MARCEL GOIA - Primarul orașului Hațeg - "La nivel local nu contează partidul. Aici se aleg oamenii. Contează dacă ești gospodar"

Ciprian Rus
L-am întâlnit pe Marcel Goia, primarul ora­șului Hațeg, într-o după-amiază de vineri, la o oră la care șefii de instituții publice din România sunt obișnuiți să își pună deplasări la alibi, ca să-și vadă în voie de problemele personale. Pri­ma­rul Hațegului era, însă, la birou și o ținea dintr-o au­diență în alta, căci oamenii din oraș s-au obișnuit să-l caute - nu când scrie pe orar, ci atunci când au o pro­blemă. Carismatic și volubil, Marcel Goia (PNL) a ajuns primar în 2012, imediat după ce s-a pensionat din funcția de șef al Poliției din localitate, pe care a deținut-o timp de mai bine de 10 ani. Acum a câștigat un nou mandat, prilej numai bun să aflăm care sunt satisfacțiile și necazurile unui primar de orășel de pro­vincie.

"Nu sunt probleme cu șomajul. Numai să vrea lumea să muncească"

- Domnule Goia, ați câștigat, recent, al doilea man­dat pentru funcția de primar al municipiului Hațeg. Ne-ar interesa să aflăm ce credeți că garan­tează o astfel de realegere? Ce contează, de fapt, pen­­­­tru omul din Hațeg, când merge să voteze?

- Eu cred că cel mai mult, aici, la noi, contează seriozitatea, contează mult și liniștea din oraș și con­tează că lumea vede câte lucruri s-au făcut în acești patru ani. S-au asfaltat 25 de străzi pe fonduri euro­pene și altele de la bugetul propriu, s-a refăcut rețeaua de canalizare, s-a reabilitat o creșă, s-a reabilitat o grădiniță cu program prelungit, în care avem 100 de copii, care iau două mese pe zi. Îi lasă părinții la 8 și îi iau la ora 17, când vin de la serviciu. Am amenajat sute de locuri de parcare, biblioteca, cantina socială, unde iau masa între 50 și 100 de copii din familii cu venituri mici, cu probleme.

- Pentru asemenea investiții, precum cele despre care ne vorbiți, e nevoie de mulți bani. Cum stați cu fon­­durile proprii, exis­tă co­lec­tări bune la bu­getul local?

- Să știți că avem un bu­get bun. S-au în­mul­țit și se în­­mulțesc locu­rile de muncă, iar asta în­seamnă, au­tomat, bani din contribuții la bu­ge­tul local. De exem­plu, firma de cablaje auto SEWS, care lu­­crează pentru mari pro­du­cători ca Mercedes și Volks­wagen, avea 80 de an­gajați în Hațeg, iar a­cum are peste 350 și mai au încă 150 de lo­curi libere! Le-am găsit un spa­țiu bun în oraș, am vorbit cu di­rec­torul pe Ro­mânia, iar ei s-au tot ex­tins în ultimii ani, de când am ajuns pri­­mar. Nu au oa­meni la cât ar putea pro­du­ce! Un alt in­ves­titor și-a deschis în zonă o fa­brică de con­serve cu 100 de angajați. Avem fa­bri­­că de melci, fa­bri­că de ciu­perci, avem un depozit cu 200 și ceva de an­ga­jați, a­vem firme de construcții, mai sunt Hi­dro­electrica, Hidroserv, spitalul și cele­lal­te locuri de mun­că în domeniul public. Nu sunt pro­ble­me cu șomajul, numai să vrea lumea să muncească!

- Pe lângă bugetul propriu, multe lucruri se pot face la nivel local, cu fonduri guvernamentale sau din bani de la Uniunea Europeană. Cum decurge ac­cesarea de fonduri europene și cum e colaborarea cu autoritățile centrale, când vine vorba de proiecte comune? Presupun că aici sunt probleme de care se lovesc toate primăriile din orașe de mărimea Ha­țe­­gului...

