Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* E.M. Forster, "Cameră cu vedere", tra­du­cere și note de Cristian Baciu, Editura Polirom (tel. 0232/21.74.40), 278 p.

Iată o plăcută lectură de vacanță, un roman de dragoste care transportă în timp și spațiu, în Italia și Anglia din urmă cu mai bine de un secol, dând măsura schimbării mentalităților, dar având și sa­voarea vinului vechi. Londonezul Edward Morgan Forster (1879-1970), cu studii la Cambridge, era, când a scris romanele lui cele mai citite și azi, un exponent al clasei de mijloc din perioada lui Edward al VII-lea, cel care i-a succedat la tron, în 1901, reginei Victoria. "Cameră cu vedere", ca și "Howards End" sunt reeditate cu succes în secolul XXI și datorită faimoaselor ecranizări ale lui James Ivory care le-a resuscitat, plasându-le în topurile de preferințe ale internauților. (Și eu am citit cele două romane după ce am văzut filmele, având în minte chipurile actorilor, decorurile, cos­tumele și atmosfera din ele.) "Cameră cu vedere" - care figurează, alături de "Mândrie și pre­ju­de­cată" de Jane Austen și "La răscruce de vân­turi" de Emily Brontë, pe lista celor mai frumoase po­vești de iubire din literatura engleză - a apărut în 1908 și combină come­dia socială cu un soi de pe­­da­gogie narativă pe tema li­bertății de op­țiu­ne. Ecuația morală e re­lativ simplă și se bazea­ză pe contrastul în­tre regula englezească a re­primării emoțiilor, im­pul­surilor, sentimen­te­lor și liber­tatea de spirit, sinceri­tatea, spontanei­tatea ce nu se lasă cen­zurate de codul social al "bunei cuviințe". Folo­sind vechea formulă de narator omniscient, Forster (care mai târziu se va alătura grupului din jurul Vir­giniei Woolf ce a revoluționat tehnicile nara­tive) observă din afară, ironic, mentalitatea clasei de mijloc îmbibată de ipocrizii victoriene perpe­tu­ate din secolul al XIX-lea, opunându-i noi tipuri de discurs moral, social, politic și cultural. Poves­tea începe într-o pensiune din Florența, unde tâ­nă­ra Lucy Honeychurch și însoțitoarea ei, o rudă să­racă și mai în vârstă (pe atunci o fată de familie nu putea călători, nici măcar ieși pe stradă neîn­soțită), sunt găzduite alături de alți conaționali de aceeași condiție. Singurii care fac notă discordantă printre turiști, comportându-se "needucat" adică firesc, fă­ră ochelarii de cal ai convențiilor, sunt tatăl și fiul Emerson, resimțiți ca aparținând unei ca­tegorii mai joase. Ni se înfățișează, pe de o par­te, superio­ritatea infatuată a englezilor, dar și fas­ci­nația lor față de pasionalitatea și toleranța ita­lienilor, pe de alta, rigiditatea codurilor și barie­re­lor sociale, gata să cedeze raționalității progresiste. Atracția tinerei Lucy, spirit neliniștit și iscoditor, înghesuit în canonul moral și comportamental al castei sale, pentru George Emerson, care nu ezită să-și ex­pri­me reacția sinceră la ceea ce se petrece în jur, i se pare ei înseși, dar și însoțitoarei-paz­nic, neadec­va­tă, drept care părăsesc pensiunea pen­tru a nu se compromite în ochii celorlalți. La Roma, Lucy îl cunoaște pe rezervatul și accepta­bi­lul în plan so­cial Cecil Vyse, care o cere în căsă­torie. Odată în­toarsă acasă, în comitatul Surrey, în sufletul fetei se dă o luptă între iubirea pentru "excentricul" George, promițătorul de fericire, și o căsătorie ra­țio­nală cu sobrul, previzibilul Cecil. Împotriva a ceea ce mediul conservator așteaptă de la ea, Lucy trece de la indecizie la curajul recu­noașterii pro­pri­i­lor dorințe și optează pentru George. Happy-end cu un cuplu ce se întoarce la Florența în luna de mie­­re. Într-un epilog adăugat în 1958, după o ju­mătate de secol de la prima ediție, E.M. Forster își imaginează parcursul ulterior al personajelor sale, cu aceeași ironie subtilă ce face deliciul întregului roman.