ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE

Tana Rosca
După o vară zodiacală zbuciumată urmează o toamnă liniștită. Planeta stăpânitoare a acestui an, Marte, traversează în octombrie zodia Capricornului, unde ia cele mai inspirate decizii. După mijlocul lunii, Marte se întâlnește în Capricorn cu Pluton, iar împreună, cele două planete sunt imbatabile, dacă energia lor nu este folosită în mod egoist. Zodiile supuse testului de rezistență morală față de tentațiile puterii sunt Berbecul, Scorpionul și Ca­pri­cornul. E normal să ne dezvoltăm capacitatea de-a exercita mai multă putere, dar dacă exagerăm, putem cădea pradă vicleșugurilor unora mai însetați de putere decât noi. Soarele (până pe 22), Mercur (8-24) și Jupiter se găsesc în Balanță, iar la începutul lunii, această combinație energetică ne umple de bună-dispoziție. Venus trece pe 19 din Scorpion în Săgetător, părăsind o zodie în care se simțea în exil. Mercur trece prin trei zodii: Fecioară (până pe 7), Balanță (8-24) și intră în Scorpion pe 25. În Fecioară își face treaba cel mai bine, atât în privința sănătății, cât și la serviciu. În Balanță e de folos pentru a stinge conflicte legale, iar în Scorpion ne poate fi extrem de util pentru a încheia afaceri promițătoare.

BERBEC
Liderul toamnei


Planeta dvs. guvernatoare, Mar­te, aflată în Capricorn, vă întă­rește voința și autocontrolul, ceea ce vă permite, practic, să atingeți cam orice obiectiv vă propuneți. Emanați forță de caracter și o fermitate calmă, care vă atrag cu ușurință respectul ce­lor din jur. Aceștia au încredere în dvs. și vă pot împinge de-a dreptul în rolul de lider. Pentru ca tot acest potențial pro­mițător să se împlinească e însă ne­cesar să vă temperați entuziasmul la început de lună (mai ales pe 5 și 6), entuziasm care vă poate determina să vă aruncați în proiecte ambițioase, fără a verifica dacă sunt cu adevărat feza­bile.
BANI: Oportunitățile de câștig pot proveni, fie printr-o aso­ciere unică, profitabilă, cu un par­tener priceput și prosper, fie printr-o serie de afaceri cu diverși oameni sau prin proiecte care, prin natura lor, se pot ne­gocia. De semnat ar fi bine după data de 23.
CARIERĂ: În primele trei zile ale lunii, destinul își spune cuvântul în privința relațiilor dvs. de muncă și ar fi de dorit să acceptați unele schimbări sau anu­mite critici. Succesul dvs. ulterior de­pinde în mare parte de măsura în care faceți acest lucru.
DRAGOSTE: Vă sfătuim ca la în­ceput de lună, mai ales pe 5 și 6, să lăsați problemele de ser­viciu la ușă, altfel, partenerul dvs. se va putea supăra. În rest, Jupiter îl face cât se poate de tolerant.
SĂNĂTATE: În primele zile vă veți da seama care sunt slăbiciunile organismului dvs., de care e nevoie să vă ocupați cu prioritate.

