TERAPIA KNEIPP - SPĂLĂTURILE CORPORALE

Rodica Demian
Sănătate cu apă chioară

Stimulare blândă

"Cei cu corpul rece, cei care au frisoane sau cei cărora le e frig n-ar trebui să facă niciodată spălă­turi, și mai ales nu spălături totale". (Sebas­tian Kneipp)
Spălăturile recomandate de marele vindecător ger­man Sebastian Kneipp se numără printre pro­cedurile cele mai blânde ale hidroterapiei. Cu ajuto­rul unui prosop ud, se întinde o peliculă subțire de apă, fie pe tot corpul (spă­lă­turi totale), fie pe anu­mite zone ale corpului (bust, bra­țe, abdomen etc.). În general, se folo­sește apă rece sau potrivită (la tempe­ra­tura came­rei). Acest stimul are ca prim efect o con­trac­tare a vaselor de sânge, iar ulte­rior, o dila­tare a lor, însoțită de o senzație plăcută de căldură.
Practicate regulat, spălăturile produc o armo­nizare în siste­mul nervos vegetativ, stabilizează căldura corpului (importantă, de exemplu, în afec­țiunile reumato­logi­ce), ameliorează pu­terea orga­nis­mului de a face față bolilor infecțioase (întărirea sistemului imunitar) și pot fi folosite - ca procedee cu ținte locale - pentru ameliorarea digestiei, a somnului, pentru scăderea febrei etc.

Adaosuri
De obicei, spălăturile se fac cu apă simplă, de la robinet. Dar efectul lor sporește dacă adăugați în apă oțet (mai ales de mere), sare, sau decocturi de plante.

Important
Niciodată o spălătură rece pe pielea rece! Cele mai favorabile momente ale zilei pentru efectuarea spălăturilor sunt: dimineața devreme (între orele 5-7), ca spălături parțiale sau totale, respectiv seara, pentru favorizarea somnului (ca spălături parțiale ale abdo­me­nului, bustului...). Efectul lor sporește dacă după folosire nu se șterge apa de pe corp. Frigul pro­dus prin evaporare amplifică puterea stimulului. Dar fiți mereu atenți la o reîncălzire a corpu­lui! (Veți vedea cum să procedați.)


Spălături ale bustului

Deosebit de indicate în caz de:
* Stare de oboseală (epuizare), dereglări func­ționale ale organelor (distonie vegetativă).
* Termoreglarea defectuoasă (mai ales în bolile reumatice, predispoziție la răceli).
* Tulburări circulatorii.
* Artrită reumatoidă.

Neindicate în caz de:
* Corp rece, frisoane.
* Dereglări ale somnului la adormire, din cauza stimulării circulației sanguine.

Cum acționează
* Stimulează me­ta­bolismul și irigarea cu sânge a pielii.
* Stimulează cir­cu­lația sanguină.
* Întărește orga­nis­mul (întăritor al sis­temului imu­nitar).
* Detensionează inima.
* Regularizează căl­dura.

De ce este nevoie
* Un prosop de in (circa 30-60 cm).
* Un recipient cu apă rece (lighean, gă­leată, chiuvetă).
* La început, apă la temperatura camerei (18-20°), apoi cât mai rece cu pu­tință!
* Timp: circa 3 minute.

Important
Reîncălzirea este importantă! După spălături, îmbrăcați imediat o cămașă și faceți mișcări ușoare, până ce simțiți că vă încălziți. Sau încălziți-vă, bine înve­liți în pat.

Cum procedați
* Înmuiați prosopul în apă, stoarceți-l ușor și fricționați cu el, consecutiv:
- brațul drept: întâi exteriorul, apoi interiorul
- brațul stâng: întâi exteriorul, apoi interiorul
- pieptul și abdomenul
- spatele.
* În timpul fricționării, apăsați ușor prosopul, pentru a lăsa pe piele o peliculă de apă.
* Pe parcurs, întoarceți prosopul pe partea cea­laltă sau înmuiați-l, din nou, în apă.
* Acționați energic (mișcare), pentru a evita răcirea pielii.

Adaosuri posibile
* Oțet (1 parte la 3 părți de apă).
* Sare (1 lingură la 1 l de apă).


Spălături ale trunchiului

Deosebit de indicate în caz de:
* Dereglări de somn (adormire).
* Tulburări digestive (tendință spre intestin leneș, balonări).

Neindicate în caz de:
* Senzație de frig, frisoane.
* Infecții urinare (vezică, rinichi).

Cum acționează
* Stimulează activitatea intestinală.
* Stimulează producerea somnului.

De ce este nevoie
* Un prosop de in (30x60 cm).
* Un recipient cu apă rece, la început la tem­peratura camerei (18-22°), apoi cât se poate de rece.

Cum procedați
* Este util ca în timpul aplicației să îndoiți pi­cioarele sau să puneți o pernă sub ele. În felul acesta, abdomenul este complet destins. Spălătura ar trebui să fie precedată de o preîncălzire în pat (mișcări de gimnastică ușoară).
* Înmuiați prosopul în apă și stoarceți-l.
* Executați cu el, încet, mișcări circulare, în sensul acelor de ceasornic, începând din dreapta sus, la nivelul osului șoldului.
* 20-40 de mișcări circulare.
* Înmuiați prosopul de mai multe ori.


