ZODIACUL LUNII SEPTEMBRIE

Tana Rosca
Septembrie începe dramatic, cu o puternică eclipsă de Soare în Fecioară, însoțită de energia unei stele fixe, numită Zosma. Nici decanul în care se petrece eclipsa, nici Zosma nu sunt de bun augur. Există posibilitatea ca recoltele să fie compromise și ca un important personaj politic să își găsească sfârșitul în mod lamentabil. Zosma este asociată cu sănătatea, iar Fecioara este strâns legată de domeniul acesta. Ar fi bine să păstrăm o igienă strictă și să ne ferim de orice aliment potențial toxic. Ultima eclipsă a acestui an se întâmplă tot în Fecioară, pe 16, și este o eclipsă parțială de Lună. Aceasta este mai blândă, pentru că unul dintre guvernatorii săi este marele benefic Jupiter. Dar Marte face parte și el din ecuație, știrbind din promisiunea de bunăstare sugerată de Jupiter. Marte poate indica o perioadă de secetă, iar conjuncția cu steaua fixă, Ras Alhague, arată că anumite scrieri legate de religie, știință sau filozofie, pot determina autoritățile să introducă măsuri de cenzură. După mai bine de un an petrecut în zodia Fecioarei, Jupiter își schimbă locul și schimbă norocul Balanțelor în bine. Mai ales că acolo se găsește deja Venus, iar cei doi vor petrece intervalul 10-23 într-o armonie care se va răsfrânge asupra noastră, a tuturor. O ultimă veste bună: intrarea lui Marte în Capricorn, pe 28, unde se află în exaltare și ne va ajuta să luăm decizii cu calm și în completă cunoștință de cauză.

BERBEC
Puși pe harță


La început de lună sunteți încă certăreți și, mai ales, dacă aveți de întreprins călătorii în străinătate, ar trebui să fiți prudenți și să evitați con­flic­tele cu autoritățile. Aceia dintre dvs. care au examene trebuie să dea dovadă de aceeași precauție, în modul în care interacționează cu exami­na­torii. Respectați-le autoritatea. În ca­zul în care constatați că există lacune în cunoștințele dvs. de bază, ar fi cazul să începeți să le astupați. Tot la în­cepu­tul lunii, vă vine greu să vă con­cen­trați. Aspectul tensionat între Sa­turn și Neptun arată că ar trebui să fiți atenți la detalii, pen­tru că greșelile mi­nore pot fi folosite de inamicii dvs. ascunși, pentru a vă știrbi prestigiul.
BANI: Combinația celor doi be­nefici, Venus și Jupiter, pla­­­nete ale prosperității, în Balanță, vă poate aduce, mai ales în intervalul 10-23, un asociat onest și bine situat. Ori puteți beneficia de sfaturile unui ex­pert.
CARIERĂ: În urma eclipsei de pe data de 1, relațiile de mun­că se pot deteriora drastic. Pre­zen­ța lui Mercur retrograd nu în­les­nește o comunicare rezonabilă, iar e­clip­sa de pe 16 poate afecta serios re­lațiile cu femeile. Din 28 însă, se îm­bunătățesc raporturile cu șefii.
DRAGOSTE: Viața de cuplu devine tot mai dulce, pe mă­sură ce Venus și Jupiter îmbogățesc trăirile afective. Intervalul optim e 10-23.
SĂNĂTATE: Atât sistemul di­gestiv, cât și cel lim­fatic-ganglionar sunt afectate de cele două eclipse. Și încheieturile genun­chi­lor scârțâie.

