Un român în Antarctica - GABRIEL BRĂNESCU

Ines Hristea
"O lume mai bună și mai curată decât lumea civilizată"

Este primul și, până în prezent, singurul me­teorolog român care a ajuns să facă muncă de cercetare în Antarctica, cel mai înalt, cel mai friguros, cel mai uscat și cel mai vântos loc de pe planetă. Gabriel a fost membru al "Australian National Antarctic Research Expedition" (ANARE) 2014-2015, de la stația Casey, din Antarctica de Est. CV-ul lui Gabriel e stufos și sinuos: în 1993, devine absolvent al Institutului de Aviație "Aurel Vlaicu" de la Bobocu, Buzău, specialitatea meteorologie; ulte­rior, e repartizat la es­ca­drila 132 elicoptere din Cluj-Napoca, pe postul de meteorolog aero­na­u­tic; în 1999, termină Fa­cultatea de Geografie, spe­cialitatea meteoro­lo­gie; în următorii ani lucrează ca meteorolog aeronautic la diverse baze aeriene din Sibiu și Timișoara; în 2002, de­vine lector de meteo­rologie în cadrul Aca­demiei Forțelor Aeriene din Brașov; în octombrie 2005, împreună cu soția și cei doi copii, emigrează în Canada, stabilindu-se în Montreal, și apoi în Halifax, unde lucrează tot în do­meniul meteorologiei aeronautice. Dez­voltând un interes deosebit pentru uragane și tran­ziția lor către faza extratropicală, în 2011, Gabriel se mută din nou în Darwin, Australia, unde e an­gajat cercetător la "Tropical Cyclone Warning Cen­ter", o instituție de stat australiană. În spatele date­lor seci se ascund însă o pasiune mistuitoare, o muncă ri­gu­roasă și asi­duă, o dorință mereu vie de per­fecționare, multe vise, și, nu în ultimul rând, mândria nu atât rațională, cât, mai cu seamă, emoțională, de a fi român.

Mirajul norilor

- Gabriel, aș vrea să începem discuția noastră intercontinentală - tu în Australia, eu în România - întrebându-te: de unde s-a născut în tine pasiunea aceasta nesățioasă pentru meteorologie? Când se gândesc la viitor, tinerii aleg, de obicei, profesii vizi­bile, comerciale, bănoase. Te-ai născut în Cerna­vodă, sub cerul senin al Dobrogei. Ce-ai văzut acolo de-ai apucat-o pe calea asta?

- E adevărat că m-am născut în Cernavodă, dar să știi că altă legătură n-am avut cu orașul ăsta. Pă­rinții mei erau marinari - tata era comandant de vas, iar mama ofițer-pilot -, lucrau pe Dunăre și s-a în­tâmplat că acolo i-a venit mamei sorocul. Și fratele meu mai mare tot așa, pe traseu s-a nimerit să se nască, doar că el a venit pe lume în Oltenița. De fapt, eu și fratele meu ne-am petrecut copilăria alături de bunica din partea mamei, la Olănești, în Vâlcea. Ei, și-acolo, la Olănești, fiind un copil foarte neastâm­părat - în sensul că, de când răsărea soarele și cât era vremea bună, nu stăteam aproape deloc în casă - am prins drag de a cutreiera dealurile și pădurile din zonă. Plus că-mi mai ajutam și familia la treburile gospodăriei: la coasă, la fân... Așa am descoperit norii. De pe la cinci ani, mă țin minte întins pe iarbă și cu ochii ațintiți pe cer, urmărind norii. Eram fascinat de călătoria lor, când domoală ca o mân­gâiere, când iute ca o cavalcadă, eram fermecat de mișcarea aceea care îi netezea în cele mai fantastice forme. Serile, când ajungeam acasă, nu mă des­părțeam nici acolo de ei: îi desenam așa cum îi sur­prinsesem în ziua aceea. Apoi, mai crescând puțin, am avansat cu "studiul": am început să urmăresc și mișcările vântului. La un moment dat, observațiile astea părându-mi-se foarte interesante, am pornit să întocmesc un fel de jurnal, în care notam zilnic din ce direcții a bătut vântul, cât de intens a fost, de câte ori a plouat, ce fel de ploi au fost, cât au ținut, cum au arătat norii înainte și după... Pe de altă parte, în aceeași perioadă, am mai dezvoltat o mare pasiune: mă închipuiam mare comandant de oști. Motiv pentru care aveam o pungă doldora cu "indieni", niște figurine din plastic, care se găseau de cumpărat la librărie. Ei bine, cu indienii ăștia îmi organizam oștile și dădeam prin casă niște bătălii legendare. Cum habar nu aveam că există vreo școală care se ocupă cu "vremea", la ora când a trebuit să de­cid la ce li­ceu să merg, am zis că nea­părat tre­buie să ur­mez "calea luptei", deci, am dat admitere la Li­ceul de Aviație "Tudor Vla­di­mirescu", din Cra­iova. Doar că în acei pa­tru ani, am realizat că nu eram făcut pentru cariera mi­litară: eu am o fire bla­jină, pacifistă, în niciun caz n-aș fi fost capabil să fac "militărie" cu soldații. Când mă gândeam că, du­pă bacalaureat, ar fi trebuit să merg la școala mili­tară... mă trecea cu sudori. Dar nici nu voiam să-mi dezamăgesc familia. Norocul meu a fost că, în anul absolvirii, la Institutul Militar de Aviație s-au scos la concurs niște locuri pentru spe­cia­li­tatea meteo­rologie. Când am auzit asta, am zis: "Acolo-i de mine!". Am intrat și, în felul acesta, m-am întors la visul din copilărie: să studiez cerul și norii și vân­tul...

