THEODOR PALEOLOGU - "De ani de zile, există o stare de război civil larvar"

Ion Longin Popescu
Deputat PNL, președintele Fundației Paleologu

Recentul masacru de la Paris, pe lângă alte atentate mai "mici", din Tunisia sau Mali, au scos în evidență două dintre marile vul­nerabilități ale lumii occidentale: multi­cul­turalismul și corectitudinea politică. Acceptate ca minorități etnice și religioase în urmă cu multe decenii, ca o com­pensație pentru veacurile de colonialism, comu­nitățile musulmane din Franța, Belgia, Olanda, An­glia, Germania etc. au sfârșit prin a deveni stat în stat, refuzând integrarea culturală. Astfel, deși valurile de imigranți din Siria ar fi putut aduce sute de teroriști ai ISIS, fapt încă neconfirmat, s-a dovedit că aten­tatorii din capitala Franței erau cetățeni francezi și bel­gieni, crescuți și educați în aceste țări. Cu alte cu­vinte, un experiment multicultural eșuat al Vestului corect politic, care scoate în lumină o realitate înspăi­mântătoare, un "pojar mortal", cum ar spune isto­ricul Neagu Djuvara. În acest context, scriitorul și jur­­na­listul americano-german Soeren Kern (www. sorenkern.com), se întreabă dacă nu cumva Europa a pierdut controlul asupra destinului său.
În Olanda, de pildă, se pare că există circa 40 de zone "no-go", unde poliția nu îndrăznește să intre fără tanchete blindate. Situația este identică în Belgia și, bineînțeles, în Franța, unde au fost identificate 751 de "zone sensibile", ieșite practic de sub controlul statului. Recent, potrivit informațiilor dezvăluite de presa belgiană (citate de ziarul Cotidianul.ro), s-a aflat că 215 jihadiști luptau în Siria, dar primeau aju­tor de șomaj de la Bruxelles. Un total de peste 80.000 de euro au fost deja plătiți luptătorilor din Siria. De acești bani primiți de la sistemul de asigurări sociale (CPAS) jihadiștii belgieni s-au folosit pentru a-și finanța perioadele lor ca "turiști teroriști". De fapt, serviciile de securitate belgiene fișaseră 1000 de cetă­țeni belgieni care făceau naveta între Belgia și Siria sau Irak. Se știa totul despre ei, dar la întoarcerea acasă, de teama de a nu-i irita, cu alte cuvinte, din co­rectitudine politică, nu au mai fost urmăriți. În Ma­rea Britanie, gruparea musulmană «Musulmanii con­tra cruciadelor» a lansat o campanie pentru trans­for­marea a 12 orașe engleze, în frunte cu așa-zisul "Lon­donistan", în state islamice independente, care să fie supuse Sharia, în afara legilor britanice. Tentativa se numește "Proiect al Emiratelor Islamice" și enu­me­ră orașele Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, cât și Waltham Forest în nord-estul Lon­drei și Tower Hamlets în est. În Roma, Paris, Marsilia sau Toulouse, sunt blocate străzi și piețe întregi pen­tru rugăciunea de vineri, iar sistemul de amplificare al moscheilor este dat la maxim. Nimeni nu în­drăz­nește să comenteze, pentru a nu stârni revolta mu­sulmanilor. În Suedia, largi teritorii în sudul orașului Malmö, care are mai mult de 25% musulmani, sunt zone interzise ne-musulmanilor. Pompierii și am­bu­lanțele refuză să intre în cartiere musulmane ca Rosen­gard fără o escortă puternică a poliției. În Gö­teborg, tinerii musulmani au atacat și distrus, cu cock­tail-uri Molotov, 15 mașini ale poliției. În con­textul acestor fapte cunoscute din presă, i-am solicitat un interviu deputatului PNL Theodor Paleologu, bun cunoscător al Franței, unde tatăl său, regretatul Ale­xandru Paleologu, a funcționat în anii '90 ca "amba­sa­dor al golanilor". Theodor Paleologu, fost elev al "École Normale Supérieure", a studiat filosofia la Uni­versitatea Paris I Sorbonne și este doctor în filo­sofie politică al École des Hautes Études en Sciences Sociales și al Universității din München. A fost fellow la Harvard, Notre Dame și Wissenschaft­skolleg zu Berlin, a predat la Boston College, Deep Springs College, European College of Liberal Arts de la Berlin și Universitatea din Copenhaga. A fost ambasador al României în Danemarca și Islanda și Ministru al Culturii. În prezent, este deputat PNL și președintele Fundației Paleologu.

"Orbirea elitelor franceze este de natură ideologică"

- A fost generozitatea occidentală de a accepta, în anii '60, imigrări masive din fostele colonii, o gre­șeală istorică ce se răzbună azi? De ce nu se lasă in­­­tegrați musul­ma­nii francezi, bel­gieni sau ger­mani?

- Da, feno­me­nul a fost scăpat de sub con­trol. Și n-a fost vorba doar de "generozitate", ci și de interes eco­no­mic. Decidenții oc­ci­dentali au scăpat însă din vedere alte consi­derente și s-au dovedit inca­pa­bili de a pre­ve­dea. De fapt, unii au prevăzut, dar nu au putut acționa în con­se­cință. Pe de altă parte, dacă vorbim de "integrare", nu cred că e bine să ge­neralizăm. Mulți musulmani s-au integrat bine în societățile occidentale. Dar peste tot vedem totuși că o parte a comunităților musulmane respinge cu obstinație integrarea și consideră cu ostilitate so­cietățile care-i găzduiesc. Este de ajuns pentru a crea o imensă problemă. După părerea mea, principalele victime ale islamismului extremist sunt tocmai mu­sul­manii.

