Fabuloasa lume a insectelor: Enigmaticele furnici

Andrei Cheran
- Când biologii americani au descoperit pentru prima dată, în același mușuroi de furnici, două specii complet diferite, furnici roșii și negre, au rămas uluiți. Dușmănia lor era legendară, se lup­tau pe viață și moarte, cum să stea sub același acoperiș? Studiat intens în anii care au urmat, fenomenul a primit o explicație la fel de surprinzătoare: era vorba despre un târg de sclavi. Un târg ciu­dat, urmat de-o robie dulce, în care captivii erau ținuți în condiții "de puf", pentru a deveni servitori devotați, manipulați împotriva rudelor lor "de sânge". Un veritabil program de spălare a creie­rului, de la care oamenii au ce învăța -

În mod periodic, armate întregi de furnici roșii pornesc pe drumul războiului, atacând cui­bu­rile unei specii de culoare neagră, foarte răs­pândită, "formica fusca". Atacatorii fură larvele și pu­pele învinșilor și le transportă în cuibul lor, unde sunt crescute cu mare grijă. Deveniți adulți, "prinșii" de război trăiesc tot restul vieții în mușuroiul furnicilor roșii, ducând aceeași viață ca și "stăpânii" lor, pres­tând aceeași muncă și bucurându-se de același sta­tut. Sem­ni­ficația exactă a a­cestui comportament cu­­­rios nu a fost desco­pe­rită decât în 1905, când cer­cetătorul ame­rican Ro­bert Wheeler a ob­ser­vat că își avea originea în supraviețuirea reginei fur­nicilor roșii. După ce este fecundată, în timpul dansului nupțial, aceasta trebuie să fie servită clipă de clipă, pentru a depune ouăle cu viitorii pui. Ei bi­ne, nimeni nu le întrece în privința aceasta pe "sclavele negre", educate în noul furnicar, care adop­tă imediat o atitu­dine supusă față de re­gi­na lehuză. Ele sapă șan­țuri în pământ pentru a întări cui­bul, alungă alte insecte și hrănesc larvele. Dar, în mod curios, cap­ti­vitatea le schimbă ca­rac­terul: furnicile ne­gre, în general așa de timide și de pașnice, devin agre­sive în contact cu stăpânii lor. Dar și aceștia sunt, une­ori, in­fluențați de către sclavi, renunțând să mai facă in­cursiuni pentru noi provizii de sclavi. Aceștia din urmă nu mai sunt recrutați de la furnicile negre, ci de la o altă specie. Cum se produce împrietenirea? Mis­ter! Există foarte multe exemple ce seamănă izbitor cu istoria omenirii.

Furnicile mulgătoare

Și mai uluitoare este știința furnicilor de a do­mes­tici alte insecte. Păduchele de copac este animalul do­mes­tic preferat al furnicii. Întâlnirea dintre cei doi se în­tâmplă în felul următor: furnica se apropie de ex­tremitatea posterioară a insectei, ce îi va servi drept "va­că de muls". Mai apoi, ea gâdilă păduchele cu an­tenele sale, într-o manieră foarte erotică. Drept răs­puns, acesta emite o picătură de lichid zaharos, în­ghițit imediat de furnică, înnebunită de gustul lui. Și operațiunea continuă până când furnica își umple stomacul. În general, sunt necesare trei picături, cu o ex­cepție: furnicile americane din specia "myrmeco­cystus", care au un regim preferențial. În mușuroaiele lor, există furnici lucrătoare care servesc drept "re­zer­vor de miere". Ele aduc "laptele" păduchilor, în ase­me­nea cantități, încât abdomenul lor ajunge la niște pro­porții extraordinare. Aceste adevărate butii ambu­lante se agață de plafonul unei camere a furnicarului și își distribuie rezervele cui se pricepe să le mângâie cu o atingere de antenă specială.
Dar știința furnicilor merge încă și mai departe. Exis­tă anumite specii care, pur și simplu, au inventat do­mesticirea păduchilor. Astfel, ouăle acestora sunt păs­trate în furnicar pe timpul iernii, ele fiind păzite cu mare grijă. Când sosește primăvara, pe măsura incu­bației, puii de păduchi sunt transportați pe frunzele care le plac cel mai mult. Din clipa aceea sunt supuși unui muls regulat. În plus, la intrările furnicarului sunt puse zi și noapte gărzi de paznici, care nu numai că previn orice tentativă de evadare, dar intervin într-un mod cât se poate de energic, în caz că păduchii sunt amenințați de dușmani din exterior.
Când afară e frig, păduchii sunt adăpostiți în fiecare sea­ră în furnicar, în niște ve­ri­tabile graj­duri subterane, un­de "vacile" sunt puse în jurul unor rădăcini de plante. Când acestea sunt epui­zate, pă­duchii sunt mutați în alt loc. Speciile de furnici ce nu practică această transhumanță co­tidiană construiesc deasupra turmei de păduchi aco­pe­rișuri temporare.
Dar păduchii de co­pac sunt departe de a fi sin­gura specie domes­ticită de furnici. Mai există și altele, unele dintre ele foarte ciudate. Astfel, omizile au, și ele, glande ce se­cretă un "lapte" dulce, ce le pla­ce la nebunie furni­cilor. Când o lucrătoare întâlnește o astfel de "vacă bună de muls", lasă orice muncă ar face și începe să o mângâie pe omidă care, pur și simplu, cade în extaz. Imediat, omi­da este transportată la furnicar cu mari eforturi și întreaga colonie profită de "laptele" ei. Culmea este că asta se întâmplă în ciu­da faptului că mâncarea prefe­rată a omizii sunt... larvele de furnici. Mângâiată, cu rândul, de întregul mușuroi, omida este păstrată timp de luni de zile, până în ziua în care se transformă în fluture și, nemaiavând nimic de oferit, își ia zborul și dispare. Mai mulți cercetători renumiți afirmă că, dacă omida nu este mângâiată în mod periodic de furnici, ea moare din cauză că dezvoltă o boală la nivelul glandelor care secretă lichidul lăptos.

