Vine iarna!

Redactia
Vremea rece de-afară impune o atenție specială pentru în­gri­ji­­rea tenului. Frec­ven­tele schim­bări de temperatură - rece afară, în casă cald - usucă și vatămă. Pro­gra­mul pe care vi-l pre­zentăm vă aju­tă să străbateți cu bine iarna, cu o con­diție: să-l urmați!

* Folosiți permanent creme de zi și de noapte. Că le cumpă­rați din comerț sau că le preparați după rețetele noastre, cre­mele fac parte integrantă din pro­gramul de iarnă al obrazului. Chiar și femeile cu tenul mai gras trebuie să le folo­sească mai mult ca de obicei. Re­comandări: pes­te zi, folosiți o cremă cu procent ușor mai ridicat de gră­simi, iar noaptea - cre­mele hidra­tante, care să compenseze lipsa de umi­­di­tate a aeru­lui încălzit și uscat.
* Evitați apele de față care conțin alcool. Ele elimină ume­zeala din piele. Folosiți mai bine ca astringent o felie de castra­vete, o bucățică de miez de dovleac sau un decoct, fiert două mi­nute, de pă­trunjel (frunze verzi). O dată pe săp­tămână, apli­­­cați pe față o mască de regenerare: o linguriță de brânză de vaci + 1/2 lin­gură de ulei de măsline + 10 picături de lă­mâie. Lă­sați-o să acționeze 10 mi­nute, apoi clă­tiți-vă cu apă căl­du­ță.
* Ocrotiți zona sen­sibilă din jurul ochi­lor. Pielea este foar­te sub­țire (0,5 mm). Seara și dimineața, aplicați o cremă an­ti­rid sau, pur și sim­plu, unt proaspăt. Ochii înroșiți se cal­mează cu picături de apă de tran­dafiri sau cu comprese de infuzie de albăs­trele.
* Protecție pentru buze cră­pate. Unge­ți-vă gura cu un strat gros de miere, de pre­ferin­ță cristalizată. Lă­sați-o să acțio­neze o jumătate de oră și veți avea, ia­răși, buze de cati­fea. (Să nu vă lipsească din geantă un ruj-stru­gurel.)
* Evitați să pur­tați cercei. Când afa­ră e ger, meta­lul transmite recele mai de­parte și pie­lea subțire de pe lobul urechii se irită sau chiar degeră.
* Protejați-vă gâ­­tul. Șalurile și pulo­ve­rele cu guler rulat (la mare modă în iar­na as­ta) irită pielea subțire a gâ­tului. Înain­­te de a le îmbrăca, ma­sați-vă cu ulei de măs­­line, apoi lăsa­ți-l să intre bi­ne în piele, vre­me de 10 minute. Clă­tiți-vă ușor, ca să înlătu­rați surplusul neab­sorbit de gră­sime, dar nu vă șter­geți, ci tam­pona­ți-vă ușu­rel, cu pro­sopul. Fondul de ten poa­te fi aplicat fără a mai fo­losi altă cre­mă.
* Nu faceți dușuri prea fier­binți! Altfel, pielea se usucă prea tare. Să nu fie mai calde de 37°C și să nu dureze mai mult de 10 minute. După duș, un­geți-vă tot cor­­pul cu o emulsie ule­ioasă sau chiar cu ulei de măsline (păs­trați-l se­parat, într-o sticlă, băgând în el o ră­murică de mentă sau busuioc uscat).
* Folosiți gelurile de baie cu ulei (scrie în pros­pectul lipit pe amba­laje). Lasă pe pie­le o peliculă pro­tec­toare, chiar și du­pă ce vă clătiți. (Evi­tați să vă frecați cu pro­so­pul. Aplicați-l ca pe un tampon.)
* Beți multă apă. Utilitatea ei e la fel de mare iarna, ca vara. Ba, având în ve­dere că aerul în care trăim acasă e încăl­zit, organismul are ne­voie de un sur­plus de apă (ume­zeș­te pie­lea și mucoa­se­le). De altfel, apa (con­form ce­lor mai noi cer­ce­tări) spa­lă bac­teriile și microbii și ne îm­pie­dică să răcim prea ușor.
* Cea mai bună protecție pen­tru mâi­ni: Nivea! Nici o altă cremă nu apără epi­der­ma ca ea. Un­geți-vă gros, ma­sați-vă bine, lă­sați să intre în piele 3-4 minute, apoi șter­geți-vă surplusul cu un prosop (tam­po­nând).
* Nu vă feriți de ceață! Plim­bările prin vremea umedă de afară întăresc sistemul imunitar și transfor­mă (dato­rită u­me­ze­lii) pielea în cati­fea.
* Alimentați-vă pie­lea cu vi­tamine! Dar na­tu­­rale: consumul de le­gu­me și fructe proas­pete pe vre­me de iarnă e cea mai bu­nă rețetă pentru un ten fru­mos. Ce mân­căm se vede în pri­mul rând pe obraz!