ZODIACUL LUNII AUGUST

Tana Rosca
- În august, planetele par să-și fi dat întâlnire în zodia Fecioarei. Marele benefic Jupiter petrece ultima sa lună în acest semn, însoțit de Nodul Nord și de Mercur, apoi, din 6 august, de micul benefic Venus, iar din 22, de Soare. O asemenea suită i se cuvine atotputernicului stăpân al Olimpului, care ne va ajuta, împreună cu escorta sa, să ne ocupăm de relațiile cu colegii și colaboratorii noștri, să ne punem la punct sănătatea, să ne îngrijim de animalele de companie. Felul în care ne îngrijim acum de aceste domenii din viața noastră își va lăsa amprenta, în mod pozitiv sau negativ, în anii ce vor urma. Marele malefic Saturn, în Săgetător, primește și el un companion, în persoana micului malefic Marte. Cel mai greu ne va fi să suportăm aceste tensiuni până pe 14, când Saturn va reveni în mișcare directă și cele două planete vor putea să se pună la treabă cu hotărârea care le caracterizează. Energia nervoasă poate fi însă dirijată cu succes în proiecte care cer multă concentrare și muncă susținută. Eclipsa de Lună din Vărsător se petrece pe data de 18 și afectează mult mai puternic femeile decât bărbații. Viața socială poate deveni deosebit de agitată în preajma acesteia, iar relațiile cu femeile pot să se dovedească foarte greu de gestionat. Atenție și la mânuirea obiectelor electrocasnice și electronice -

BERBEC
Nu fiți prea radicali!


Planeta guvernatoare a zodiei dvs., Marte, părăsește pe 2 au­gust zo­dia Scorpionului și cu această ocazie, trăirile dvs. devin mai puțin in­tense și sun­teți capabili de mai mul­tă obiec­tivitate. Pătrunzând în Săgetător, unde se găsește și Saturn retrograd, vă poate umbri concediul, dacă, de exem­plu, conduceți impulsiv. N-ar fi o idee bu­nă nici să faceți sporturi extreme, din pricina aceleiași predispoziții către accidente. O alternativă la acest sce­nariu ar fi că unele atitudini radicale pe care vă încăpățânați să le susțineți pu­blic vă pot atrage antipatii. Dacă persistați în ele, este posibil ca și pres­ti­­giul dvs. să aibă de suferit. Sa­turn devine direct pe 14, iar după aceea vă vine mai ușor să vă exercitați au­to­con­trolul, căci cele două planete nu mai trag una hăis și alta cea. Ceea ce nu în­seamnă că trebuie să renunțați la mo­derație.
BANI: În primele zile ale lunii, tră­iți un conflict între ne­voia de a vă implica într-o afacere care de abia începe și cea de-a vă relaxa și a cheltui.
CARIERĂ: Există posibilitatea de-a face progrese sem­­­nificative luna aceasta. Odată, pentru că navigați cu competență în postura de lider de echipă, iar șefii dvs. sau autoritățile nu pot să nu fie im­pre­sio­nate de acest lucru. Zilele op­ti­me sunt cele de 11 și 18.
DRAGOSTE: Relațiile noi se adân­cesc, mai ales până pe 5, iar în cuplu, zilele cele mai tandre se anunță 1 și 17.
SĂNĂTATE: Pe un fond de energie bună trebuie contro­lată tendința de îngrășare.

