ZODIACUL LUNII NOIEMBRIE

Tana Rosca
- Începem luna într-o atmosferă plăcută, pe care o datorăm planetelor adunate în Fecioară: Venus, Marte și Jupiter. Ne rezolvăm problemele practice și pe cele de sănătate, cu lejeritate și spor. Lucrăm bine în echipă. Cei care-și doresc un animal de companie, își pot găsi acum un tovarăș. Avem energie berechet și putem duce la capăt o mulțime de proiecte. Tentația de-a ne asuma riscuri poate duce însă la accidente sau, dacă vorbim despre jocurile de noroc, la pierderi. Marte și Venus se regăsesc în Balanță, pe 13, și ne oferă posibilitatea de-a lucra la relațiile noastre de cuplu ori de asociere. Neptun revine în mișcare directă pe 19 și, cu puțină determinare, ne putem reorienta atenția către proiectele noastre practice. La sfârșit de lună, vom putea - fie să ducem la bun sfârșit un proiect dificil, început cu circa nouă luni în urmă, fie să ne dăm seama că acesta nu are nicio șansă de reușită. Dar, și în acest din urmă caz, vom fi liniștiți, pentru că vom ști că am făcut tot ce ne-a stat în putință și că reușita nu a depins de noi -

BERBEC
Bântuiți de idei


Excentricul Uranus în semnul dvs. își combină energia cu cea a lui Jupiter, care cunoaște multe și știe să gândească în perspectivă. Între 3 și 8, ideile dvs. pot fi total neo­bișnuite, chiar strălucite. Dacă vă vine ideea unei invenții, de exemplu, nu ezitați s-o puneți în aplicare, s-ar putea să vă schimbe viața. Pe de altă parte, s-ar putea să fiți cuceriți de un do­meniu care până în prezent vi se părea mai degrabă ciudat, cum ar fi, să spu­nem, șamanismul. Dar dacă vă apucă nemulțumirea pe lume și vreți să schimbați tot și toate, mai bine să luați o pauză și să vă gândiți la ce vă ajută această rebeliune, dacă aveți ce pune în loc. Vi se poate oferi, pe neaștep­tate, oportunitatea de-a călători, dar că­tre finele lunii pot interveni piedici.
BANI: Intervalul 3-20 e bun pen­tru negocieri și semnări de contract. Puteți porni afaceri noi sau le puteți diversifica pe cele deja exis­tente. 7 și 13 (când s-ar putea și să re­cu­perați o pierdere) sunt zilele cu cele mai bune auspicii.
CARIERĂ: Relațiile de muncă nu lasă cu nimic de dorit (poate cu excepția scurtului interval 9-13). Aveți spor și sunteți bine văzuți, și de șefi, și de colaboratorii dvs.
DRAGOSTE: Data de 13 este pen­tru dvs. una îmbucu­rătoare, căci stăpânul dvs. Marte își dă mâna cu micul benefic Venus, iar din relație nu vor lipsi nici pasiunea, nici tandrețea.
SĂNĂTATE: Împărțiți-vă bine tim­pul și păstrați un re­gim alimentar echilibrat, ca să vă men­țineți în forma bună garantată de pla­nete, până pe 8.

TAUR
Tihnă în doi


În cazul în care v-ați lăsat atras în rezolvarea problemelor unui prieten și v-ați erijat în postura de salvator, s-ar putea să vă dați seama, după data de 19, că acesta nu prea e dispus să ac­țio­neze, ci că preferă să vă lase pe dvs. să-l și compătimiți, și să îi rezolvați hangaralele. În acest caz, ar fi bine să vă retrageți, încetul cu încetul, spriji­nul. Alt scenariu posibil este să vă fi implicat într-un proiect umanitar, pe care nu-l puteți susține, decât făcând eforturi prea mari, în timp ce alții sunt acolo doar cu numele și cu laurii, bazându-se pe munca dvs.
BANI: Începând cu data de 21, pu­teți semna fără grijă docu­mente legate de bani. Dar pe 25 și pe 30 ar fi bine să rugați un expert - con­tabil sau avocat, după caz - să verifice clauzele contractuale privitoare la res­ponsabilitățile legale, căci s-ar putea să existe niște chichițe care să vă cos­te mai târziu, dacă nu sunteți atenți acum.
CARIERĂ: Găsiți modalitățile po­trivite pentru a vă mo­tiva colaboratorii, începând cu data de 8, dar din 13 încolo, veți ști și să im­primați un ritm de muncă susținut. Ve­nus și Marte vă ajută să îmbinați fer­mitatea cu diplomația.
DRAGOSTE: Partenerul de cuplu este implicat în relație și deosebit de comunicativ, între 3 și 20. Faceți-vă timp pentru activități comune și ascultați cu atenție ce are de spus Luna plină din 26, în Taur, vă va aduce bucurii.
SĂNĂTATE: Excesele alimentare de la începutul lunii au consecințe către sfârșit. Risc de in­som­nii există pe 24.