TAUR
Recunoaștere și performanță


Aceia dintre dvs. care au copii nu vor fi scutiți de probleme, spun cele două eclipse din zodia Fecioarei. Ar trebui să in­sistați și să verificați ca ei să respecte întocmai regulile de igienă personală, ca să nu apară efecte nedorite. Acestea se pot manifesta la nivelul digestiei, sub formă de infecții difuze, sau de pro­ble­me ale sistemului osos. Latura po­zi­tivă a efectelor eclipselor este că vă puteți da seama care sunt punctele slabe din structura fizică a copiiilor dvs. și să luați măsurile necesare. Se poate să aveți însă dificultăți în a vă înțelege cu ei, până pe 23, din pricina lui Mercur retrograd. Din 28 înce­pând, veți avea o perspectivă suficient de corectă și de clară pentru a lua decizii bune referitoare la studii sau relații cu străinătatea.
BANI: Într-un fel, ghinionul se sparge luna aceasta, pentru că cei doi malefici, Marte și Saturn, care v-au blocat la capitolul afaceri, se vor despărți pe 27, când primul își vede de drum. Rămâneți încă în ex­pec­tativă până luna viitoare.
CARIERĂ: Colegii vă sim­pa­ti­zează din ce în ce mai mult și vă puteți folosi de nivelul cres­cut de popularitate ca să faceți echipa tot mai performantă. Impactul dvs. e maxim, între 10 și 23.
DRAGOSTE: Relațiile de dragoste sunt puse la mare în­cer­care de ambele eclipse. Cu­plu­rile consacrate sunt răsfățate de Venus începând din 24.
SĂNĂTATE: Nu este cazul să ne­glijați stările de in­somnie (mai ales la mijlocul lunii) și nici circulația venoasă în gambe.

GEMENI
Probleme cu părinții


Tot trecutul dvs. legat de familie, de locul de origine, de obi­ce­iurile și tradițiile pe care le cunoașteți de mici sunt răscolite de cele două eclip­se. Personajele mas­cu­line din copilărie vă revin în memorie în preajma pri­mei eclipse și se pot ma­nifesta în viața dvs. actuală sub forma unor probleme cu bărbații aflați în poziții de autoritate. Cea de-a do­ua eclipsă pune accentul asu­pra structurii însăși a familiei și a ro­lului jucat de mamă în copilărie. Din pri­cina conotațiilor pe sănătate a pri­mei eclipse, e bine să-i îndemnați pe mem­brii bolnavi ai familiei dvs. să se în­grijească cu și mai multă atenție. În anumite cazuri, s-ar putea să fiți puși în situația de a lua în îngrijire, măcar tem­po­rar, pe cineva bolnav din familie. Fa­ceți-o cu drag, fără să-l umiliți. Veți fi însă ajutați și de alte rude, deci nu veți rămâne singuri cu această pro­ble­mă.
BANI: În preajma datei de 8 aveți posibilitatea de a reveni a­su­pra unei investiții, de așa manieră încât să o optimizați. Începând din 28, anumite afaceri care păreau blocate în­cep să se miște.
CARIERĂ: Faptul că nu puteți nici măcar întrezări ascensiunea dvs. profesională de­vi­ne tot mai exasperant. Încercați însă să rezistați presiunilor partenerului sau asociatului dvs., de a vă angaja într-o direcție anume, până luna vii­toa­re.
DRAGOSTE: Aceia dintre dvs. care au reușit să salveze re­la­ția de cuplu vor intra într-o perioadă mai liniștită după 27. Cei singuri pot fi ajutați de Venus și Jupiter să înceapă un capitol nou.
SĂNĂTATE: Venus contribuie din 24 încolo la reglarea funcțiilor organismului dvs.

RAC
Gura mică!


