Terapii mentale - Coerența cardiacă

Redactia
- Apropiată de meditație, tehnica aceasta constă în armonizarea ritmului cardiac cu acela al respirației. Scopul? Reducerea emoțiilor puternice și normalizarea bătăilor inimii. Simplitate extremă, eficiență maximă -

Descrierea metodei

Descoperită de cercetătorii americani, pornind de la un studiu de cardio-neurologie, coerența cardiacă a fost popularizată în Europa de celebrul și regretatul doc­tor David Servan Schreiber, încă din anii 2000. Obiectivul metodei este de a reglementa armonios bătăile accelerate ale inimii, cu ajutorul respirației. De câte ori trăim o emoție negativă - frică, furie, frustrare, tristețe - sau ne confruntăm cu o situație care induce stres - anchetă, așteptarea unui rezultat etc. - inima se "ambalează" și "sparge" pieptul. Bătăile ei devin nere­gu­late și respirația se accelerează. La polul opus, atunci când ne încearcă un sentiment plăcut - iubire, re­cu­noștință, bucurie... - intervalele de timp între două bă­tăi de inimă devin ample și regulate. Inima accele­rează și frânează armonios, restabilind echili­brul siste­mului nervos.
Când ritmul respirator atinge șase cicluri (inspi­rație și expirație) pe minut, inima și respirația intră în rezo­nan­ță, atingând stadiul de coerență cardiacă. Stăpâ­nindu-ne respirația, ajutăm inima să se potoleas­că, tri­mițând creierului semnale pozitive, ceea ce are ca efect reducerea anxietății și a stresului.

Ce binefaceri există?

O practică regulată a exercițiilor permite amelio­rarea felului de a respira (mai amplu și mai profund), reducerea rapidă a ritmului cardiac (tahicardii) și scăderea presiunii arteriale. Alte beneficii: o mai bună putere de adaptare la emoțiile bruște, la solicitările atât de variabile ale mediului în care trăim, o mai mare capa­citate de a gestiona stresul. Anxietatea scade, iar ca­pa­ci­tatea de a simți emoțiile pozitive crește con­stant! Când ne aflăm în stare de coerență cardiacă, per­cepțiile cognitive (claritate mentală, intuiție, menți­nerea la dis­tan­ță a evenimen­telor ne­ga­tive) se amelio­rează. Pe ter­men lung, coe­rența car­dia­că are efect po­zitiv și asu­pra vita­lității, în­tă­rind sistemul imunitar.

Cum se desfășoară exercițiul

Până veți reuși să stăpâniți exercițiul e bine să înce­peți prin a vă așeza într-un loc liniștit, în poziție șe­zând, cu spatele drept, pentru a favoriza o respirație am­­plă și profundă. După ce stăpâniți exercițiul, puteți sta când îl faceți, întinși, în picioare, nu contează în ce loc.
Exercițiul: inspirați lent și profund, vreme de 5 se­cunde, după care expirați lent și profund, vreme de 5 secunde. Lucrul acesta se repetă vreme de 5 minute, fără pauză între respirații. Într-un minut încap 6 respi­rații, care trebuie repetate de 5 ori.
Pentru a fi mai ușor, respirațiile se pot număra în minte, deși faptul devine ușor stresant. O altă opțiune este de a realiza exercițiul în fața unui ceas. După câte­va săptămâni, sfârșiți prin a vă găsi ritmul singuri, fără a mai avea nevoie de repere pentru măsurat timpul.

Cât de des se fac exercițiile?

În principiu, exercițiul trebuie să dureze 5 minute, timpul necesar pentru a obține un efect psihologic efi­cient asupra hormonilor stresului. Rezultatele coeren­ței cardiace durează între 3 și 6 ore. Exercițiul trebuie, deci, repetat de trei ori pe zi, pentru a obține un efect optim, adică mai puține emoții negative și stres, un autocontrol emoțional perfect, somn și odihnă per­fecte.