ZODIACUL LUNII IULIE

Tana Rosca
- Începutul lunii este caracterizat de o configurație interesantă, care se numește "dreptunghi mistic" și care culminează pe data de 7 iulie. Dreptunghiul mistic ne ajută să ne poziționăm mai bine față de diferitele tensiuni din viața noastră. Acesta, de exemplu, ne permite să ne împărțim mai corect energia între efortul pe care-l presupune o carieră și atenția pe care ar trebui s-o acordăm familiilor noastre. Ne mai poate ajuta să găsim motivația pentru a face ceea ce trebuie să facem oricum, mai bine și mai atent. Luna nouă din Rac, de pe 4, vine cu aspecte bune pe semnele de apă (Rac, Scorpion și Pești), ne purifică sentimentele și ne îndeamnă să ne implicăm mai profund în relații - mai ales în cele de familie. Încurcăturile de luna trecută privind prietenii și banii își pot găsi o rezolvare neașteptată, mai ales în intervalul 12-17. Luna plină se întâmplă în noaptea de 19 spre 20 în zodia Vărsătorului, și totul capătă o tentă electrică. Emoțiile pot izbucni ca fulgerul, din dosul atitudinilor raționale, iar electrocasnicele ne pot da o doză de electricitate nedorită. Mai bine le lăsăm în pace. Mercur în Leu și Marte în Scorpion se ciocnesc cap în cap, pe 30, și în aceeași zi, Uranus intră, și el, în mișcare retrogradă. Domnește o harababură cu accente agresive. Mare prudență la condus, dar și la schimburile de replici, căci acestea pot degenera în conflicte -

BERBEC
Despovărați de trecut


Nimic nu vă place mai puțin de­cât mersul înapoi. Dar inevi­tabil, o dată la doi ani, planeta Marte, cea care vă guvernează, intră în mar­șarier. Din prima zi a acestei luni vă regăsiți însă direcția. Cel mai mult vor profita Berbecii care au acceptat mer­sul înapoi, excursiile emoționale în trecut, printre vechi temeri și pasiuni. Ei vor putea lăsa în urmă un bagaj emo­țional vechi de cel puțin doi ani, pu­tând păși astfel pe calea vieții, des­po­­vărați. Uranus în semnul dvs. se re­în­tâlnește cu stăpânul dvs., Marte, în­tr-un aspect tensionat, dar nu tocmai con­flictual, aspect ce devine evident între 12 și 17. Veți avea ocazia să tran­șați anumite lucruri cu prietenii dvs.
BANI: Mulți dintre dvs. sunt chemați să pună la punct chestiunile neclare privitoare la bani și prietenie. Prietenii pe care i-ați atenționat în a doua parte a lunii tre­cute că au de achitat niște datorii mai vechim și care nu s-au conformat, ris­că să fie tăiați de pe listă.
CARIERĂ: Drumul dvs. ascen­dent continuă. Poate re­zultatele nu sunt la fel de spec­ta­culoase ca luna trecută, dar asta nu în­seamnă că nu sunteți pe drumul cel bun.
DRAGOSTE: Chiar dacă partenerul dvs. nu v-o arată, n-are cum să nu simtă că aveți anu­mite aș­teptări sau pretenții care nu se justifică. Ele pot fi rezultatul unor vechi idealuri care nu se potrivesc în situația actuală.
SĂNĂTATE: În prima jumătate a lunii, ficatul are ne­vo­ie de vitamina C, iar oboseala poate să fie pronunțată.