Marea triere

- Cum ai ajuns în Antarctica? Cum ai fost cooptat în expediția ANARE?

- Am aflat de posibilitatea de a te alătura unei astfel de expediții și, mânat de spiritul meu de aven­tură care nu doarme niciodată, dar și de o curiozitate științifică, am luat legătura cu ei și mi-am trimis apli­cația. Neștiind însă ce a­vea să urmeze! Ideea e că trierea pen­tru o astfel de ex­pediție se face, de­si­gur, pe baza CV-ului, deci a com­petenței profesionale, dar asta numai într-o primă fază. "Marea" triere se face ulterior și ea se bazează pe probe medicale și teste psihologice. În primul rând, trebuia ca aplicantul să mai fi lucrat în condiții similare, deci în frig crâncen și zăpezi mari. E im­pe­rios să ai o ast­fel de experiență, căci altfel acli­ma­tizarea la con­dițiile din Antarctica e aproape impo­sibilă. Apoi ur­mează alte și alte probe fizice și psi­hologice, care să ateste faptul că ești capabil să faci față condițiilor de lucru și trai de la stația Casey, din­colo de aspectele legate de temperatură. Toate ve­rificările astea du­rează luni bune. Abia apoi se dau rezultatele finale: cine a trecut și cine nu. Închipu­iește-ți cât de riguros e procesul: din aproximativ 3000 de persoane care își trimit CV-urile, prin eliminări succesive se ajunge ca pentru Antarctica să pri­mească OK-ul doar în jur de 100. Candidații care reușesc se îmbarcă apoi spre o bază de pregătiri aflată în Tasmania (o zonă foarte rece), unde, timp de alte câteva luni, sunt pregătiți pentru adaptarea la "viața de expediționar": ești pus în diverse situații critice, care să te scoată din zona ta de confort, atât corporal, cât și psihic. Ți se explică, în detaliu, ce înseamnă tra­iul în comun de acolo, care sunt condițiile și obli­gațiile pe care le ai, ți se implan­tează în creier ideea că, indiferent ce s-ar întâmpla acasă, tu nu ai cum să pleci de-acolo - că ai soția sau vreun copil bolnav, că-ți moare un părinte sau vreun alt apropiat, că ți-a luat casa foc, că soția decide să divorțeze de tine sau orice altă nenorocire, tu trebuie să știi că nu poți să acționezi în niciun fel și că, până la încheierea ter­me­nului, nu ai posibilitatea tehnică să pleci din Antarc­tica și să te duci acasă. Pe scurt, de când am solicitat integrarea în echipă și până când am plecat, efectiv, în Antarctica, a trecut un an de zile. Am aterizat la stația Casey pe 11 noiembrie 2014.

- Care au fost atribuțiunile tale acolo?

