Emoțiile și sănătatea

Andrei Cheran
Nu ne putem vedea interiorul corpului.

În afară de câteva noțiuni anatomice și me­di­cale, îi cunoaștem prea puțin funcțio­narea și interacțiunea diferitelor sale sisteme. Marele mister al interiorului nostru este conținut într-un înveliș, pie­lea, care este, la fel ca și gardul care în­con­joară o casă, o apărare împotriva agresiunilor exte­rioare. Pie­lea ne protejează viața. Orice vătă­mare a ei ne poate pune în pericol. Un traumatism fizic, o ope­rație, o rană, o frac­tură sunt niște agre­siuni care ne slăbesc. Rănile se în­chid, dar pielea rămâne marcată cu o cicatrice vizibilă, în timp ce interiorul corpului me­morează absolut toate cica­tricele, durerile și stre­sul. Iar aceste tensiuni pot ieși la suprafață în orice moment.
Dar există și alte agresiuni, care nu se văd așa cum se văd rănile de pe piele, deși lasă urme cu mult mai grave: traumatismele morale și psihologice. Su­fe­rința nu lasă o cicatrice vizibilă, ci amintiri care se imprimă în profunzimea corpului nostru. Iar pri­ma ei țintă, de care suntem inconștienți, va fi unul dintre punctele noas­tre sensibile: spatele, ficatul, in­testinele, inima. Breșa creată seamănă din acel mo­ment cu gaura din­tr-un vapor. Echipajul se chinuie să o repare. Dacă e formată din oameni pricepuți și puternici, răul este repede reparat. Dacă este epuizat de zile de luptă cu furtunile, reparația se poate do­vedi dincolo de puterile sale și vasul se poate scu­funda.

Ecoul emoțiilor noastre
Când simțim o emoție, organele noastre reacțio­nează imediat. Ele sunt foarte receptive la senti­men­te. Se poate spune că emoțiile noastre "iau formă". Câ­te­va expresii consacrate exprimă acest lucru în mod spon­tan: "simt o gaură în stomac", "mă înțeapă ini­ma", "mi se taie respirația" și "am pielea găinii", "are inima mare". Vocabularul care evocă registrul emo­tivității organelor noastre este bogat. Chiar exis­tă o ie­rarhie a sentimentelor care provoacă reacția organelor noastre, stabilită în funcție de intensitatea, gravitatea și durata stresului.
În clasificarea uzuală a intensității emoțiilor, pe pri­mul loc se află decesul unui apropiat, apoi divor­țul, pier­derea animalului iubit, pierderea locului de mun­că, o schimbare nedorită de domiciliu. Lista este fără de sfârșit, iar reacțiile emoționale merg de la sim­ple spasme ale vezicii biliare, până la arsuri la stomac, vomă, stări de rău general, leșinuri, ulcere, hepatite sau chiar maladii mai grave. În general, pentru micile neplăceri, cele care reacționează sunt vezica și plexul solar. Iar stăpânul e creierul. Fiecare organ al corpului este conectat emoțional și fizic la creier. Relația emo­țională cu el este însă calitativă. Nu îl afectează chiar orice fel de stres. Cei mai mari "strângători" de emoții sunt intestinele și ficatul.

Veriga slabă
Nu suntem egali în fața emoției. Fiecare individ are veriga sa slabă, un organ mai vulnerabil decât celelalte, ținta privilegiată a stresului. Se spune, în mod curent, că "am stomacul fragil" sau "mă supără spatele". Organul vizat de emoții este mai slab decât celelalte, de cele mai multe ori prin transmitere gene­tică sau în urma unui mod de viață nefast pen­tru orga­nism. De exemplu, o persoană cu ficatul sensibil se trezește greu, dimineața, dacă cu o seară înainte a mân­­cat sau a băut mult. Ea este moro­cănoasă, irasci­bilă, agresivă și sensibilă la orice stres. Feriți-vă din calea ei!
Pentru a detalia complexitatea funcționării corpu­lui omenesc, mai trebuie precizat că în vasta lume a emoțiilor, fiecare organ își are terenul său de predilec­ție. Astfel, ficatul este sensibil la tot ce ține de eul profund. Splina și pancreasul sunt foarte fragile în fața emoțiilor intense și subite, cum ar fi moartea neaștep­tată a unei persoane apropiate. La o fe­meie, sânii reac­ționează la pro­ble­mele familiale, la lipsa de sta­bi­litate și de afecțiune. Ei se pot congestiona, pot deveni du­reroși și pot chiar să dezvolte chisturi și tumori. La bărbat, stomacul este ecoul vieții sociale. El este recep­taculul tensiunilor generate de con­fruntările cu ceilalți. Ca o undă de șoc, stresul își propagă rezo­nan­țele în diferite părți ale corpului. În fața unui stres, bronhiile, stomacul, vezica și intes­tinele sunt chinuite de spasme. Pentru rinichi, siste­mul vascular și excre­tor se contractă, ducând la disfuncția orga­nului în sine. Din fericire, ființa uma­nă dispune de o panoplie de soluții preventive, astfel încât interiorul său să fie menținut în bună stare de funcționare. Adoptarea unei alimentații sănătoase, evitarea toxinelor, practicarea unei activități fizice, alegerea unor metode de rela­xare ne ajută să fim sănătoși și să înfruntăm neplă­cerile fizice provocate de emoții.