TAUR
Armonie în familie


Exceptând data de 8, relațiile dvs. cu anturajul sunt cât se poate de plăcute. Se leagă tot felul de discuții interesante, poate despre artă sau demersuri creative, și nu este exclus să ajungeți să includeți per­soane noi în cercul amicilor dvs., cărora le admirați atât dis­cernământul, cât și gustul. Această pe­rioadă se ex­tinde până pe 22, dar zilele cele mai plăcute durează până pe 12. Tot acum, deplasările dvs. zilnice de­curg ușor și puteți rezolva cu minimum de efort pro­bleme de ordin administrativ. Din 13 începând, viața de familie de­vi­ne tot mai armonioasă și, cu ex­cepția datei de 30, puteți pune la cale multe cu cei dragi. Este o perioadă potrivită pentru amenajarea casei, cum­părarea sau vânzarea unei bucăți de pământ sau a unei locuințe.
BANI: Începutul de lună se anun­ță cam păgubos. Cel puțin în primele patru zile ale lunii v-am sfă­tui să vă țineți departe de preo­cu­pări bă­nești, mai ales dacă acestea implică în­tocmirea unor documente. Situația se îmbunătățește în cea de-a doua par­te a lunii, mai ales în săp­tămâna 17-23, când puteți primi sfat sau chiar spri­jin financiar din partea familiei.
CARIERĂ: Anumite necazuri de luna trecută tind să se repete între 12 și 17. S-ar putea ca în do­sul șicanelor să se afle așa-ziși prieteni.
DRAGOSTE: Spre deosebire de luna trecută, par­te­nerul își dă pe față nemulțumirile.
SĂNĂTATE: În intervalul 12-17, mai ales, circulația san­guină în gambe lasă de dorit și pot apărea și insomnii.

GEMENI
Concediul, "leac" pentru tensiuni


Sunteți puși pe distracție în­ce­pând din data de 13, când cei din anturaj reușesc să vă mute gân­du­rile de la multiplele pro­ble­me care vă frământă, mai ales dacă sunteți născuți în cel de-al doilea decan al zodiei. Ar fi ideal dacă ați pu­tea pleca în concediu, cu înce­pe­re din această dată, ex­cepție fă­când doar ziua de 30, când dru­murile pot fi însoțite de anumite neplăceri. Unele dintre tensiu­nile care vă apasă la început de lună își pot găsi o rezolvare eficientă dacă vă fa­ceți curaj și cereți ajutorul unor per­soane bine­voi­toare și experimentate.
BANI: Începutul de lună este pro­mițător, cu condiția ca pe 1 să nu vă lăcomiți, și pe 8 să țineți sea­ma și de sumele necesare pentru in­ves­tiții. Această dată este nepotrivită pen­tru negocieri și semnări de contrac­te.
CARIERĂ: Relațiile cu șefii pot fi clădite pe false apa­ren­țe. Faptul că nu sunteți certați sau aten­ționați nu înseamnă că sunteți bine văzuți. Dimpotrivă, poate fi vorba de o exasperare a superiorilor dvs. ierarhici, care au renunțat să vă tot corecteze, dar caută al­ter­native.
DRAGOSTE: Aceia dintre dvs. care au ple­­cat urechea la observațiile critice ale prietenilor să nu se mire de atmosfera glacială din cuplu de la începutul lunii. Între 12 și 17, aceiași prieteni pot reîncepe cu co­men­tariile. Ignorați-i.
SĂNĂTATE: Aveți grijă, mai ales între 12 și 17, să vă pro­­tejați capul, gleznele și gambele.

