Răspuns pentru LAURA - Sibiu, F. AS nr. 1206 - "Vă rog ajutați-mă, nu vreau să-mi pierd ambele ovare"

Redactia
Dr. RAREȘ SIMU - Cabinetul "APIMEDICA", București, str. C.A. Rosetti nr. 31, tel. 021/317.37.91, 021/317.38.96

Din ceea ce povestiți, diagnosticul dvs. este chist endometriozic. Endometrioza este o afecțiune destul de frecventă. Apare la femei, prin dezvoltarea țesu­tului endometrial (mucoasa din interiorul uterului), la nivelul cavității pelvine. Acesta se poate dezvolta în ovare, trompe uteri­ne, pe pereții cavității pel­vine sau chiar în afara acestei ca­vități. Este supus ace­lorași transfor­mări hormo­nale ca și mucoasa uterină. Astfel, mai ales în perioada menstruală, apar dureri mari, stare de rău generală, datorită inflamării și sân­gerării țesu­tului res­pectiv, care nu are unde să se eli­mine. Cau­zele apa­­riției acestei afecțiuni nu sunt pe de­plin cu­nos­cute. Celulele endometriale ajung în afa­ra uteru­lui fie prin trompele uterine, fie chiar prin cir­culația sanguină sau limfatică. În mod normal, aceste celule ar trebui distruse de siste­mul imunitar, dar se pare că în anumite situații, nu se întâmplă așa. Există și o predispoziție genetică pentru această afecțiune. Ca frecvență, se presupune prezența endo­metriozei la aproximativ 5%-10% din femei. În cazul femeilor cu infertilitate, procentul este mult mai mare (până la 50%), iar în cazul femei­lor cu dureri cro­nice pelvine, până la 80%. Din aceste procente rezultă că endo­metrioza este pe primele locuri, dacă nu chiar pe primul loc, între cauzele de infertilitate la femei.
Manifestările endometriozei sunt legate de ciclul menstrual. Sunt mai accentuate în perioada men­strua­lă și se ameliorează după. Simpto­me­le principale sunt dure­rea și senzația de in­flamație. Dure­rea se ma­nifestă în funcție de loca­lizarea endome­triozei. În general, se simte în micul bazin și poate fi accen­tuate de defecare - dacă este afectat colo­nul, sau de urinare, dacă este afectată ve­zica urinară. Atunci când sunt afectate ovarele pot apărea chisturi cu dimensiuni mari, chiar și de 10 cm, care pot sân­gera sau chiar se pot rupe. În acest caz, apare o durere acută și trebuie inter­venit chirur­gical. Diag­nosticul nu este ușor de pus. Se bănuiește prezența acestei afecțiuni la femeile care nu reu­șesc să rămână însăr­cinate sau care au dureri mari pelvine, mai ales legate de menstră. În aceste ca­zuri este necesară o inves­tigare amănunțită, atât cli­nică, dar și paracli­nică, prin ecografie, CT și RMN. În unele situații, endome­trioza se descoperă doar la exa­menul lapa­roscopic al cavitații pelvine. În ma­jorita­tea cazurilor, markerul tumoral specific ge­nital poate să fie cu valori ușor crescute. În toate ca­zurile, diag­nosticul de certitudine se pune prin explo­rarea lapa­roscopică și efectuarea unei biopsii.
Tratamentul alopat constă în administrarea de antiinflamatoare care combat inflamația și durerea. Se utilizează, de asemenea, medicație hormonală - an­ti­concepționale sau medicamente care blochează se­creția de estrogeni sau chiar suprimă în totalitate func­­ția ovariană. În cazurile grave, se intervine chi­rur­­gical, pentru îndepărtarea zonelor de endome­trioză.
Tratamentele complementare urmăresc o reglare a hormonilor sexuali și o stimulare a sistemului imu­ni­tar, pentru a îndepărta zonele de endometrioză. În acest scop, se pot folosi preparate fitoterapice sau homeopate. Vă recomand un extract de muguri de zmeur și agnus castus - Donavital, câte 2 ml, de 2 ori pe zi, Evening primerose capsule, câte 1000 mg pe zi, extract de Cats Claw capsule, câte 1000 mg de 3 ori pe zi, Năpraznic capsule 500-1500 mg pe zi. De asemenea, sunt recomandate oligoelemente: Seleniu, 100-200 micrograme pe zi și Zinc, 15-20 mg pe zi. O plantă cu efecte foarte bune, atât pentru formațiunile endometriale cât și pentru sângerare, este tuia. Se poate utiliza extractul de mlădițe de tuia, câte 1 ml, de 2-3 ori pe zi.
Ca tratament homeopat, vă recomand să con­sul­tați un specialist pentru un tratament indivi­dualizat. La modul general, vă recomand o combinație de re­medii Formula 22 - câte 5 picături, de 3 ori pe zi, și Folicullinum CH 30 - câte două granule, de două ori pe zi, 3 zile pe săptămână.