TAUR
Scanderberg în familie


Energia investită pentru înfru­mu­se­țarea casei și cultivarea relațiilor de familie este bine plasată, cel puțin pâ­nă pe data de 5, când Soarele și micul benefic Ve­nus, planeta dvs., se găsesc alături în Leu. Între 6 și 22, va fi mai mult vorba despre cine are mai multă autoritate în familie, dar întâlnirile vor avea totuși un final constructiv. Re­la­țiile cu prie­te­nii pot fi marcate de anu­mite ten­siuni, dacă între dvs. există și le­gături bănești. Aceste tensiuni pot fi mai degrabă implicite, în prima ju­mătate a lunii, dar pot deveni ex­plo­zive către final, mai ales pe 25-26 și 30-31.
BANI: Dacă aveți datorii sau nu sunteți în ordine cu nis­cai­va documente cu caracter financiar, în perioada 3-14 s-ar putea să fiți nevoiți să le rezolvați pe repede înainte, cu ner­vii și poate și cu pierderile de ri­goare. Din 15 încolo, vă puteți pune, în schimb, la punct, o strategie cât se poate de eficientă.
CARIERĂ: Eclipsa de Lună din 18 ar putea să vă de­ter­mine ca în următoarele trei luni să apreciați oportunitatea de a face schim­bări majore. Dacă da, porniți la treabă cu pași mici, fără să vă certați cu șe­fele.
DRAGOSTE: Scânteile care au sărit în cuplu, fie sub formă de conflict, fie sub formă de pasiune, în­cetează din 3 și viața de cuplu re­intră în normal. Dar ade­vă­rații bene­fi­ciari ai lui august sunt Taurii în­dră­gostiți, cărora le surâd ambii benefici.
SĂNĂTATE: Insomniile vă dau târcoale după 5, iar la mijlocul lunii pot apărea indigestii.

GEMENI
Cu cât mai mulți, cu atât mai bine


Sprintenul Mercur, cel care vă guvernează, vă ține mai mult pe acasă pe parcursul întregii luni. În ul­tima zi lui august, intră însă în miș­care retrogradă și ar fi de do­rit să vă țineți departe de ac­ti­vitățile care vă solicită în­de­mâ­na­rea manuală și fo­lo­sirea ins­trumentelor. Dar până atunci, întrunirile de familie se anunță cât se poa­te de plăcute. Deviza este: cu cât suntem mai mulți, cu atât ne distrăm mai bine. Des­chideți-vă porțile rudelor, pri­e­tenilor, rudelor prin alianță, vecinilor etc. Veți vedea că din aceste întâlniri se pot des­prinde nu doar subiecte inte­re­sante pen­tru dvs., care vă ajută să puneți lu­crurile în pers­pectivă, dar și anumite idei practice, pe care le puteți realiza alături de persoane care vă sunt dragi și cu care comunicați ușor.
BANI: Ideile practice se pot con­cretiza și sub forma unor afaceri, care s-ar putea să se dove­deas­că mai lucrative decât v-ați fi imaginat. Începutul poate fi făcut chiar în joacă, să vedeți ce iese.
CARIERĂ: Continuă să persiste acea neclaritate care vă bân­tuie de câțiva ani, cu pri­vire la locul dvs. de muncă și la șansele dvs. de dezvoltare. V-am recoman­da să nu deschideți discuții pe tema asta cu șefii pe 25-26 și 30-31.
DRAGOSTE: Aveți nevoie de o tonă de răbdare cu partenerul de cuplu între 3 și 14 mai ales, când ambii malefici îl determină să vrea să domine. Ceva dramatic se poate întâmpla în relație în jurul eclipsei din 18.
SĂNĂTATE: După 3, nivelul de energie vă scade.