GEMENI
Căsnicie contra profesie


Este binecunoscut faptul că nu vă place să stați locului, de fapt, majoritatea dintre dvs. ar prefera să locuiască într-un hotel. Dar la începutul acestei luni, mai ales până pe data de 8 inclusiv, v-ar prin­de bi­ne să vă dedicați rezol­vă­rii pro­ble­melor casnice și familiale și, mai mult decât atât, să jucați ro­lul de gazdă. Beneficiile pot fi de mul­te feluri, de la cel evident, că în felul acesta întăriți legăturile de familie (aveți grijă să includeți în in­vitațiile dvs. și rudele prin alianță) până la vân­zarea și/sau cumpărarea unei locu­ințe sau a unei bucăți de pământ, eventual împreună cu alți membri ai familiei dvs. ori cu concursul acestora.
BANI: Situația dvs. continuă să se consolideze și să crească și în primele zile ale acestei luni, mai ales în cazul acelora dintre dvs. care au o afacere de familie sau au parteneri de afaceri străini.
CARIERĂ: Anumite probleme ma­tri­moniale vă pot seca de energie, astfel încât prestațiile dvs. pro­fesionale să aibă de suferit. Încer­cați să nu vă lăsați do­borâți de ele, în special pe 25 și 30, când conse­cin­țe­le pot fi destul de se­rioase.
DRAGOSTE: În cu­plu­rile sta­bi­le, Sa­turn aduce o notă de auste­ri­tate și exigențele partene­ru­lui pot fi mai mari, mai ales la sfârșitul lunii. Gemenii solitari, în schimb, pot începe cu ușurință o relație, începând din 9.
SĂNĂTATE: Puteți suferi de pal­pitații, până pe 22. Un tra­tament preventiv cu un imunomo­dulator v-ar prinde bine.

RAC
Noi povești de iubire


Reușiți să puneți la punct o su­me­denie de chestiuni casnice, începând cu data de 9, și tot din această dată, vă e și mai bine acasă ca de obi­cei. Dar nu numai ca să vă relaxați, ci ca să întreprindeți diferite acti­vi­tăți, împreună cu ceilalți membri ai familiei. Puteți primi în dar obiecte necesare sau decorative pentru casă, ori puteți conta pe un bărbat energic din familie, ca să vă ajute în niște acțiuni care presu­pun forță. Anumite probleme ne­cla­re pri­vind studiile dvs. sau niș­te călă­torii în­cep să devină mai inte­ligibile undeva după data de 19.
BANI: În primele opt zile ale lunii puteți obține niște colabo­rări, cu ajutorul unor amici de-ai dvs., iar ulterior puteți conta pe genero­zi­tatea unor membri de familie.
CARIERĂ: Schimbările bruște și radicale pe care s-ar pu­tea să vă doriți să le întreprindeți, mai ales între 3 și 8, pot fi - ori nemai­po­me­nite - ori nepotrivite. Încercați să vă lă­muriți care dintre ele sunt cu ade­vărat necesare, căci acelea sunt cele pe care ar trebui să le imple­mentați.
DRAGOSTE: În cuplurile consacrate at­mos­fera e bună și există senti­mentul (justificat) că a fost de­pășită o mare încercare. Noi povești de iubire se pot în­che­ga cel mai lesne între 3 și 20.
SĂNĂTATE: E vorba despre siste­mul osos, genunchii, în special, pot deveni rigizi ori dureroși, către sfârșitul lunii, când puteți suferi și de retenție de apă.