Droguri în lumea furnicilor

Însă și furnicile își au dușmanii lor, care le para­zi­tează. Este cazul unui gândac numit "lomechuse". El este carnivor și devoră cu aviditate furnicile. Feno­me­nul bate orice imaginație. Odată pătruns în furnicar, intrusul nu depune ouă, ci direct larve vii. Furnicile lucrătoare, departe de a se debarasa de ele, le îngrijesc cu mare atenție, privându-și propriile progenituri de mâncare, în favoarea lor. De ce fac asta? Pentru că părul gândacilor "lomechuse" secretă un lichid care are efecte halucinogene asupra furnicilor. Lucră­toa­rele, care par de-a dreptul dependente de el, cad într-o stare de beție profundă. În acest timp, reginele, neîn­grijite, dau naștere unor bastarzi, intermediari între ele și lucrătoare, incapabili să îndeplinească funcțiile coloniei. Ele sunt în permanentă agitație, aleargă ca niște nebune în toate direcțiile și duc foarte repede la distrugerea coloniei, dacă sunt prea multe.

Păianjenii matematicieni

Pânzele de păianjen nu le inspiră tuturor oamenilor dezgustul pe care îl au gospodinele, când descoperă această "operă de artă" în colțul camerei sau după mobila din apartament. Pânza de păianjen strălucind de roua dimineții a fost cântată și de poeți. Pentru na­turaliști, există însă doar două mari categorii de pânze: pânzele-capcană și pân­zele care țin loc de locuință. Iar în toate cazurile, materialul de construcție este același: este vorba despre mătasea secretată de către insectă, care provine din niște glande situate sub abdomen și care iese afară prin orificii nu­mite filiere. Mătasea păianjenului nu este foar­te diferită de cea produsă de viermii de mătase, fiind de o calitate remar­ca­bilă.
Cele mai răspândite în natură sunt pânzele-cap­cană. Oricine știe că pă­ian­jenul se hrănește cu pră­zile prinse în această plasă. Unele sunt destul de inestetice și nere­gu­la­te, gri și murdare, țesute de specia "te­ge­naria" (pă­ianjenii cu picioare foarte lungi) în po­du­rile caselor, pivnițe și uneori în apar­tamente. Această pânză fo­lo­sește în mod exclusiv la capturarea prăzii. Pă­ian­jenul nu locuiește în ea. Domiciliul său se află în apro­piere și este construit dintr-un tub de pânză, deschis la ambele extremități.
Dar cele mai frumoase pânze, adevărate capodo­pere, sunt țesute de păianjenii cu cruce. La fel ca și Pe­nelopa, aceștia își desfac în fiecare seară creația, pentru a o începe din nou. De cele mai multe ori, operațiunea are loc în timpul nopții. Doar că, pentru a începe, păianjenul trebuie să fie tare la matematică, să găsească firul director, care este scheletul construcției sale. Uneori este greu, când distanța e mare, trebuie să se lase până la pământ ca să-l lege de vârful unei plan­te și să urce mai apoi spre alta. În plus, pânza tre­buie să fie întinsă, ramificațiile ei trebuie să se sprijine pe un cablu foarte solid. Adesea, destul de sigur, pen­tru ca "arhitectul" să se cațere pe el, asemenea unui funam­bul, păianjenul se folosește de o stratagemă care îi ușurează munca foarte mult. El lasă un fir întins și așteaptă ca vântul să îl agațe undeva. După aceea se urcă pe puntea fragilă și o consolidează. Odată firul întins, restul lucrării devine simplă rutină. De el leagă alte fire, creând un cadru triun­ghiu­lar, în interiorul căruia va țese plasa. Firele principale sunt în­tinse re­pede, și în jurul lor sunt țesute câteva cercuri, numite spi­rale provizorii. Când cap­cana este dedicată in­sectelor, calitatea ma­te­rialului se schimbă. Pânza e fă­cută cu un fir lipicios, plin de mu­cus. Cu ajutorul acestuia, pă­ian­jenul construiește spirala de­fi­nitivă, de două ori mai strânsă de­cât prima, dar ea poate să aibă mai multe variante. Uneori, pân­zele nu sunt verticale, ci oblice. Al­teori, ele sunt ornate cu adau­suri de pânză cu țesătură măruntă al căror scop încă nu a fost dez­le­gat. Păianjenul-viespe, de exem­plu, își termină pânza printr-un zig-zag foarte de­co­rativ, care este numit "semnătura pă­ianjenului", pentru că forma sa permite identificarea speciei. Tot la fel variază și mărimea pânzelor. Printre cele mai mari sunt cele țesute de specia "nephila". Acești pă­ianjeni, care trăiesc în re­giunea Madagascarului, țes pânze de peste 1,50 m dia­metru. Dar păianjenii care trăiesc și țes în familii bat de departe recordul, pân­zele lor ajungând până la 7-10 metri diametru.