- O parte dintre probleme vin din faptul că nu știm dacă reușim să accesăm fondurile europene, nu știm dacă proiectele noastre vor fi câștigătoare și dacă le putem pune în aplicare. Iar noi stăm cu frica în sân că vine Curtea de Conturi și ne impută costurile pentru avize, pentru proiectul tehnic al dosarului de aplicație la fondurile UE, pentru studiile de feza­bilitate. Dacă nu mi se aprobă proiectul? Vine Curtea de Conturi și mi-l pune în cârcă! Sunt vreo 700 de pro­cese de genul acesta în țară, pe numele unor primari care au încercat să acceseze fonduri și nu au reușit. Legislația trebuie schimbată, nu se poate așa! Înțelegeți acum unul din­tre motivele pentru care avem atâția bani netrași de la UE. Eu, până acum, am proiecte pe fonduri eu­ro­pene pentru reabilitarea spitalului, a rețelei elec­trice, pentru construcția unei școli noi, unde studiul de fezabilitate și proiectul sunt aproape finalizate. S-a mai încheiat un proiect acum pentru un corp de clădire cu zece săli de clasă la liceu, pentru o școală tehnologică, pentru că ne dorim ca tinerii de aici să fie pregătiți pentru meseriile care se cer pe piață. Se simte această necesitate! Acum lu­crăm și la docu­mentația pentru izolarea termică a blocurilor pe bani UE. E foarte greu, pentru că oamenii nu sunt orga­nizați în asociații de proprietari, iar fără asta nu poți face nimic. Dar lucrăm zi de zi la toate astea și sperăm să reușim să avansăm cu aceste proiecte.

"Sunt instituții ale statului care se faultează între ele. De asta rămân atâția bani UE necheltuiți"

- E îmbucurător să aflăm că sunt atâtea investiții și afaceri care se dezvoltă în zona Hațegului. Țara Ha­țe­gului mai are, însă, un ex­traordinar atu, din­colo de seriozitatea oamenilor și de forța de muncă atât de că­utate: turismul. Cum e ex­ploatat poten­ția­lul turistic al Hațe­gului și al împreju­ri­milor?

- La noi, în Hațeg, func­ționează un centru de in­formare turistică bine pus la punct și activ. Ne mândrim cu rezervația de zimbri, cu Muzeul Țării Ha­țe­gului, iar acum în­cercăm să fa­cem și niște stu­dii legate de cetatea me­die­va­lă de la ieșirea din oraș. Ne-am lovit de niște re­ti­cențe aici, la fel ca și la alte pro­iecte. Me­reu când vrei să faci ceva te trezești cu piedici, ba de la Mediu, ba de la Ape­le Ro­mâ­ne... De exem­plu, am fost la Mediu și la Ape­le Române, ca să mă ajute să fa­cem un proiect de re­abilitare pe râul Gal­­be­na, să pice apa în cas­cadă, să pu­nem lam­pi­oane pe mar­ginea apei, să facem ce­va frumos în oraș. Le-am lăsat cererea, căci ei sunt adminis­tra­torii râu­ri­lor, și mi-au răs­puns după o lună că nu se poate. Nici ei nu fac, dar nici pe noi nu ne lasă să facem. Eu pot să fac acolo o pistă de biciclete, dar cine merge să se dea cu bi­ci­cleta pe malul unui râu care miroase a mâl? Sunt instituții ale statului care se faultează unele pe altele și de-asta rămân și atâția bani UE necheltuiți...

"Pelerinajele la mormântul părintelui Arsenie Boca au umplut Hațegul de turiști"

- Pelerinajele la mormântul părintelui Arsenie Boca, aflat la Prislop, în apropiere de Hațeg, au de­venit un adevărat fenomen de masă. Sunteți pre­gătiți pentru năvala perpetuă de turiști?

