DOMNUL IOAN

Cititor Formula AS
Tablou de toamnă

Este ora șase dimineața a unei zile de în­ceput de septembrie, și peste parcul Dru­mul Taberei din București persistă încă semiîntunericul și o liniște străbătută doar de foșne­tul jeturilor aspersoarelor, care se îmbrățișează dea­supra covorului de iarbă, răcorind atmosfera. Gân­deam că parcul este pustiu, oamenii și natura încă nu s-au trezit...

Răsare soarele

Pătrund pe aleile ce duc spre lac, iar în zare se conturează siluetele oamenilor care trec unii pe lân­gă alții, ridică mâna în semn de salut fără a scoate o vorbă, de parcă n-ar vrea să trezească natura din jurul lor. Urc pe pasarela mare, unde o parte din siluetele mișcătoare s-au adunat să prindă răsăritul soarelui. La orizont începe să se contureze astrul nostru auriu și apoi alb strălucitor. La lumina soare­lui, siluetele își dezvăluie înfățișarea. Sunt femei și bărbați între 75 și 95 de ani, profesori, medici, dar și alte profesii, cărora le place să admire împreună soarele care-i binedispune și le dă încrederea în bucuria de a trăi pe acest pământ. Sub pasarelă se așterne un covor de iarbă, presărat cu tufe de salvie și trandafiri. Bulgări de norișori albi se reflectă în lac ca niște îngerași plutitori. Toți acești oameni privesc în jos de pe pasarelă și-l caută cu privirea pe domnul Ioan.

Frații de pe marginea lacului

Da, a venit, se așează pe bancă, sprijină basto­nul, borseta cu sticluța cu apă și se descalță. Își ia bastonul și, cu picioarele goale, se plimbă pe pajiș­tea verde cam o jumătate de oră, aplecându-se să ia hârtiile aruncate și trandafirii veștejiți, pe care le duce la coșul de gu­noi. "Acesta este te­ritoriul meu și am gri­jă să fie curat", spune el.
Toată lumea îl cu­noaște pe d-l Ioan. Este primul care intră dimineața în parc, își face rondul mereu pe același traseu și cu același ritual. Într-o zi am coborât pasarela și i-am cerut permisiu­nea de a-l însoți. Toți pomii de pe marginea aleilor sunt ciocăniți de el cu bastonul. "De ce-i lo­viți, domnule Ioan, cu bastonul?", întreb. "Eu nu-i lo­vesc, eu îi mângâi", răspunde, apoi se a­propie de mi­ne și-mi spune zâm­bind: "Oa­re pomii a­ceștia, pe care-i mân­gâi și-i tre­zesc dimi­nea­ța, îmi vor fi vreo­dată recu­nos­cători?". Am rămas blocat. Acest băr­bat de 91 de ani consideră arborii ca pe frații și prie­tenii lui, viețuitori cu toții pe acest pământ.

Încrengături nobile

De noi se apropie o doamnă zveltă, care face gim­nastică, folosind un baston de lemn. Îl îmbrăți­șează tandru pe domnul Ioan. - "Ne cunoaștem de mult, el are 91 ani, iar eu am 92 de ani", spune. "Suntem decanii de vârstă ai parcului".
Domnul Ioan s-a ocupat în ultima parte a vieții cu albinăritul, iar o parte din preparatele pe care le ia pentru sănătate sunt combinate cu miere de al­bine. Îmi spunea într-o dimineață că el se simte bine cu regimul alimentar și cu obiceiul de a merge cu picioarele goale pe iarba din parc. Sim­țeam că cele spuse îl ajutau să-și facă singur curaj. "Știți de ce mi-e tea­mă? De suferință și de durere, înainte de moarte. Vreau să mor ușor".
Mulți vizitatori ai parcului au copii și nepoți în străinătate. Doamnei profesoa­re de matematică i-a venit nepoata pe care a crescut-o, de mică, tocmai de la Londra. Doamnei profesoare de limba română i-au sosit din Franța fiul cu soția, iar doamna de 92 de ani abia s-a întors de la băiatul ei, din Statele Unite. Doam­ne, cum s-au răspândit românii pe tot globul!, îmi zic. Au fost ținuți ca niște câini în lanțuri și cum au scăpat, s-au dus care încotro.
Singura scăpare de căldurile verii, pentru toți acești oameni despre care vă povestesc, este refugiul matinal în acest parc răcorit de jeturile de apă. Lacul este pentru ei marea, iar dealul din parc, cu aproape 100 de pini, reprezintă muntele. Aceasta este oaza lor și sunt mândri că pot merge pe picioare, că mintea lor este încă limpede. Într-una din dimineți, când un grup admira răsăritul soarelui, apare domnul Ioan, urcând cu toiagul lui panta pasarelei, pentru a lua parte la entuzias­mul celorlalți. "Domnule Ioan, dvs. de ce nu priviți soarele?", l-am întrebat cu­rios. El știe că e periculos să privești direct soarele și atunci îmi spune amabil că preferă să mă pri­vească pe mine.

Inițiere în veșnicie

De pe această pasarelă de unde se vede întreaga panoramă a parcului, cu cele două biserici și îm­prejurimile cartierului, se înfiripează un început de inițiere academică, care i-a scos pe toți cei prezenți din cotidian, trans­punându-i în lumea mirifică a cosmosului. Într-o zi, simțind imbol­dul să le fiu de folos, le-am vorbit de soare, ca astru, le-am explicat de ce strălucește, de exploziile termonucleare, de emisia de miliarde de neutrino care pot trece prin trupurile tuturor ființelor în decurs de o secundă, de neutrino, ca fluid al vieții, și că, potrivit ipotezei mele, acești neutrino reprezintă sufletul pe care au încercat toți învățații să-l găsească și nu l-au descoperit. Cel mai pasionant pentru ei a fost atunci când le-am spus că în viața mea am trăit un șir de experiențe extrasen­zoriale, care mi-au permis să trag concluzia certă că există viață după moarte. După moartea trupului ma­terial, devenim lumină, prin continuarea vieții, doar cu un trup energetic, format din amprenta ener­getică a ADN-ului din cele câteva miliarde de celule pe care le-am avut în corpul material. Toate expe­rien­țele extrasenzo­riale trăite de mine m-au făcut să-mi dau seama că viața noastră este limitată doar la cele cinci simțuri și că adevărata lume a fenome­nelor existenței noastre este lumea invizibilă pe care noi nu o putem accesa.
N-am crezut că mă vor asculta cu atâ­­ta atenție. Puteau să creadă că sunt un ne­bun. Dar nu. Inte­resul lor era maxim, așa că dizertațiile me­le din parc s-au desfășurat timp de mai multe di­mineți. Am fost plă­cut sur­prins de inte­re­sul cu care ascultau expu­ne­rile mele și ar fi vrut să nu-i mai pă­răsesc niciodată. Du­pă ter­mi­narea lor, soa­­rele începea, par­că, să emane mai mul­tă căl­dură, și fie­care se în­drepta spre casă, uluit și visător.
În timp ce domnii și doamnele în vârstă părăseau parcul par­că plutind, o altă ge­ne­rație tânără (de da­ta aceasta) pătrun­dea alergând pe alei. Pe aceeași scenă, unii ie­­șeau, alții intrau; un fel de preluare a șta­fe­tei...
Nu mai încape nicio îndoială: domnului Ioan îi face mare plăcere că eu îi acord o atenție deosebită, conducându-l până aproape de casă. Cu un zâmbet "a la Gioconda", îmi întinde mâna pe care i-o strâng mereu cu aceeași bucurie.

ADRIAN CONSTANTINESCU