Viața dvs. de zi cu zi poate să vă pună răbdarea la încercare, din pricina celor două eclipse care o afec­tea­ză. Chiar la începutul lunii v-am re­comanda să evitați șofatul sau, dacă n-aveți încotro, conduceți cu mare prudență. Fiți la fel de atenți la felul în care co­mu­nicați cu cei din jur, cum ar fi ve­cinii sau rudele, mai ales cele de gradele II și III. Mul­te tensiuni pot fi evitate dacă nu vă repeziți să răs­pun­deți la a­fir­­mații care vă deran­jea­ză, pen­tru că s-ar putea să fie vorba des­pre simple ne­în­țelegeri, pe care o re­acție preci­pi­tată le-ar putea trans­for­ma în ce­va mai serios și mai greu de depășit. To­­le­ra­ți-vă și colegii de la lo­cul de mun­­­că, chiar dacă vă scot din minți. Re­lațiile cu bărbații și per­soa­ne­le foarte tinere sunt cele mai pro­ble­ma­tice. Cea de-a doua eclipsă, cea de Lu­nă, din 16, adu­ce în prim-plan relațiile cu femeile. Spri­ji­nul dvs. în această perioadă îl re­pre­zintă părinții dvs., rudele apropiate și prietenii pe care-i invitați acasă.
BANI: E posibil să primiți daruri, poate chiar sub formă de bani, din partea unor rude prin alianță sau a prietenilor aflați în stră­i­nă­tate. Sau vă puteți asocia, în ve­de­rea unei afaceri. Între 19 și 23 vă vi­ne ușor să puneți la punct pro­iec­tul.
CARIERĂ: Lucrurile se miș­că în di­rec­ția do­rită, de­și e încă greu. După 27 veți pu­tea să vă mai relaxați.
DRAGOSTE: Începând din 27, ro­mantica Ve­nus le su­râ­de Racilor pregătiți pentru o no­uă po­ves­te de dragoste.
SĂNĂTATE: Cei care nu au încetat să-și îngrijească atent afecțiunile cronice vor constata, după 27, o ameliorare a simptomelor.

LEU
Dorință de transformare


Cele două eclipse ar putea să vă dea peste cap sistemul de va­lori. Eclipsa de Soare din 1 vă poate ri­dica întrebarea autorității: cum vă exer­citați propria autoritate? Pe cine admirați din acest punct de vedere? Puteți să do­riți să vă schimbați și imaginea, dar nu vă grăbiți să vă faceți rost de o nouă garderobă, pen­tru că cea de-a doua eclipsă, cea de Lună din 16, vă poate schimba criteriile și două schim­bări de look într-o sin­gură lună n-ar fi tocmai indicate. Lăsați să se așeze lu­crurile și faceți schim­bă­rile asupra că­rora nu vă veți mai răzgândi, în ultimele zile ale lunii. Din 24, micul benefic Ve­nus vă poate deter­mina să extindeți trans­formările și asu­pra locuinței dvs. În acest caz, se poate să vă fie un bun sfă­tuitor cineva de acasă sau o prietenă de familie. Per­soa­nele întâlnite din 10 încolo, vă pot schimba viața, făcând-o mai bogată și mai interesantă.
BANI: Și aici resimțiți energia eclipselor. Veți dori probabil să vă mobilizați, pentru a vă spori ve­niturile, dar comunicarea nu merge bine până pe 23 inclusiv și aveți și ten­dința de-a forța lucrurile.
CARIERĂ: Niște relații de serviciu mai com­­plicate se pot simplifica la sfârșit de lună.
DRAGOSTE: S-ar putea ca flirtul, care se încheagă cel mai probabil între 10 și 23, să nu se încheie cu o căsătorie, dar sunt șanse bune să vă inspire și să vă ajute să vă dez­vol­tați.
SĂNĂTATE: Feriți-vă de infecții, până către sfârșitul lu­nii, când sistemul dvs. imun începe să funcționeze mai bine.

FECIOARĂ
Atenție la ce vorbiți!


