RODICA CULCER despre... Balamale și putrefacție

Redactia
- În perspectiva alegerilor din toamnă, ce șanse au noile forțe politice, afirmate sau anunțate până în pre­zent, să determine o schimbare pozitivă, în peisajul po­li­­ticii ro­mânești?

- Este foarte greu să vorbim de schimbări, atâta vreme cât 1. Nici unul din noile partide nu a luat naștere ca ur­ma­­­re a unei presiuni din partea electoratului și nu este re­zul­­tatul unei mișcări civice care să militeze pentru un pro­iect de reformare a României, în sensul consolidării sta­tu­lui de drept și al unei construcții democratice autentice, și 2. Nici unul din noile partide nu-și propune, practic, să fie decât, cel mult, un partid-balama, care să participe la o eventuală coaliție de guvernământ. Nemulțumit de clasa politică românească, electoratul nu mai merge la vot și nu mai are încredere în nici un partid politic. Și de ce ar avea? PMP, partidul creat de Traian Băsescu pentru Elena Udrea, este un partid de traseiști, reciclați din fostul PDL și din UNPR. Vizibilitatea sa este asigurată exclusiv de Traian Bă­­sescu, ceea ce nu este neapărat un avantaj, iar idei și pro­­grame interesante încă nu a generat. Potrivit son­da­je­lor, ar fi mare minune dacă ar intra în Parlament. Uniunea Salvați România, derivată din fuziunile Uniunii Salvați Bucureștiul cu diferite grupuri și grupuscule locale, refuză să-și asume o opțiune ideologică, preferând să plutească în zona vagă a politicii anti-sistem, care nu ne garantează deo­­camdată nimic - cum nimic semnificativ nu se poate spu­­­ne nici depre prestația sa în consiliile locale din Ca­pi­tală. De altfel, inițiatorii partidului nici nu sunt preo­cu­pați de rezultatul pe care îl vor obține la parlamentare, culti­vând un mister total asupra planurilor de viitor ale USR. Un mare semn de întrebare este faptul că Nicușor Dan nu a ezitat să se afișeze în cam­pa­nia pen­tru locale, alături de Liviu Mihaiu, cel pentru care, potrivit DNA, Sorin Ovidiu Vântu a plătit un milion de euro ca să-l vadă numit gu­ver­nator al Deltei Dunării. Ne­du­meriri a trezit și simpatia ma­ni­festată de organizatorul campaniei, Ma­tei Păun, pentru Vladimir Putin, dar prea puțini jur­naliști și prea puține ONG au insistat asupra ei. Și totuși, cum a demonstrat jurnalista Marilena Cincea, Rusia lui Putin este activă în politica românească, dispunând deja de două vehicule nou create pentru promo­va­rea interesului ei de a submina UE prin susținerea în toate ță­rile membre ale Uniunii a unor formațiuni ultrana­țio­naliste, xenofobe, anti-UE și anti-NATO - așa cum se ma­nifestă de altfel și Partidul Ro­mâ­nia Unită, către care au migrat o serie de amici ai lui Victor Ponta și care este con­dus de Bogdan Dia­conu, activ co­la­borator la Vocea Ru­siei. Chiar dacă nu susține pe față ca­uza Kremlinului, ca PRU, Alianța Noas­tră, inițiată de con­troversatul Marian Mun­teanu, este tot anti-occidentală și utranaționalistă, ser­vind astfel cauza sub­minării UE și NATO, atât de dragă Krem­linului. Cu o astfel de ofertă alternativă, partidele con­sacrate ar putea pă­rea aproape de­cente, dacă nu am ști cât sunt de putrede și de corupte. Acum, însă, mai știm, în plus, că naționalismul nu este echi­­va­lent cu patriotismul, nici noutatea, cu refor­ma și pro­­gre­sul.

- Deși guvernul Cioloș are la dispoziție mai puțin de patru luni de mandat, miniștrii săi au devenit tot mai ac­tivi și lansează pe bandă rulantă proiecte a căror fina­lizare nu o pot asigura. Cum explicați?

- O primă explicație ar putea fi dorința de a convinge electoratul că actuala echipă guvernamenală ar trebui să fie lăsată să continue ce a început. Totuși, deși unii dintre miniștri, cum ar fi de pildă Cristian Ghinea, nu fac un se­cret din intențiile lor de a participa la un viitor guvern, deși PNL s-a rugat cu cerul și pământul de Dacian Cioloș, iar USB i-a lansat o invitație deschisă să i se alăture, pre­mie­rul a refuzat ferm să se înscrie într-un partid politic, ceea ce contrazice activismul său, atipic pentru calitatea de prim ministru al unui guvern interimar, însărcinat până la urmă doar cu gestionarea chestiunilor curente și cu or­ganizarea alegerilor. Trebuie, deci, să căutăm o altă expli­ca­ție, ceea ce ne îndeamnă să privim spre Cotroceni, unde Klaus Io­hannis a început să-și facă griji pentru popu­la­ritatea sa, în perspectiva alegerilor din 2019. Cum guver­nul technocrat al lui Dacian Cioloș a fost soluția găsită de pre­șe­dinte la criza politică de după tragedia de la Colectiv, per­formanța actualului executiv este contabilizată direct în contul său. Inițial, ea nu a fost deloc strălucită, situându-se sub nivelul așteptărilor generate după îndepărtarea gu­ver­nului Ponta. Cetățenii au început să-și manifeste ne­mul­țumirea față de lipsa schimbărilor așteptate și de răs­pun­surile slabe la pro­blemele grave apărute - infecțiile cu E.coli, cazul Hexi­farma, deținuții-scriitori și plagiatele la nivel înalt, printre altele. Operațiunile marginale de ima­gine, cum a fost "co­mi­sia de tăiat hârtii" nu au păcălit pe ni­meni. Și atunci, pre­ședintele Iohannis a schimbat din mers fișa de post a pre­mie­rului, cerându-i să facă mai mult. Loial președintelui, pre­mierul a turat motoarele, a mai schimbat câte un mi­nistru și a devenit mai activ în co­mu­nicare, dar în politică nu a intrat. Este posibil ca pre­ședintele să-l păstreze ca op­țiu­ne pentru viitorul guvern, pe care și-l dorește de mare coaliție, deși, având în vedere prevederile constituționale, șansele acestui plan nu sunt foarte mari. În plus, ex­pe­rien­ța guvernelor de mare coaliție în România postco­munistă nu este încurajatoare, dacă ne gândim la guvernul Boc, din 2009, sau la guvernarea CDR, din 1996-2000. Deși specu­lațiile pe tema viitorului guvern se țin lanț, nu există nici o certitudine. În aceste condiții, premierul se străduiește cât poate să-și ajute președintele să nu cadă complet în irelevanță. Din păcate, nu-l poate salva pe Klaus Iohannis de sine însuși.