TELOMERII - SECRETUL SĂNĂTĂȚII

Ilie Tudor
- Telomerii sunt fragmente de ADN, iar descoperirea lor revoluționează aproape tot ceea ce s-a știut până acum în medicină. Înțelegerea lor este echivalentul găsirii elixirului tinereții, de către alchimiștii medievali. Sună a scenariu de film științifico-fantastic? Ei bine, este vorba de ceva cât se poate de concret și real, o descoperire premiată în anul 2009, cu Nobelul pentru medicină -

În celule, telomerii sunt terminațiile cromozo­milor și au rolul de a păstra tinerețea și integri­tatea materialului genetic uman. Savanții au descoperit că lungimea telomerilor este direct pro­por­țională cu tinerețea biologică și cu speranța de viață a oamenilor. "Descoperirea unei căi de a activa telomerazele, adică enzimele care controlează telo­merii, va ajuta oamenii să trăiască mult peste o sută de ani. În plus, ei vor ajunge la aceste vârste de ne­conceput acum, păstrându-și aspectul corpului, dar și agerimea minții, undeva la o vârstă situată în jurul valorii de 24 de ani." Acest citat aparține nu vreunui visător, ci doctorului Michael Foss, profesor și clinician la Universitatea Michigan, SUA, recunoscut drept unul dintre cei mai competenți geriatri din lume. El, dar și sute de alți cercetători, muncesc asi­duu pentru a descoperi medicamentul miraculos care ar conduce la schim­ba­rea destinului speciei umane. Miza? O substanță care, prin acțiunea sa asupra telo­me­rilor, să ne ajute să nu mai îm­bătrânim și să nu mai facem niciuna dintre sutele de boli asociate vârstei. Așadar, vorbim de glorie știin­țifică, de binele făcut întregii omeniri, dar și de... bani. Fără să știm, trăim în plină cursă de descoperire a medica­mentului tinereții și sănătății veșnice. O cursă plină de obstacole, așa cum vom ve­dea.

Medicamentul de un milion de miliarde de dolari
Asta caută de ceva ani marile com­panii farmaceutice: o substanță care poate fi protejată printr-un brevet și care să acționeze asupra acestor mis­te­rioși telomeri, determinând păstra­rea sau chiar redobândirea tinereții pa­cienților. Evident, din punct de vedere comercial, ar fi de preferat o substanță de sinteză, ce poate fi produsă în canti­tăți nelimitate și printr-o tehno­logie atât de sofisticată, încât să des­curajeze orice concurență. Vă vine să credeți sau nu, dar a fost descoperită nu una, ci peste o sută de sub­stanțe care activează telo­me­razele, adică enzi­mele care prelun­gesc telomerii. Și-atunci, de ce nu avem încă medi­camentul tinereții veșnice în farma­cii? Pen­tru că natura e mai complexă decât cuprinde gândirea noas­tră. Substanțele chimice care activează telomera­zele au funcționat perfect pe culturile de celule din labo­rator, dar în lumea reală, adică pe organisme vii, experimentele s-au transformat în dezastre: toate substanțele de sinteză, cu efect de pre­lungire a telo­merilor, s-au dovedit a fi stimulatoare ale dez­voltării celulelor canceroase. Într-adevăr, șori­ceii din labora­toare întinereau ca în basmele cu Făt-Frumos, în urma administrării medicamentelor expe­ri­mentale, dar nu apucau să se bucure prea mult, că mureau imediat de cancere galopante. S-a creat, ast­fel, un impas aparent de netrecut: substanțele care întinereau produceau cancer, iar cele care nu aveau acest efect erau prea slabe ca eficiență. Care să fie soluția? Una pe care puțini au anticipat-o: medicina naturistă.