RAC
Prieteni, în loc de vacanță


Aceia dintre dvs. care s-au lansat luna trecută într-o schimbare de imagine, prin tunsoare, îm­bră­că­min­te, stil de viață, se pot bucu­ra de efec­te­le pe care aceste schim­bări le produc asu­­pra ce­lorlalți, mai ales pâ­nă pe data de 5. Tot până atunci puteți aduce ultimele ajustări noului stil pe care vă doriți să-l abordați. Pen­tru mulți din­tre dvs., este mai relaxant și mai eficient să faceți excursii prin împrejurimi și să ieșiți cu prietenii în loc să plecați într-un con­ce­diu mai lung. Dar în oricare dintre aces­te ipostaze, e bine să fiți deosebit de precauți, în cazul în care conduceți sau practicați sporturi de vacanță. Din 25 încolo, cei care au optat pentru un sejur la mare n-ar trebui să se avânte în larg.
BANI: Lichiditățile vă vin în cont cel mai probabil în primele cinci zile ale lunii. După aceea, con­ti­nuați să dezvoltați, până pe 22, un pro­iect creativ, care se va concretiza însă ceva mai încolo.
CARIERĂ: Anumite idei pe care le-ați propus la un mo­ment dat și nu au fost apreciate atunci revin în actualitate, poa­te într-o ma­nie­ră neaș­teptată, cel mai probabil pe 1 sau în jurul datei de 17. Nu ui­tați să le aduceți aminte celor­lalți că dvs. ați avut ideea.
DRAGOSTE: Anumite eve­ni­mente din via­ța dvs. vă aruncă emoțional în tre­cut. Aceste amintiri vă pot întări legătura cu partenerul de cuplu sau vă pot face nostalgici. Zilele cu o puter­nică încăr­cătură sunt 11 și 18.
SĂNĂTATE: Până la mijlocul lunii afecțiunile cronice pot fi marcate de episoade acute. Ulterior, trebuie îngrijite atent oasele, mai ales genunchii și zona capului.

LEU
Strălucire și eleganță


Cu Soarele și micul benefic Ve­nus în semnul dvs., nu aveți cum să nu străluciți. Amabilitatea și ele­ganța vă atrag simpatii și poate și anu­mite asocieri, care-și vor dovedi curând utilitatea. Acest frumos amestec de energii vă stă la dispoziție până pe 5. Din 6 începând, vă vine mai greu să împărțiți lumina reflec­toa­re­lor, dar ar fi în folosul dvs. pe ter­men lung, dacă îi in­clu­deți și pe alții. La început de lu­nă ar fi bine să evitați dis­cu­țiile cu băr­bații autoritari din familie, căci nimeni nu ar avea de câștigat de pe ur­ma unor astfel de înfruntări. Di­plo­ma­ta Venus vă ajută să vă păstrați răbdarea.
BANI: Aceia dintre dvs., care reu­șesc să folosească din plin energiile planetelor adunate în Fecioa­ră își vor umple buzunarele (respectiv conturile), cât să le ajungă poate și 12 ani de acum încolo. Doar pe 8, 11, 25-26 și 30-31 n-ar trebui să luați decizii sau să acționați.
CARIERĂ: Anumite chestiuni le­gate de casă și/sau fa­milie v-au ținut pe loc sau v-au afectat de așa manieră, încât nu ați putut lucra bine în echipă. Aceste obsta­cole vor dispărea din 3 august.
DRAGOSTE: Atât relațiile de dragoste, cât și cuplurile stabile sunt supuse în august unor probe de foc. Dacă persoana de care sunteți îndrăgostiți are pretenții exa­gerate, din 3 încolo, povestea s-ar putea încheia, cel mai pro­babil pe la mijlocul lunii. Eclipsa din 18 pune la încercare parteneriatele con­sa­crate.
SĂNĂTATE: O cură de purificare a sângelui v-ar face să vă simțiți și mai în formă.

