CALENDAR ZODIACAL - CAPRICORN (21 decembrie - 19 ianuarie)

Tana Rosca
Prezentare generală

Stăpânul timpului

Însuși numele zodiei ne duce cu gândul la capra neagră, care urcă până în vârful muntelui, pe cărări de multe ori greu accesibile, depășind prăpăstii peri­cu­loase, fără a ezita și fără a se prăbuși. Cum de reușește această performanță? Prin voință puternică, țintită asupra unui singur scop, și prin disponibilitatea de a face toate eforturile necesare pentru a reuși. De multe ori, Capricornul a fost descris ca fiind egoist și ambițios, dar dacă păstrăm în continuare imaginea caprei negre, vom înțelege mai bine psihologia zodiei. Să spunem că cineva îi cere sfatul sau ajutorul caprei negre. Ea se va opri din ascensiunea ei, ba este posibil să se și întoarcă din drum, pentru a acorda ajutorul cerut, implicându-se total în problema ivită și încercând să găsească cele mai bune modalități de rezolvare a ei. În caz de nevoie, Capricornul îi va pune la dispo­ziție celui aflat în restriște chiar și anumite mijloace pentru rezolvarea problemei. Ce nu oferă este com­pă­timirea. Fire pragmatică, el dorește în pri­mul rând să rezolve situația, nu să-și manifeste sim­patia. De altfel, dacă persoana în cauză nu-i urmează sfaturile întocmai și nu folosește mijloacele puse la dispoziție, la o nouă încercare, ajutorul îi va fi refuzat. Capri­cor­nului nu-i place să piardă vremea. Această atitudine i-a atras etichetele de "egoist" și "ambițios". Dar tim­pul este cel mai important reper din viața lui. Un timp care, în cazul său, pare să curgă... invers. În copi­lărie, micuțul Capricorn tinde să ia viața excesiv de în se­rios, este retras și autoritar, dar pe măsură ce îna­in­tează în vârstă și se lămurește că este înzestrat cu calitățile necesare pentru a face față provocărilor vieții materiale, începe să se relaxeze, devine jovial și de­monstrează din ce în ce mai des că are un simț al umo­rului de tip englezesc: sec. Acest proces psiho­logic de inversare a timpului are, uneori, și o reflexie fizică, în sensul că mulți Capricorni par să întinerească în jurul vârstei de 40 de ani.
Planeta guvernatoare a Capricornului, "marele ma­lefic" Saturn, este Chronos la greci, de unde s-au păs­trat în limbajul curent, cuvintele "cronologic", "cro­no­metru" etc. - cuvinte care descriu trecerea timpului. Nimic pe lumea asta nu poate exista în afara timpului. Nu putem înfăptui nimic în lumea materială, dacă nu dispunem de această materie primă extrem de pre­ți­oasă. În calitatea sa de stăpân al timpului, Ca­pricornul îl folosește cu o eficiență ieșită din comun. Și tocmai pentru că procedează așa, formele pe care le elabo­rează sunt așezate pe o structură menită să reziste. Când își propune un obiectiv, Capricornul vrea ca rezultatul să dăinuie în timp, să fie eficient și să fie așezat pe o structură impecabilă. Asta își propun toți Capricornii dar, desigur, gradul de reușită diferă de la caz la caz.
Timpul este, totodată, mediul prin care se propagă tradițiile, iar Capricornul consideră că este de datoria lui să preia ștafeta tradiției și să o transmită din generație în generație. Evident, trezesc adeseori opoziție din partea celor care cred că tradițiile nu sunt altceva decât obsta­cole în calea progresului. În astfel de situații, Capricornul își poate folosi răbdarea, puterea exemplului și a experienței, pentru a-și înde­plini misiunea de păstrător al valorilor con­sacrate.
Simbolul esoteric al zodiei este unul sur­prin­zător: magul. Pentru cei care vor să îi studieze simbolismul, acesta se regăsește în arcana majoră a tarotului de Marsilia. Aici vedem Magul, cu repre­zentarea infinitului deasupra capului, repre­zentare care nu este altceva decât numărul opt al lui Saturn, răsturnat. Timpul, care nu mai este stăpânul destinului omului, ci care devine un material prin care el, omul-mag, să-și înfăptuiască lucrarea pe pământ.