RAC
Zornăie pușculița


Începeți luna cu Soarele, Mercur și Venus de partea dvs. Mai mult, Luna nouă din 4 spre 5 cade tot în sem­nul dvs. și vine însoțită de as­pecte plăcute. Dacă doriți să vă lansați într-un pro­iect nou, de amploare, ale­geți o zi apropiată de cea a Lu­nii noi și treceți la treabă. Evi­tați doar data de 8. În viața unora dintre dvs., per­sistă un soi de confuzie le­gată de iden­­titatea dvs. so­cială. Ați în­cer­cat să proiec­tați o nouă ima­gine deja luna trecută, dar nu v-ați sim­țit con­­­fortabil, cu aerul acela apa­rent prie­tenos, dar re­ce, pe care îl pre­supunea noul rol. Re­veniți la stilul dvs. natural, care oricum vă prin­de. Da­că este să țineți cont de cri­teriile cuiva despre chi­pul pe ca­re să-l ară­tați lumii, raportați-vă la fe­lul în ca­re vă văd pri­etenii apro­piați, cei pe care îi respectați și care vă inspiră.
BANI: Robinetul se deschide pe 13, grație micului benefic Venus, patroana banilor, urmată curând de talentatul negociator Mercur, pe 15, și în fine, de energicul și creativul Soa­re, pe 22.
CARIERĂ: S-ar putea să sim­țiți o acu­ti­za­­re a con­curenței, dar este vor­ba doar de faptul că unii dintre colegi dvs. au ascuns până acum faptul că sunt foarte am­bițioși. Între 12 și 17, șefii pot lua decizii impre­vi­zibile.
DRAGOSTE: Imprevizibil este și par­cursul amorului în relații, doar cuplu­rile stabile evo­luează într-o bulă de armonie.
SĂNĂTATE: Începutul de lună poa­te fi greu de su­por­tat. Oasele, dinții, pielea și ganglionii pot fi surse de disconfort.

LEU
Evitați bârfele!


Până pe 12 aveți o atitudine mai retrasă. Puteți fi obosiți sau vulnerabili. Dacă anumite persoane își schimbă comportamentul față de dvs., acest lucru s-ar putea să fie urmarea unor intrigi țesute de indivizi care vă dușmănesc din umbră. Un alt scenariu po­sibil e să vă alăturați dvs. unor bâr­fe și persoanele vizate să afle despre asta. În acest caz, cu­legeți ce ați semănat. O pre­o­­cupare potrivită pentru acest răstimp ar fi participarea la ac­țiuni de caritate. Nu trebuie să fie ofi­ciale, dar dacă cineva vă cere un favor e mai bine să i-l acordați, chiar dacă asta presu­pu­ne un oarecare efort. Anu­mite conflicte familiale sau legate de casă își pot găsi în fine rezolvarea, zi­lele cele mai pro­babile în acest sens fiind 7, 11 și 17. De­ciziile luate atunci pot duce rapid la rezultatele dorite.
BANI: Marele benefic Jupiter, care face parte din dreptunghiul mistic de la începutul lunii spune așa: vă puteți mulțumi cu niște câștiguri ușoare acum sau puteți să puneți osul la treabă și să clădiți conștient pe această bază de pornire.
CARIERĂ: Mult efort este investit în pro­ble­me casnice și familiale, ceea ce nu vă lasă multă energie pen­­­tru cariera dvs. De ase­me­nea, ți­neți cont de faptul că în perioada asta nu lucrați bine în echipă.
DRAGOSTE: În relații, până pe 4, sunt riscuri de rupere. Din 13 încolo plane­tele sunt de partea dvs. și este foarte greu să vă reziste cineva.
SĂNĂTATE: Până pe 12 aveți parte de energie multă și bună.

FECIOARĂ
Față-n față cu adevărul


Marele benefic Jupiter în semnul dvs. nu vă scutește de anumite tensiuni, mai ales la începutul lunii. În primele patru zile, cel puțin, s-ar putea să nu mai puteți închide ochii în fața unor adevăruri pe care nu doriți să le vedeți. Dar exact acest duș rece este cel care vă poate mobiliza și, scoțându-vă din pasivitate, vă poate face să fruc­ti­ficați, cel mai probabil în jurul datei de 7, un potențial care altfel ar rămâne ne­ex­primat. Dacă vă mobilizați însă, a­cest succes vă poate propulsa tot mai de­par­te, pe parcursul unui interval de 12 ani. Prietenii sunt cei care vă pot ajuta să faceți mai bine distincția între dis­trac­ții de dragul distracțiilor și demer­suri creative, care vă determină să evoluați.
BANI: Este posibil ca anumite speculații să vă reușească luna aceasta, cu condiția ca riscul să fie moderat și asumat. Sub nicio formă nu este însă indicat să intrați în economii sau să renunțați la inves­tiții.
CARIERĂ: Cel pu­țin până pe 4, șefii pot fi ne­cru­țători față de greșelile dvs. Și chiar dacă faceți totul ca la carte, tot nu sunteți în grațiile lor. Din 13 încolo, însă, se creează curenți sub­terani de simpatie, care lucrează în favoarea dvs.
DRAGOSTE: Atât Fecioarele care sunt într-un cuplu sta­bil, cât și cele aflate într-o relație, își vor putea pune în perspectivă mai bine partenerii și sentimentele ce-i leagă de ei. Revelații sunt de așteptat pe 7.
SĂNĂTATE: Leneveala vă apucă din 13, dar ar trebui să-i dați curs, căci e nevoie să vă re­fa­ceți forțele. Atenție la inimă, pe 30.

