"Umbra" lui Oprescu la... București

Ion Longin Popescu
Proiecte promovate de fostul primar al Ca­pitalei, Sorin Oprescu, și votate de un con­siliu general obedient planurilor sale, stâr­nesc și astăzi scandal între autorități și o parte dintre bucureșteni.

"Umbra" lui Opres­cu stă încă de veghe asupra acestor proiecte. După cum se știe, municipalitatea și-a pro­pus să "modernizeze" și să transforme Bucureștiul într-un oraș turistic. Deși adevăratul interes turistic generat de acest oraș este tocmai felul în care s-a păstrat ce s-a mai păstrat din partea lui istorică, du­pă cam­paniile de demolări ceaușiste și... opris­te, fostul edil avea ambiția să croiască locuri de promenadă, trasee pentru bicicliști, par­ca­je subterane (precum este cel de la Uni­ver­si­tate, unde a fost reîngropată pentru tot­dea­una Academia Domnească Sfântul Sava) etc. Noua față a "Micului Paris" ar urma să vi­ze­ze în special spațiul verde de pe bu­levardul Unirii, dintre Piața Constituției și Piața Unirii, dar mulți bucureșteni din zo­nă se opun. Într-o scrisoare adresată pri­ma­rului general interimar, asociațiile locale de pro­prietari subliniază: "Ne opunem total și ve­he­ment aprobării și realizării acestui pro­iect. În prezent, pe Bulevardul Unirii avem o mică pădure de copaci, stejari și tei în prin­cipal, crescută timp de 30 de ani, și care, pe o lungime de aproximativ 600 de metri și o lățime de 20-30 metri, se constituie într-un veritabil plămân al orașului, în timp fiind investite sume mari de bani în iluminatul aleilor, în rețelele de cabluri și de conducte pen­tru irigarea copacilor, precum și în spa­țiul verde aferent". Practic, consilierii lui Opres­cu au decis defrișarea în masă a arbo­rilor. Riveranii sunt revoltați, de asemenea, de perspectiva transformării zonei într-un spațiu al spectacolelor permanente, temân­du-se de poluarea fonică ce ar face un iad din viața de zi cu zi a oamenilor. Culmea lip­sei de pragmatism a primăriei unui oraș cu 1,5 milioane de mașini și 200 de mii de locuri de parcare, este chiar desființarea par­că­rilor din zonă, și înlocuirea lor cu piste pen­tru biciclete. Desigur, în stilul bine­cu­noscut al edililor bucureșteni, primăria a plă­tit proiecte, a elaborat studiul de urbanism, dar n-a realizat un studiu de trafic, măsură­tori de zgomot și noxe, n-a informat și nici n-a consultat publicul interesat cu adevărat, prin consultări deschise, sincere, așa cum scrie în lege. Nici o propunere venită din partea locuitorilor n-a fost preluată, iar la primele consultări, obținute după îndelungi încercări, telefoane și emailuri, nu a venit nici un reprezentant al primăriei. Când au venit în cele din urmă, aceștia i-au tratat pe ce­tățeni "ca și cum ar fi fost asistați social, i-au umilit și jignit". Un arhitect "cor­po­ra­tist", Mario Kuibuș, în plenul ședinței publi­ce de la Agenția de Protecție a Mediului București, pentru avizarea Planului de ur­banism zonal (PUZ), "a bătut cu pumnul în ma­să și a ridicat excesiv de tare tonul, vi­zi­bil deranjat de întrebările la care trebuia să răspundă". Așa cum spune un cititor pe fo­rum, "zona Unirii abia se maturizase, ca ve­getație și aerisire. Se cheltuiesc sume imense de bani, pentru lucruri inutile, care strică ce e bun și vechi, pentru a turna în loc betoane, dis­trugând spații verzi și punând primăria la cheltuieli viitoare, permanente, de între­ți­nere". Tocmai am citit despre constatările Curții de Conturi, cu privire la sutele de mi­li­oane de euro cheltuite de primării pe pan­se­luțe. Avem și aici, în fașă, o nouă chel­tu­ia­lă di granda, care implică tot ce-i mai urât în sfera așa-zis capitalistă: comisioane, pa­ran­dărături, firme de casă, licitații cu de­di­ca­ție și câte altele. Oare DNA sau altă ins­tan­ță n-ar putea interveni într-o astfel de afa­ce­re tenebroasă înainte de a avea loc, nu după?