Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Antoaneta Ra­lian, "Nu cred în sfâr­șitul lumii. Ar­ticole, amin­tiri, in­terviuri", volum co­ordonat de Ma­rius Chivu, Editura ART (tel. 021/224.01.30), 238 p.

La șapte luni de la plecarea doamnei Antoaneta Ralian, cea care până în ultima ei săptămână și-a onorat profesia de traducătoare lucrând câte 8-10 ore pe zi, Marius Chivu îi resuscită numele pe o carte, într-un gest de tandră reverență, rar la tinerii de azi. Apreciindu-i ta­lentul de povestitoare, el a adunat între noile coperți contribuțiile din volumele colective apărute la ART și Humanitas, prefețe, articole și răspunsuri la anchetele din "Dilema", precum și câteva dintre interviurile ce i-au fost solicitate d-nei Ralian între 2002 și 2015. Pe lângă volumul de convorbiri cu Radu Paraschivescu, "Toamna decanei" (2013) și cel de memorialistică, "Amintirile unei nonagenare" (2014), textele reunite acum o readuc plină de vervă printre noi pe cea ca­re a dat cititorilor români un acces pri­vilegiat la 125 de cărți din literatura an­glo-saxonă. Această ocupație subsumată performanței intelectuale, acrobațiilor men­­­tale, adesea spectaculoase, între en­gleză și română, dar și empatia cu mari autori i-au menținut tra­ducătoarei mintea ageră și pofta de viață până la aproa­pe 91 de ani. A păstrat până la sfârșit "controlul volanului" și un câmp vizual vast în care încăpeau toate evenimentele politice și culturale la zi, ba chiar și în­grijorări pentru un viitor mai îndepărtat. Când o auzeam comentând cu pasiune scandaluri po­litice, polemici literare, când se indigna de stupiditatea unor personaje publice, de degradarea învățământului, când evalua avantajele și primejdiile noilor tehnologii, nu puteam să nu mă întreb ce-i mai pasă, dacă tot nu avea urmași. Ei bine, îi păsa, o preocupa lumea în care vor trăi mult mai tinerii ei prieteni, a căror atenție îi infuza energie și îi hrănea orgoliul: orice semn de con­siderație și afec­țiu­ne o în­cânta și orice neglijare o făcea să sufere dis­pro­porțional (chiar și când nu se mai putea deplasa, lipsa invitației la un eveniment de breaslă sau monden o amăra). Se bucura din tot sufletul de suc­cesele altora și ținea să le comunice bucuria, dar nu se abținea nici de la co­men­tarii malițioase când depista false valori. Era melo­mană, cu gust exersat, mare ama­toare de teatru (a și tradus piese care se joacă și azi), pofticioasă la bu­nă­tăți culinare și la produse de lux, cochetă, sentimentală și cu mult umor, inclusiv autoiro­nie. Întrebată, pe la 83 de ani, în ce ar vrea să se trans­forme peste noapte, răs­pundea că ar vrea să fie o femeie tânără, cu tot timpul în față. Probabil că, dacă miracolul s-ar fi produs, ar fi făcut tot ce o pasiona în primul rând: ar fi tradus mari scriitori, moderni și con­tem­porani, dificil de echivalat, cum a făcut-o până la ultima suflare (pe patul de la re­animare, conștientă că vine sfâr­șitul, o preocupa traducerea lăsată la ju­mătate a unei ficțiuni despre iubita ei Virginia Woolf). Avea cultul lucrului bine făcut, o pu­tere de muncă și o dis­ciplină ieșite din co­mun și harul de a-și apropria lumi li­terare și stiluri variate, pentru a le recom­pune cât mai fidel-cre­ator în românește. Rafturile de bibliotecă pe care s-a adunat munca ei de peste șase decenii, strălucind de capodopere, îi alcătuiesc adevărata bio-grafie, cea cu lungă posteritate. Altfel, drumul ei prin viață seamănă în rău și în bine, în șanse și neșanse, în adaptare și revoltă mută, cu al altor in­te­lectuali valoroși din România secolului XX, care au mai apucat să se bucure și de libertate. Cu o inepui­zabilă plăcere de "a trăi și a-și povesti viața", rațională și emotivă, cu o sinceritate fermecătoare, nonagenara iubea nuanțat lumea în care și-a găsit locul și rostul de la 24.V.1924 la 26.XI.2015. Cititorul comun ignoră de obicei numele traducătorului. Numele Antoaneta Ra­lian este însă faimos la noi, ca o garanție de ca­litate, iar numeroasele reeditări postume îl per­pe­tuează.