O eclipsă în propriul semn poate să ne dea peste cap puțin, da­ră­mite două?! În aceeași lună?! Gândi­ți-vă însă că schimbările sunt spre bine, pe termen lung, deși în prima fază s-ar pu­tea să nu fie prea plăcute. Probabil că vă neliniștește ideea că nu vă puteți ba­za nici pe Mercur, planeta dvs. gu­ver­natoare, aflat acum în semnul dvs. dar, vai, în mișcare retrogradă, până pe 23. Stați liniștiți, în această situație, retro­gra­dația e un ajutor, pentru că vă o­bli­gă să vă uitați în trecut, la ceea ce ar putea să fie îmbunătățit la capitolul co­mu­­ni­care. Evaluați felul în care îi afec­tează cuvintele dvs. pe cei din jur și fiți atenți ca, în jurul celei de-a doua eclip­se, cea de Lună, din 16, să nu supărați vreun per­sonaj important, care v-ar pu­tea pu­ne, sub o formă sau alta, lacăt la gură. Nu trebuie să renunțați la opiniile dvs., ci să le exprimați cu multă diplo­mație și subtilitate.
BANI: Din 10, nu mai pică, ci curge. Cu am­bii benefici, Venus și Ju­piter, de partea dvs., con­ducta cu bani se des­fundă. Atenție însă, până pe 23, tentația de a che­ltui poate fi exagerată.
CARIERĂ: Sunteți confruntați cu nevoia de-a pune întâi la punct niște chestiuni familiale, înainte de-a vă dedica mai mult carierei.
DRAGOSTE: Un efect al eclipselor poate fi o privire mai lu­cidă asupra partenerului, ale cărui trucuri nu vă mai păcălesc.
SĂNĂTATE: Atenție la întregul tract digestiv și la în­che­ie­turi. Mai ales genunchii și umerii ar tre­bui feriți de eforturi.

BALANȚĂ
Relații complicate și antipatii


Eclipsa de Soare din prima zi a lunii vă trezește dorința de-a vă retrage, de-a vă izola de ceilalți. Se poate să vă simțiți trădați de comportamentul unei persoane din partea căreia nu v-ați fi așteptat la dușmănie sau să vă dați seama că atitudinile dvs. v-au atras antipatii pe care nici nu le bănuiați. E o perioadă bună pentru introspecție. S-ar putea să recunoașteți acum tipare de comportament venite din copilărie, care nu se potrivesc cu adultul care sunteți acum. Ca și eclipsa de Soare, și cea de Lună din 16 vine însoțită de o pierdere de energie și o dificultate în a vă arăta adevăratele emoții. Relațiile cu femeile pot deveni complicate. Dar de această dată aveți două ajutoare de nădejde: patroana dvs., micul benefic Venus, până pe 23, și marele benefic Jupiter, care intră în Balanță pe 10 și pe care-l veți avea ală­turi până anul viitor în octombrie.
BANI: Sanșele ca veniturile dvs. directe să creas­că se măresc începând din 24.
CARIERĂ: Frământările și dezamăgirile din ul­tima vreme n-au fost plăcute, dar v-au fost de folos, în sensul că apreciați situația dvs. cu mai multe luciditate. Avantajele se vor vedea timp de patru luni, după data de 16.
DRAGOSTE: Vă vine mai ușor ca oricând să apla­nați orice dizarmonie din cuplu, între 10 și 23.
SĂNĂTATE: Aveți nevoie de mult mai multă odihnă ca de obicei. E bine să porniți de la premiza că stomacul și intestinele sunt deosebit de sensibile.

SCORPION
Prietenii perturbate


Pe rând, cele două eclipse ale acestei luni vă vor lua la puricat prieteniile și relațiile so­cia­le. Eclipsa de Soare din 1 va pune la încercare pri­eteniile cu bărbații, sau poate fi vorba despre poziția dvs. în cadrul grupului de prieteni ce ar pu­tea suferi schimbări, care să vă nemulțumească. În­trebați-vă ce i-a putut deranja pe cei­lalți la dvs., în ultimele șase luni. Prieteniile cu per­soa­ne de sex feminin pot deveni problematice, ca urmare a eclip­sei de Lună din 16, care va duce la trans­formarea acestor relații pe o pe­rioa­dă de circa patru luni. Între­bă­rile care se nasc în urma schimbării re­la­ții­lor dvs. sociale vă pot duce pe o cale spi­­rituală, odată cu intrarea lui Jupiter în Balanță, pe 9.
BANI: Realizați ce efect are for­țarea notei, la sfârșitul lunii tre­cute și începtul acesteia. E normal să faceți efor­turi ca să câștigați mai bine, dar nu într-o manieră agresivă sau în detrimentul altora.
CARIERĂ: Profesionalismul și seriozitatea dvs. nu trec neobservate, doar că cei care vă apreciază nu pot sau nu vor încă să se implice direct în promovarea dvs. Aveți răbdare.
DRAGOSTE: Eclipsele au un efect de cla­rificare și asupra unei povești de iu­bire, spul­berându-vă anumite iluzii. Veți vedea cu lim­pezime relația, în care e posibil să vă implicați, după 23.
SĂNĂTATE: Labele picioarelor și genunchii sunt zonele de care ar trebui să aveți mare grijă luna aceasta, îndeosebi până pe 21.

