Poveștile unui sat: SUBCETATE

Catalin Manole
A fost odată ca niciodată...

A fost odată ca niciodată un mic sat în Țara Hațegului, la poalele munților, numit Sub­ce­tate. El există și astăzi, însă e atât de mic și de necunoscut, încât doar căutătorii de comori îl mai vizitează din când în când, sau cei ce au neapărată nevoie să ia trenul din mica și pustia gară a satului. Dar dacă într-o zi toridă de vară te plimbi prin nemiș­carea ulițelor sale și cauți micile umbrare unde bătrâ­nii stau trași la o bere, poți descoperi că tot acest calm aparent al unui loc uitat de lume ascunde în el o viață ce cândva era plină de magie. Un tărâm fantastic, aproape pierdut astăzi, ți se deschide înainte, îndată ce treci de poarta înșelătoare a aparențelor.

Ioan Ardelean

"Eu m-am născut aici, în satul acesta", îmi spune Ioan Ardelean. "Mama s-a dus noaptea la moașa Grozoanea. S-au rugat. Apoi a pus-o pe mama lângă canapei și a apăsat-o ușurel cu genunchii pe șale. Și mama odată m-o țâpat din pântec pe podea. Așa m-am născut eu, așa erau nașterile pe atunci." Pe vre­mea aceea, bătrâna Paulina era dentistul satului, pentru că avea un clește mai micuț decât cele cu care se scoteau cuiele. Și satul avea pe-atunci un dubaș care mergea la răspântii și bătea în toba mare și lunguiață și striga cât îl țineau bo­jocii: "Se face de știre că!". Și urma anunțul legat de vreo molimă sau vreun eveniment important. "Pe bunicul meu îl chema Machi­don", își amintește domnul Arde­lean. "S-a bucurat că are un nepot, deși era un om aspru. Oamenii spuneau despre el «Machidon cu tundra sură, zâua bea și noaptea fură, zâua bea de prăpădește, noaptea fură de pârlește». Nu îi trecea nime prin față. Avea o ceată a lui, și la bal, dacă ceva nu le con­venea, se băgau în mijlocul balului și spărgeau lămpile, să nu vadă lumea, și își reglau proble­mele. A intrat odată peste o femeie din sat, că era moroaie, adică vră­jitoare, cum s-ar zice azi. Câteo­dată, vacile se opresc la poarta moroaiei și zbiară. Și multă lume o bănuia, da' nime nu a avut curaj să facă ceva, că se temeau de des­cântecele ei. Machidon a rezolvat problema pentru toți, că într-o zi, când vacile lui, care nu mai dă­deau lapte de ceva vreme, s-au oprit și zbierau la poarta femeii, a intrat la ea, a pus-o la pământ și i-a zâs că el și cu dracu', tăt cu mânurile goale se bat." Moșul Ma­chidon a trăit mult și oamenii mergeau la el pentru că avea știința leacului cu spânz: știa când și unde să găurească urechea boului cu beteșug și îi punea spânz cules de el, de pe munte, și în câteva zile, animalul își revenea. Și mai avea Moșu, trasă pe un lemn, piele de nevăstuică. Când făcea trânc la țâță oaia sau vaca, o freca cu pielea aia de nevăstuică pe care o ținea la "șleme", cele două cârlige din lemn de corn agățate de grindă. Descântători și moroaie au mai fost în sat, că doar oamenii vedeau și povesteau cum unul scotea lapte din osia carului sau din spița roții, însă Machidon și-a trăit bătrânețile liniștit, fără să mai spună nimic nimănui. Dar alți bătrâni din sat erau puși pe glume și pe trăit și mergeau noaptea la șezători, unde femeile torceau până dimineața. După o zi de muncă la câmp, femeile lucrau cu fusul și furca în brâu, până spre zori, ca și cum din firele de cânepă sau din sfârâitul fusului își tră­geau o energie colosală. Bă­trânii veneau la ferestrele caselor cu șezători, ducând câte un miel ascuns în laibăr și numai îl mușcau de ure­che, încât zbieretele lui le speriau pe femei. Atunci ele aruncau bani pe geam și stri­gau: "Piei, Satană!". Căci știau că Necuratul numai plătit pleacă. Și bărbații care erau cu ele în șezători râdeau și aruncau într-ascuns semințe de ardei iute pe plită, ca să le usture ochii și să meargă acasă, unde patul de lângă sobă era cald...