BALANȚĂ
Recunoaștere și prestigiu


Multe dintre intrigile țesute împotriva dvs. se spulberă, ceea ce vă atrage un capital mare de simpatie. Ori pot deveni cu­nos­cute anumite fapte bune pe care le-ați întreprins cu discreție și acesta devine motivul creșterii prestigiului dvs. Cu toate acestea, se prea poate ca aceste laude să nu vă impresioneze prea tare, ci să vă facă să vă sim­țiți mai legați de familia dvs., care v-a transmis va­lo­rile care vă aduc aceste aprecieri.Viața dvs. socială se animă începând din 13, când planeta dvs. guver­natoare Venus intră în Leu și vă găsiți locul în activi­tățile de grup. Ajunge să dați tonul, ca propunerile dvs. să fie preluate de restul grupului.
BANI: Acționați cu prudență, până pe 17, chiar dacă partenerul de cuplu ori de afaceri insistă să aveți curaj. Vă puteți alege doar cu curajul, pierzând banii. Doar pe 8, 11 și 17 puteți fi puțintel mai îndrăzneți, și asta doar dacă ocaziile vin spre dvs.
CARIERĂ: În jurul datei de 7 vi se poate clarifica o decizie legată de carieră, care să țină seama și de viața dvs. familială, și de nevoia de re­cu­noaștere socială.
DRAGOSTE: Starea de iritare se face din nou sim­țită în viața de cuplu, în special între 12 și 17. Unii dintre dvs. se pot decide că au avut su­fi­cientă răbdare și vor pune punct. Balanțele singure au succes în societate, unde, din 13 încolo, pot apărea persoane interesante.
SĂNĂTATE: La început de lună e cazul să vă în­gri­jiți picioarele, în cea de-a doua parte, ficatul e cel sensibil.

SCORPION
Alegeți-vă modelul cel bun


Petreceți ultimele săptămâni alături de Marte, care nu e doar unul dintre guvernatorii zo­di­ei dvs., dar și planeta stăpânitoare a acestui an. Mar­te și-a reluat mișcarea directă, ceea ce vă permite să scăpați de frustrările acumulate. Dar nu vă re­pe­ziți să luați decizii radicale. Mișcați-vă treptat, în zilele favorabile, cum ar fi 8, 11 și 17. Așteptați-vă însă și ca, până pe 17, planurile dvs. să fie nu nea­pă­rat impiedicate, dar presărate cu incidente ener­van­te. Din 18 începând, vă deblocați, cu o even­tuală ex­cep­ție, pe 30, când o decizie vă poate fi con­tes­tată. Cei care vă îndeamnă să vă irosiți timpul în tot felul de amuzamente nepro­duc­tive nu vă sunt pri­eteni, ci cei cu care puteți purta discuții profun­de sau sunt un model pentru dvs. Cele două categorii nu pot co­exista.
BANI: Abțineți-vă, la în­ceput de lună de la speculații sau jocuri de noroc, pentru că pierderile pot fi ma­si­ve. Faceți-vă ordine printre fac­turi și contracte - s-ar putea să aveți nevoie de ele.
CARIERĂ: Perspectivele dvs. de promo­va­­re cresc din 13 încolo, sub in­fluența com­binată a lui Venus, Mercur și a Soarelui. Mai ales aceia din­tre dvs. care au dus fără să crâcnească greul la în­ceputul lunii pot reuși.
DRAGOSTE: Nedumeririle dvs. legate de per­soa­na iubită și comportamentul aces­te­ia încep să se limpezească după Luna nouă din 4, iar la o con­cluzie mai consistentă puteți ajunge în preajma da­tei de 7.
SĂNĂTATE: Oboseala cronică vă necăjește mai ales în primele zile ale lunii.