SĂGETĂTOR
"Putere de muncă uriașă"


Aceasta este ultima lună în care sunteți supuși pre­­­siunii reunite ale ambilor ma­lefici, Marte și Sa­turn, în semnul dvs. Dar înainte ca Marte să pă­ră­sească semnul dvs. zodiacal, ceea ce se va întâmpla pe 28, cei doi vă pot ajuta să vă apu­cați de munci grele și puteți să le și duceți până la capăt. Marte și Saturn vă imprimă o imensă putere de muncă, cu con­­diția să lucrați susținut și organizat. Cei care se precipită riscă accidente, pe 23 și 24, când maleficii sunt în conjuncție, iar cei disciplinați pot avea tocmai atunci un randament maxim. Viața de zi cu zi devine interesantă: din 10 și până pe 23 vă însoțesc în de­pla­sările dvs. zilnice ambii benefici, Venus și Jupiter. Puteți lega prietenii cu oameni instruiți și plini de spirit.
BANI: Dacă sunteți atenți, veți putea depista, mai ales pe 8, 21 și 22, ocazia de-a schim­ba în favoarea dvs. anumite clauza con­trac­tua­le. Nu e vorba despre o mărire de salariu obișnuită, poate ceva gen schimbare de încadrare.
CARIERĂ: Acesta este capitolul vizat de eclipse. Feriți-vă de conflicte de autoritate cu șefii bărbați, la început de lună. După eclipsa din 16, puteți să vă dați seama că felul în care interac­ționați cu femeile devine toxic.
DRAGOSTE: Nu sunteți câtuși de puțin într-o dis­poziție romantică, ba chiar puteți să-i țineți la distanță pe cei care vă iubesc. Dar după 27 puteți să vă simțiți singuri.
SĂNĂTATE: Odihna și îngrijirea vă priesc de mi­nune din 24 încolo. Însuși micul be­nefic Venus se ocupă de asta.

CAPRICORN
Sub aripa lui Jupiter


La ce bun toate astea? E întrebarea pe care ma­joritatea dintre dvs. încep să și-o pună cu toa­tă seriozitatea în urma celor două eclipse ale lunii. La unii, semnele de întrebare se ridică după o că­lătorie, unde au avut posibilitatea să vadă viața din­tr-o pers­pectivă nouă. Altora o carte sau un spectacol le-a deschis orizontul. După 16, puteți deveni agitați și neliniștiți, căutând parcă o evadare dintr-o realitate rămasă prea mică. În această perioadă, veți fi câștigați dacă vă uitați la documentare despre alte civilizații sau vă împrieteniți cu persoane ce vin din culturi di­fe­rite de a dvs.
BANI: E posibil ca în urma eclipsei prietenoase de luna trecută, situația dvs. financiară să se fi stabilizat. O mărire de salariu ori o bonificație s-ar putea ivi până pe 23.
CARIERĂ: Gândiți-vă la succesele pe care le-ați repurtat cu circa 12 ani în urmă, când marele benefic Jupiter v-a traversat ultima oară casa carierei. Conștientizând progresul de atunci, vă puteți pune în starea optimă pentru noi performanțe. Jupiter vă însoțește până în octombrie anul viitor.
DRAGOSTE: Vă mai deschideți sufletește după data de 27, când Pluton în semnul dvs. își reia mișcarea directă. Se poate să fiți atrași de cineva dintr-o poziție înaltă, de la serviciu.
SĂNĂTATE: Oasele și circulația sangvină au fost supuse unor mari solicitări, care con­tinuă. Atenție mare la tensiune pe 23-24. Din 28 înce­peți să vă liniștiți, dar sunteți lipsiți de energie.

