LIGIA HOJDA - "Vreau ca oamenii să se bucure de muzica mea"

Bogdana Tihon Buliga
Cărare spre vârf de munte

- În urmă cu doi ani, la "Vocea României", ai mers până aproape de finalul concursului: o ma­ra­mureșeancă frumoasă, cu un glas care a impre­sionat publicul. N-ai câștigat trofeul, dar prezența ta scenică a fost convingătoare și toată lumea aștepta de la tine un "VA URMA". Deci...

- "Vocea României" a fost o experiență unică, de care îmi amintesc cu drag, și mă bucur că am urcat pe scenă împreună cu sora mea, Maria. Ne-am susținut și ajutat reciproc. Concursul a fost impulsul de care am avut nevoie pentru a mă apuca de muzică, la un nivel profesionist. Tot acolo i-am întâlnit și pe cei cu care lucrez astăzi, echipa "Agenției de Vise" și Tudor Chirilă, iar după doi ani, lansez și primul meu single, "Fire Gun". Da, au trecut doi ani, doi ani în care mi-am luat timp să mă gândesc spre ce direcție doresc să o apuc, să-mi aflu cărarea. În acești doi ani, am compus, am colaborat cu diverși com­pozitori, o parte din piese încă sunt în lucru, am avut și concerte, am învățat și câteva lucruri legate de industria muzicală. Nu știu dacă sunt îndeajuns doi ani pentru a cuceri piața. Unora le-a trebuit mai mult, altora mai puțin. Cert este că lucrurile care rezistă se clădesc în timp, iar eu cred în talent, în muncă, perseverență și cred că succesul adevărat vine odată cu experiența. În clipa de față, dorința mea este de a le transmite oamenilor un mesaj real, de a-i face să se bucure de muzica mea, să o simtă.

Tata și mama dansează rock

- Majoritatea participanților la astfel de mega-concursuri, ba chiar și unii câștigători, dispar sau ajung să se complacă într-o muzică de o calitate în­doielnică, păcăliți de un succes efemer. Tu ți-ai re­fuzat din capul locului compromisul, cu o înțe­lepciune rară la începători. Când ai deprins rigoa­rea, respectul valorilor?

- Într-adevăr, sunt foarte multe cazuri în care tinerii cântăreți se pierd în anonimat. Sunt multe voci bune care preferă calea mai ușoară, de mo­ment, sau își doresc succesul de pe o zi pe alta, sau pun în prim plan partea ma­terială, sau poate nu sunt îndrumați de echipa potrivită, sau se complac în a cânta în cluburi și la pe­treceri private. În ce mă privește, la noi în fa­milie, un rol im­portant l-a avut edu­cația primită de la pă­rinți, atât cea mo­rală, cât și cea mu­zicală. Avem șan­sa unor părinți care de-a lungul copilăriei noas­tre, au ascultat mu­zică bună: folk, rock, clasică, folclor tra­dițional, pop, culti­vându-ne gustul pen­tru valori. Cred că și anii petrecuți la Școa­la de Muzică din Si­ghetu-Marmației au avut un rol în formarea noastră. Și-apoi, eu nu mi-am propus niciodată să fiu vedetă, ci artist. Cred cu tărie că trebuie să ai răbdare cu tine și să cânți ceea ce simți. Să eviți conjunctura și modele.

- Mă gândesc că respectul înalt pe care îl acorzi profesiei vine și din studiile pe care le-ai absolvit: Facultatea de Știință și Inginerie a Me­diului, Facultatea de Drept, la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, și un master la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice la Universitatea Politehnică București. Ce legătură au aceste domenii atât de științifice cu muzica?

- Aparent, ingineria mediului nu are legătură cu muzica, dar m-a ajutat să fiu mai bine infor­mată, să cunosc și să înțeleg o parte din pro­blemele de mediu cu care se confruntă umanitatea, pericolele, ame­nin­țările la care suntem supuși permanent. Bineînțeles că nu vreau să transmit aver­tismente prin mu­zică, ci să trezesc un senti­ment de respon­sa­bi­litate pen­tru natura atât de ame­nințată astăzi de om, raiul verde din ju­rul nostru, furat și dis­trus bucățică de bucă­țică.

- Ce mai fac frații tăi? Prezența lor ală­turi de tine în con­cursul "Vocea Ro­mâ­niei" a fost ceva cu totul deosebit: patru fete și un băiat, unul mai talentat decât altul.