SĂGETĂTOR
Succes la bani!


Presiunea pe care o exer­cită asupra dvs. marele malefic Saturn, retrograd în sem­nul dvs., pistonat de Neptun, retrograd în Pești, e tare greu de suportat la începutul lunii. Sentimentul de lipsă de apartenență sau de pierdere a identității în cadrul familiei poate fi copleșitor. În anumite cazuri, acest sentiment de neajutorare poate fi declanșat de îmbolnăvirea unui părinte, probabil cel idealizat de dvs. Puteți fi dezamăgiți de familia fondată, dându-vă seama că nu se poate ridica la înălțimea idealului din min­tea dvs. Obișnuiți-vă să acceptați realitatea. Vă re­veniți începând din 13, când o serie de aspecte prie­te­noase contribuie la restaurarea încrederii în dvs.. Vă dați seama că ceea ce spuneți și faceți con­tează.
BANI: La capitolul acesta stați bine de tot, cu condiția de a vă mobiliza după Luna pli­nă din 4 și de a face investițiile necesare. Casele ba­nilor sunt activate de planete și aspecte ce pot duce, fără glumă, la mare bogăție.
CARIERĂ: Depinde doar de dvs. să folosiți la maximum capitalul considerabil de imagine de care dispuneți.
DRAGOSTE: La mijlocul acestei luni, cel mai probabil între 12 și 17, sentimentele dvs. asupra cărora pare că nu aveți prea mult control încep să se stabilizeze. Puteți să vă dați seama și de răceala pe care o emanați față de partener, poate fără să fi intenționat asta.
SĂNĂTATE: Durerile insistente de cap pot fi ur­marea oboselii cronice. Faceți mai puțin eforturi.

CAPRICORN
Terminați ce ați început


Dvs. știți prea bine că viața e grea și că singura modalitate de a-i face față este de a vă con­frunta cu greutățile, pe măsură ce apar. Dar cele cu care aveți de-a face la început de lună sunt greu de înfruntat, pentru că vă luptați cu un dușman invizibil. În unele cazuri, acesta sunteți chiar dvs., dacă vă lăsați co­ple­șiți de descurajare și pesimism. Poate fi însă vorba și despre oameni care doresc să vă con­teste ex­pe­riența și competența. În ambele cazuri, so­luția nu e să abandonați ce făceați până acum, nici să vă reorientați. Terminați ce ați început și atunci veți pri­mi semne clare despre noile proiecte. Nu vă lăsați contaminați de jelaniile celor din anturajul dvs. S-ar putea ca dvs. să nu vă dați sea­ma că ceea ce ați rea­lizat până acum vă recomandă deja în ochii celorlalți.
BANI: Pot apărea o serie de ocazii pentru afa­ceri, începând din 13, prin bunăvoința mi­cului benefic Venus. Mercur vă ajută cu negocierea și finalizarea unor contracte, pe 15, iar Soarele își adaugă energia din 22. Pe 30 e bine să fiți prudenți.
CARIERĂ: Dubiile vă țin pe loc mai mult decât ar putea-o face rivalii dvs. din umbră.
DRAGOSTE: Luna nouă din 4 aduce o și mai mare apropiere în viața de cuplu, devenită deja plăcută, odată cu prezența romanticei Venus. Cei care-și doresc un copil își pot vedea dorința în­de­pli­nindu-se.
SĂNĂTATE: Ar fi grozav dacă v-ați putea lua li­ber la începutul lunii, pentru un con­trol de rutină și pentru a vă răsfăța puțin cu tratamente corporale cum ar fi masaj, saună, cosmetică etc.