- Franța este, în aceste zile, marele rănit. De ce tocmai Franța? De ce credeți că terorismul a lovit de două ori profund la Paris, în cursul acestui an?

- Deh, Franța este - nu-i așa? - "țara drepturilor omului". Orbirea elitelor franceze este de natură ideologică. Experiența istorică arată că Omul cu O mare, omul abstract și universal, nu există. Mai țineți minte cum se rățoia Laurent Fabius la Viktor Orban și la țările din Estul Europei, care erau reticente, să primească refugiați? Cu toată solidaritatea față de Franța, n-ar strica, cred eu, să le aducem aminte.

- Și în Belgia ne confruntăm cu situații iden­tice. Și în Olanda. Și în alte state. În Londra, dacă se petrec crime în cartierele musulmane, rămân nein­vestigate, poliția nu îndrăznește să ancheteze... Ce ne spun toate aceste anomalii de comportament al autorităților occidentale?

- E groaznic și e doar o parte a tabloului general. Avem de-a face cu o demisie a statului. Or, absența sta­tului, o știm de la Hobbes, înseamnă războiul tu­turor împotriva tuturor. Există de ani de zile o stare de război civil larvar. Dar poliția ideologică, corec­titudinea politică, interzic formularea diagnosticului.

- Se pune în discuție și multiculturalismul. An­drei Pleșu scria zilele trecute că multi­cultu­ra­lismul "a eșuat" în Europa. Ce părere aveți?

- "Multiculturalismul" este o ideologie care ni­cio­dată nu a funcționat și nu a fost reflectată de realitate. Asta nu înseamnă însă că niște cul­turi diferite n-ar pu­tea coexista în mod pașnic și armonios. Segre­ga­țio­nis­mul este și el o ideologie sim­plistă. Sunt culturi care pot co­exista și altele care, din câte vedem, nu pot coexista fără victime.

"Dacă eram în Spațiul Schengen, trecea puhoiul de refugiați pe la noi"

- Tratatul Schengen a fost sus­pendat la recentul consi­liu al JAI. Mai are vreun rost ca România să insiste să facă parte din acest tratat?

- Abordarea românească a problematicii Schen­gen ține de orgoliu și este eminamente emoțională. Vrem și noi în Schengen, ca să nu ne simțim inferiori. Ni­ciun oficial român nu ne-a explicat, cu cifre, care este interesul nostru de a fi parte din Spațiul Schengen. Deocamdată, putem vedea că am avut noroc că nu suntem în Schengen: dacă eram în Spațiul Schengen, trecea puhoiul de refugiați pe la noi. Iar la cât suntem noi de organizați și de eficienți, ar fi fost un haos de nedescris.

- Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, re­cent, că România este o țintă pentru jihadiști, pentru atentate de genul celor de la Paris. Care este părerea dvs.?

- Bănuiesc că știe ce spune. N-am nicio infor­ma­ție în acest sens, dar nu văd de ce n-ar fi așa cum spu­ne el. Eu observ doar că suntem extrem de vul­ne­rabili. Ca și în alte situații, întâi se va produce o ca­tas­trofă, și abia apoi ne vom apuca să luăm în con­si­derare pro­ble­ma. Autoritățile cu atribuții de securitate nu au co­mu­nicat că ar avea vreun plan de acțiune și de prevenție. Noi putem spera că cineva se gândește și la siguranța noastră. Dar tare mă tem că este o speranță vană.

Charles De Gaulle despre musulmani:
"Arabii sunt arabi, francezii sunt francezi"


"Nu trebuie să ne ferim de cuvinte. Este foarte bine că există francezi galbeni, francezi negri, fran­cezi mulatri. Ei sunt dovada că Franța, conform vo­cației sale universale, este deschisă tuturor raselor. Dar cu condiția ca ei să rămână o mică minoritate. Dacă nu, Franța nu va mai fi Franța. Noi suntem înainte de toate un popor de rasă albă, de cultură greacă și latină și de religie creștină. Astea nu sunt povești! I-ați văzut pe musulmani? Le-ați privit turbanele și djelabalele? Vedeți bine că nu sunt francezi! Încercați să amestecați uleiul cu oțetul, agitați sticla și după un moment veți vedea că sunt din nou separate. Arabii sunt arabi, francezii sunt francezi! Credeți că organismul francez poate să absoarbă zece milioane de musulmani, care mâine vor fi douăzeci de milioane și poimâine patruzeci? Dacă îi integrăm, dacă toți arabii și berberii din Algeria vor fi considerați francezi, cum îi vom împiedica să vină în metropolă, atât timp cât nivelul de viață de aici este atât de ridicat? Satul meu natal nu se va mai numi Colombey - Două Biserici, ci Colombey - Două Moschei!".

André Malraux despre islamul violent (1956)
"Islamul violent este comparabil cu începutul comunismului lui Lenin"


"Marele fenomen al epocii noastre este violența islamică. Subestimată de cei mai mulți dintre contemporanii noștri, creșterea islamului este comparabilă cu începutul comunismului în timpul lui Lenin. Astăzi, lumea occidentală pare nepregătită să se confrunte cu problema isla­mu­lui. Datele actuale ale problemei sugerează că for­mele variate de dictatură islamică vor fi sta­bilite succesiv în lumea arabă. Probabil că so­luțiile parțiale, aplicate în timp, vor fi suficiente pen­tru a indica cursul islamului. Dar este deja prea târziu".

Profesorului Theodor Paleologu îi puteți scrie la
e-mail: cursuri@paleologu.com