Moșu Victor

Așa era odată Subcetate și oamenii încă își amin­tesc. Moșu Victor era și el copil pe atunci și a apucat și jocul descântător al Călușarului, și pe cel al Cerbu­lui. "Și ziceam că la 1 august se pișă ursul în apă și nu mai avem voie să facem baie în râuri. Era Ziua ursului, și pe apa mai rece se și vedea, parcă, așe, ca o spumă, și nu aveam curaj", își amintește el. "Se du­cea fiecare la muntele lui. Noi am avut Borescu mic, 260 de hectare. Și acolo mergeau boarii, cei ce du­ceau vacile și boii, ciobanii care duceau în primul rând sterpele în munte, mieii mici, berbecii și oile nefătate. Le duceau în munte până toamna. Pleca miel și se întorcea oaie, pleca vițel și se întorcea vacă, pleca mânz și venea cal, în trei luni, că era iarba grasă acolo. Timp de trei săptămâni, curgeau vitele pe ulițele satului nostru către munte. Erau boi cât porțile, că oamenii arau cu boi, că erau puternici și mergeau încet, nime nu punea cal la jug, că era prea iute. Și noi stăteam sus, pe garduri, și numa' ce întin­deam mâna și mângâiam greabănul boilor, cum tre­ceau alene, încărcați."
În vremurile acelea, când viața oamenilor era foar­te grea, pentru că secerișul se făcea cu secera și oa­me­nii făceau snopii stând în genunchi în fața grâului, așa cum stăteau duminica la biserică, se întâmpla ceva mi­nunat, de Rusalii, când era nedeea satului. Veneau din Banat bănățencele. Tot satul le aștepta pe peronul mic al gării. Și când vagoa­nele se opreau, începeau să coboare: erau toate îmbră­cate ca niște regine, în cos­tumele lor tradiționale, cu salbe de aur și ace de argint prinse în păr, cu oprege și gălane, toate ducând în bra­țe câte un coș cu cireșe. Bărbații își scoteau pălăriile tresărind. Unii își făceau cruce, speriați de atâta frumusețe. Copiii amuțeau primind câte un pumn de boabe roșii din mâinile acestor zâne, parcă venite de pe alt tărâm. Nici astăzi nu se știe de ce, prin tradiție, bănățencele veneau negreșit, în fiecare an, cu cireșe, la oamenii din Subcetate. A rămas un mister.
Moșu Victor are acum 81 de ani. În 1944, avea 9. Dar își amintește bine poveștile oamenilor de atunci: "Se spune că un neamț a făcut semn cu o batistă albă către un avion, ca să știe unde să bombardeze. Și au bombardat sa­tul și gara. Până la urmă, l-au do­borât pe la Bretea. Era sas. Au ur­mat vremuri grele. Mi-aduc amin­te că nu aveam de nici unele, și când ne îmbolnăveam, mama mer­gea la băneși, după leacuri. Băne­șii sau băieșii erau un fel de ți­gani, da' nu erau. Țiganii nu îi recunoșteau ca pe unii de-ai lor, și când se amestecau prin căsătorie, li se spunea caștalăi. Băneșii erau blonzi cu ochii albaștri și trăiau la marginea satului, în niște case ciudate, făcute din blocuri mari de piatră. Mama mergea la ei când eram bolnav și ei îi dădeau trei pietre luate din trei vaduri. Mama le aducea acasă și le băga în foc. Pregătea un vas cu apă în care punea două mâini numai cu flori de fân și în apa aceea arunca pie­trele încinse. Stăteam cu o pătură de cânepă pe cap și respiram abu­rul din acel vas. Așa era medicina pe atunci."