FECIOARĂ
Energie maximă


Acum e momentul să vă mo­bi­lizați și să vă folosiți de toate energiile care vă stau la dispoziție. În pri­mul rând este vorba despre marele be­nefic Jupiter, cel care v-a stat alături din luna august a anului trecut, per­mi­țându-vă să creșteți pe plan personal, să învățați multe lucruri în plus. La în­ceputul lui septembrie, vă va părăsi, de aceea i s-a alăturat și micul benefic, Venus, care vă subliniază calitățile și atra­ge persoane de calitate. Nu putea lip­si, desigur, istețul și îndemânaticul Mercur, atât doar că acesta trece în miș­care retrogradă, pe 31. Dar până atunci, se asigură că mintea vă funcționează la capacitate maximă. Și, în fine, Soarele, care intră în semnul dvs. pe 22, să vă umple bateriile și să vă sporească în­crederea de sine. Dar cum nimic nu poate fi perfect, există și zile mai puțin promițătoare: 8, 11, 25-26 și 30-31.
BANI: Examinați cu atenție oca­ziile de in­ves­tiții care se pot ivi la mijlocul lunii, înainte de-a vă lansa în ele. Sau practicați politica pașilor mici. Pe 17 puteți avea o surpriză plăcută.
CARIERĂ: Păstra­ți-vă cal­mul, indiferent de ieșirile șefilor, care vă pot agasa, pâ­nă la mijlocul lunii. Dacă totuși lucru­rile nu intră pe un făgaș normal, pu­teți lua decizia unei schimbări.
DRAGOSTE: Nici fițele parte­ne­rului, posibile pe 8 și 15, și nici presiunile familiale, cărora le sunteți supuși în prima parte a lunii, nu vă pot da peste cap.
SĂNĂTATE: La început de lună nu aveți energie pentru muncă, ci doar pentru distracție.

BALANȚĂ
Energii explozive


Anumite apăsări care existau între dvs. și anturaj se pot intensifica după data de 3, ca urmare a întrunirii ambilor ma­le­fici, Marte și Saturn retrograd, în Săgetător. Dacă sunteți la începutul unui proces de învățare, pot apărea neînțelegeri cu persoana care vă predă, mai ales dacă aceasta e mai în vârstă. Disputele deja existente cu vecinii sau rudele de gradul doi și trei se pot acutiza, iar aceste relații se pot și rupe definitiv, până pe 14. Ulterior, raporturile de forțe se clarifică. Mai grav e să încercați să țineți sub control aceste energii ex­plo­zi­ve, pentru că apare riscul de accidente. E vorba des­pre deplasările scurte, mai ales în zilele de 1, 6, 13 (dar mai puțin) și 31 sau excursiile prin împrejurimi. Atunci ar fi bine să vă abțineți și de la șofat.
BANI: Ar mai trebui să vă mențineți motivația de a pune în mișcare un nou proiect până pe 2. Ulterior, acesta fie va merge de la sine, fie vă veți da seama că nu merită să vă mai investiți energia în această direcție.
CARIERĂ: Multă lume influentă vă urmărește evoluția din umbră. S-ar putea să dorească să vadă cum vă implicați într-o activitate cu iz oficial, ca susținerea să devină directă și să primiți oferte tentante.
DRAGOSTE: Partenerul vă poate face surprize (plăcute), în special pe 1 sau în jurul datei de 17.
SĂNĂTATE: Mâncarea condimentată vă poate dăuna pe 8 și pe 15, iar la mijlocul lunii, problemele pot veni de la rinichi.

SCORPION
Luna cu prieteni


Energicul Marte, guvernator, în anul acesta, și al zodiei dvs., își ia rămas bun pe data de 2, cu promisiunea că se va întoarce peste circa doi ani. A venit momentul să vă mai des­tin­deți, să eva­luați în tihnă deciziile, dintre care unele drastice, pe care Marte v-a forțat, dar v-a și ajutat să le luați de la începutul anului . Rar s-a mai întâmplat ca prie­tenii să fie atât de uniți în jurul dvs., să vă sprijine și moral, și concret, în aspirațiile și obiectivele dvs. pe termen lung. Petreceți cât mai mult timp alături de ei, dar nu doar în discuții și dis­tracții, ci și în mod cons­tructiv. Însuși Nodul Nord va ve­ghea la reușita țelu­rilor dvs.
BANI: Dacă până acum v-a fost greu să fiți cumpătați, de pe 3 încolo va trebui să rezistați unor im­pulsuri puternice de a face mișcări fi­nan­ciare hazardate. De abia după data de 14 vă veți limpezi mintea și vă puteți con­cen­tra asupra unui proiect greu, dar realizabil.
CARIERĂ: E cazul să profitați de primele cinci zile ale lunii, când relațiile cu șefii sunt armonioase și prietenești, pentru a menține mai apoi un ritm susținut de afirmare, până pe 22.
DRAGOSTE: E destul de probabil ca persoana iubită să se simtă pe locul doi față de prietenii dvs. dar, în mare parte, această atitudine ține de nevoia acesteia de a fi băgată în seamă.
SĂNĂTATE: Pe rând, Mercur vă sporește mo­bi­li­tatea, iar Venus vă reglează func­țiile organismului.