VĂRSĂTOR
Valuri de sentimente


Din prima zi a lunii, puteți să vă simțiți pradă unor emoții copleșitoare, care intră în con­tra­dic­ție cu ce știți dvs. despre dvs. Ar fi bine dacă v-ați putea face timp pentru a explora, a înțelege aceste pre­siuni interioare, căci psihicul dvs. se pregătește de o curățenie generală. Acest lucru va deveni evi­dent și pentru cei care încearcă să reziste va­lu­rilor de sen­timente ieșite alandala din sufletul lor, în urma ce­lei de-a doua eclipse, cea din 16. Veți putea constata că sunteți atrași de oameni sau situații cu o încăr­că­tură emoțională deosebit de intensă. Fa­ceți-vă timp să lucrați cu sentimentele dvs. În­cepând din data de 10, ambii benefici vă ajută să vă lărgiți pers­pectiva asu­pra lumii, poate cu ajutorul unei persoane care să vă ghideze în căutările dvs.
BANI: Cei care s-au grăbit să ia decizii pripite la fi­nele lunii trecute sau începutul lunii acesteia au de reparat găurile produse. Eclipsele vă avertizează în mod special asupra relațiilor de afa­ceri. Orice ar fi, nu vă atingeți de economiile per­so­nale, măcar patru luni de acum încolo.
CARIERĂ: Creșterea profesională se poate pro­duce la finele lunii, când și dușmanii dvs. ascunși își mai încetează atacurile. Bazați-vă pe opinia șefilor.
DRAGOSTE: Se poate să fiți cuprinși de o iubire mai degrabă spirituală pentru o per­soană de la care aveți multe de învățat și pe care o admirați.
SĂNĂTATE: Dacă mai sunt infecții latente în cor­pul dvs., acestea pot ieși la suprafață cel mai probabil pe 8, 21 și 22. Din 27, sistemul imun funcționează mai bine.

PEȘTI
Capul la cutie!


Cele petrecute în viața dvs. la sfârșitul lunii prece­den­te și începutul acesteia v-au dat de gândit, pentru că ați putut constata că oameni despre care credeați că vă cunosc bine vă văd cu alți ochi decât v-ați fi ima­ginat. E vorba și despre cei din familie, dar și despre cei cu care sunteți în parteneriate de diferite feluri. Răspunsurile se găsesc în dvs. și, din 10 în­cepând, vă va veni relativ ușor să le accesați. Aveți nevoie de cu­rajul de-a vă schimba imaginea de sine, de a re­nun­ța la orgolii, de-a vă ve­dea mai obiectiv. Atunci se poate pe­trece un mic mi­racol - acceptând și viziunea ce­lor­lalți, să re­u­șiți să vă dezvoltați mai ar­mo­nios. În­cepe o perioadă propice pentru creștere pe plan per­sonal, eventual prin dezvoltarea unui talent moștenit din familie.
BANI: Acest talent poate deveni și sursa unor câștiguri materiale sau a unor afaceri pe care vi le vor propune alții. Unii dintre dvs. vor putea avea acces la o moștenire, în perioada care începe de pe 10 și se extinde până la începutul lui octombrie, anul viitor.
CARIERĂ: Deocamdată, nu aveți nici motivația, nici energia de-a lua cu asalt treptele ierarhice, sunteți prea prinși de problemele din viața dvs. personală. Nu vă lăsați înghițiți de ele.
DRAGOSTE: Eclipsele scot la lumină tot ceea ce partenerul dvs. a trecut cu vederea pe parcursul anului trecut. Ca relația să funcționeze în con­tinuare ar trebui să vă asumați mai multe res­pon­sabilități casnice. Să fiți supus.
SĂNĂTATE: În jurul eclipsei de Lună din 16 e bine să aveți grijă de stomac și de la­be­le picioarelor.