Trăiască Roșia Montană Liberă!

Ion Longin Popescu
După 16 ani de luptă, sărbătorim, la 6 februa­rie, ziua Roșiei Montane!

Uniți "în cuget și în simțiri" cu cititorii revistei, am apărat-o de la distrugerea preconizată de pro­­iectul minier al unei cor­po­rații străine. Astăzi, avem un pu­ternic aliat în Ministrul Culturii, distinsul pro­fe­sor universitar Vlad Ale­xan­­drescu. Este pentru pri­ma dată în istoria acestei lup­te când o autoritate a statului trece, pe față și din convingere, de partea dreptății. Dom­nul mi­nistru tocmai a anunțat că a semnat ordinul de publicare a noii Liste a Monumentelor Istorice 2015, prin care întreaga localitate Roșia Mon­tană, pe un diametru de 4 kilometri, este cla­sată ca sit is­toric și arheologic de categoria A (sit de importanță națională). Prin acest ordin se re­vine, astfel, la o încadrare și un grad de protecție sporite, care, dacă ar fi fost păstrate (și res­pectate) în toți acești ani, ar fi prevenit daunele pe care patrimoniul și comunitatea de la Roșia Montană le-au su­ferit. Organizațiile care au apă­rat, inclusiv în instanță, patrimoniul inestimabil din Apuseni, au luat hotărârea de a sărbători cei 1885 de ani de existență ai exploatării aurifere (menționată pe o tăbliță cerată, în data de 6 februarie 131 d.Hr.) printr-un atelier deschis și prin discuții libere, pentru a pune bazele unui plan unic de dezvoltare alternativă a zonei. "Vă invităm", scriu ONG-urile din cadrul campaniei Salvați Roșia Montană, "să ordonăm și să filtrăm idei și propuneri de la toți cei dornici să se implice în mod constructiv". Scrieți, sti­mați cititori, până la 25 ianuarie (e-mail: organizare @ziuarosieimontane.ro), spuneți-vă opinia, fa­ceți propuneri, dați un semn de solidaritate cu luptătorii din Roșia, care au răsturnat Goliatul corporatist! Ți­neți cont, însă, că înșelătorul "Cal Tro­ian" din fruntea comunei, primarul goldist Eu­gen Furdui, nu este de acord cu ministrul culturii, la care se răstește cu insolență: "Nu am fost consultat! Cum își permit cei de la Bucu­rești să claseze un sit arheo­lo­gic, fără să mă consulte? Acest ordin obs­truc­ționează mi­ne­ritul". Se aude că pri­ma­rul Furdui vrea să can­dideze din nou, și ar putea avea șanse să câștige, întrucât este spri­jinit de ceea ce a mai rămas din com­pa­nia minieră, care moare greu, ca șarpele la drumul mare. E limpede că DNA are mari restanțe la Roșia! Bine că tânărul în­tre­prinzător Tică Darie, creatorul Cen­tru­lui de Cercetași Roșia Montană, a acceptat să candideze! Mica lui afacere, cu statut de PFA, are deja 40 de lu­cră­toare, care împle­tesc ciorapi la comandă din toată țara, iar în această iarnă, vor trece pe ex­port în Europa. Acest băiat de 24 de ani are toate șansele de a aduce din nou bunăstare cu­rată, fără cianuri, în Roșia. Are idei multe și sănătoase, fiind convins că bătălia câș­ti­gată de societatea ci­vilă nu trebuie să ră­mâ­nă doar pe hârtie. Și-a însușit, în acest scop, propunerile și temele de gân­dire ve­nite din toată lumea, și care vor al­cătui pro­gramul său de campanie. Iată care sunt cele mai importante: 1. abandonarea defi­nitivă a perspectivei monoindustriale mi­ni­ere; 2. in­tro­ducerea Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial UNESCO; 3. orien­ta­rea politicilor lo­cale către accesarea de fonduri europene neram­bursabile, pentru protecția patrimoniului și mediului; 4. or­ga­­nizarea infrastructurii și dez­vol­tarea an­treprenoriatului local în agricultură, tu­rism și mici întreprinderi. Aceasta este direcția, aceasta este salvarea, acesta este scenariul op­timist al organizațiilor civile. Astfel că, la ceas aniversar, putem striga din tot sufletul: Trăiască Roșia Montană Liberă!