Bărbatul Capricorn

Una dintre principalele caracteristici ale Capricor­nului bărbat este faptul că emană o forță liniștită. Ne putem gândi la actorii Sir Anthony Hopkins sau Kevin Costner, la Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii națiunii americane, om de știință și mag în timpul liber, sau la Sir Isaac Newton, cel care a descoperit nu nu­mai legile fizicii me­canice (legea gravitației fiind cea mai cunoscută dintre ele), dar a scris mai mult pe teme metafizice decât fizice, lucru care s-a aflat relativ recent. Bărba­tul Capricorn preferă de multe ori să acționeze din umbră, pentru că detestă ostentația. Este poate cel mai responsabil bărbat din întregul cerc zodiacal, și atunci când este intere­sat de o femeie din punct de vedere romantic, nu va pro­ceda deloc romantic, ci foarte responsabil, pentru a-i atrage atenția. De exemplu, în loc să-i trimită flori la birou, pe o zi ploioasă, preferă să-i trimită o limu­zină la ora de plecare. Sau, dacă mijloacele nu-i per­mit, măcar o umbrelă. Dacă iubita i se plânge că s-a certat cu prietena ei cea mai bună, nu o va lua neapărat în brațe să o consoleze, ci va încerca, probabil cu discreție, să le împace pe cele două. Ați înțeles despre ce e vorba.
În ceea ce privește înfățișarea și ținuta, cuvântul care-l caracterizează pe bărbatul Capricorn este dis­cre­ția. Este opusul cocalarului. Ține să aibă o ținută im­pecabilă, dar nu ține să iasă în evidență prin ea, ci prin felul în care se poartă. În ciuda acestei aparențe sobre, cu iz britanic, bărbatul Capricorn este un iubit tan­dru și senzual, iar cu partenera potrivită poate alege chiar să-și dezvăluie marea slăbiciune: sentimen­ta­lismul.
După cele descrise mai sus, iubitul Capricorn sună ca și cum ar fi o specie de bărbat pe cale de dispariție, pentru că te poți baza pe el, i se pare normal să se poarte curtenitor și-și respectă angajamentele. Atenție însă la un lucru: dacă are o parteneră care nu știe să își arate aprecierea pentru aceste calități, Capricornul bărbat va continua să își îndeplinească respon­sa­bi­li­tățile asumate, dar se va simți li­ber să își îndrepte afecțiunea în al­tă parte. În mod surprinzător, aces­te reorientări emoționale pot ră­mâ­ne platonice, dar când Ca­pri­cor­nul își retrage sentimentele din­tr-o relație, lasă în urmă un gol imens.

Femeia Capricorn

O descriere emblematică a fe­me­ii Capricorn a dat-o celebra au­toare Linda Goodman, când a scris că femeia din această zodie preferă să investească în lenjerie intimă scumpă și parfum bun, decât în haine. În privința acestora din urmă, va pune mai degrabă accentul pe calitatea materialului și a croiului, decât pe etichetă. Și va arăta în consecință: alură clasică, feminitate implicită, atenție la detalii.
Dragostea la prima vedere nu i se prea întâmplă fe­meii Capricorn. În ea există un mecanism al selec­ției naturale, care nu-i permite să se îndrăgostească de cineva pe care nu poate să-l respecte. Nu există un singur criteriu după care se orientează - se poate să fie impresionată de competența profesională (este cri­teriul cel mai frecvent), de forța de caracter, de modul în care-și exercită autoritatea. În schimb, nu se va lăsa impresionată de pectoralii spectaculoși ai ni­ciunui pierde-vară sau de zâmbetul orbitor al unui seducător de profesie. Așa ceva nu-i trezește respectul, iar fără acest ingredient nu poate ajunge să simtă acea dra­goste profundă pe care este capabilă să o dăruiască unui bărbat, cu condiția să poată să-l perceapă ca pe un partener în adevăratul sens al cuvântului.
Putem spune despre femeia Capricorn (atunci când nu este ea însăși femeie de carieră), că este femeia din spatele bărbatului. Se pricepe să-și pună partenerul în valoare, să-l cizeleze, fără să-l facă să se simtă un necioplit, și să îl ajute să se ghideze în carieră.
La fel ca și în cazul bărbatului Capricorn, femeia zodiei poate fi percepută inițial ca o Crăiasă a Zăpezii, dar în viața intimă se dovedește a fi mai caldă și mai temperamentală decât ar fi lăsat să se bănuiască. Se va strădui să onoreze valorile familiale, pornind de la relația între soți, educația copiilor, integrarea și impli­carea în societate. De multe ori, familiile susținute de energia femeii Capricorn devin adevărate etaloane pen­tru cei din jur. Este, de altfel, exact ceea ce își pro­pune soția și mama Capricorn. Va investi multă ener­gie pentru a face din familia ei o famile-model, dar la suprafață, va avea grijă ca acest efort să nu se vadă. Nici partenerul, nici copiii nu vor fi copleșiți cu vorbe de alint, însă nu se vor simți mai niciodată neglijați din punct de vedere practic. Și mai e ceva: într-un mod de nimeni cunoscut, soția și mama Capricorn îi face pe toți membrii familiei ei să se simtă în permanență importanți.
Principala dificultate în traiul cu o femeie Ca­pri­corn este memoria de elefant pe care aceasta o are în privința greșelilor comise față de ea. Sigur că da, va face eforturi să ierte, dar asta nu înseamnă să și ui­te. Latura pozitivă a acestui defect este, însă, că aceas­tă memorie se extinde și asupra faptelor bune.

