numea Schi­tul Maici­lor. Era situată exact în locul unde urma să se ridice Casa Poporului. Nu avea nicio șansă de supravie­țuire. Schitul fusese ridicat la 1726, era, de fapt, un complex mânăs­tiresc de o frumusețe rară, cu câteva chilii și ateliere care apar­țineau Institutului Biblic. Am zis că nu se poate, că măcar bisericuța trebuie sal­vată. Habar n-aveam cum, dar ceva îmi spunea că trebuie să fac asta. Apoi, când am auzit povestea schitului, că a fost ctitorit de o femeie care se aflase în robie la oto­mani și care i-a promis lui Dumnezeu că se va călugări și va ridica biserica atunci când se va eli­bera și va ajunge acasă, când am auzit și povestea asta, nu știu cum să vă spun, nelegiuirea să o dărâmi mi s-a părut infinit mai mare."
Din ziua aceea, gândul de a salva Schitul Maici­lor l-a frământat zi și noapte. Tot ce știa era că tre­buie să mute de-acolo biserica undeva, departe, la peste 200 de metri în afara șantierului. Dar cum să o urnească din loc? Cum să miște o biserică de 745 de tone, pe o distanță așa de mare? Părea o nebunie, nimeni, nicăieri în lume, nu făcuse așa ceva nicio­dată. "Numai la asta mă gândeam", își amintește zâmbind. "Țin minte că și soția mea era nedu­me­rită, nu înțelegea ce-i cu mine, de ce nu dorm nop­țile. Am stat așa și m-am tot frământat vreo două săptămâni. Într-o seară, când am ieșit cu soția la un restaurant, mi-a atras atenția dibăcia cu care căra chelnerul tava cu băutură, făcând slalom prin­tre mese, fără să se verse nici un strop. «Asta e», mi-am zis. «O tavă din beton pe care trebuie să așez biserica. Apoi, tava trasă pe șine». Ăsta a fost începutul. Firește, mai erau încă multe de studiat, de aflat. De exemplu, cum pun tava aia de beton sub biserică. Am făcut o ședință cu câțiva colegi, mă gândeam că poate au și ei vreo idee. Tot ce s-a întâmplat la ședința aia a fost că și-au făcut semne pe sub masă și că se uitau la mine ca la un nebun. Până la urmă, tot singur a trebuit să mă descurc, să citesc, să fac calcule. În câteva săptămâni, eram gata cu proiectul de așa-zisa «translație» a bise­ricii, pe o distanță de 245 de metri. Bineînțeles, a aflat și Ceaușescu, ba chiar a fost de acord, dar asta mai mult pentru că nu credea că o să reușesc."
În câteva zile, au început pregătirile pentru pu­ne­rea în aplicare a miraculosului proiect. S-a con­struit "tava", o dală din beton armat pe care urma să stea biserica, s-au instalat tot felul de dispozitive metalice, șine de cale ferată, prese, cricuri hidrau­lice, boghiuri, cabluri uriașe. După câteva săptă­mâni, într-o zi de iunie, 1982, totul era pregătit. Tre­cuseră aproape șase luni de când inginerul Iordă­ches­cu începuse să se preocupe de soarta acestei bi­sericuțe. Și iată că gândul lui bizar, de care mai toa­tă lumea râdea, era pe cale să se împlinească. N-a avut niciodată emoții mai mari decât în ziua aceea! Un singur centimetru calculat greșit putea duce la o catastrofă. Iar pentru asta, el ar fi fost singurul vinovat. Un centimetru, atât, și biserica se putea rupe și dărâma. Sau cineva putea fi accidentat. Iar toate astea, sub privirile a sute de oameni, a nume­roși tovarăși din primele eșaloane ale partidului. Sau poate chiar sub ochii lui Ceaușescu. În acea zi s-a trezit dis de dimineață și a venit primul pe șan­tier. Abia se ivea soarele, când el, pe furiș, a intrat în bisericuța pustie pe care urma să o salveze, ru­gându-se cu toată ființa lui, așa cum nu făcuse niciodată până atunci. O teamă lăuntrică îl ardea din ce în ce mai tare. Și totuși, credința că Dumnezeu îl va ajuta să facă o asemenea lucrare îi mai aducea liniștea. Pe la nouă dimineața, când muncitorii erau cu toții la locurile lor și când "spectatorii" deja începuseră să sosească, a dat semnalul de pornire. "Mai întâi a fost ridicată 1,67 metri", își amintește cu bucurie în ochi. "Apoi a urmat mișcarea pe ori­zontală, o mișcare lentă, de aproape trei metri pe oră, atât de lentă că nici nu-ți dădeai seama că se mișcă. Distanța pe orizontală a fost de 245 de metri, așa că mutarea a durat câteva zile. Apoi, pe parcurs, am mai avut și două rotiri, una de 36 de grade și alta de 13 grade, iar la final, am coborât-o pe noul ei lăcaș, cu 25 de centimetri. Totul a decurs impecabil, fără nici cea mai mică abatere. Dumne­zeu mi-a ajutat! Țin minte că la un moment dat, au apărut pe un mal mai îndepărtat și soții Ceaușescu. Biserica era la jumă­tatea traseului și ei se uitau uluiți. M-am speriat puțin, mă temeam să nu dea vreo dispoziție și să oprească totul. Nu s-a întâm­plat așa, și din momen­tul ăla, m-au lăsat să-mi văd de proiectele mele."