Alimentația și telomerii
Dacă substanțele de sinteză folosite pentru acti­varea telomerazelor s-au dovedit mult prea canceri­gene, alimentele care realizează aceeași acțiune sunt, paradoxal, printre cele mai puternice antitumorale cunoscute. Cercetări făcute de mai multe echipe medicale arată că alimentația curată, naturală, are un efect pozitiv incontestabil asupra telomerilor, reînti­nerind, în timp, organismul. Cele mai puternice acti­vatoare de telomeraze sunt - conform ultimelor des­coperiri - următoarele:
* Coaja fructelor închise la culoare - este foarte bogată în resveratrol, o substanță puternic antioxidantă, care prelungește telomerii și ferește ADN-ul celulelor umane de mutații nefaste. Cele mai bogate în resveratrol sunt: prunele, strugurii negri, coacăzele negre, afinele.
* Cruciferele - sunt o familie de legume care-și datorează numele florii lor cu patru petale, în formă de cruce. Ele se­cretă în mod natural substanțe pe bază de sulf, cu puternic efect anti-tumoral, dar care activează și telome­ra­zele. Dintre crucife­re, cele mai active sunt: broccoli, varza roșie, varza albă, co­nopida.
* Oleaginoasele naturale - conțin cantități mari de acizi Omega 3-6-9, cu efect de reîntinerire. Cele mai puternice în acest sens sunt: uleiul de rapiță, miezul de nucă, semințele și uleiul de in, germenii de grâu, migdalele neprăjite, măs­linele netratate pentru culoare.
Principalul dușman al integrității telomerilor este constituit din hrana super-procesată, ce scurtează telomerii și, implicit, viața. Ceea ce, cu de­ce­nii în urmă, naturiștii numeau hrană moartă, își me­rită din plin numele, în lumi­na noilor desco­periri. Într-adevăr, zahărul, cerealele decorti­ca­te, prăjelile, grăsimile modificate, majori­ta­­tea E-urilor sintetice, excesul de carne roșie sau de alcool reduc într-un ritm foarte rapid dimensiunea telo­merilor. Consecința? Celule­le îmbătrânesc prematur, suferă mutații malig­ne, accelerând apariția cancerului, a bolilor degenerative, micșorând dramatic speranța de viață. To­tuși, alimentația este doar o compo­nen­tă a acestei probleme, de viață și de moarte (în sensul propriu al cuvântului), a telome­ri­lor. Plantele medicinale, datorită concentrației lor mari de principii active, sunt o soluție și mai pu­ternică, vizavi de reîntinerirea organismu­lui.

Plantele medicinale și telomerii
Vă puteți imagina părul alb căpătându-și pigmen­tația din tinerețe, pielea recâștigându-și elasticitatea și estompând ridurile, în timp ce trupul redevine elas­tic și își reface masa musculară, chiar la vârste înain­tate? Aceste transformări, extrem de vizibile, precum și altele, nu atât de spectaculoase, dar mai importan­te, încearcă să obțină specialiștii în geriatrie cu ajuto­rul unor extracte foarte concentrate din plante, care acționează asupra telomerilor. Au fost verificate și testate sute de specii medicinale, pe culturi de celule, pe animale de experiență și chiar pe grupuri de pacienți umani. În final, au fost descoperite doar două (!) specii de plante, cu un efect suficient de pu­ternic asupra terminațiilor cromozomilor umani, care sunt telomerii. Aceste reîntineritoare sunt cunoștințe mai vechi ale revistei noastre:
* Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) - este o algă unicelulară, care crește în apele dulci, având efecte puternic detoxifiante, dar și de mărire a telo­me­rilor. Efectul său cel mai pregnant este la nivelul ce­lulelor pielii și al țesutului hepatic, care vor fi întinerite.
* Astragalus (Astragalus membra­na­ceus) - se folosește rizomul plantei, care în medicina tra­dițională chineză este considerată printre cele mai bune reînti­ne­ritoare. Sub formă de extrac­te foarte concentrate (de 15-20 de ori mai bogate în principii active decât simpla plantă), Astragalus acționează în primul rând asupra telomerilor celulelor imunitare, ceea ce face din această plantă un fel de leac universal, eficient într-o gamă uluitor de vastă de boli.

Telomerii și infecțiile
Sub acțiunea alimentației și a plantelor cu efect de stimulare a telomerazelor din celulele imunitare, capacitatea de apărare a organismului îm­potriva infecțiilor respiratorii, urinare sau digestive crește exponențial. Fie că vorbim de o banală răceală, de o infecție renală sau pulmonară rezistentă la antibiotice, acțiunea asupra telomerilor pare să fie cea mai bună soluție pentru vindecare, iar cel mai bun stimulent al telomerilor este extractul de astra­galus.