Copilul Capricorn

Așa ceva nu există! De în­dată ce începe să umble și să vorbească, el este deja matur. Această maturitate se re­gă­sește în precizia controlată a mișcărilor, în alegerea cu­vin­telor și în felul hotărât în care își exprimă opiniile. Proble­ma cu copiii, în general, este că spun "vreau", și de multe ori îl uită pe "te rog". Cu mi­cul Capricorn e și mai greu, pentru că el vine la mama sau la tata și le comunică o decizie pe care a luat-o. Această specie neobișnuită de copil se poate dispensa de cele mai multe ori de deciziile pe care le iau adulții pentru el. Pentru că pare să se descurce foarte bine de unul singur, adulții din jurul său pot crede că nu are nevoie de prea multe dovezi de afecțiune, dar nu e așa. Pe lângă această nevoie de afec­țiu­ne pe care micul Capricorn nu prea se pricepe să o ceară, mai există o latură ascunsă unei pri­viri superficiale, și anume, timiditatea. Această timiditate îl face să se țină, de multe ori, deo­parte de jocurile celorlalți copii. Dar, într-o bună zi, li se va alătura, și nu de puține ori va câștiga jocul. Momentul în care și-a depășit ti­mi­ditatea este cel în care a înțeles în pro­fun­zime regulile jocului și este sigur că nu se va expune ridicolului, dacă se va alătura celorlalți. Faptul că se impune de îndată ce se hotărăște să se im­plice nu îi atrage neapărat simpatia, și asta îl doare mai mult decât vrea să recunoască, pentru că el nu face efortul de a învăța cum se joacă cel mai eficient volei, de exemplu, ca să le ia fața celorlalți, ci ca să nu îi încurce.
Parcursul școlar al copilului Capricorn este ra­re­ori unul spectaculos. Progresul se vede în timp, pen­tru că acești copii pot fi de o conștiinciozitate dusă la extrem. Pe de altă parte, și aici timiditatea își poate pune amprenta asupra performanței lor școlare, îm­piedicându-i să-și prezinte cunoștințele cu destulă sigu­ranță de sine.

Profesii și vocații

Saturn, planeta guvernatorare a Capricornului, exprimă forma și structura, deci nu e de mirare că una dintre meseriile care i se potrivesc Capricornului este cea de arhitect sau inginer constructor, unul care se pricepe bine la ceea ce înseamnă rezistența materialelor și eficientizarea spațiului. Dar la fel de bine se pricepe să construiască orice presupune timp și răbdare. Putem să-l descriem pe Ca­pri­corn ca fiind strategul zodiacului. Ca orice semn cardinal, el simte nevoia să ia inițativa, ceea ce în sine presupune un risc, dar este vorba despre un risc calculat. Bine calculat. De aceea găsim destui Capricorni de succes printre oa­menii de afaceri.
În corpul omenesc, Capricornului îi corespunde sistemul osos (structura pe care se așează restul anatomiei noastre), dar în special genunchii și dentiția, motiv pentru care, în profesiile medicale, vom găsi destui Capricorni lucrând ca osteopați sau dentiști.
Pornind din nou de la imaginea caprei negre, care nu se simte bine decât în vârful muntelui, putem în­țe­lege de ce Capricornul, conștiincios și responsabil cum este, ajunge, adesea, în funcții de răspundere. De obicei, aceste funcții i se acordă după ce a strâns multă experiență, ducând adesea în cârcă persoane mai puțin capabile. Acesta este și motivul pentru care, de multe ori, Capricornul obține ceea ce și-a dorit un pic prea târziu, când nu mai este în stare să se bucure, cum ar trebui, de reușită.
Industria mineritului este alt domeniu în care Ca­pricornul poate să-și dezvolte potențialul profesional, având o înțelegere bună a structurii pământului și a rocilor. Pentru că Saturn este o planetă asociată cu matematica și fizica și descrie genul de disciplină mentală necesară unui om de știință, putem găsi și în aceste direcții nu doar profesori de specialitate, ci și nume de răsunet, cum ar fi Stephen Hawking.
Autocontrolul și capacitatea de-a privi obiectiv o situație obiectiv, chiar și atunci când îl atinge pe plan per­sonal, face din Capricorn un bun diplomat, ca­pa­bil să dezamorseze situații complexe și delicate, după cum au demonstrat Benjamin Franklin și Konrad Adenauer.
Să nu uităm însă nici de Capricornul-mag. Acesta este Capricornul care și-a asumat sentimentalismul și a ales să-și exprime profunzimea într-o formă artistică. E interesant că, deși vocația de regizor este cumva naturală pentru Capricorn, cum o ilus­trează, de exemplu, marele Francis Ford Coppola, mulți se aventurează direct în fața publicului ca actori, cum ar fi Denzel Washington sau Zooey Deschanel, în timp ce alții combină cele două atribute, ca în cazul lui Kevin Costner sau Mel Gibson.