În ascultarea corpului: creierul
Creierul este legătura indisociabilă între corpul nostru și spirit. El comandă tot. Primește, transmite și memorează. Ne permite să gândim, să ne ima­gi­năm, să creăm, să vorbim și să mergem. El decide dacă vom fi fericiți sau supă­rați, dacă vom râde sau vom plânge, dacă vom fi activi sau leneși. Este vor­ba despre 1,3 ki­lograme de materie cerebrală, care sunt departe de a-și fi cedat științei toate se­cretele. Uzină de gândit, uzină de transmis, uzină de pro­dus, creierul este legă­tura între cosmos și realitatea din corpul nostru. Rit­mu­rile biologice circadiene (ale Soarelui), lunare sau sezoniere care guvernează fie­care individ tranzi­tează prin creier, înainte de a ne influența corpul. Dar, deși este "șe­ful", creierul reacționează, și el, la sen­timente.
Prin raport cu greutatea sa, de doar 2% din întregul organism, creierul este un mare consumator de oxi­gen: el ne­cesită 20% din ceea ce conține întregul corp, de zece ori mai mult decât părțile lui constitu­tive. Cel mai bun mijloc de a ne oxigena creierul este de a face sport. Se știe că mintea comandă mușchii, membrele, nervii, hor­mo­nii, reactivitatea, gândurile, dorința și realizăm că ea este o mașinărie foarte perfecționată care se auto-gestionează, dar care nu este autonomă. Într-adevăr, pentru a funcționa bine, creierul are ne­voie de aporturi exterioare și de stimuli de toate felu­rile. Alimen­tația este esența sa, la care trebuie adău­gată mișcarea în aer liber, exercițiul intelectual, dar și sti­mulii emoționali, care îi deter­mină echilibrul.

Somatizarea

Creierul este marele coor­donator al somatizării, o manieră destul de curată de a ne elibera de tulburările psihice. Creierul pri­mește atâtea informații, încât nu le poate înmagazina fără să aibă de suferit. În mod nor­mal, folo­sind toate cele cinci simțuri, el poate să pri­mească aproximativ 10 miliarde de informații pe se­cundă. În caz de pericol, el este asaltat de alte 100 de mili­oane de stimuli suplimentari. Toate aceste infor­mații care se luptă între ele pentru a-și face loc sunt, din fericire, selectate. Somatizarea este vărsa­rea prea-plinului de emoții din creier în organele noastre. În măsura în care acest proces nu ne pune viața în peri­col, somatizarea este un fenomen salu­tar, care ne per­mite să ne menținem sănătatea min­tală. Nu însă și pe cea fizică, marcată de violența emoțiilor.
Problema este: ne putem apăra de emoții? Atât de cele bruște, cât și de cele pe termen lung? Există o terapie pregătitoare, care să ne ajute să le acceptăm mai ușor? Răspunsurile sunt diferite. Medicina ne asi­gură că lupta contra stresului (termenul general pentru toate neplăcerile morale și sentimentale) este rela­xarea fizică și mai ales mentală, care se com­pune din exerciții permanente de respirație și auto­sugestie, pre­cum și din gimnastici orientale: yoga, tai-chi etc. La rândul ei, biserica (nu doar cea orto­doxă) garantea­ză prevenirea și vindecarea bolilor provocate de emo­țiile puternice negative, prin rugăciune. O rugă­ciune țintită pe ștergerea suferin­ței, cu ajutorul unui duhov­nic îndrumător. În fine, psihologii și psihiatrii oferă, și ei, soluții de preve­nire și vindecare a șocurilor emoțio­nale. Dar înainte de a apela la remedii și sprijin specia­lizat, important este să conștientizăm efectul pe care emoțiile nega­tive îl au asupra organismului nostru. Să bănuim - dacă nu chiar să știm - că suferința poate să nască boala și că, decât să suportăm consecințele, mai bine să ne ferim de ea pe cât este "omenește" po­sibil. Firește, e vorba de suferințele "obiective", pro­vo­cate de oboseală, de depresie și tristețe, de sensi­bilitatea în exces. Iar când o boală nu trece, în ciuda unui tratament riguros, când ea se cronicizează, să ne gândim dacă nu cumva e susținută de o problemă ve­che, emoțională, pe care o ținem ascunsă în noi. Și să vorbim despre ea, pe "față", cu medicul nostru cu­rant.