- Prognoza meteo pentru spărgătorul de gheață "Aurora Australis", pentru avioanele și elicopterele care veneau și plecau de la stația Casey și pentru echipele de cercetători care mergeau pe teren, dar și muncă de cercetare. Am făcut cercetări proprii, dar i-am ajutat și pe oamenii de știință care se aflau la bază și desfășurau di­verse studii, inclusiv cele legate de pinguini. În plus, fiecare membru al expediției mai are câte o sarcină "civilă", pe care trebuie s-o îndepli­nească atât cât se află în stație - eu, de pildă, am fost pom­pier. Noroc că n-am avut nevoie să intervin niciodată, nu s-a iscat ni­ciun incendiu. (râde)

Furtuni de gheață

- Cum arăta o zi pe­trecută de tine în An­tarc­tica?

- Mai întâi trebuie să-ți explic că stația Casey, una dintre cele trei stații permanente de­ținute de australieni în Antarctica, are o ca­pa­ci­tate de 120 de per­soa­ne și următoarea îm­părțire: există o clădire în care se află dormitoarele (unele cu mai multe pa­turi și câteva "single"), sala de mese, o încăpere de re­la­xare (cu masă de biliard, darts, table de șah, tele­vi­zor), biblioteca (foarte bi­ne garnisită) și spă­lă­toria (cu multe mașini de spălat și uscătoare) și, la vreo sută de metri dis­tanță, se află o altă clădire, cea operațională, în care sunt adăpostite birourile și laboratoarele. Ziua mea începea la ora 4 dimineața, pentru că trebuia să pre­gătesc prognoza din vreme. Lucram la ea până la ora prânzului, când intra în tură celălalt meteorolog, apoi mergeam la masă, iar după-amiaza mă ocupam cu partea de cercetare - fie plecam la colonia de pinguini imperiali (uneori aveam și sarcina de a face zboruri, împreună cu un coleg pilot, ca să-i fotogra­fiem din aer), fie ajutam la măsurarea stratului de gheață sau la foraje, fie colectam diverse mostre... Oricum, pentru toate ieșirile astea de câteva ore, trebuia să fac preparative riguroase, în sensul de a mă îmbrăca bine și de a-mi atârna de mine tot echipa­mentul. Sunt trei straturi de haine, fără de care acolo nu poți să ieși din clădire: stratul izolant, cel de îngheț și cel anti-vânt. Apoi îmi luam frânghia de salvare, pioleții și orice alte unelte îmi mai erau necesare în funcție de programul zilei. Vremea, în Antarctica, e foarte dură și extrem de schimbătoare, de aceea tre­buie mereu să fii pregătit să faci față oricărei situații. Închipuiește-ți că uneori era o adevărată aventură chiar deplasarea din clădirea principală în cea ope­ra­țională, deci parcugerea a 100 de metri. Țin minte, de pildă, că într-o dimineață, ca să mă duc "la ser­viciu", mi-au trebuit, după ce m-am îmbrăcat, do­uă­zeci de minute! Vântul bătea cu 170 km/oră, iar vi­zibi­litatea era atât de scăzută încât, dacă întindeam mâna în față, nu-mi vedeam propriile degete! Mai erau încă doi colegi care mergeau cu mine, așa că ne-am legat între noi cu corzile și, ținându-ne de frân­ghia întinsă între piloni pe distanța celor 100 de metri, ne-am târât, practic, aproape în patru labe, ca să trecem dintr-o clădire în cealaltă. Și o furtună din asta poate să dureze chiar două-trei zile! Apoi, ca să revin la program, sâmbăta, și acolo ca și în armată, e ziua de curățenie: toată lumea e la șmotru. Apoi, seara și duminicile ai timp liber - pe care eu mi-l ocupam cântând la chitară (încropiserăm și o trupă, că eram mai mulți colegi care știam să cântăm la diverse instrumente, și nu m-am lăsat până nu i-am învățat și câteva cântece românești), schiind...

- În condițiile astea, cred că e foarte dificil să faci prognoze meteo.

- Foarte dificil, într-adevăr. Iar responsabilitatea este uriașă. Ca să pre­gătesc zborurile pilo­ților de pe Airbus-ul A319, trebuia să mă tre­zesc la 12 noaptea și, vreme de mai multe ore, întocmeam hărțile și ceea ce mai era ne­cesar pentru prognoză. În tot acest timp, a­veam mai multe briefing-uri cu piloții, după care, dacă eu le dă­deam OK-ul, oa­menii porneau la drum. Și pe tot dru­mul, stăteam în con­tact cu ei, ca să le pot anunța orice fel de mo­dificări ale con­­dițiilor meteo. Pro­ble­ma e că piloții pot zbu­ra în si­guranță doar până la 60 de grade la­titudine su­di­că. Dacă de­pășesc acest punct, nu mai au sufi­cient com­bus­tibil ca să ajungă la vreun aeroport, așa că vie­țile lor depin­deau re­al­­mente de mine. Numai eu puteam să-i aduc până la Casey teferi.