Telomerii și cancerul
Extractele concentrate din astragalus, precum și ali­mentația sănătoasă, fac adevărate minuni în nenu­mărate forme de cancer. Se pare că de vină sunt tot celulele imunitare, activate de la nivelul telomerilor, acestea devenind capabile să detecteze și să distrugă eficient formațiunile tumorale maligne. Până acum s-au dovedit receptive la această terapie cancerele cu determinare hormonală (la sân, de prostată, ovarian), cancerul pulmonar, cancerul colono-rectal, cancerul cerebral sau hepatic. În cazul celuilalt stimulator de telomeraze, chlorella, acțiunea este mai eficientă în cazul mielomului multiplu, al diverselor forme de leucemie.

Telomerii și reumatismul
Reîntinerirea celulelor din țesuturile elastice ajută la refacerea gradată a intregrității și a elasticității articulațiilor. Cele mai receptive la acest tratament de stimulare a telomerazelor sunt, se pare, formele degenerative și de uzură ale reumatismelor, dar efec­te bune s-au obținut și în combaterea afecțiunilor articulare cu componentă autoimună. Așadar, terapia de stimulare a telomerilor cu plante medicinale și alimente este soluția eficientă și durabilă împotriva artritelor, artrozelor, spondilozei etc.

Telomerii, creierul și sistemul nervos
Terapia cu efect asupra telomerilor celulelor nervoase este foarte eficientă pentru prevenirea și combaterea Alzheimerului, a maladiei Parkinson, a sclerozei multiple și demenței vasculare. Tratamentul va fi însă de durată, pentru că la persoanele de vârsta a II-a și a III-a, rezultatele apar și se consolidează în ani. Totuși, acțiunea plantelor și alimentelor ce sti­mulează telomerazele poate fi accelerată mult, prin adăugarea unui ingredient specializat în regenerarea nervoasă: lăpti­șo­rul de matcă, proaspăt sau lio­fi­lizat. Cu aceas­tă com­bi­nație, stă­rile de obo­sea­lă dispar ca prin farmec, sunt îm­bunătățite me­mo­ria, atenția, con­cen­trarea și chiar creativita­tea. Nu în ulti­mul rând, dispare depresia, este îm­bunătățit somnul, iar anxie­tatea este mult redusă.

Telomerii și fertilitatea
Pentru o acțiune eficientă la nivel hormonal, plan­telor și alimentelor care stimulează telomerazele li se va adăuga zincul natural, un oligoelement care acțio­nează la nivelul ADN-ului. Curele cu acțiune asupra telomerilor vor avea o durată de 6-18 luni, fiind acompaniate de efort fizic susținut, de terapie prin relaxare și, eventual, autosugestie pozitivă.

Telomerii și frumusețea
Corpul omenesc își poate îmbunătăți forma și as­pectul și, având o capacitate nebănuită de a-și recâș­tiga tinerețea. Aceasta este poate cea mai impresio­nantă descoperire asociată cu telomerii și rolul aces­tora în organism. De exemplu, alimentația și plantele medicinale de stimulare a telomerazelor ajută pielea să-și recapete tonicitatea, elasticitatea și strălucirea. Există și preparate externe (pe bază de astragalus, lăptișor de matcă, alge) ce pot accelera acest proces de înfrumusețare. Iar acțiunea nu se limitează la nivelul pielii, de pe urma activării telomerazelor beneficiind și părul, unghiile, toate țesuturile elastice din organism.

În loc de concluzie
Subiectul telomeri de abia a fost deschis și există deja o sumă de studii ce atestă efectele terapeutice ale telomerazelor asupra glandelor endocrine, pielii, capacității de efort fizic și intelectual, asupra recu­perării după operații sau traumatisme etc. De aseme­nea, este demonstrat că nu doar plantele medicinale și alimentele curate au acțiune benefică asupra telo­merilor. Relaxarea, meditația, somnul de calitate, aerul curat, dozele potrivite de expunere la soare au, de asemenea, o acțiune de stimulare a telomerazelor. La femei, chiar nașterea mai multor copii, la distanță de 2-3 ani unul de celălalt, determină o crește con­siderabilă a lungimii telomerilor. Așadar, vom reveni în viitorul apropiat cu noi informații despre fascinan­tele efecte ale acestor fragmente microscopice pre­zente în organismul fiecăruia dintre noi: telomerii.

Un stimulator de telomeraze, pe bază de ex­trac­te de plante, este produs la noi în țară, cu numele de TELOM-R, de către firma DVRPharm. Îl puteți găsi în farmaciile sau în magazinele naturiste, ori puteți să-l comandați direct la tel. 0736/371.516 sau prin internet, pe www.dvrpharm.ro