ZODIACUL LUNII IANUARIE

Tana Rosca
- Energia lui Marte este cea care își pune pecetea pe anul 2016. Marte este un concentrat de energie, pe care o vom simți cu toții, mai ales după 7 ianuarie, când acesta intră în Scorpion. Pe 17 și 18, aspectul format de Marte cu Neptun ne poate determina să luăm o decizie inspirată, în legătură cu plasamentele noastre bănești. Mercur retrogradează între 6 și 26, tulburând liniștea Vărsătorilor (până pe 8), iar mai apoi pe cea a Ca­pri­cornilor, care în acest răstimp pot reevalua unii termeni contractuali. Și marele benefic Jupiter se grăbește să-i urmeze exemplul, pe 9, și în consecință, ne vom da seama, pe la mijlocul lunii, că un proiect în care ne-am lansat plini de entuziasm nu se desfășoară la fel de ușor cum ne imaginaserăm. Este însă necesar să revenim asupra sa, pentru că dacă nu o facem acum, nu se va putea dezvolta la fel de bine în mai, când proiectul se poate urni cu adevărat. După Luna nouă din 10, în Capricorn, ne putem preciza o nouă direcție profesională. După 24, Venus în Capricorn ne va da impulsul creativ necesar pentru a dezvolta, cu succes, un plan nou -

BERBEC
Pe cai!


În primele zile după Revelion se prea poate să fiți destul de lipsiți de chef și nervoși, dar perspectiva vi se schimbă radical din 4 încolo, când vă scoateți din debara armura de ca­va­ler și vă înscrieți la primul turnir de ca­re auziți. Fapte de vitejie nu trebuie să se petreacă neapărat în lumea ex­terioară, ci se poate să fie vorba de cu­rajul pe ca­re vi-l faceți, ca să vă con­frun­tați, oda­tă pentru totdeauna, cu anu­mite spaime pe care se poate să le duceți în cârcă, de vreo doi ani. Sim­bolurile din vise (în special cele ce apar pe la mijlocul lunii) vă pot ajuta să învățați mai multe des­pre dvs., să evoluați. Nu vă lăsați prinși în discuții contradictorii cu prietenii, între 6 și 9.
BANI: Marte vă incită, din 4 în­ce­pând, să faceți noi afa­ceri sau investiții curajoase. Cele mai bune idei vă vin probabil pe 17 și 18. Veți putea atrage însă parteneri de afa­ceri autoritari, cu care nu va fi întot­deauna ușor să cooperați.
CARIERĂ: Din 9 începând aveți ocazia să învățați din greșeli dacă discutați cu șefii dvs. despre ce nu ați făcut bine în trecut. Chiar dacă nu sun­teți întru totul de acord, după 24 veți vedea cât de mult v-a folosit acest exer­cițiu.
DRAGOSTE: În preajma zilei de 9 vă puteți îndrăgosti de cineva, dacă sunteți într-o călătorie, sau să auziți despre o persoană care vă place, aflată în străinătate.
SĂNĂTATE: Un flux de energie puternică se face sim­țit din 4 încolo, iar dacă e inegal, se poate armoniza pe 17-18.