Primăvara, când soarele nu mai apune

- Cum vine pri­mă­vara în Antarctica, Ga­briel?

- Iarna, temperatura medie este de - 45 de grade Celsius, primă­va­ra, frigul se mai domo­leș­te, în sensul că în ter­mometru se înregis­trea­ză cam -20 sau -15 grade Cel­sius. Deși, deseori, chiar și primăvara, peste teritoriul ăsta se năpustesc valuri de ger, care coboară tem­peratura la loc, la - 45. Odată cu creșterea tempe­raturii, se pornesc furtunile și zăpezile. Dar niciodată ploi. Acolo nu plouă. Iarna nu există precipitații pro­priu-zise, e doar zăpadă viscolită de vânt, adusă de sus, de la 1400 de metri, de pe platou, primăvara, în schimb, se pornește să nin­gă și ninsoarea poate să țină și câte-o săptămână. Apoi ai două zile cu soare, cer senin și un aer de o claritate incredibilă, și iar o iei de la capăt cu zăpada și cu vântul. Iar la vânt de peste 70 km/oră, nimeni nu iese afară, că, practic, nu poți să faci ni­mic. Abia te poți ține pe pi­cioare, darămite să mai mane­vrezi ins­tru­mente. Și tot datorită creșterii tem­peraturii, de unde iarna tot peisajul e înghețat și alb, primăvara podu­rile de gheață încep să se topească, peisajul ca­pătă și nuanțe de al­bas­tru, de la apa oceanului, iar aisbergurile se urnesc și o pornesc în călătorie. Eu stăteam în fața sta­ției, ca și cum aș fi fost pe pro­me­nada de la mare, și urmăream aisbergurile care defilau țanțoșe prin fața mea. E un spectacol fee­ric! Aaaa, dar să vezi lumina cum se schim­bă! Primul semn de pri­măvară în Antarctica e faptul că soa­rele nu mai apune, ci doar descrie cercuri pe deasupra ta. E lumină permanent. Dar ce lu­mi­nă! Vin va­pori de apă dinspre Ocea­­nul In­dian și atunci lumina pro­iec­tează printre nori și pe fun­dalul cerului cele mai fantastice nuan­țe de roșu și de verde. E o minu­năție, o desfătare pentru su­flet!

- Și animalele? Dau și ele semne că simt sosirea pri­mă­verii? De fapt, ce animale mai sunt pe-acolo, în afară de pin­guinii im­periali de care mi-ai pomenit?

- În afară de pinguini există mai multe tipuri de foci. Doam­ne, sunt așa de drăguțe! Și de leneșe! (râde) Zic leneșe, pentru că, după efort, ies pe gheață și se recu­pe­rează preț de mai multe zile. Dacă azi lăsam foca într-un loc, mâine o găseam tot acolo. Doar eventual întoarsă de pe o parte pe cealaltă. Sunt foarte blajine și au niște ochi așa de blânzi! Tare dragi îmi erau! Da' și pinguinii...! Sunt foarte curioși și curajoși! Prin lege, membrii expediției nu au voie să pes­cuiască și să se apropie la mai puțin de trei metri de foci și cinci metri de pinguini. Însă, dacă ani­malele se apropie ele de tine, atunci nu ai vo­ie să fugi sau să faci gesturi bruște și ame­nințătoare, ca nu cum­va să le sperii. Ei, pin­guinii se apropiau de noi de fiecare dată când mer­geam la co­lonie. Până la doi-trei metri! Ți-am spus: sunt foarte curioși! Așa că stăteam și eu și mă uitam la ei, ne stu­diam o vreme, după care, în­cet, eu mă în­torceam și dă­deam să plec. Iar pinguinii mă urmau! Îi auzeam cum lipăiau cu lăbuțele în spatele meu. Dacă mă opream și întorceam capul, se opreau și ei imediat și se pre­făceau că se ui­tau în altă parte, nu la mine. Ca și când nu i-aș fi inte­resat deloc, ca și când ar fi fost foarte ocupați cu alte treburi! Cum o por­neam din loc, cum se pu­neau și ei în miș­care. Cum mă opream și întorceam capul, cum se opreau și ei și iar se prefăceau ocu­pați. Și tot așa o ți­neam, până când ajun­geam la ATV-urile sau șenilatele cu care ne de­­plasasem până a­proa­pe de colonie. Era foarte distractiv! Dar și o de­monstrație a in­teli­gen­ței lor!

