De la România ocupată, la România pierdută

Cristian Curte
În numărul trecut, colega mea, Otilia Țeposu, a pu­bli­cat un reportaj despre drama familiei Arnăuțoiu din Muscel.

Elena Ion Arnăuțoiu, supraviețui­toa­rea acestui neam de eroi, care au condus și sus­ținut rezistența armată de pe creasta su­dică a munților Făgăraș, povestește cum co­muniștii i-au arestat și i-au omorât părinții și frații. Drama familiei ei nu este însă sin­gulară. Pe lângă marii martiri ai rezistenței armate anticomuniste din munți, au suferit de pe urma comunismului milioane de români. Viețile lor s-au topit la o temperatură la care nu putem decât să visăm. Pentru țara pe care, astăzi, unii dintre noi nu dăm o ceapă degerată, ei au fost gata să moară. Și nu repede, printr-un glonț în ceafă, ci în chinuri nesfârșite, în torturi îndelungi, răbdate în temniță și în afara ei.
Cu toate că în fața lor ar trebui să stăm tot timpul cu ca­pul descoperit, peste sacrificiul lor s-a așternut o uitare groa­să și tâmpă. Nu avem o sărbătoare națională închi­nată martirilor din închisorile comuniste, în București nu exis­tă nici un muzeu care să le prezinte lupta și sacri­fi­ciul, nu avem manuale de istorie dedicate rezistenței an­ticomuniste, nu avem nici măcar un sfânt canonizat pentru mărturisirea credinței ortodoxe în temnițele roșii, deși au fost arestați și torturați mii de clerici. Avem însă pensionari ai fostelor organe de represiune plătiți cu pensii grase, îi avem pe copiii și chiar nepoții lor cocoțați sus în partide sau, mai rău, poluând mediul de afaceri cu con­tracte dubioase cu statul, și mai avem câțiva sinecu­riști, care umblă zglobii, cu toporul, prin istoria noas­tră, lovind ici și colo în câte o personalitate in­ter­belică, doar ca să-și justifice leafa și să fie "Politically Correct".
În rest, tăcere. O tăcere care pe mine unul mă asur­zește, pentru că nu pricep în ruptul capului cum, după ce au murit luptând împotriva balaurului comunist, am reu­șit să-i scufundăm într-o indiferență vecină cu moartea. Dacă nu vom face nimic, istoria noastră recentă se va răzbuna. Copiii și nepoții noștri vor ști despre comunism nu­mai din "auzite", din povești spuse, adeseori, de nos­talgici ai timpurilor cumplite din care atât de greu am ieșit. Doamne ferește ca prin asemenea generații rău cres­cute de noi, istoria să nu se repete... Ar însemna să exe­cutăm familia Arnăuțoiu a doua oară. De data asta, nu cu mâna po­li­trucilor aduși cu tancurile de la Moscova, ci cu mâna noastră de oameni, fără respectul trecutului și-al istoriei.