TAUR
Asul câștigător: afecțiunea


Până pe 18, nu vă simțiți prea bi­ne în pielea dvs., aveți impresia că far­mecul ve­nu­sian de care dispuneți v-a lăsat în pa­nă. Asta se întâmplă de­oa­rece pla­neta dvs. guvernatoare, Ve­nus, se află în semnul opus. Puteți avea im­presia că vi se cere mai mult decât sunteți dis­puși să dați, iar celor din jur le pasă mai puțin de dvs. Mo­bilizați-vă însă și dăruiți-le afec­țiune, fie și cu un efort: va conta mai târziu. Apoi, fru­moasa Venus se mută în Să­getător, un­de vă poate trezi dorința de-a vă cu­noaște mai bine sau poate să înceapă să vin­dece anumite răni emo­ționale.
BANI: După primele trei zile ale lunii, când soarta e pre­gă­tită să vă pună la încercare nivelul de ac­ceptare și modestia, situația inves­ti­țiilor sau datoriilor dvs. începe să se clarifice încet dar sigur.
CARIERĂ: Unii dintre colegi pot avea impresia că sun­teți prea mândri de cunoștințele dvs. și îi desconsiderați. Ajunge puțină ama­bilitate pentru a reveni la relații even­tual și mai bune decât înainte.
DRAGOSTE: Venus vă asigură tan­drețea și romantismul de care aveți nevoie din partea parte­nerului de cuplu, până pe 18. Relațiile amoroase pot trece însă prin certuri, mai ales pe 5 și 6.
SĂNĂTATE: La început de lună este posibil să faceți indigestii, dacă mâncați prea mult, sau să aveți probleme congestive.

GEMENI
Viteză și tonus


Vă mișcați parcă și mai repede ca de obicei luna asta, pe mă­sură ce planeta Mercur, care vă gu­ver­nează, trece în viteză prin trei semne zodiacale (Fecioară, Balanță și Scor­pion), parcă pentru a recupera mersul de-andoaselea de luna tre­cută. Aveți un tonus bun, v-ați re­gă­sit flexi­bi­litatea mentală și vă adap­tați repede la si­tua­ții schim­bătoare. Până pe 7 puteți pu­ne la punct comunicarea în fa­milie și vă puteți ocupa de ches­tiuni do­mes­ti­ce, între 8 și 24 aveți un plus de cre­a­ti­vitate, dar mai pu­țin chef de muncă, iar din 25 vă pre­ocupă să­nătatea și mun­ca.
BANI: La început de lună, mai ales pe 5 și 6, vă poate lua va­lul la jocurile de noroc, cu rezultate care pot duce la abandonarea unei afa­ceri, pentru că ați intrat în fondurile destinate ei. Către mijlocul lunii, dar mai ales pe 20, se poate să fiți tentați să intrați într-o afacere, dar nu vă gră­biți până când nu vă lămuriți cât e de legală.
CARIERĂ: Încetul cu încetul, vă devine mai clară di­rec­ția pe care ar trebui s-o ur­me­ze cariera dvs. Puteți conta pe simpatia colegilor de muncă, mai ales până pe 18, cât timp sunteți percepuți ca fiind li­an­tul echipei. După 24, obser­va­țiile dvs. pertinente pot duce la efi­cien­­tizarea muncii.
DRAGOSTE: Raportul dintre par­tener și mem­brii familiei dvs. se poate dovedi decisiv în primele zile ale lunii, când va trebui probabil să alegeți doar o tabără. Poveștile de iubire au o savoare aparte între 8 și 22.
SĂNĂTATE: Micul benefic Venus vă reglează funcțiile en­docrine, până pe 18. Inima ar trebui menajată după 21. Mobilitatea crește din 25, dar și nervozitatea.

RAC
Atenție la bolile cronice!