Spălături ale părții inferioare a corpului

Deosebit de indicate în caz de:
* Stare de oboseală (epui­za­re), dereglări funcțio­nale ale or­ganelor (distonie vegetati­vă).
* Termoreglare defectuoa­să (mai ales în boli reu­matice, infec­ții cronice - de exemplu ale ca­vităților nazale colate­rale).
* Dereglări de somn (ador­mire grea).
* Afecțiuni venoase ale pi­cioa­relor, varice.
* Hipotonie (intestin leneș) și balonări.
* Hipertiroidie.
* Artrită reumatoidă.

Neindicate în caz de:
* Corp rece, frisoane, senzație de frig.
* Infecții ale căilor urinare (vezică, rinichi).
* Infecții ale aparatului genital la femei.

Cum acționează
* Stimulează metabolismul pie­lii și irigarea san­gui­nă.
* Stimulează pro­­ducerea som­nu­lui.
* Regulari­zea­ză căldura.
* Detensio­nea­­­ză inima.
* Stimulează di­gestia.

De ce este nevoie
* Un prosop de in (30x60 cm).
* Un reci­pi­ent cu apă rece (gălea­tă, lighean, chiu­­ve­tă).
* La început, apa să fie la tem­pe­ratura camerei (18-22°), apoi cât mai rece posibil!
* Durata: circa 3 minute.

Important
Reîncălzirea e importantă! După spălături, îm­bră­cați-vă imediat și mișcați-vă până ce vă încălziți sau, dacă aplicația se face dimineața, culcați-vă în pat, înveliți-vă, fără să vă ștergeți, până la instalarea căldurii plăcute.


Cum procedați
* Înmuiați pro­sopul în apă și stoarceți-l ușor.
* Fricționați piciorul drept pe exterior, în față, pe interior și în spate (inclusiv șe­zutul).
* Înmuiați din nou prosopul în apă și stoarceți-l ușor.
* Fricționați piciorul stâng pe exterior, în față, pe interior și în spate (inclusiv șezutul).
* În timpul fricționării, apăsați ușor prosopul, pentru a lăsa pe piele o peliculă de apă. Pe parcurs, întoarceți prosopul pe cealaltă parte, respectiv în­muiați-l iar în apă.
* Acționați energic pentru a evita răcirea pielii.
* În cazul unor tulburări de somn, repetați pro­cedeul de mai multe ori consecutiv, eventual în pat (reîncălzirea este producătoare de somn, după fie­care aplicație!).
* La sfârșit, fricționați tălpile picioarelor.

Adaosuri posibile
* Oțet (1 par­te la 3 părți de apă).
* Sare (1 lin­gură la 1 l de apă).


Spălături totale

Deosebit de indicate în caz de:
* Sistem imunitar slăbit.
* Decompensare vegetativă, nervozitate și în­cordare.
* Tulburări ale circulației sanguine, hiper - și hi­potensiune.
* Dereglări ale regulatorului termic (mâini și picioare reci).
* Irigare deficientă cu sânge la nivelul pielii.
* Dereglări de somn (adormire și întreruperi de somn).
* Afecțiuni reumatice cronice.
* Artrită reumatoidă.
* Stimularea bolnavilor aflați la pat.

Neindicate în caz de:
* Senzație de frig, frisoane.

Cum acționează
* Întăresc organismul.
* Stimulează metabolismul pielii.
* Detensionează inima.
* Regularizează căldura corpului.
* Ca stabilizatori vegetativi.
* Stimulează irigarea cu sânge și circulația.

De ce este nevoie
* Un prosop de in (30x60 cm) sau mănușă de in.
* Un recipient cu apă rece, la înce­put la temperatura camerei (18-22°), apoi cât mai rece posibil!

Important
Scopul terapiei este o reîncălzire a organismului. Pentru a evita răcirea, acționați energic, dar fără grabă. În ca­zul bolnavilor la pat, spălăturile sunt adevărate binefaceri pentru stimularea circulației sanguine și pentru răcorire.

Cum procedați
* Înmuiați prosopul și stoarceți-l, astfel ca după ce îl folosiți, pe piele să rămână o peliculă de apă.
* Ordinea spălăturii: spălați brațul drept pe exterior, apoi pe interior, până sub axilă (subsuoară). Procedați la fel cu brațul stâng.
* Continuați cu: gâtul, pieptul, trunchiul și, la sfârșit, spatele.
* Între timp, înmuiați din nou prosopul și stoar­ceți-l bine.
* Piciorul drept: exterior, față, interior și spate (până la șezut, inclusiv). La fel piciorul stâng și la urmă talpa dreaptă și talpa stângă.
* Nu vă ștergeți.
* După "spălătură", se face reîncălzire în pat (circa 30-60 de minute), sau mișcare, după ce v-ați îmbrăcat.

Adaosuri posibile
* Oțet (1 parte la 3 părți de apă).
* Zer (pentru stabilizarea stratului protector îm­potriva acizilor).