TAUR
Pace cu trecutul


Deși vă numărați printre zodiile cele mai echilibrate ale zodiacului, aveți și dvs. umbre cu care vă luptați, sechele ale trecutului cu care v-ați pu­tea împăca în prima jumătate a lunii. Această asimilare a trecutului se poate petrece cu ajutorul unui vechi prieten, cu care puteți evoca amintiri, la mo­men­tul acela dureroase, dar care, pri­vi­te alături de cineva drag, pot fi asi­mi­late cu ușurință și vă pot face mai în­țelepți. Excursiile sau dru­mu­rile co­tidiene pot fi însoțite de încur­cături, între 9 și 20 (mai ales pe 20), deci, ar fi bine să le evitați sau să fiți mai pru­denți ca de obicei la volan, dar și în discuțiile cu cei din anturaj, căci pot lua o turnură neplăcută. După 20 însă vă puteți aștepta la zile deo­sebit de frumoase.
BANI: Soluțiile pe care le găsiți în jurul datei de 9 pentru a ieși dintr-un impas legat de o investiție sau o afacere sunt inspirate, mai cu sea­mă dacă vi le sugerează pri­e­tenii sau vechi par­teneri de afaceri în care aveți mul­tă încredere.
CARIERĂ: Feriți-vă de gafe între 6 și 9, pentru a vă pu­tea urca pe valul ascendent care se pro­filează către sfârșitul lunii, mai precis după 20.
DRAGOSTE: Partenerul de cuplu devine temperamental (pasional sau certăreț, după caz), în­ce­pând din 4. Din 9, poveștile de iubire încep să fie supuse unui scrutin.
SĂNĂTATE: Insomniile sunt mai puțin severe, ba și cir­cu­lația în gambe se îmbunătățește. Du­rerile de cap se atenuează sau chiar dispar cu totul după 3.

GEMENI
Axați-vă pe carieră


Dacă vă vine să trageți o fugă la munte, să practicați sporturi de iarnă, v-am sfătui să evitați intervalul 6-9, când fie răciți, fie e posibil să aveți probleme cu încheieturile brațelor, în special cu umerii, sau, pur și sim­plu, să nu vă priască, pentru că nu vă înțelegeți cu cei din jur. Mai bine așteptați până pe 20, când energiile se schimbă în avantajul dvs. Viața de familie, care părea de-a dreptul idilică la începutul lui ianuarie, ar putea să lase să se vadă și unele deficiențe, după ce marele benefic Jupiter intră pe 9 în mișcare retrogradă. Dar nu e ni­mic cu adevărat îngrijorător. Probabil că unele rude ale dvs. prin alianță vă atrag atenția, direct sau indirect, asupra ace­lor aspecte ale vieții de familie care ar putea fi îmbunătățite. S-ar putea în­tâmpla să începeți să vă dați seama ce ar mai trebui pus la punct în locuința dvs.
BANI: Anul începe promițător, din punct de vedere al afa­ce­rilor, dar între 9 și 20 n-ar fi tocmai in­dicat să semnați contracte, ci mai de­gra­bă să le renegociați pe cele vechi. Venus, patroana banilor, vă promite spor începând din 24.
CARIERĂ: Către mijlocul lunii vă înțe­le­geți la fel de bine cu colegii și cu șefii și vi se poate deschide un culoar de promovare fru­mos.
DRAGOSTE: Relația de cuplu se încăl­zește treptat, iar weekend-ul 9-10 ar tre­bui să-l petreceți în doi.
SĂNĂTATE: Durerile de cap și in­fecțiile uro-genitale s-ar putea să apară între 3 și 6, apoi din nou la sfârșit de lună. Și tensiunea ar trebui ținută sub control.

RAC
Ritm precipitat


Primele zile ale anului ar fi bine să le petreceți cu oricine alt­ci­neva în afară de membrii familiei, de­oa­rece aceștia pot fi mahmuri și ar­ță­goși. Vă împăcați cu ei după data de 4, când Marte, planeta stăpânitoare a acestui an, trece în Scorpion și vă transmite de acolo un echilibru emo­țional bun. Începând cu data de 9, ritmul vieții dvs. de zi cu zi poate deveni precipitat și haotic. Ar fi bine să încercați să vă faceți un program cât mai simplu și mai aerisit. Școlarii și studenții ar tre­bui să-și eșaloneze bine timpul de în­vă­țare, pentru că altfel se pot da peste cap în ultimul moment și rezultatele vor fi pe măsură. Relațiile cu rudele mai îndepărtate ar putea să treacă la rândul lor printr-un proces de revizuire.
BANI: Vedeți ce faceți cu por­to­felul și pe unde îl țineți între 6 și 9, pentru că există riscul să-l pier­deți sau să vi se fure, dacă sunteți ne­atenți. După 20 puteți intra într-o afa­cere care să vă solicite creativitatea.
CARIERĂ: În preajma datei de 7, șefii dvs. pot să aibă niș­te reacții mai neașteptate, deci fiți pre­gătiți să vă adaptați unor cereri de ultim moment.
DRAGOSTE: În ianuarie se întâmplă mul­te în relația de cuplu. V-am sfătui să ascultați cu atenție ce are de spus partenerul, chiar dacă ce vă aud urechile între 7 și 26 poate fi deranjant. Din 24 încolo vă veți da seama de constanța emoțiilor partenerului. Din 4, Marte poate aduce o iubire pasională în viața Racilor singuri.
SĂNĂTATE: Afecțiunile cronice legate de oase și piele se pot ameliora pâ­nă pe 23. Mai greu este cu bolile circulatorii.