LEU
Verde la bani


Aveți mult de trebăluit pe-acasă, până pe 22, și e bine să știți că reparațiile sau micile modificări nece­sare se efectuează cel mai efi­cient între 3 și 20. Dacă aveți obiective mai impor­tante, cum ar fi cumpărarea sau vin­derea unei case ori a unei bucăți de pă­mânt, același interval este optim pentru a duce tratative sau a semna contracte privitoare la un asemenea gen de tranzacții. De­plasările cotidiene și relațiile cu cei din anturaj se desfășoară sub influen­țele pla­netelor Venus și Marte, asigu­rân­du-vă energia necesară pentru a re­zol­va, de exem­plu, rapid și eficient, ches­tiuni ad­ministrative. Ieșirile în oraș sunt stimu­lative și puteți lega noi prietenii.
BANI: Puteți obține rezultate ma­xi­me cu eforturi minime, mai ales dacă știți să profitați de primele opt zile ale lunii. Vi se cere doar să fiți pe fază, ca să nu ratați oportunitățile și să vă mișcați rapid.
CARIERĂ: Aveți mai multă încre­dere în puterea dvs. de a-i conduce pe alții, vă puteți da seama de asta în primele zile ale lunii. Da­că nu aveți pe nimeni în subor­dine, veți putea observa cum co­legii, care înainte n-o fă­ceau, vă cer sfaturi sau chiar apro­barea.
DRAGOSTE: Mai ales pe 25 și pe 30, vă pu­teți simți singuri. Poate fi vorba despre o distanță de ordin fizic, de mo­tive concrete care împiedică un drum sau de considerente profesionale, care fac relația dificilă.
SĂNĂTATE: Igiena intimă ar trebui respectată cu strictețe. Pe final de lună, pericolul de infecții e mare.

FECIOARĂ
Zodie câștigătoare


Energiile reunite ale celor trei planete ce vă traversează zo­dia, respectiv Marte și cei doi benefici, Ve­nus și Jupiter, vă înzestrează cu în­drăz­neală și bună dispoziție, toleranță și spirit întreprinzător. Această com­bi­nație aproape perfectă durează până pe 8. Între 8 și 12 s-ar putea să fiți dispuși să riscați prea mult, luând hotărâri radicale, fără a fi suficient de informați asupra subiectelor respective. Din 13, rămâneți în compania marelui benefic Jupiter, fără a mai fi tentați de Marte, de-a face salturi în necunoscut, dar cu toată protecția jupiteriană, tot e bine să nu credeți tot ce vi se spune, ci să vă luați timpul necesar de-a verifica deta­lii­le chestiunilor care vi se propun. No­dul Nord (sensul vieții) se află tot în sem­nul dvs. și e deosebit de activ pe 7 și pe 12, când vă poate da indicii ușor de înțeles despre di­rec­ția în care ar fi bine să vă îndreptați desti­nul.
BANI: Zilele ce­le mai in­di­cate pentru nego­cieri sau semnări de con­tract sunt primele două zile ale lu­nii. Asta nu înseamnă însă că în restul tim­­pului vă veți plictisi, fiindcă veni­tu­rile directe pot să crească din 9 în­cepând (dar și cheful de-a merge la cum­pă­rături), iar din 13, sunteți dispuși să in­trați într-un nou proiect.
CARIERĂ: Anumite res­pon­sa­bilități familiale vă pot consuma din energia necesară pentru a vă propulsa mai sus pe scara ierarhică, afectându-vă mai ales pe finalul lunii.
DRAGOSTE: Cu excepția in­ter­va­lului 8-12, sunteți mai mult decât înțelegători față de partener.
SĂNĂTATE: Feriți-vă de răceli și de viroze, între 3 și 20, și restul va fi bine.

BALANȚĂ
Energie!