- Anul trecut, tot Hațegul a fost plin de turiști. Ma­gazinul Billa din localitate are cele mai mari vânzări pe toată țara. Și nu doar el, ci și celelalte supermar­keturi. Terasele erau pline zi de zi. Lumea vine la Prislop și stă câte două-trei zile în zonă, că sunt atâtea de vizitat la noi, dinozaurii, Biserica de la Densuș, Sarmizegetusa, Castelul Huniazilor, Țara Pădurenilor, Deva, te duci în Retezat, la Sânpetru, la Sântămăria- Orlea... Au apărut tot mai multe pensiuni în oraș. Nu­mai pe strada Hunedoarei, din Hațeg, o să găsești, da­că mergi, 22 de locuințe care și-au amenajat locuri de ca­zare. Fiecare plătește la Finanțe pentru o cameră, două, trei, cât au. Iar asta se simte și în vânzările din oraș, căci noi primim cotă parte din TVA. Și de când sunt locurile de muncă în plus, vreo 250, la fabrica de cabluri, intră aproape 70.000 de lei în plus pe lună. Sunt bani! Pe an, asta înseamnă 8 miliarde de lei vechi, poți să asfaltezi străzi, poți să faci ceva!

- Domnule Goia, credeți că v-a ajutat funcția anterioară, cea de șef în Poliție, în activitatea de pri­mar de acum?

- Sigur că m-a ajutat. În primul rând, am lucrat 23 de ani numai în Poliție și numai la Hațeg, pe toate li­nii­­le de muncă. Am lucrat pe economic, pe ordine pu­bli­că, am lucrat și pe judiciar, apoi 11 ani am fost co­man­­dant. Am ieșit la pensie în 2011, iar în 2012, am can­­didat. Eram cunoscut de toți oamenii din Ha­țeg pentru ce am făcut, au avut încredere în mi­­ne. Oamenii apre­cia­ză ceea ce faci pentru ei, apre­ciază faptul că este li­niște în oraș, apreciază cum le vor­­bești, că-i primești ori de câte ori au probleme. La mi­ne nu există zi de au­diențe, încerc să rezolv pro­ble­me­le atunci când apar și când vin oamenii să mi le spună.

"România nu e condusă de oamenii politici. E condusă de sfere de interese"

- Ce contează mai mult la nivel local, omul sau par­tidul, când vine vorba de alegeri?

- La nivel local nu contează partidul, aici întot­dea­una se aleg oamenii. Aici contează ce ai făcut pe par­cursul vieții, de când ești aici, dacă ești bun gos­podar, dacă ești bun manager.

- Faptul că dumneavoastră, ca primar, ați răs­puns așteptărilor oamenilor îl dovedește rezultatul ale­gerilor. Dar oamenii, hațeganii, răspund aștep­tărilor dumneavoastră? Ați putea să-i caracterizați?

- Hațeganii sunt oameni liniștiți, oameni calzi, mun­citori, gospodari. Pe la noi, de când e lumea, fie­care om își vede de treaba lui. Asta e bine, pe de o par­­te. Pe de altă parte, parcă aș simți nevoia ca oa­me­nii să fie un pic mai implicați. Mi-am făcut campania electorală din casă în casă, am fost pe stradă, prin blocu­rile oamenilor. Iar unii îmi ziceau: "Domn' pri­mar, nu faceți ceva și pentru pensionari?". "Ba da, zic, ce vreți să facem? Haideți cu niște idei!". "Apăi, nu știm nici noi ce vrem exact!". Mai mult civism, mai multă implicare în comunitate nu ar strica!

- Au trecut alegerile locale, urmează la sfârșit de an alegerile generale. Cum simțiți momentul prin care trece România, în contextul acesta extern, tot mai nesigur? Suntem pe un drum bun sau există lucruri la care trebuie să fim atenți?

- Părerea mea, care nu implică partidul din care fac parte, este că România nu mai e condusă de oamenii politici. Este condusă de tot felul de sfere de interese. Cei de afară ne spun ce să facem, cum să fa­cem, ce să vindem, cum să vindem și vedem asta în fie­care zi în România. Trebuie să avem o clasă poli­tică și niște conducători care să lucreze pentru inte­resele României și să își asume asta.

Foto: PRIMĂRIA HAȚEG (1)