Salvate din calea buldozerelor

"Clădirile care umblă", "Premieră tehnică ro­mânească", "O spectaculoasă premieră", "Un mo­nu­ment traversează bulevardul". Sunt doar câteva dintre zecile de titluri din presa vremii apărute în Ro­mânia sau în străinătate. Numeroase reviste de specialitate din Occident ("Construction Today", "New Civil Engineer" etc.) elogiau inovația uimi­toare a inginerului Eugen Iordăchescu. Toate aceste semnale l-au încurajat și mai mult să continue proiec­­tele lui de salvare a bisericilor. Au urmat ani în care mergea prin locurile din București despre care știa că Ceaușescu le-a pus gând rău, doar ca să vadă ce biserici sunt prin zonă și ce se poate salva. Se întâlnea deseori cu înalte fețe bisericești, punând la cale împreună salvarea bisericilor aflate în peri­col. "Eram în relații foarte bune cu patriarhul Iustin Moisescu, cu care colaboram foarte bine. La început, episcopul de atunci, Roman Ialomițeanul, nici nu voia să audă de mutarea bisericilor, el voia doar să rămână la locul lor. Dar la ultima întâlnire, care a fost ceva mai tensionată, patriarhul a reușit să-l convingă. I-a zis: «Nu înțelegi că nu se poate să rămână aici? O să fie la 50, 100 de metri, dar o vom avea întreagă». Abia atunci l-a convins și pe episcop să le mutăm și am început campania de salvare a bisericilor." Prima a fost biserica Olari, mutată pe 22 septembrie 1982, de pe Calea Moșilor, pe o distanță de 58 de metri, pe strada Olari. Apoi, Sfântul Ilie din Rahova (o frumusețe de biserică întemeiată în secolul 18, de către Safta Brânco­veanu și pictată mai târziu de Gheorghe Tăttărescu), care a fost salvată, prin mutarea ei cu 49 de metri, pe strada Sfinții Apostoli. La fel a fost salvată și biserica "Sfântul Gheorghe" - Capra, ridicată la 1877 și mutată, în 1985, pe o distanță de 90 de metri.
Dar încercarea cea mare a fost în 1986, când s-a aflat că zilele Mânăstirii Antim și ale Palatului Sino­dal din curtea mânăstirii sunt numărate, că Ceau­șescu a hotărât să le dărâme. Inginerul Iordăchescu a fost întrebat dacă e în stare să le mute. În compa­rație cu tot ce făcuse până atunci, asta era o lucrare gigantică. Era vorba de niște clădiri uriașe, doar Palatul Sinodal cântărind 9.000 de tone. "Țin minte că într-o zi, pe la prânz, m-a sunat primul secretar să-mi spună că Ceaușeștii așteaptă un răspuns de la mine, dacă se poate face mutarea sau nu. Era o lucrare ieșită din comun, clădirea avea 52 de metri lungime, 25 lățime, trei nivele. În plus, venea iarna, iar asta ne putea da peste cap lucrarea. Pe la ora patru după-masă, am dat răspusul: da, se face mu­tarea." Pregătirea șantierului a durat mai bine de patru luni, iar mutarea palatului a avut loc pe 21 ianuarie 1985. Totul s-a făcut fără nici cel mai mic deranj, cu centrala termică din subsol în funcțiune și toată uriașa bibliotecă a palatului, care și ea cân­tă­rea cam 1.000 de tone, fără nici măcar o carte clin­tită din raftul ei. Totul a durat 13 ore, pe o dis­tanță de 20,35 metri, la o temperatură de minus 18 grade. A fost astfel salvată altă capodoperă a arhi­tec­turii naționale, încărcată cu sute de ani de istorie.
Tot în 1985, la doar trei luni după mutarea Pala­tului Sinodal de la Antim, Ceaușescu a decis dărâ­marea Mânăstirii Mihai Vodă, o comoară inestima­bilă a lăcașurilor monahale, una dintre cele mai vechi construcții din București, ctitorie a lui Mihai Vitea­zul, zidită la 1594. De data aceasta, ho­tărârea a fost repede pusă în prac­tică, fiind deja demolate în mare viteză ane­xele și zidul mânăstirii. Și totuși, în urma unor proteste și me­morii, Ceau­șes­cu se lasă, în mod ciudat, înduplecat, oprind nelegiui­rea și lăsându-l pe ingi­nerul salvator să ia de acolo biserica mâ­năs­tirii și turnul clopotniței, mai exact, cam tot ce rămăsese nedărâmat. Numai că de data aceasta, o asemenea mu­tare pă­rea aproape imposibilă, fiind vorba de o pantă pe o distanță de 289 de metri, care cobora pe o verti­cală de 6,2 metri. "Unghiul mare de pantă era dificul­ta­tea", își amin­tește. "A fost o lucrare foarte grea, cu calcule și tehnici mai delicate. Le-am mutat în tandem, mai întâi clopotnița, apoi biserica, care cân­tă­rea 3700 de tone, cu viteza de 2,20 metri pe oră. După zile multe de ten­siune și transpirație, au ajuns cu bine la noua lor adresă, Sapien­ței nr. 4, acolo unde se află și astăzi."