Dr. ANDREI MANU-MARIN - medic primar urologie, specializare neuro-urologie și urodinamică, EVOMED București, www.evo-med.ro, tel. 0740/07.73.37, e-mail: andrei.manumarin@yahoo.com

"Trebuie să aștept minute în șir ca să pot urina"
(Răspuns pentru DUMITRU G. - București, F. AS nr. 1207)


Urinarea dificilă, cu debut greu, poate fi urmarea obstacolului pe care îl face prostata, dar și a slăbirii forței mușchiului vezical. Ca urmare, se poate întâm­pla ca îndepărtarea ob­stacolului, adică operarea pros­tatei, să nu dea rezultatul dorit, un jet uri­nar mai bun. O vezică cu un mușchi "leneș" poate fi și ea cauza unui jet care începe greu și este slab. Apare mai ales la cei care au o istorie lungă de urinare dificilă, dar și la persoa­nele cu diabet sau la cei cu traumatisme de coloană vertebrală sau sindrom de "coadă de cal". Ca să aflați cum funcționează vezica dumneavoastră, ar trebui să efectuați probe urodinamice, care pot măsura forța de contracție a muș­chiului vezicii, și astfel să eviden­țieze cauza simptomelor dvs.


Dr. LAWRENCE CHUKWUDI NWABUDIKE - medic primar dermatolog, acupunctor și homeopat - București, tel. 0752/30.45.36, 0746/01.76.60, e-mail: chukwudi.nwabudike@live.com

"Solicit informații despre trigliceride"
(Răspuns pentru CORNEL GORDAN - Sibiu, F. AS 1148)


