Teste pentru diagnosticarea demenței

Gilda Fildan
Există diferite modalități de a constata prezența bolii, însă testele pe care vi le prezentăm mai jos sunt cel mai frecvent întrebuințate.

Testul desenării ceasului după metoda Shulman

Se verifică rapid, în maximum cinci minute, capaci­tatea de combinare coerentă a unor imagini. Sunt depis­tate astfel eventualele deficiențe ale mecanismelor cog­nitive. Persoana testată primește o foaie de hârtie, pe care se află desenat un cerc. El reprezintă un cadran de ceas, în interiorul căruia cel examinat va trebui să în­scrie cifrele orelor, de la 1 la 12, iar la sfârșit, să însem­neze poziția arătătoarelor, pentru a indica o oră anume, de pildă 11 și 10 minute.
Iată câteva detalii semnificative, care îl vor deter­mina pe medic să suspecteze prezența unei demențe și să inițieze investigații suplimentare:
* Cifrele au fost scrise în ordinea corectă, însă dis­tanțele dintre ele nu sunt egale.
* Unele cifre au fost plasate în afara cercului.
* Hârtia a fost întoarsă în timpul scrisului, astfel încât unele cifre se află în poziție inversă.
* Persoana testată a trasat pe suprafața cercului linii ajutătoare.
* Ceasul a fost desenat corect, însă arătătoarele lui nu indică ora cerută de examinator.

Testul de depistare a demenței (Testul Dem-Tect)

Cu ajutorul lui se evaluează, în decurs de apro­xima­tiv zece minute, următoarele capacități funcționale ale creierului:

1. Memoria verbală. 2. Flexibilitatea mentală. 3. Fluența vorbirii. 4. Memoria profesională. 5. Memoria de durată medie.

Testul se compune din cinci exerciții.

1. Lista de cuvinte - Se citește cu glas tare o listă de 10 cuvinte, pe care persoana testată va trebui să le repete apoi, în ordinea în care și le poate aminti. Fiecare cuvânt reprodus corect va fi notat cu un punct.

2. Numerele transformate în cuvinte - Celui examinat i se pune în față o hârtie cu numere, pe care el le va transcrie în cuvinte (unu, doi etc.). Va primi câte un punct pentru orice număr transformat corect.

3. La supermarket - În decurs de un minut, trebuie enumerate cât mai multe mărfuri care se pot cumpăra din supermarket. Vor fi notate cu câte un punct.

4. Șirul de cifre inversat - Se citește o succesiune de cifre, pentru ca ea să fie redată în ordine inversă. Se începe cu două cifre, apoi se trece la trei și așa mai departe, atâta timp cât răspunsurile sunt corecte. Când persoana testată face o greșeală, i se dă o altă combina­ție de cifre de aceeași lungime. Dacă greșește din nou, testul se încheie. Pentru punctaj se va lua în considerare șirul cel mai lung care a fost redat corect.

5. Repetarea cuvintelor de la exercițiul nr. 1 - Lista nu se citește încă o dată, cuvintele trebuie repro­duse din memorie, fiecare din ele fiind recompensat cu un punct.

Rezultatele testului vor fi interpretate după cum ur­mează:

0-8 puncte: Demența poate fi considerată o certi­tudine. Medicul va face recomandările necesare.

9-12 puncte: Rezultatul arată un ușor regres cogni­tiv. Deși minor, el reprezintă totuși un factor de risc pentru declanșarea maladiei Alzheimer. Ar fi oportun un antrenament mental, efectuat în mod consecvent.

13-18 puncte: Nu există indicii de deficit neurolo­gic, rezultatul este corespunzător vârstei. Cel mult, poa­te fi vorba de un regres cognitiv minim, în cazul când punctajul se situează la limita inferioară.