VĂRSĂTOR
Dor de prieteni și de vorbit


E interesant cât de mult vă influențează in­teracțiunile cu prietenii. Sau un simplu drum până la magazinul de vizavi. Oricând vă puteți întâlni cu o persoană sau o situație care să vă schimbe per­cep­ția asupra lumii, a prieteniei, a lu­crurilor pe care doriți să le descoperiți. Spre de­o­sebire de luna tre­cută, când ați mai avut parte de o suc­cesiune de eve­nimente bulversante, dar care nu aveau o desfășurare în viitor, acum, aceste incidente sunt ca un indicator pe care puteți să-l urmați. Sem­nele se arată cu cea mai mare claritate între 12 și 17. Luna plină se pe­tre­ce pe 20 în semnul dvs. și nu e exclus ca, oricât de raționali ați fi, să vă simțiți cu­prinși de un val de sentimente din trecut, legate de scenarii pe care le-ați crezut îngropate.
BANI: La începutul lunii v-am sfătui să nu vă ocupați deloc de chestiuni financiare. Eventual, doar de cele din urmă, în încercarea de-a vă da seama unde se produc toate acele pierderi. După Luna nouă din 4 încep să se lege unele lucruri care până în prezent pluteau în vag.
CARIERĂ: Procedați etapizat. Faceți câte un pas pe 8, pe 11, pe 17 și lăsați-i pe șefi să observe cât de creativi și eficienți puteți fi.
DRAGOSTE: 13 este o dată cu noroc, căci micul benefic Venus intră în Leu, trezind partenerului dvs. de cuplu o stare de tandrețe. Mercur și Soarele participă la rândul lor, din 15, respectiv 22, la intesificarea vieții de cuplu.
SĂNĂTATE: Atenție la digestie în jurul datei de 8, când ar trebui să vă protejați și în­cheieturile brațelor.

PEȘTI
Dezechilibru emoțional


E destul de greu să rezistați stărilor multe și grele cu care vă invadează Neptun retrograd în semnul dvs., dar cu asteroidul Chiron, intrat și el în mișcare retro­gradă pe finalul lunii trecute, devine și mai dificil să vă păstrați echilibrul emoțional. O modalitate de-a face față acestui asalt de emoții și sentimente confuze este să nu vă identificați cu ele. Spuneți-vă, pur și simplu, că stările vin și pleacă dar dvs., esența dvs., rămâneți aco­lo. Mulți dintre dvs. au de luat decizii legate de studii sau călătorii în stră­inătate. E posibil să vă lămuriți pe etape, respectiv pe 8, 11 și 17, iar decizia finală să se prefigureze în preaj­ma Lunii pline.
BANI: Situația dvs. se mai simplifică dacă aveți răbdare și nu acționați intempestiv între 12 și 17. Nu toate ideile neobișnuite sunt inspirate, cele inspirate pot veni după 24.
CARIERĂ: E esențial să nu vă lăsați copleșiți de descurajare, până pe 4, indiferent cât de exigenți sunt șefii cu dvs. Faceți-vă treaba cu aten­ție și minuțiozitate, și atitudinea lor se va schimba, începând cu mijlocul lunii.
DRAGOSTE: Viața dvs. sentimentală e ocrotită de Lună și Venus. Emoțiile pot deveni mai profunde, după Luna nouă din 4. Cuplurile ma­ritale se bucură în continuare de pozitivitatea ema­nată de marele bene­fic Jupiter, în casa căsătoriilor.
SĂNĂTATE: Mai multă energie și mai bună, atât fizică și psihică, primiți începând din data de 13.