Spectacolul blocurilor care umblă

Bătrânul inginer își amintește toate momentele astea cu o vervă pe care abia și-o poate stăpâni. Ore în șir ar sta să-mi tot po­vestească, sunt foarte mul­te asemenea reușite care i-au uimit chiar și pe cei mai mari constructori din lume. Îmi arată cărți, reviste de specialitate, în care se scrie despre per­formanțele lui, diplome și multe fotografii. "Uneori mă întreb cum de-am avut timp să fac atâtea într-o singură viață", îmi zice zâmbind. "Atâta știu, că Dumnezeu m-a ajutat și am muncit enorm." A mu­tat zece biserici în Bucu­rești, încă trei, în alte ora­șe din țară, și câteva case de patrimoniu. Toate fiind astfel salvate de furia buldozerelor lui Ceaușes­cu. "Din păcate, n-aveai cum să ții pasul cu demo­lările. Ceaușescu n-avea răbdare, nu stătea după noi să vadă dacă putem salva ceva. Din câte știu eu, au fost 22 de biserici dărâmate în București. Mai mult decât dublu față de câte am reușit să sal­vez." Zâm­bește amar, arătându-mi o fotografie cu ruinele unei biserici. E vorba de Sfânta Vineri He­rasca, una dintre cele 22 dărâmate, o biserică pentru care și-acum i se face inima ghem. "Trebuia muta­tă, am colaborat foarte bine cu părintele paroh de acolo, Gelu Bogdan. Trebuia să o salvăm. Decizia finală însă a venit chiar într-o vineri, când au venit amândoi Ceaușeștii. El părea ceva mai conciliant. Ea, însă, nu. Ea a fost cea care a decis. Au dărâ­mat-o cu pușcăriași. Ni­meni altcineva n-a vrut să se atingă de ea." Rămâne cu privirea fixată la foto­grafie, păstrând un mo­ment de tăcere. Apoi, îmi răsfoiește o revistă veche, din anii '80. Ochii îmi cad peste câteva poze alb-ne­gru, cu niște blocuri uria­șe, așezate pe mai multe șine. Deasupra, un titlu uriaș: "Blocul care um­blă". Aflu, așadar, că Eu­gen Iordă­chescu a reușit să mute și câteva blocuri de locuințe din București și din țară. Unele înalte, cu zece etaje, sau cu mai multe scări. Unele chiar cu locatari înăun­tru, pe totată durata translării, și cu toate uti­litățile, apă, curent în funcțiune. "Erau lu­crări pen­tru remodelarea urbană", îmi explică el. "Se fă­ceau străzi noi sau se lărgeau cele exis­tente, iar pentru asta trebuiau mișcate blocurile câteva zeci de metri. Era un spectacol, veneau sute de curioși să vadă cum se mișcă ditamai blocul. Ni­ciodată nu s-a în­tâm­plat nici cel mai mic inci­dent. Blocu­rile sunt și astăzi acolo și n-au nici mă­­car o fisură."
În 1984, Eugen Iordăchescu a ob­ținut titlul de doctor, pentru lucrarea cu tema "Concepția, cal­­culul, proiectarea și tehnologia lucră­rilor de de­plasare a clădirilor". În anii următori a publicat trei cărți și zeci de articole în reviste de specialitate din țară și străinătate (Civil Engineer Magazine, Con­struction Today Magazine etc.), a par­ticipat cu co­mu­nicări științifice la diferite conferințe din străinătate (Stan­ford - California, Paris, Chișinău etc) și a obținut trei bre­vete de invenție. Du­pă decembrie '89, îm­preună cu fiul său, Adrian Iordă­chescu, și el doc­tor și inginer în același domeniu, au conceput o teh­no­logie pentru protecția antiseis­mică a construc­țiilor, printr-un sistem special de izolatori, tehnolo­gie aplicată la clădirea în care se află acceleratorul de particule de la Măgurele. În 1995, dr. ing. Eugen Iordăchescu a ieșit la pensie de la Institutul Proiect București, continuând însă colaborarea cu alte insti­tuții și ocupând diferite funcții în tot felul de orga­nizații, de la cele creștin-ortodoxe, până la cele care se ocupă cu monumentele istorice.
La 87 de ani, inginerul Eugen Iordăchescu este încă un om extrem de ocupat, cu ochii ațintiți pe clepsidra timpului. Așa a fost totdeauna, riguros și disciplinat, și poate că ăsta este motivul pentru care a reușit să facă într-o singură viață cât alții în zece. Oamenii uită, dar clopotele bisericilor salvate îi duc numele către cer.