Adevărata capitală a Daciei: Subcetate

Dar toată medicina și tradiția veneau din urmă, de la strămoși, și erau păstrate cu sfințenie. Și atunci, ca și acum, oamenii știu că, înainte, satul Subcetate făcea parte, de fapt, dintr-o mare cetate dacică. Bătrânii încă își amintesc de profesorul Florescu, cel ce îi ducea, când erau copii, pe dealurile din apropiere, să sape după "urme strămoșești", și care le explica mereu cum era vechea cetate a dacilor de pe locul numit, și astăzi, Petriș. Copiii erau încântați că descoperă săgeți și cără­mizi cu însemne ciudate, și erau fascinați de poar­ta ce ducea sub pământ, despre care profesorul de istorie le spunea că e din lemn vechi de 2000 de ani. Profesorul Florescu fusese cel mai de încredere om al colonelului Zagoriț din Ploiești, care după 1918, ve­nise să facă prospecțiuni militare la Subcetate, și des­co­perise terasele și ruinele unei adevărate citadele. Teoria lui de atunci, prezentată cu argumente solide, era că adevărata Sarmizegetusa nu era cea din Munții Orăștiei, unde s-ar fi aflat doar templele, ci cea de pe vârful Petriș, în apropiere de Hațeg. Teoria sa nu a fost acceptată de oficialitățile comuniste, în frunte cu Constantin Daicoviciu, care deja începuse cercetările în Munții Orăștiei. Ascult cu uimire înverșunarea cu care bătrânul Victor, fost elev al profesorului Florescu, îmi vorbește despre cetatea de pe deal: "Eram cu pro­fesorul Florescu, când s-a întâlnit cu Daicoviciu, la Costești. Daicoviciu era mare, și la Cluj, și în partid, da' profesorul avea argumente, și la limbajul grosolan al lui Daicoviciu, i-a răspuns la fel. Avea actele lui Zagoriț, măsurătorile lui, plus descoperirile noastre, ale elevilor. Acolo sus este o cetate cu ziduri groase, din pământ ars, cum numai dacii știau să facă! Era și logic ca cetatea lor principală să fie aici, cu acces ușor la drumurile ce veneau dinspre Poiana Ruscă, Valea Jiului și Caransebeș. Era logic că o adevărată capitală nu se putea face în creierii munților cu un acces dificil chiar și în ziua de azi, ci aici, unde erau apă și teren de cultivat și acces ușor. Celebra apă Sargeția e Streiul, care se întâlnește aici cu încă două ape, Galbena și Râul Mare. În acest râu au găsit aus­triecii comoara lui Decebal, tezaurul ascuns. Nu știm de ce nici atunci, nici acum, nimeni nu vine să stu­die­ze măcar locul, să îl cerceteze și să spună adevărul."
Bătrânul are drep­tate. Argu­men­tele profesorului Florescu și ale lui Constantin Zagoriț, geograf militar, cu pregătire de excep­ție, au fost luate inițial în serios de profesorul lui Dai­coviciu, D. M. Teo­dorescu, care a mu­rit în mod ciudat, în timpul cercetărilor ar­heo­logice din Munții Orăștiei, muș­cat de o viperă cu corn. Odată cu moartea acestuia, au căzut în uitare și argumentele colo­nelului, deși încă din timpul vieții, el le-a strâns în două cărți, una dintre ele chiar ca un contra-argument la teoriile lui Daico­viciu. Nu toți oa­me­nii din Subce­tate știu aceste lucruri, dar fiecare dintre ei știe că au o rădăcină adâncă și curată în aceste pământuri. Poate e intuiția lor, de țărani simpli, poate este tradiția, care i-a învățat de unde vin, poate este, de fapt, viața lor trăită cu greu și amar, în care trecutul se simte, așezat în straturi în sufletele lor, de unde adevărul e ca și lumina: îl știu și nu au nevoie să îl explice.

Patul jidovilor

Mașina se forțează din toate încheieturile să urce dealul pe vechiul drum al carelor, de la hotarul satului Subcetate. Răz­bim până în margi­nea pădurii și apoi ținem șleaurile noroioase pe sub fagi. Călăuza mea e un băiat tânăr, de-al locului, care cunoaște bine poveștile din bătrâni: "Sigur că ne tragem din daci, și e foarte probabil ca aici să fi fost capitala lor. Dar înaintea dacilor, aici au trăit jidovii, uriașii despre care este scris și în Biblie. O le­gendă spu­ne chiar că Decebal ar fi făcut înțelegere cu ei, să păzească aurul și intrările secrete ale tune­lurilor ce merg pe sub pământ, de aici la Roșia Montană, și la temple, și la Deva. Păi, vârful Rete­zatului de un astfel de uriaș se spune că a fost tăiat. Și la Uroi și la Orlea și pe Valea Cernei, peste tot sunt povești despre uriași aici. Așa că noi nu ne-am mirat nicio­dată că lângă presupusa capitală a Daciei este această piatră de-i zice Patul jidovilor."
Lăsăm mașina în pădure și o pornim pe o potecuță, în dreapta. Imposibil să ghicești acest drum acoperit de ferigi și ierburi înalte, dacă nu ți-l arată cineva. Dar iată că am ajuns. Ce văd e, într-adevăr, o ciudățenie. În mijlocul pădurii, în­con­jurată de fagi și stejari, se află o piatră enormă, de dimensiuni cu adevărat impresionante. Deasu­pra are o scobitură prelungă, de parcă într-adevăr a luat forma cuiva care s-a odihnit pe ea. Deși pe părțile laterale are o structură poroasă, ca de var cu nisip, încât ai crede că e făcut de mână de om, sus, "patul" e din stâncă mult mai tare și se vede parcă tocit de folosință. "Unii spun că e meteorit, că altfel nu avea cum să ajungă aici", îmi explică mai departe călăuza mea. "Alții spun că era un loc de sacrificii ritualice dacice, pentru că se afla lân­gă ve­chea cetate. Sau poate că un urieș a dormit aici sute de ani, cine știe?... Oricum, după cum vedeți, cău­tătorii de comori si­gur or aflat mai mul­te...", spune și îmi ara­tă că­tre pă­mân­tul scormonit în gropi adânci, îm­prejurul pietrei. Mai stăm un pic. Facem fotografii. Liniștea de­vine apă­sătoare și pădu­rea foș­nește stra­niu, ca un vaiet prelung.