Sunteți în curs de revenire după ultima eclipsă a anului, cea de Lună, care v-a ridicat mai mute în­tre­bări din seria: cum mi-am va­lo­ri­ficat cunoștințele dobândite până acum? Către ce destinații mi-am dorit să că­lă­toresc și nu am ajuns încă acolo? Ce aș mai vrea să învăț sau să stu­­diez? S-ar putea să găsiți răs­punsuri la aceste în­tre­bări în cursul unor întâlniri cu ami­cii sau în discuțiile cu co­legi mai în vârstă sau mai ex­perimentați. Contactele cu cei din fa­milie se pot dovedi deosebit de pro­duc­tive, în special discuțiile purtate între 8 și 22 vă pot face să înțelegeți mai bine cum v-a marcat familia în care v-ați născut și în ce fel puteți să dezvoltați aceste rădă­cini familiale.
BANI: Sunteți mai înclinați să-i chel­tuiți decât să-i do­bân­diți, până pe 18. Distrați-vă liniștiți, dar nu săriți calul cu banii dați pe distracții. Felul în care lucrați după această dată vă poate atrage o bonificație.
CARIERĂ: La mijlocul lunii șefii vă vor lua rezultatele la puricat dacă realizează că nu vă prea implicați. Vă salvează popularitatea de care vă bucurați printre colegi, în a do­ua parte a lunii.
DRAGOSTE: În cuplurile stabile, par­te­ne­rul va dori să exercite un con­trol deranjant, mai ales în jurul datei de 20. Feriți-vă de com­promisuri excesive. Racii sin­guri pot începe o relație spri­jinită de romantica Venus, cel mai probabil până pe 18.
SĂNĂTATE: Bolile cronice pot să devină greu de su­por­tat la început de lună, semn că e riscant să le mai ignorați.

LEU
O lună interesantă și variată


E bine ca luna aceasta să vă ocu­pați de întreținerea legăturilor familiale, în special până pe 18, iar apoi de problemele gospodărești, care se pot rezolva ușor și cu spor, mai ales după data de 24. Poate fi vorba despre simple repa­ra­ții sau găsirea unor soluții cre­ative de reamenajare, ori des­pre o mu­tare sau o vân­za­re. Am­bele variante ar pu­tea fi fi­na­lizate la sfârșit de lu­nă. Viața de zi cu zi se anun­ță intere­san­tă și variată. Se poate să cunoașteți per­soane speciale, culti­vate, de la care aveți ce învăța. Puteți deveni dvs. un mentor pentru cei mai tineri din grupul dvs. Doar pe 5 și 6 există risc de certuri și ar fi bine să vă abțineți de la șofat.
BANI: Acceptați cu calm even­tualele pier­deri sau piedici survenite la început de lună. Luați-le ca făcând parte din destinul dvs. În felul acesta se va face loc pentru o schimbare a orientării dvs. profesionale.
CARIERĂ: Puterea dvs. de muncă crește considerabil și es­­te greu de imaginat că nu veți reuși să vă atingeți obiec­tivele, oricât de am­bițioase. N-o faceți însă pe spe­zele altora.
DRAGOSTE: Vedeți și dvs. ce se întâmplă la început de lună și dacă mai puteți face față solicitărilor ma­­teriale pe care le pre­supune ac­tuala dvs. relație. Venus vine din 19, fie să aducă îm­păcarea, fie cu o nouă relație.
SĂNĂTATE: Pe 5 și 6, coapsele și segmentul lombar al coloanei vertebrale sunt supuse unui risc de accidentare. Abuzurile ali­men­tare vă pot provoca dureri de cap și probleme cu ficatul. Energia vă crește spectaculos către finele lunii.

FECIOARĂ
Puțintică răbdare


Răbdarea și modestia sunt două calități de care aveți nevoie mai mult ca oricând la începutul acestei luni. Cum? V-ați săturat de atâtea în­cer­cări? Aveți puțintică răbdare, vorba lui Caragiale, și veți observa cât de mult v-au înțelepțit lecțiile pe care le-ați tot primit cu începere din 2011. Viitorul e promițător pentru cei care au suportat încercările cu resemnare filozofică, pe când cei care-au cârtit și au căutat vini în altă parte încep să revină la normal, dar fără creșterea calității vieții perso­na­le, de care se vor bucura ceilalți. Aveți nevoie de răbdare și înțelepciune, în primul rând cu cei din familia dvs., care se bazează excesiv pe dvs. și din punct de vedere material, dar și în pri­vința anumitor responsabilități. S-ar pu­tea ca în primele zile ale lunii să vă des­co­to­rosiți de anu­mi­te obli­ga­ții. Dacă ați fă­cut ajus­tările co­rect, Venus va con­tri­bui din 19 la re­zolvarea pro­ble­melor dvs. familiale și casnice.
BANI: Sunteți de abia la în­ceputul unei perioade bune. Soarele, Jupiter și Mercur se ocupă împreună de prosperitatea dvs., după ce depășiți zi­le­­le de 5 și 6. 8-22 e perioada cea mai productivă.
CARIERĂ: Deocamdată ar trebui să treceți de încercările impuse de situația familială, înainte ca ascensiunea dvs. să reînceapă.
DRAGOSTE: Relațiile stabile con­tinuă să scârțâie, iar ce­le amoroase se pot transforma în pa­si­uni arzătoare ce pot culmina în preaj­ma datei de 20.
SĂNĂTATE: Evoluați în parametrii normali.