LEU
Onorați-vă prietenii adevărați


Energia lui Marte vă priește, vă ajută să vă concentrați, să vă ur­măriți cu și mai multă râvnă obiec­ti­vele. Ar fi o idee bună să vă ocu­pați, până pe 23, de prietenii cei mai vechi și mai de încredere sau de cei mai în vârstă din cercul dvs. social. E preferabil să le acordați acestora mai mult timp decât să țopăiți de la o întâlnire la alta, cultivând legături su­perficiale. Prietenii dvs. de nă­dej­de vor ști să aprecieze această atitudine și se vor revanșa când veți avea mai mare nevoie de sprijin de ori­ce fel.
BANI: Nu trebuie să vă temeți da­că în preajma datei de 9 aflați că un proiect financiar de la care aveați mari așteptări progresează mai greu decât ați anticipat. Setați-vă de așa manieră, încât să vă așteptați la re­zul­tate concrete de-abia prin mai. Asta pre­su­pune o limitare a cheltuielilor.
CARIERĂ: În ianuarie este de pre­ferat să lucrați singuri, nu funcționați bine în echipă și nici nu tolerați ușor exprimările mai autoritare ale șefilor. Noroc că ați strâns un capital de simpatie din partea cole­gi­lor, ceea ce se va vedea mai ales din 24 încolo.
DRAGOSTE: Anumite observații ale par­tenerului de cuplu pot fi sur­prinzătoare și enervante, în­tre 3 și 6, dar ar fi de preferat să nu vă manifestați vehement. În relațiile noi apare o deten­sio­nare binevenită în jurul datei de 9.
SĂNĂTATE: Per total vă simțiți mai bine și mai energici din 7, dar între 9 și 26, încheieturile bra­țe­lor sunt sensibile și aparatul respirator superior este predispus la infecții.

FECIOARĂ
Irascibili și repeziți


Marele benefic Jupiter continuă să vă cutreiere zodia până la începutul lui septembrie, dar luna aceasta intră în mișcare retro­gradă, începând din data de 9. Asta înseamnă că anumite lucruri care v-au ieșit ca prin farmec vă obligă acum să reveniți asupra lor și să puneți la punct detalii practice, ceea ce s-ar putea să vă cam deranjeze. Pe 4, Marte intră în Scor­pion, și ca rezultat al acestui lucru, via­ța dvs. cotidiană își accelerează rit­mul. Fiți atenți să nu accelerați dvs. prea mult în timpul condusului, căci Marte vă im­pri­mă tendința de a fi repe­ziți. Nu exis­tă pericolul unor ac­cidente serioa­se, dar nu-i mai bine să le evitați și pe cele minore? Momentele petre­cute în familie pe 9 și 10 pot avea o dulceață aparte.
BANI: Aceia din­tre dvs. ca­­re au afaceri de fa­milie pot face pla­nuri eficiente de dez­vol­tare a acestora până în jurul datei de 23.
CARIERĂ: Oricât v-ar enerva a­ti­tu­di­nea unor colegi, în­tre 6 și 9, ar fi mai bine s-o ignorați și să nu vă luați la ceartă. În felul acesta veți avea un avan­taj net după data de 20.
DRAGOSTE: După data de 9 s-ar putea să vă dați seama că ați avut mai multă încredere în par­te­nerul de cuplu decât ar fi fost cazul. Vă va veni însă greu să schimbați brusc foaia. Poveștile de dragoste nu sunt nici ele lipsite de încercări, mai ales între 9 și 21, când spusele persoanei iubite vă pot necăji. Dar vă împăcați după 23.
SĂNĂTATE: Mare atenție la gambe și glezne, între 3 și 6, când ar fi bine să nu vă suiți pe schiuri, pa­tine etc. și ar trebui să renunțați la tocuri.

