Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* "Iocan", revistă de proză scurtă, anul 1, nr. 1, Editura "Vellant", tel. 021/211.77.41, 160 p.

Faptul că deasupra rubricii scrie carte și vă re­comand o revistă nu e o greșeală, fiindcă "Iocan" e revistă doar prin periodicitatea trimestrială, altfel e o antologie de proză scurtă, semnată în principal de nume (încă) necunoscute, foarte frumoasă grafic datorită tehnoredactării profesioniste și intenției ca, pe lângă prozatori, să impună și numele unui artist fotograf (în acest număr inaugural - Claudiu Po­pescu). Poate ar părea deplasat să contrazic tocmai eu prejudecata că acest gen de proză e mai puțin vandabil sau că numele autorului ar vinde o carte de povestiri doar după ce a fost validat prin romane. Statistic da, cititorii preferă romanele, dar se găsesc destui și pentru proza scurtă, care are chichirezurile ei, mai ales pentru cei cu timp limitat pentru lecturi. Cei patru inițiatori și realizatori ai revistei-carte pe hârtie bună sunt Cristian Teo­dorescu, Florin Iaru, Marius Chivu și Dan Pleșa, scriitori și jurnaliști cu­nos­cuți, dar și redactori cu experiență (ști­ut fiind că din scrisul literar nu se poa­te trăi). Primii trei predau de câțiva ani și cursuri de "scriere creativă". Por­nind de la constatarea că dintre cursan­ții lor cei care se dovedesc talentați n-au unde să pu­bli­ce (puținele reviste literare care au mai rămas sunt excesiv rubricate și axate pe "consacrați"), au avut temeritatea să găsească finanțare, canale de distri­bu­ție, un editor pentru propria revistă de proză scur­tă, botezată cu numele moromețian "Iocan". Sună bine, scurt și percutant, incluzând și ideea de adu­na­re, de varietate care să reflecte modul cum gân­dește și scrie o nouă generație. În deschiderea și în­chi­derea volumului, ca între brațele compasului ce trasează cercul, au avut ideea să publice texte ale unor mari scriitori străini și români, ca pentru a-i ambiționa pe începători să-i ajungă și a le da propria dimensiune provizorie. În primul număr îi avem pe Truman Capote, cu o bijuterie inedită în românește, pe W.B. Yeats, în principal poet, dar care a scris și pro­ze fascinante, și pe englezul contemporan Dan Rhodes care experimentează forma concentrată la 101 cuvinte, în proze foarte scurte (ca exercițiu, poate fi instructiv). Pentru încheiere a fost ales Ște­fan Bănulescu, unul din cei mai valoroși și originali prozatori români, cu nu­vela "Dropia" care, la pes­te jumătate de secol de la prima apariție nu are un rid, e cu adevărat o scriere perenă de ma­es­tru. Din corpul re­vis­tei, în afară de Lavinia Braniște și Florin Lăză­rescu pe care-i știam din cărțile publicate deja și chiar sunt buni (nu de­geaba au primit girul unor exigente edituri), ce­lelalte nume nu-mi sunt cunoscute. Oameni tineri și foarte tineri, care lucrează cei mai mulți în pu­bli­citate, jurnalism sau în domeniul juridic scriu, după cum au fost probabil sfătuiți de profesorii lor în­tr-ale prozei, despre ce știu ei mai bine: despre co­pilăria în anii '80 și '90, despre tulburările ado­les­cenței, despre relațiile din familii, cum se zice azi, disfuncționale, despre viața din cartiere de blocuri, despre străinătăți și singurătăți. Cel mai mult mi-au plăcut și mi s-au părut că se indi­vi­dualizează Ema Stere, Anca Chimoiu și Anca Ște­fan (dar după un sin­gur test n-ai cum să-ți dai sea­ma). Am o sugestie pentru colegii mei profesori de creative writing: să facă neapărat un curs și despre concordanța tim­purilor în povestire (cu evitarea perfectului simplu) căci aici se cam poticnesc începătorii. Oricum, prin varietate, prospețime, autenticitate, re­vis­ta de proză scurtă "Iocan" e o lectură de neratat.