Vijulia

Nea Tibi își dă șapca pe ceafă și mai comandă o bere. "Ei, văzurăți patul urie­șului? Eu sunt din județul Clujului și sunt venit aici din cinci­zeci și ceva. Când­va, așa se vor­beș­te, or fost și du­huri aici. Și hăle frumoase! Cântau prin aer și ce-or făcut unele? O fe­meie de aici din sat, Valeria, într-un an secetos, când bân­tuia musca țențea și era pericu­loasă pentru ani­male, lucra numai noaptea cu ele pe câmp. Și într-o noapte a adus grâu de pe câmp. Și or venit hăle frumoase dansând în ceriu. Da' nu le-a văzut nime cât erau de frumoase. Când or ieșit în calea Valeriei, nu știu ce-o fi zâs ea, că i-a strâmbat gura și așa a și murit, cu gura strâm­bă. A murit mai târzâu, tăiată de tren, că nu se știe ce căuta pe acolo și cum o fi ajuns sub roți. O fi zâs ceva, da' cine știe că ce-o zâs. În viața mea, am avut și eu o întâmplare. În '57. Îmi tre­buia să fac un grajd, că aveam unul, da' era lucru slab, acoperit cu paie. Și m-am dus și am tăiat lemn și m-o prins noaptea în pădure. Aici, jos, la haltă, era un cetățean care făcea de serviciu. Am stat cu el la o țigară. Și am plecat. Era noaptea pe la 11 și ceva, nu știu exact, că nu erau ceasuri ca acum. Aveam un lăm­paș cu mine. Am aprins lămpașul. Când am ajuns cam pe la jumătatea dealu­lui, din senin, din nicăieri, vine o vijulie dinspre apă. Mi-a stins lămpașul. L-am a­prins și n-am făcut zece pași și iar s-a stins. Iar mai fac zece pași, iar mi-l stân­je. Pe urmă mi-a luat pă­lăria. A fost așa, deodată, și s-a dus cu tăt cu pălăria mea. M-am spă­riet o țâră, că fuse­sem cu o săptămână înainte după fân, cu un vecin, și el a rămas în ur­mă. Carul cu boii și cu fâ­nul a ajuns acasă, da' el nu. L-au găsit a doua zi în vârful unei stânci, de-abia l-au co­bo­rât. Nu știa nici când, nici cum ajunsese acolo. Mi-o fo frică să nu mă ieie vijulia și pe mine, să mă ducă în vreun vârf de cleanț. O fo bine că mi-o luat doar pălăria. Hai noroc!"

Epilog

În zilele noastre, satul Subcetate s-a împuținat. Nu mai sunt nici boi, nici bivolițe, iar la școală, doar 30 de copii mai învață istoria profesorului Florescu, despre strămoșii daci și urieșii dinaintea lor. Și totuși, casele sunt rânduite și mândre. Grădi­nile caselor sunt încă bogate și turme lungi de oi trec spre pășunile din Re­tezat, în fiecare primăvară. Călușa­rul se mai joacă și nedeea se mai ține o dată în an. Oa­menii au păstrat ceva aprig în felul lor de a fi, așa cum era Machidon, buni­cul lui Ioan Arde­lean, sau poate e doar muntele care îi înăs­preș­te. Înțelesul acela magic al vieții, în care știau că pe o stâncă din pădu­rea lor doarme un uriaș, nu s-a pierdut cu totul, a devenit doar mai vaporos, precum aburul ce se ridică în dimine­țile de vară din pă­durile ce acoperă astăzi vechea cetate dacică din apro­piere. Și, o dată pe an, poți vedea câți­va bătrânei mergând încet, în toiag, către peronul gării. Acolo, așe­zați pe băn­cuțele decolora­te, aș­teaptă. Pri­vesc trenurile care so­sesc, cu speranța că din vagoane vor mai co­borî, măcar o dată, bănățencele îm­bră­cate ca niște regine, cu coșuri de cireșe în brațe. A fost odată ca nicio­dată, în Țara Hațegului...