În primele opt zile ale lunii sim­țiți nevoia să stați retrași și să vă odihniți, ceea ce ar trebui să și faceți. Celor care nu-și pot permite zile de odih­nă, avem totuși să le dăm o veste bună: micul benefic Ve­nus, guvernatorul semnului dvs., își începe periplul anual prin Balanță, pe 9, și vă va ocroti până luna vii­toare, pe 5. Marte i se ada­ugă pe 13 și împreună vă vor asigura o combinație ener­getică foarte bună. Veți fi relaxați, fără a deveni le­neși, și veți putea acționa cu hotărâre, dar fără riscul de-a-i supăra pe cei din jur. Doar în jurul datei de 21 există riscul să cedați in­sistențelor unui membru al familiei, într-o chestiune legată de resurse, pe care ar trebui să le împărțiți într-o manieră mai echitabilă.
BANI: 21 este, de asemenea, o dată când n-ar tre­bui să întreprindeți operațiuni financiare. Intervalul 3-20 este în schimb unul avantajos pentru întocmirea unor documente sau tratative.
CARIERĂ: Primiți mult ajutor din umbră, din partea unor persoane influente, dar unii observă protecția de care vă bucurați și pot în­cerca să vă submineze, cu șanse parțiale de succes, între 8 și 12.
DRAGOSTE: 21 este singura zi în care există riscul ca armonia din cuplu să fie tulburată, din pricina faptului că partenerul poate să-și ia din nou niște libertăți deranjante, iar dvs. să ezitați să luați atitudine, creând un precedent periculos.
SĂNĂTATE: Pe 11 și pe 12 pot fi dureri de cap ne­plăcute. Zona capului trebuie pro­te­jată de accidente.

SCORPION
Spor la vorbe


Încercați să vă construiți programul de așa na­tură, încât să vă vedeți cât mai mult cu prie­te­nii, măcar până pe 8. În această perioadă, relațiile dvs. sociale se pot extinde și în viitor veți putea îm­bina cu ușurință utilul cu plăcutul, având de a face cu persoane agreabile, cu care puteți colabora și pe alte planuri. Planeta comunicării, Mercur, trece prin zo­dia dvs. între 3 și 20, ceea ce vă ajută să fiți ceva mai comunicativi ca de obicei. Acesta este un inter­val indicat pentru a purta discuții în care doriți să vă faceți bine înțeleși, nu doar pe planul mental, ci și în plan personal, limpezindu-vă poziția în relații. Între 9 și 12 ar trebui să fiți atenți să nu jigniți, fără să vreți, persoane care ar putea să se întoarcă, din acest motiv, împotriva dvs.
BANI: Pentru că destul de mulți dintre dvs. trebuie să se descurce, o perioadă, cu fonduri restrânse, e bine să știți că începând din 21 veți putea găsi soluții creative pentru a vă spori câș­tigurile sau a scăpa de unele datorii.
CARIERĂ: Aveți și dușmani nedeclarați, dar nu­mărul celor care vă sprijină, chiar și fără știrea dvs., este mai mare. Fiți reținuți în acțiuni și comentarii, între 9 și 12, pentru a putea merge mai departe în siguranță, în direcția dorită.
DRAGOSTE: Deveniți mai comunicativi în cuplu, după 20, dar parcă și mai hotărâți să vă impuneți. Ar fi bine dacă i-ați da partenerului mai mult credit și mai puține ultimatumuri.
SĂNĂTATE: Infecții urinare sunt posibile în jurul datei de 21, iar pe 23, ne­som­nul ar putea fi o problemă.

SĂGETĂTOR
"La mulți ani!"


Avenit vremea să efec­tuați o retro­spectivă, privind ultimul an din viața dvs., să vedeți ce ați făcut bine, unde și de ce ați greșit. Dacă sunteți în stare să vă acceptați deschis unele defecte, s-ar putea ca oameni care v-au purtat pică din pricina lor să înceteze să vă mai dușmănească. Între 3 și 20 ar fi mai înțelept să păstrați pentru dvs. opiniile despre ce spun și fac alte persoane, în special potențiali competitori. După data de 20 ar fi însă indicat să ieșiți din cara­pace, Mercur vă ajută să spuneți ce aveți de spus, iar disciplinatul Saturn vă ajută să o faceți cu moderație. Soarele intră în semnul dvs. pe 22, ocazie de-a vă ura tuturor "La mulți ani!"
BANI: Veniturile multora au crescut luna tre­cută, iar după primele zile ale acestei luni se produce un proces de stabilizare. Pe 21 puteți fi ten­tați să cheltuiți o mulțime de bani pe ceva ce nu vă trebuie neapărat.
CARIERĂ: În primele opt zile ale lunii s-ar putea să fiți favoriții declarați ai șefi­lor dvs., din pricina ideilor pe care le prezentați aces­tora și a bunei-dispoziții pe care o degajați. Între 9 și 12 ar fi bine să fiți cât mai modești, ca mai apoi toate să meargă bine.
DRAGOSTE: În relațiile consacrate poate inter­veni o oarecare relaxare, din 21 în­colo, când Mercur vă ajută să comunicați mai bine în privința problemelor de cuplu.
SĂNĂTATE: E bine să evitați efortul fizic prea mare, până pe 22, iar între 3 și 20, să vă fortificați sistemul imun.