- Frații mei sunt bine, fiecare cu preocupările lui. Pe Maria e posibil să o vedem în rolul Cătălinei, în opera rock "Luceafărul", pe muzica compusă de Adrian Tăbăcaru (sunt încă la faza de început), a cântat alături de Zdob și Zdub și a colaborat cu ar­tistul Allard van Horn, pentru "Bienala Inter­na­țională de Artă Contemporană". Continuă să cânte și alături de Loredana. Flavia a absolvit de curând UNATC-ul, secția Ac­to­rie, și urmează să o ve­dem în toamna anului acesta în comedia "Sel­fie 2". Joacă la "Bu­landra", în piesa "In­cen­dii" de Wajdi Mouawad, în regia unei tinere ab­sol­vente, Irina Banea, și în piesa "Avioane de hârtie", în regia lui Cristi Juncu. Se gân­deș­te să se reapu­ce și de mu­zică. Iuliu a ab­sol­vit pri­mul an la Fa­cultatea de Relații Eco­nomice In­ternațio­nale, iar acum e plecat în SUA, cu pro­gramul "Work and Tra­vel", pentru studenți. Își mai face timp să stu­dieze muzica rap și mai scrie, din când în când, ver­suri. Iar Fran­cesca e în Mara­mureș, a ab­solvit clasa a VII-a, la Liceul de Artă din Baia Mare, cântă cu vocea, stu­diază pianul și, probabil, va pregăti o sur­priză mu­zi­ca­lă în toam­na acestui an.

- Vă mai întâlniți uneori? Mai ajungeți acasă, în Maramureș?

- Noi, cei patru frați care suntem în București, ne întâlnim des. Cu Francesca și părinții e mai greu. Dar ne facem timp să mergem în Maramureș, iar de săr­bători, în general, ne adunăm acolo. E minunat când suntem toți împreună. De fiecare dată ne încărcăm cu energie, liniște și frumusețe. Este locul în care reușești să te eli­berezi și să devii mai senin, mai ales când sunt și părinții aproape. De multe ori, mer­gem în gaș­că și cutreierăm câm­­purile și dea­lurile copi­lăriei noas­tre, ne bucu­răm de frumu­sețea na­­­turii și de ceea ce a mai rămas au­tentic în Mara­mu­­reș.

Viața la țară

- Cât de mult "duci" cu tine, din această zonă specială? Ai fost marcată de anii copilăriei?

- Verile copilăriei noastre erau extrem de fru­moase. Îmi amintesc că în fiecare vacanță mergeam la bunici, la țară, unde ni se alăturau și ceilalți veri. Uneori ne adunam și câte douăzeci de copii. Era distracția noastră, abia așteptam să vină vara. Bunicul ne lua cu el "la fân", iar pentru noi ăsta era cel mai frumos lucru, ne învăța cum se strânge pologul, cum se face o claie, iar la final, ne lăsa să ne ur­căm sus, pe ea. Ne băteam cu iarbă, jucam "v-ați as­cunselea", "prinsa"... Mergeam la scăldat, ne căță­ram prin copaci, ne duceam la pescuit, cu borcane în care puneam mămăligă. Anii aceia m-au apropiat de natură definitiv. Și de frumusețea simplă a vieții la țară. Atunci am descoperit libertatea, dar și faptul că munca poate deveni bucurie, că se transformă în rost omenesc.

- Ești frumoasă, talentată și instruită. Atuuri cu care puteai să faci carieră în Occident. De ce ai ales să rămâi într-o Românie atât de puțin ge­ne­roasă cu tinerii? Mai crezi în destinul acestei țări?

- Am ales să rămân în România pentru că mai cred în energia poporului român, în creativitatea lui excepțională, pentru că am nevoie de comuniunea cu cei dragi, cu natura în care m-am născut, cu bucu­ria firească a acestui popor, și sper din tot sufletul să reușesc în proiectele mele muzicale aici, acasă, în țara mea.

- Ligia, la ce mai visezi?

- Visez la momentul în care voi cânta piesele mele împreună cu publicul. Visez la o lume mai bu­nă, la o Românie mai civilizată, mai curată, care să își păstreze autenticitatea și tradiția și să le pună în va­loare. Visez la conducători apți pentru a putea pro­duce o schimbare în bine. Sper în înlăturarea co­rupției, în politici sănătoase, în cârmuitori înțelepți, dar îmi doresc să cunosc și alte culturi ale lumii. Vi­sez și la momentul în care fiecare dintre noi, frații, o să ne realizăm visurile.

Foto: DANIEL PÎRVAN (2), VLADIMIR POGONARIU