Păianjenul inginer

Sunt și alte genuri de pânze care merită pomenite pentru ingeniozitatea lor, ce pare s-o întreacă pe cea omenească. Este cazul unui păianjen de dimensiuni mici, care își țese pânza în­tre picioare. Dacă o pradă se prinde în ea, păianjenul închide pânza fără scăpare, înfășurând nefericita vic­timă ca într-un giulgiu.
Mai există o capcană foarte curioasă, țesută de un păianjen din Africa de Sud. Este rudimentară, dar pă­ian­jenul atârnă de ea cu un fir o bilă foarte lipicioasă. Stând în ascunzătoare, el răsucește foarte repede firul cu picioarele din față, fă­când bila să se învârtă. A­ceas­tă momeală foarte spe­cială atrage în mod irezis­tibil insectele mici.
Mai există încă un fapt foarte interesant, pe care naturaliștii au refuzat să îl admită mult timp, părându-li-se prea uman, ceva ce ține de inteligență și de con­cept. Este vorba despre uti­lizarea unei contra-gre­u­tăți, o pietricică suspendată cu un fir, pentru a men­ține pân­­za întinsă. Cele mai re­cente cercetări de­mons­trea­ză că este vorba despre un act "gândit", vo­luntar, și nu de o simplă întâmplare datorată agă­ță­rii unei pietri­cele de firul lipicios. Au fost văzute astfel de contra-greutăți suspendate la peste un metru înăl­țime. Cum le-a cărat un pârlit de păianjen până acolo rămâ­ne un mister.

La granița gândirii raționale

Pânza păianjenului cu cruce are, adesea, di­men­siuni mari, ajungând la peste 1,50 m, și este țesută un pic oblic față de planul vertical. Când ajunge un corp străin pe ea, păianjenul acționează în mod diferit, dacă este vorba despre o pradă sau de un obiect ajuns acolo din întâmplare. Vibrațiile prăzii care se zbate în pânză sunt, fără îndoială, un mijloc de informare foarte util, dar păianjenul recunoaște de fiecare dată, fără să greșească, și când în pânză ajunge un corp străin indezirabil, un pai adus de vânt sau orice altceva. Atunci, păianjenul îl desface cu grijă și îl arun­că departe, întinzându-și brusc picioarele.
Dar prim-planul scenei, în cazul acestei făpturi așa de minuscule și așa de di­bace, este felul în care sca­pă de un fir de țesut lung, de care nu mai are nevoie, după ce pânza e gata. Dacă firul se află pe fața infe­rioară a plasei, lucrurile sunt relativ simple: păian­jenul apucă o extremitate a firului pe care o eliberează din pânza lipicioasă și, ur­mând firul după toate me­andrele sale, îl dezli­peș­te, lăsându-l să atârne în spa­tele său, după care îl taie. Când firul este lipit de par­tea de sus a pânzei, pro­ble­ma este mai greu de re­zol­vat. În cele mai multe ca­zuri, insecta își mută, pur și simplu, pânza. Dar, une­ori, el face un lucru absolut incredibil, ea leagă de firul vechi, nedorit, un nou fir de mătase produs tot de ea, și îl îndepărtează de pânză, făcând un balans de trapez spre o frunză sau alt sprijin aflat în apro­pie­re, îl li­peș­te acolo și se în­toarce înapoi. Acest com­­por­tament ului­tor a făcut să i se recu­noas­că acestei specii de pă­ian­jen "o cu­noaștere impli­cită a unor legi ale me­ca­nicii". Mai există un alt com­por­tament care susține această teorie. Când pânza este construită un pic oblic față de planul vertical, pă­ianjenul întinde niște fire de care anină mici greutăți care țin plasa în­tinsă, pentru ca fiecare vibrație să fie simțită, în ca­zul apariției unei prăzi. Asemenea adap­tări, spun oa­menii de știință, presu­pun soluții mereu variate, care ating inteligența uma­nă, depășind cu mult instinctul primar. Surprizele pe care cerce­tarea lumii animale le oferă în ultima vre­me sunt de do­me­niul fantasti­cului.

Foto: DREAMSTIME (9)