Tricolorul în zăpada Antarcticii

- Ai avut, într-adevăr, o experiență fabuloasă! Cât timp ai stat acolo, în regatul ghețurilor, te-ai gândit vreodată că pășeai pe urmele lui Emil Ra­coviță, că-i duceai moștenirea mai departe? Sigur, el era biolog, însă a fost primul om care a dus cercetarea românească în acel ținut.

- Nici în vis n-aș îndrăzni să mă compar cu marele Racoviță, însă m-am gândit la el cu mândrie. Și tot cu mândrie l-am purtat pe românul din mine pe acolo, prin regatul ghețurilor, cum frumos ai spus. Și tot cu mândrie am arborat steagul românesc în ză­pada Antarcticii, dar și în sala de mese, unde erau des­fășurate drapelele tuturor țărilor din care pro­veneau membrii expediției. Ba am organizat chiar și o seară românească la Casey. Mai întâi mi-am chemat co­legii și le-am proiectat un film de prezentare a Ro­mâ­niei, apoi i-am invitat în sala de mese, unde i-am ospătat cu bucate românești (pe care le pre­gă­tisem în prealabil împreună cu prietenul meu cel mai bun de-acolo, bucătarul francez Sebastien): ciorbă de burtă, sarmale... După care ne-am pus pe cântat și pe dan­sat pe muzică românească. Să vezi ce mai țo­păiau stră­inii aceia, din toate colțurile lumii, pe melodiile noastre românești!

- A fost grea revenirea acasă?

- Mi-a fost greu să părăsesc Antarctica, pentru că acolo e o altă lume, din multe puncte de vedere mai bună și mai curată decât "lumea civilizată". Pe de altă parte, mi-a fost foarte ușor, fiindcă dorul de familie devenise copleșitor. Vreme de șase luni, nu putusem să comunic cu ai mei decât timp de zece minute în fie­care zi, pe Skype. Acolo, Internetul e foarte valo­ros și de aceea e drămuit cu mare grijă. Să știi că, de fapt, pentru orice expediționar, familia e cheia reu­șitei. Dacă nu ești sprijinit de apropiați, dacă nu ai inima liniștită în ceea ce-i privește, nu poți să reziști. Fără soția mea, fără Daniela, eu n-aș fi putut duce experiența asta, fără siguranța pe care am avut-o, în ceea ce o privește: că mă iubește, că mă înțelege și că mă susține, că are puterea să îngrijească singură de familie. Așa cum esențială a fost și iubirea băieților mei - Daniel, Valentin și Luca - și certitudinea că sunt copii foarte buni, care nu creează probleme și care înțeleg pasiunea lui tata. În ceea ce privește pro­cesul de reintegrare în societate, îți mărturisesc că am fost surprins de cât de dificil e. În Antarctica dom­nește liniștea, o liniște profundă, care ți se instalează în suflet și-n creier și-n tot trupul. Când m-am dat jos din avion, în Australia, am fost șocat de cât de mult zgomot era împrejurul meu. Zumzetul ăsta al vieții, pe care în mod normal, trăind în societate, nu-l per­cepem, pentru mine, în clipele alea, era de-a dreptul asurzitor, de-a dreptul violent. Plus că uitasem că dacă vreau ceva - o sticlă cu apă, ceva de mâncare, orice - trebuie să plătesc. Am intrat într-un magazin din aeroport și era să plec fără să plătesc. Noroc că am văzut casele la ieșire. Nici PIN-ul de la card nu-l mai știam. A trebuit să sun la bancă să-l aflu. Uitasem și ce e aia să traversezi o stradă, uita­sem că trebuie să cauți trecerea de pietoni sau să aștepți culoarea verde la semafor. Uitasem foarte multe... Dar m-au ajutat ai mei să mi le reamintesc pe toate, iar acum sunt în regulă. Ți-am spus: familia e cheia! Fără iubire, chiar că nimic nu e posibil!