BALANȚĂ
Limpeziri în familie


Favorurile pe care vi le aduce marele benefic Jupiter, intrat în septembrie în semnul dvs., vor continua, dar numai după ce se vor regla anumite raporturi în familie. E nevoie, pare-se, ca anumite adevăruri să fie spuse, chiar dacă pentru început va fi dureros, pentru ca buna-înțelegere să se reinstaureze. E bine ca ceea ce aveți de spus să spuneți cu menajamente, în special dacă discuțiile respective vor fi purtate pe 5 sau pe 6. Perioada 8-22 e optimă pentru comunicare și crea­tivitate. Felul dvs. de-a fi îi face pe cei din jur să vă pri­vească cu simpatie, iar din 19 încolo, s-ar putea ca pro­gramul dvs. să se aglomereze într-un mod plă­cut. Către sfârșitul lunii puteți scăpa de anumite obligații obositoare sau stresante. Întrunirile cu cunoștințe din trecut sau vechi colegi vă pot trezi amintiri frumoase.
BANI: Întreaga lună, planetele sunt preocupate să vă meargă bine. Venus, planeta banilor, vă poate spori veniturile până pe 18, din 22, Soarele vă sporește creativitatea și motivația, iar din 25, Mercur vă asigură că e bine să semnați contracte sau alte do­cu­mente legate de bani.
CARIERĂ: Luna aceasta aveți alte priorități. Străduiți-vă, totuși, mai ales în pri­mele zece zile ale ei, să nu pierdeți din vedere detalii.
DRAGOSTE: Dacă partenerul revine la un com­por­tament care v-a deranjat în trecut, vă vine mai ușor să-i trasați limite.
SĂNĂTATE: În special la început de lună s-ar pu­tea să vă resimțiți în urma unor obi­ceiuri nesănătoase.

SCORPION
Planetele vă iubesc


Începeți luna sub ocrotirea micului benefic Venus, cea care vă permite, cel puțin până pe 18, să fiți mai relaxați și să vă bucu­rați mai mult de viață. Soarele vă umple bate­riile pentru întregul an care va să vină, începând din 22, în timp ce Mercur vă ascute și mai mult mintea și vă îndeamnă să fiți mai comunicativi, cu începere din 25. Planetele care se perindă prin Balanță (Soa­rele până pe 22, Mercur între 8 și 24 și Jupiter) vă înclină în schimb către introspecție. Doriți și puteți să vă analizați cu mai multă obiectivitate, să vă pri­viți propriile slăbiciuni cu toleranță și să vă dez­voltați compasiunea față de cei mai puțin puternici ca dvs. Aceia dintre dvs. care sunt înclinați către spi­ri­tua­litate pot găsi pe cineva în care să aibă în­cre­dere, ca­re să-i îndrume. Alții se vor încumeta să-i ghideze în căutările lor pe unii mai tineri.
BANI: Trecutul recent a fost destul de păgubos, mai ales pentru Scorpionii născuți în cel de-al doilea decan. Dar veți beneficia cu toții de intrarea lui Venus în Săgetător, care se întâmplă pe 19. Pe 26 există însă tendința de-a cheltui cam mult.
CARIERĂ: Merită să știți că eforturile dvs. sunt urmărite de persoane binevoitoare și influente, care nu doresc deocamdată să iasă în față.
DRAGOSTE: Reușiți să fiți mai calzi cu par­tenerul, măcar până pe 18.
SĂNĂTATE: Depășiți-vă lenea și faceți miș­ca­re, pentru că tendința de îngrășare e ac­centuată.