SĂGETĂTOR
Cu nervii întinși


Tranzitul marelui malefic Saturn prin orice zodie reprezintă un test de anduranță. Dar când se află și în mișcare retrogradă, este cu atât mai greu de rezistat efectului său de aducere cu pi­cioa­rele pe pământ. Cu exigența care-l carac­te­ri­zează, Saturn retrograd vă cere să lăsați la o parte op­timismul dvs., uneori nejustificat, și să priviți rea­litatea în față, fără urmă de cosmetizare. Vă străduiți să faceți și acest lucru și - bum! - își face apariția și micul malefic, Marte. Până pe 14 inclusiv, nervii vă vor fi puși la încercare, dar aveți tot ce vă trebuie ca să faceți față. Se poate să ajungeți la concluzia că anumite situații și persoane nu mai au ce să caute în viața dvs., dar așteptați cea de-a doua parte a lunii pentru a pune punct. În preajma eclipsei din 18, ar fi de dorit să evitați drumurile scurte și să nu vă certați cu femeile.
BANI: E momentul să capitalizați. Priviți cu atenție în urmă și veți putea distinge direcțiile în care e bine să vă dezvoltați în continuare.
CARIERĂ: Sunteți subiectul unei conspirații a binelui, în care patru planete plus Nodul Nord vă ghidează înspre poziția pe care me­ri­tați să o dețineți. Sunt însă și zile în care vă re­co­man­dăm prudență maximă în relațiile cu șefii, și anu­me - 5-6, 12-13, 23-24 și 30-31. Insistențele familiei de-a petrece timpul cu dvs. sunt inoportune.
DRAGOSTE: De abia vă suportați pe dvs.
SĂNĂTATE: Între 3 și 14, afecțiunile dvs. cro­nice, mai ales cele privitoare la oase, dinți și piele, vă pot deranja maxim.

CAPRICORN
Inamici la orizont


În spatele și fără știrea dvs. se dă o luptă epică, a cărei maximă intensitate va fi între 3 și 14. În acest răstimp, micul malefic Marte și planeta dvs. gu­vernatoare, Saturn, în mișcare retrogradă, se vor afla în casa inamicilor ascunși. E adevărat că Marte de­scrie rivali ambițioși și puternici, mai ales bărbați, dar Saturn vă poate descrie și pe dvs., și atunci in­ter­pretarea este că anumite comportamente dobândite în trecut pot lucra împotriva propriilor dvs. interese. Și astfel puteți lucra împotriva dvs. fără să știți. În­trebați-vă prin ce ați putea da apă la moară inamicilor dvs. și încercați să controlați acele lucruri. Lupta din culise continuă și din 15 încolo, deci nu puteți lăsa gar­da jos. În favoarea dvs. lucrează însă un prestigiu pentru care ați lucrat cel puțin 12 ani.
BANI: La capitolul afaceri și investiții, situația este de-a dreptul roză, până pe 5 inclusiv. În privința veniturilor directe, însă, eclipsa de Lună din 18 poate anunța o reorientare.
CARIERĂ: O parte considerabilă din dușmanii dvs. ascunși dorește să vă submineze reușita, dar rezultatele pot fi doar parțiale și/sau tem­porare.
DRAGOSTE: Relațiile ilicite pot constitui de ase­menea un călcâi al lui Ahile, prin care să deveniți vulnerabili față de cei care lucrează îm­potriva dvs.
SĂNĂTATE: August este o lună în care trebuie să vă îngrijiți cu minuțiozitate. Prote­jați-vă îndeosebi zona capului și genunchii.