BALANȚĂ
Mână bună la bani


Vă ia cam trei zile să vă dez­me­ticiți după Revelion, căci Marte, planeta regentă a acestui an, se află în zodia dvs., unde nu se simte grozav. Scăpați de iritare și ame­­țeală din 4. Persoanele care s-au obișnuit să vă ceară diverse servicii s-ar putea să înceapă să vă ener­veze după data de 9 încolo, ocazie cu care vă pu­teți da seama cine știe să aprecieze și să onoreze efor­tu­rile dvs. și cine dorește doar să se folosească de bună­voința dvs. Să știți însă că persoanele pe care le-ați obișnuit, fără să vreți, să se bizuie pe dvs., vă pot pur­ta ranchiună. Cu rudele mai îndepărtate și cu vecinii puteți avea întâlniri plăcute, mai ales în prima parte a lunii, în timp ce relațiile de familie se încălzesc în­deosebi după 23.
BANI: Din 4 vă apucă ambiția să vă încercați for­țele de inițiator al proiectelor bănești. Mar­te vă scoate din frecventa dvs. indecizie și vă aju­tă mai ales pe 17 și pe 18 să depistați cele mai bune oportunități de câștig.
CARIERĂ: Există riscul să vă cam lăsați pe tân­jală pe 5-6 și apoi în jurul datei de 16, iar unii se vor întreba cine vă susține și oare de ce?!
DRAGOSTE: E mai bine să nu vă descărcați nervii asupra partenerului dvs., pe 2 și pe 3, pentru a vă bucura mai curând de armonia conjugală. Poveștile noi de iubire pot trece printr-o criză, între 6 și 9, dar flacăra pasiunii se poate reaprinde după 20.
SĂNĂTATE: În fine, curele de slăbire pot să dea re­zultate, după data de 9 mai ales, pentru că ficatul dvs. începe să se mai mobilizeze. Ri­ni­chii trebuie însă stimulați mai ales pe 5-6 și apoi pe 14.

SCORPION
Marii câștigători


Lumea e a voastră! Nu de­fi­nitiv (cum v-ați dori, pro­babil), dar categoric pe dura­ta acestui an, guvernat de Marte. Acesta intră în zodia dvs. pe 4 și, fiind una dintre planetele care vă guvernează, vă înzestrează cu o forță aparte. Dar nu sunteți mereu la fel de capabili să focusați ambele tipuri de energie asupra unor ac­țiuni concrete. De acest avantaj vă veți bucura cu totul aproape cinci luni în 2016, cu o întrerupere între 7 martie și 27 mai. E bine să atrageți de partea dvs. și prietenii, dar fără a insista să-i cooptați în pla­nuri pe cei reticenți, pe care-i veți depista după 9. În intervalul 9-26 nu vă puteți baza pe viteza și pre­cizia reacțiilor dvs. la volan.
BANI: Mulți dintre dvs. au trecut prin momente de neliniște la sfârșitul anului trecut, dar în jurul datei de 9, Venus, patroana banilor, vine să îl îmbuneze pe păgubosul Saturn. Puteți încheia con­tracte bune pe termen lung, care vă vor aduce câș­tiguri modice, dar constante.
CARIERĂ: Dacă nu le dați apă la moară duș­ma­nilor dvs. ascunși, chiar la început de an, în ianuarie, puteți beneficia de o șansă reală de afirmare, în jurul datei de 16.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. își pot găsi iubirea vieții la mijlocul acestei luni, zilele cele mai promițătoare fiind 17 și 18.
SĂNĂTATE: Aceia care au comis excese de Anul Nou pot suferi de o mahmureală pre­lungită, care să dureze chiar până pe 3. Veți fi în­să în formă în jurul datei de 13.