SĂGETĂTOR
Greu la deal, dar caru-i plin!


Sunteți deja atât de obiș­nuiți cu resticțiile pe ca­re vi le impune marele malefic Saturn, care vă traversează zodia de vreo doi ani, că s-ar putea să nu mai aveți încredere că poate să fie mai bine. Dar se poate și se chiar întâmplă. Din 19, micul benefic Venus vine să se alăture severului Saturn și veți fi în stare, mai ales în jurul datei de 29, să vă uitați în urmă și să vă bucurați de rezultatele dru­mului parcurs cu așa de mare dificultate. Câș­tigul dvs. constă în mai mult realism, un autocontrol mai bun și un spirit sporit al responsabilității. Se poate să constatați toate aceste lucruri prin prisma mai ma­relui respect pe care vi-l arată cei cu care ați fost aso­ciați în ultima vreme. În primele zile ale lunii ten­siunile familiale pot fi deosebit de obositoare, însă există și posibilitatea de-a descoperi mijloace de-a mai scăpa de ele.
BANI: Dacă reușiți să nu vă creați așteptări exa­gerate la începutul lunii și mai ales pe 5 și pe 6, vă puteți mobiliza cu succes forțele în cea de-a do­ua parte a lunii și puteți afla o sursă de câștig prac­tic inepuizabilă.
CARIERĂ: Acceptați întru totul ce vine către dvs. la începutul lunii, căci ulterior veți vedea că a fost înspre bine.
DRAGOSTE: Viața dvs. emoțională va evolua într-o direcție pozitivă, sub influența ro­manticei Venus, după data de 18.
SĂNĂTATE: Somnul face minuni până pe 18, din 22 inima ar trebui menajată, iar din 25, încheieturile brațelor.

CAPRICORN
Bile albe


Vă simțiți ca și când nimic nu vă poate sta în cale pe drumul către atingerea țelurilor dvs., și așa și este. Cu două condiții. Mai întâi, la început de lună, dar în special pe 5 și pe 6, să nu vă lăsați furați de mirajul unor perspective nerealiste. Apoi, în cea de-a doua parte a lunii, mai ales în jurul datei de 20, să aveți noblețea de a-i face și pe alții părtași la succesele către care aspirați. Nu e vorba de-a le acorda merite pe care nu le au, dar de-a respecta contribuția lor, chiar dacă vi se pare minoră. De o asemenea atitudine depind durata și stabilitatea realizărilor dvs. Vă sim­țiți prietenii și mai aproape sufletește ca de obicei, până pe 18, iar discuțiile pe care le purtați la sfârșit de lună pot fi neobișnuit de productive. Stările apă­să­toare pe care vi le provoacă de o bună vreme în­coa­ce Saturn în Săgetător se mai risipesc din 19, sub in­fluența micului benefic Venus.
BANI: E posibil ca una dintre prietenele dvs. să vină cu o propunere de afacere sau de co­laborare până pe 18 și perspectivele arată promițător.
CARIERĂ: Ideile dvs. sunt bune, vă bucurați de bunăvoința șefilor sau a autorităților, dar nu încercați să le impuneți condiții, mai ales pe 5 și 6.
DRAGOSTE: S-ar putea ca relațiile cu cineva din cercul dvs. de prieteni să devină în­trucâtva ambigue sau prietenii să vă prezinte o per­soa­nă pe care o considerați atrăgătoare.
SĂNĂTATE: Cu excepția primelor zile ale lunii, afecțiunile dvs. cronice, îndeosebi cele legate de oase, piele sau dantură se pot ameliora.