Șeful Capricorn

Este destul de greu de înțeles pentru subor­donații săi, pentru că preferă, dacă se poate, să nu interacționeze direct cu ei, în sensul de a-și expune viziunea sau de a-și explica stilul de leadership. Preferă să conducă prin exemplu, în sensul că de multe ori, e primul care vine la muncă și ultimul care pleacă. În rarele ocazii în care alege să intervină direct în activitățile celor pe care-i conduce, este - fie pentru a anunța o promovare, fie o demitere. Este însă accesibil celor care vin să se consul­te cu el când întâmpină probleme profesio­nale, și nu ezită să le împărtășească din experiența sa, dar îi place să vadă și că persoana respectivă a încercat, măcar, să găsească singură o soluție. Atenție, e un șef exigent, care nu confundă agitația și tam-tam-ul cu eficiența. Are foarte puțină răbdare cu cei indisci­pli­nați sau cu cei care pierd timpul, îi vede și îi răs­plă­tește pe cei care își văd conștiincios de treabă. Pare distant (și chiar este, într-o oarecare măsură, dar de obicei știe când cei care lucrează pentru el întâmpină probleme personale sau familiale și le oferă, de multe ori, ajutorul, în obișnuita sa ma­nieră discretă. Le trezește angajaților săi respect și un sentiment de loialitate, dar și un anumit grad de teamă, din pricina severității sale.

Angajatul Capricorn

Este aproape invizibil. Dar nu pen­tru că ar trage chiulul. Dimpotrivă. Cine muncește tot timpul nu prea are timp să atragă atenția asupra sa, prin glumițe cu colegii sau prin periatul șefilor. Pe angajatul Capricorn nu-l interesează aceste artificii, dar asta nu înseamnă că nu îl interesează să pro­moveze. Primul lucru pe care îl face e că îi urmărește pe cei mai cu expe­riență în domeniu și învață tot ce poa­te de la ei. Al doilea e că se face in­dispensabil. După timpul petrecut în studierea tuturor dedesubturilor meseriei, se va implica în fiecare problemă care apare, dar pentru că o va face fără ostentație, nu va trezi invidia colegilor, dimpotrivă, va începe să fie apreciat de ei. Uneori, acest comportament poate lucra împotriva angaja­tu­lui Capricorn, căci unii se pot obișnui să-i pună în brațe o sumedenie de probleme, știind că vor fi re­zolvate (și, în 90% dintre cazuri, așa se și întâmplă). De regulă, la începutul carierei sale, angajatul Ca­pricorn nu se va alege decât cu responsabilități în plus, nu cu vreo promovare sau vreo mărire spec­ta­culoasă de salariu. Alți colegi îi trec înainte. Însă aceste încercări îl fac să câștige repede o experiență pe care alții o câștigă într-un timp mult mai lung și îl învață temeinic lecția răbdării și a modestiei. Dar să nu uităm: în esență, orice anagajat Capricorn este o ca­pră neagră, care nu se simte bine decât pe un tăpșan înalt. Rari sunt Capricornii care să se folosească de scurtături care să-i ducă în vârf. Ceva le spune că, odată ajuns sus, poți ameți. Or, una dintre princi­pa­lele lor caracteristici este luciditatea. Semnul că an­gajatul Capricorn a început să se simtă în largul său este momentul în care începe să facă glume, glume seci, care îi pot lua prin surprindere pe colegii care nu și-l puteau imagina până atunci decât serios și, poate, puțin cam nesărat. Din momentul acela, anga­jatul Capricorn și-a început ascensiunea. El nu va vâna neapărat o funcție (poate să o și refuze, dacă se simte nepregătit), ci va dori să fie recunoscut, în pri­mul rând, pentru profesionalismul său.