VĂRSĂTOR
Iubiri frățești


Aveți nevoie de toate ca­li­tă­țile care fac din dvs. prieteni atât de buni, pentru a menține în bună stare de funcționare relațiile cu prietenii dvs. vechi sau mai în vârstă, cât și cu aceia autoritari și dinamici. Acestea vor fi puse la încercare mai ales în perioada 3-14, când prietenii dvs. cei mai vechi se vor putea simți neglijați, dacă nu le răs­pundeți imediat la telefoane sau mesaje, iar cei plini de energie vă pot cere să vă implicați în ac­țiu­nile de grup mai mult decât sunteți dispuși s-o fa­ceți. Dovediți-le tuturor, iubire frățească. După ce de­pășiți această perioadă, vă veți pu­tea înhăma cu toții în acțiuni ambițioase, eventual cu impact social pe ter­men lung. Eclipsa de Lună din 18 ce se petrece în semnul dvs. poate duce la o revizuire a relațiilor dvs. familiale și a celor cu femeile, în ge­neral. Poate să vă determine să vă puneți și întrebări cu privire la implicarea dvs. socială.
BANI: 8, 15, 25-26 și 30-31 sunt zile în care se poate să vă lipsească discernământul în privința chestiunilor financiare, dar în rest puteți be­ne­ficia de oferte remarcabil de bune, mai ales la ca­pitolul afaceri.
CARIERĂ: Doar în primele două zile ale lunii se poate să mai aveți ciocniri cu șefii dvs., deci ar fi bine să îi evitați.
DRAGOSTE: Partenerul vă tratează cu afecțiune până pe 5, dar după aceea poate de­ve­ni autoritar, ceea ce poate duce la o criză, în preajma eclipsei din 18.
SĂNĂTATE: Mobilitatea și energia bună se fac simțite din data de 6 încolo.

PEȘTI
Atenție la șefi!


Inconvenientele ce se poat face simțite până pe 2 sunt minore, dar pot să vă tulbure dispoziția, dacă sunteți în vacanță. Nu-i băgați în seamă pe cei cu un comportament agresiv. Momentele petrecute alături de prietenii dvs. dragi, în special în zilele de 11 și 18 se pot dovedi memorabile. Veți simți poate mai profund ca oricând cât de puternice sunt legăturile afective dintre voi. Se poate să fiți însă tentați să exa­gerați puțin, cerându-le mai multă atenție decât ar fi cazul, mai ales pe 24-25 și 30-31. În urma eclipsei din 18 se poate declanșa antipatia secretă a unei fe­mei împotriva dvs., deci tratați femeile cu mena­ja­mente.
BANI: E foarte posibil să găsiți o nouă sursă de venit, grație prietenilor dvs. Aceste sur­prize plăcute sunt de așteptat mai ales pe 1 și în jurul datei de 17.
CARIERĂ: Faceți tot posibilul să fiți la zi cu tot ceea ce vă cer șefii, căci dacă sunteți prinși cu restanțe sau greșeli necorectate din martie încoace, nici nu vreți să vă imaginați consecințele. Cel mai greu e să faceți față până pe 14, dar și după aceea vi se cere un ritm susținut.
DRAGOSTE: Partenerul vă înconjoară cu afecțiune și vă dedică mult timp dar încercați să nu profitați de asta, căci altfel s-ar putea să-și piardă răbdarea cu dvs. către finele lunii.
SĂNĂTATE: Sunteți în formă până cel puțin pe 5, dar eclipsa din 18 vă poate afecta somnul și circulația venoasă la nivelul gambelor.