Stimate domn, energia din corp se află înmaga­zinată în diferite sub­stanțe care o elibe­rează, după ce au fost digerate. Printre aceste substanțe se află și lipidele, care sunt niște gră­simi. Trigliceridele sunt forma cea mai frecventă de li­pide din corp. Atunci când ceea ce con­sumăm depășește nevoia noas­tră de energie, restul rămas se trans­formă în principal în trigli­ce­ride. Așa­dar, grăsimea de pe șol­duri și burtă este compusă din tri­gli­ce­ride. Ele nu se dizolvă în sân­ge, nefiind solubile în apă. Ca să poată fi transportate în sânge, ele sunt înmagazinate în celule de gră­sime, numite adipocite, pentru a fi folosite atunci când este nevoie de energie. Strâns legat de trigliceride este coleste­rolul. El este fabricat în ficat, din grăsimi consumate, și este util pentru construirea celulelor și a unor hormoni importanți din corp. Co­les­terolul așa cum apare și pe buletinele de analize este de două feluri - LDL (low density lipo­protein, adi­că lipoproteine de densitate mică), așa-numit co­les­terolul rău, și HDL (high density lipopro­tein, adică lipoproteine de den­sitate mare), așa-numit colestero­lul bun. LDL este numit colesterol rău pen­tru că nivelele lui crescute sunt asociate cu riscuri cres­cute de boli de inimă și accidente vasculare. Un nivel mai ridicat de HDL semnifică, dimpotrivă, un risc mai scăzut al acestor boli, de aceea este consi­derat coles­terolul bun. Nivele crescute de trigliceride sunt aso­ciate cu nivele reduse de HDL. Așadar, atunci când concentrația de trigli­ceride este ridicată în sânge, colesterolul HDL ră­mâne mic. Pentru a prognostica riscul unui eveni­ment cardiovascular, este util să se măsoare ambii parametri, deci coles­te­rolul total, HDL și LDL, precum și trigliceridele. În general, nive­lele de triglice­ride de până la 150 mg/dl (mili­gra­me/ decilitru) sunt considerate normale. Între 150-199 mg/dl sunt la graniță, între 200-499 mg/dl sunt ridi­cate, iar peste 500 mg/dl sunt foarte ridicate. Excesul de trigliceride în sânge se numește hiper­triglice­ride­mie și are o semni­ficație importantă pen­tru sănătate. Boala poate fi moștenită genetic. Hiper­triglice­ride­mia este asociată cu boli de inimă, acci­dente vasculare, diabet zaharat, hipotiroidie, boli de rinichi și de ficat și, atunci când este foarte ridi­cată, cu pancreatita. În fine, consumul unor medi­camente, cum ar fi diureticele (pentru uri­nare și ten­siune), beta-blocanții (pentru tensiune), retinoizii (pentru piele) și contraceptivele orale, poate duce la hiper­trigliceridemie.
Ca tratament al hipertrigliceridemiei, medicina convențională recomandă:
* Statine (simvastatină, atorvastatină). Ele pre­zintă risc de tulburări musculare, care pot fi uneori severe.
* Fibrați - se folosesc în special pentru nivele foarte ridicate de trigliceride. Și ei afectează mus­culatura și pot cauza probleme respiratorii.
* Niacina (vitamina B3), ridică nivelul de HDL și scade trigliceridele și LDL-ul. Trebuie administrată în doze mari, dar are risc de afectare hepatică.
* Uleiul de pește (omega-3) - acizii grași conți­nuți în el pot diminua nivelele de trigliceride. La fel ca și la niacină, sunt necesare doze mari.
Abordări naturiste
* Mișcarea fizică - se recomandă minim 30 de minute/zi. Dacă nu se efectuează deodată, se fac re­pri­ze a 10 minute fiecare. Personal, le reco­mand pa­cienților mei ca, la birou, să se plimbe cât mai mult, folosind urcatul pe jos al scărilor și dusul dosa­relor dintr-un birou în altul.
* Reducerea consumului de alcool, care conține multe calorii, care, în final, vor fi convertite și ele în trigliceride. Chiar cantități mici de alcool pot avea efecte puternice în creșterea trigliceridelor.
* Fumatul să fie oprit!
* Evitați alimentele bogate în zahăr și în făină albă.
* Folosiți grăsimi din plante (ulei de măsline, alune) în loc de untură și alte grăsimi animale.
* Consumați mai multe vegetale și fructe. Fito­sterolii din plante împiedică absorbția colesterolului din intestin.
* Ardeiul iute, ceapa și usturoiul sunt de mare ajutor.
* Scăderea în greutate, prin regim alimentar , dar mai ales prin exerciții fizice.
* Acupunctura poate ajuta în scăde­rea greutății, căci unul dintre primele efecte este scăderea poftei nepotolite de dulciuri și scăderea poftei de mâncare în general.
* Homeopatia este un bun ajutor, mai ales în cazurile de boli ale tiroidei și în alte boli care stau la baza hipertrigliceridemiei.
* Legătura permanentă cu medicul, pentru adap­tarea permanentă a medicației. Este foarte important să vă duceți regulat la medic să vă verificați profilul lipidic (colesterol și trigliceride). În general, pentru toți oamenii se recomandă analize o dată la 5 ani (grupa de vârstă 40-75 ani) și o dată pe an pentru cei cu risc de boli cardiace. Vă urez succes!


Ing. dipl. OVIDIU MIRCEA POCANSCHI - Cluj-Napoca, str. Gen. E. Grigorescu nr. 6, ap. 2, cod 400304


"Tata are un polip recidivant care-i blochează respirația"
(Răspuns pentru OANA - Cluj-Napoca, F. AS nr. 1202)


Stimată doamnă, pentru a evita recidiva polipozei nazale, tatăl dumneavoastră își va introduce zilnic, în fiecare nară, o mică cantitate de unguent POCO, pe o adâncime de cel mult 1,5 cm. Unguentul poate fi in­tro­dus cu ajutorul degetului mic, printr-o rotire ușoară, astfel încât să fie aplicat în mod uniform pe pereții interiori ai nasului.
După 20 de zile, va constata că poate respira mai ușor, chiar dacă aplicarea unguentului s-a făcut după o recidivă a polipului. Pentru a împiedica refacerea polipului, va aplica unguentul în continua­re, cel puțin un an de zile sau chiar mai mult, după caz. Și la mine s-au refăcut polipii, dar de 3 ani, de când folosesc zil­nic unguentul POCO, nu am mai avut nici o pro­blemă.
POCO este un medicament cu utilizări universale, brevetat ca invenție, care a dat rezultate spectacu­loase în numeroase cazuri în care alte tratamente au dat greș.
POCO poate fi procurat la telefon 0264/58.11.36, 0744/91.02.93 sau e-mail: mirceapocanschi@yahoo.com
Multă sănătate!