SĂGETĂTOR
În strâmtoarea Saturn


Marele malefic Saturn vă însoțește și pe par­cur­sul acestui an, dar, ca un mic pre­miu de consolare pentru starea de însingurare in­te­rioară și melancolie pe care v-o transmite, ci­neva care vă iubește, acolo sus, v-o trimite pe Ve­nus, mi­cul benefic, să vă învese­leas­că începutul de an. De fapt, e vorba despre aproa­pe întreaga lună, căci va sta în semnul dvs. până pe 23. Întâlnirea între Venus și ma­rele malefic Saturn se în­tâm­plă pe 9, când vă vine mai ușor să acceptați și să în­țele­geți sensul ex­pe­riențelor me­nite să vă disci­pli­neze și să vă limite­ze, regizate de Saturn. Puteți descoperi, spre suprin­derea dvs., că vă exprimați mai bine crea­tivitatea într-un cadru foar­te strict. Senzația de însingurare saturniană poate să dispară la mijlocul lunii, dacă vă decideți să alocați mai mult timp întâlnirii cu familia.
BANI: Vă confruntați cu situații destul de com­plexe, între 9 și 23 mai ales. De exemplu, ar exista posibilitatea să vă renegociați contractul de muncă, concentrându-vă însă mai mult asupra lu­cru­rilor care nu vă mai convin decât asupra celor pe care doriți să le obțineți în viitor. De acelea vă puteți ocupa după 26.
CARIERĂ: Ascensiunea dvs. stagnează în mare măsură, din cauza unor dușmani as­cunși care pot deveni foarte activi la sfârșitul lunii.
DRAGOSTE: În cuplurile stabile domnește ar­monia și tandrețea, mai ales în jurul datei de 9. O dragoste cu năbădăi poate țâșni de nicăieri în jurul fatidicei date de 13.
SĂNĂTATE: Începând din 4, ar trebui să acordați mare atenție afecțiunilor vizând zona capului și tensiunea arterială.

CAPRICORN
Influx de energie


Per total, vă convine dom­nia lui Marte, pentru că în­tre energia micului malefic și cea a zodiei dvs. există o le­gă­tură pozitivă: în Capricorn, Planeta Roșie se găsește în exaltare. Deci, chiar dacă nu vă traversează încă zodia, influxul de energie marțiană e pentru dvs. unul binevenit. Îl veți simți mai puternic după data de 4, dar vă poate determina, după 9, să vreți să re­zol­vați re­pede și în forță o sumedenie de chestiuni, pro­babil de ordin administrativ și personal, ceea ce veți reuși doar în măsura în care acestea sunt restante. Cea mai fru­­moasă parte a lunii este ultima, deoarece micul benefic Venus intră în semnul dvs. pe 24 și netezește po­tențialul de discuții în contra­dic­toriu, pe care Mercur retrograd încă, până pe 26, le-ar mai putea provoca.
BANI: Sub nicio formă să nu încercați să des­câlciți vreo problemă aparent urgentă între 6 și 9, căci nu veți reuși decât să o complicați și mai tare. Soluțiile creative le găsiți din 20.
CARIERĂ: Unii dintre dvs. pot fi convocați la serviciu de niște șefi furioși, pe 2 sau pe 3. Conflictul este în aer. Păstrați-vă însă calmul, fiindcă doar astfel veți putea afla, probabil în jurul datei de 9, cine i-a montat împotriva dvs.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. trăiesc o aventură se­cre­tă, posibil cu ci­ne­va de la serviciu, un șef sau o persoană mai în vârstă. Dacă ajungeți la con­cluzia că sentimentele sunt destul de profunde, pu­teți să vă asumați public relația în prima parte a lunii.
SĂNĂTATE: Aceia care nu-și neglijează afec­țiu­nile cronice pot costata o îm­bu­nă­tățire sem­nificativă a stării de sănătate pe parcursul acestei luni.