VĂRSĂTOR
Inamici ascunși


Pentru a face față cu bine uneltirilor care se pun la cale de ceva vreme împotriva dvs., ar trebui să vă puneți întrebarea ce anume vă face vulnerabili, care sunt slăbiciunile prin care inamicii dvs., care n-au curajul să vă confrunte direct, vă pot lovi. Faceți efortul de-a vă cunoaște mai bine, de-a vă accepta defectele și începeți să lucrați cu ele, atfel veți fi probabil suficient de bine înarmați pentru ce se pregătește în special în jurul datei de 20. În această perioadă ar fi de dorit să vă țineți departe de locuri rău famate sau unde spiritele se încing ușor. Feriți-vă de asemenea să vă exprimați opiniile cu prea multă emfază, pe 5 și 6, în felul acesta prestigiul dvs. va crește.
BANI: Aceia dintre dvs., care reușesc să reziste presiunii de-a lua decizii mânați de frică, la început de lună, pot să înceapă să vadă mai clar ce ar fi bine să facă pe viitor.
CARIERĂ: În octombrie, șansele dvs. de-a fi pro­movați cresc. Șefii vă apreciază cre­ativitatea, știți să vă argumentați deciziile pro­fesionale. Trebuie doar să rămâneți modești și să vă asu­mați greșelile.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. pot flirta cu unul din­tre șefi, până pe 18, iar mai apoi apar ocazii de-a cunoaște pe cineva dezirabil, din în­tâm­plare, în timpul deplasărilor cotidiene sau al ie­și­rilor cu amicii.
SĂNĂTATE: La orice semn de infecție, mai ales însoțit de dureri de cap, ar trebui să mergeți neîntârziat la medic, mai ales dacă asta se întâmplă în cea de-a doua parte a lunii.

PEȘTI
Șefii sunt cu ochii pe dvs.


O excursie în străinătate, anumite lecturi, spec­ta­cole sau in­teracțiunea cu prieteni din străinătate vă ajută să vă lărgiți ori­zon­tul. Vă puteți împărtăși impresiile cu oameni care vor fi re­cep­tivi. Mai mult, ei vă vor aprecia cu­noș­tințele. Puteți descoperi că vă interesază un subiect în așa măsură, încât să doriți să-l aprofundați pâ­nă-ntr-atât încât să vă înscrieți la cursuri. Discuțiile pe tema aces­tor preocupări ale dvs. cu prietenii pot fi pa­sio­nante, mai ales în jurul datei de 5, când puteți între­prinde o acțiune de grup, la care toată lumea să par­ticipe cu plăcere. Fiți însă atent să nu intrați în com­petiția pe tema cine știe mai multe, cu un bărbat din cercul dvs. social.
BANI: La început de lună nu v-am sfătui să fa­ceți afaceri cu prietenii, până când nu vă sunt clare toate implicațiile legale. Pe acestea le veți înțelege mai complet de-abia după data de 6. Contracte pot fi semnate în condiții favorabile între 8 și 22, mai ales dacă privesc afaceri sau investiții pe care le întreprindeți împreună cu alții.
CARIERĂ: Șefii se dovedesc mai puțin exigenți ca luna trecută, dar ștacheta e în con­tinuare sus și așteptările sunt mari. Din 19 însă, micul benefic Venus vă sporește crea­tivitatea și diplomația cu cei din rangurile superioare.
DRAGOSTE: Tensiunile de la începutul lunii sunt greu de suportat și unii dintre dvs. pot recurge la soluția (neinspirată de altfel) de a începe o aventură. Tentația poate fi mare mai ales pe 5 și 6.
SĂNĂTATE: Doar de dvs. depinde felul în care va evolua starea dvs. fizică luna aceasta.