"Pe umeri pletele-i curg râu..." - Cum să avem un păr mai bogat

Redactia
Dacă poeții sunt așa de atenți la bogăția capilară a femeilor, ce să mai spună muzele lor, chinuite în proporție de 80%, de fap­tul că pletele lor sunt departe de a le curge râuri, pe umeri. Toate femeile lea­gă suc­cesul lor personal de păr. Din feri­cire, tehnica coafurii a ajuns pe culmi așa de înalte, încât carențele capilare pot fi lesne substituite prin trucuri. Pe câteva dintre ele ne grăbim să vi le dezvăluim, spe­rând să vă ajute să faceți față mai bine dezideratelor primăverii, a cărei lumi­nă orbitoare ne face fru­musețea mult mai vizibilă.

Ucigașii volumului
* Șam­poa­­ne­le 2 în 1 (ca­re conțin și con­di­tio­ner) cu­prind ade­sea sub­stan­țe de în­tre­ți­ne­re în exces, ceea ce face ca pă­rul să de­vină us­cat sau moa­le și li­pi­cios.
* Prea mul­te chi­micale - per­ma­nentul și vop­si­tul a­ta­că struc­tura pă­ru­lui. Renun­țați la unul dintre ele sau practicați-le o dată la două luni. Aten­ție: un permanent excesiv poa­te face părul poros. Urmarea: se rupe la piep­tănat.
* Elasticele prinse în păr îl rod și îl rup. Cine poartă prea des coadă de cal (la ma­re mo­dă) vatămă și rădăcina pă­rului. Ur­mări nedorite: o posibilă cădere a părului pe anumite zone.
* Plaja în exces atacă pigmenții de cu­loare ai pă­rului, îl decolorează, usucă fi­rul. Important: vara, folo­siți produse de în­grijire capilară cu protecție contra ra­zelor ultraviolete.
* O cură pentru păr după fiecare spălat (împachetări, aplicarea de sub­stanțe pen­tru regenerare etc.) repre­zintă un exces al cărui rezultat e părul unsuros și lipit. Folosiți conditioner-ul o dată pe lună.
* Folosirea foehnului prea fierbinte distruge stratul exterior al părului. Ideal ar fi să-l lăsați să se usuce la aer sau să fo­losiți foehnul la treapta de jos.
* Pieptănatul părului ud întinde firul în exces și acesta își pierde elas­ticitatea. Da­că e necesar, folosiți un pieptene cu din­ții rari, pe partea inte­rioară a părului (pe dedesubt).

Sfatul specialiștilor
* Părul lung nu trebuie tăiat mai scurt ca să dobândească volum. Soluția ideală sunt șuvițele de lungimi diferite.
* Fixativul spu­mant se aplică mai întâi pe pieptene și după aceea pe părul umed. Se întinde uniform și se evită excesul.
* Spray-ul de păr trebuie aplicat nu­mai la rădă­ci­nă, cel mai bine atunci când îl pu­neți pe bigudiuri. Nu îl pul­ve­rizați ni­­ciodată pe tot capul. Coa­fu­ra de­vine lipicioasă și grea.
* Cheratina li­­chidă, pulve­riza­tă pe părul ud, îl întărește și în in­terior, și în ex­te­rior.
* Șuvițele mai deschise, alternând cu culoarea de bază a părului, dau impresia de volum.
* Puneți fixativ doar pe vârfurile de­ge­telor și cât părul e încă umed, masați-l, dar numai la rădăcină, cu mișcări de ri­dicare.
* Folosiți bigudiuri mari. Când le pu­neți, ridicați vertical șuvița de păr.

Spălatul corect
* Vegheați ca părul să fie ud peste tot înainte de folosirea șampo­nului, altfel nu se curăță bine.
* Nu aplicați șamponul direct pe păr, ci mai întâi în mâinile umezite. La înce­put, frecați rădăcina, apoi tot părul, spre vârf.
* Spălați-vă pe cap cu apă călduță, dar la urmă clătiți-vă bine cu apă rece. Ră­ceala comprimă suprafața firului, dân­du-i strălucire și volum.