VĂRSĂTOR
Ciocul mic


Prieteniile joacă în viața dvs. un rol și mai mare ca de obicei la începutul acestui an. Se poate ca până pe 23 să fiți impresionați de dovezile de de­vo­tament ale amicilor. În jurul datei de 9, n-ar fi ex­clus să primiți chiar cadouri con­sis­tente. Din păcate, nu stați la fel de bine la capitolul co­municare unde, între 6 și 8, puteți comite gafe me­morabile. Pentru a preveni asemenea incidente, măr­giniți-vă să ascultați cu atenție. Indiscrețiile comise vă pot costa și din alt punct de vedere - persoanele ofensate vă vor putea deveni, în taină, dușmani. Vă puteți aștepta la bârfe pe seama dvs. între 9 și 26. Din 24 însă, prietenii vă vor lua apărarea.
BANI: De o vreme încoace, percepția dvs. des­pre ve­nituri și cheltuieli este destul de con­fu­ză. În privința veniturilor directe, puteți fi inspirați în jurul datei de 18 și să obțineți, eventual, un spor salarial. V-ar fi de mare folos, pentru că, după data de 9, devine evident că trebuie să mai reduceți din cheltuieli.
CARIERĂ: Marte vă trezește ambiția de a reuși, din 4 încolo. Aveți însă grijă să nu de­veniți agresivi din pricina acestei ambiții, căci duș­manii dvs. ascunși abia așteaptă să vă dea la cap.
DRAGOSTE: S-ar putea să aveți sentimente am­bigue față de un prieten sau să vă aprin­deți temporar față de o persoană pe care o cunoașteți prin intermendiul unor prieteni, în jurul datei de 13.
SĂNĂTATE: Atât sistemul respirator superior, cât și umerii ar trebui menajați între 6 și 26.

PEȘTI
Mobilizare de forțe


Intrarea lui Marte în Scor­pi­on, pe data de 4, vă avan­ta­jează, pentru că arată că vă mo­bilizați forțele și doriți să le demonstrați celorlalți cât de multe lucruri știți și cât de bine vă descurcați în situații în care trebuie să impresionați un număr mare de oameni. Pentru că Marte face un aspect fru­mos cu Neptun, în semnul dvs., care cul­mi­nează pe 17 și 18, este posibil ca o că­lă­torie în stră­i­nă­tate, la care aspirați de multă vreme, să devină rea­litate. Nu este exclus să primiți o invi­ta­ție din partea unui prieten bărbat din străinătate. Pentru alții este posibilă altă variantă, respectiv să câștige o bursă în străinătate sau să obțină alte suc­cese academice remar­cabile.
BANI: Încă nu este momentul să faceți mișcări bruște și în niciun caz nu vă luați după sfaturile prietenilor, în jurul datei de 21. Cu toate aces­tea, după data de 3, observați că anumite lucruri se clarifică de la sine.
CARIERĂ: O promovare este posibilă în ia­nua­rie, și poate fi însoțită de o creștere sa­la­ria­lă, mai ales dacă se întâmplă în prima jumătate a lunii.
DRAGOSTE: De o bună vreme încoace, vi se pare normal că partenerul dvs. de cuplu ac­ceptă să vă manifestați fără nicio cenzură, toate stă­rile de spirit prin care treceți. Această răbdare se va diminua considerabil, după data de 9, când Jupiter în Fecioară intră în mișcare retrogradă. Să nu vă sur­prindă că partenerul vă va cere să vă controlați.
SĂNĂTATE: Pericolul de a vă suci glezna e pronunțat între 6 și 9, perioadă când și circulația periferică e slabă. Palpitații pot apărea după 20.