CAPRICORN
Ieșiți în lume


Vă prinde bine o intensi­fi­care a relațiilor sociale, mai ales că în ultima vreme ați fost mai retrași, și nevoia de-a vă retrage din lume, măcar din circuitul oficial, va reveni la sfârșitul lunii. De aceea ar fi bine să profitați de intervalul 3-20, onorând, pe cât posibil, invitațiile primite. Discuțiile cu prietenii, pe care le purtați acum, vă pot ajuta să vă clarificați obiectivele pe termen lung, să înțelegeți în ce măsură v-ați urmat propriile visuri, propriile idealuri și în ce măsură v-ați lăsat influențați de alte persoane sau de grupurile din care faceți parte. Aveți suficientă distanță și discer­nământ pentru a face această separare. Este, de ase­menea, posibil să vă împrieteniți sau să aveți schim­buri interesante de idei cu persoane tinere, agere la minte. După data de 19, începeți să apreciați mai co­rect na­tura relațiilor cu unele persoane din anturaj, cărora începeți să le distingeți defectele.
BANI: Prietenii din străinătate ar putea să vă ajute să găsiți, până pe 8, o colaborare sau chiar un serviciu în sau legat de străinătate, pe o po­zi­ție în care să vă puneți cu adevărat în valoare cu­noș­tințele.
CARIERĂ: Vă faceți remarcați în ochii celor abi­litați să vă promoveze, începând cu da­ta de 9. Doar în jurul datei de 21 este posibil să fiți foarte prinși cu o chestiune familială și să contați prea mult pe bunăvoința șefilor.
DRAGOSTE: Aceia dintre dvs. care călătoresc s-ar putea îndrăgosti, până pe 8.
SĂNĂTATE: Ficatul și gambele pot fi surse de dis­confort, în special după 20.

VĂRSĂTOR
Nicio șansă pentru rivali!


Aceia dintre dvs. care doresc să întreprindă o călătorie mai lungă, către o des­tinație exotică sau să facă turism cultural, pot por­ni la drum liniștiți, după data de 9, căci vor obține în­tocmai ceea ce sperau. Studenții se vor concentra cu ușu­rință asupra studiului, descoperind că îi intere­sea­ză cu adevărat respectivele subiecte. Conversațiile triviale nu vă mai mulțumesc, ceea ce poate fi motivul pentru care ați ales să vă dis­tan­țați de unii dintre prietenii dvs. Dacă o faceți pen­tru că aceștia vi se par imaturi, motivele dvs. sunt co­rec­te, dar dacă o faceți pentru că aveți impresia că se bazează prea des pe dvs., mai gândiți-vă. Din 20 în­colo, prietenii dvs. pot iniția discuții pe teme profun­de, filozofice sau religioase, care vor fi pe placul dvs., cu excepția zilelor de 25 și 30.
BANI: 25 și 30 sunt, de asemenea, zile în care n-ar trebui să faceți afaceri cu prietenii, să dați sau să luați bani cu împrumut, căci de aici se pot ivi ulterior nemulțumiri. Zile bune pentru manevrarea banilor sunt 7, 10 și 13.
CARIERĂ: Aveți în continuare rivali redutabili, care preferă să vă lucreze din umbră dar, spre ghinionul lor, între 3 și 20 vă înțelegeți bine cu șefii și le puteți dejuca planurile.
DRAGOSTE: Cea mai favorabilă ocazie de-a cu­noaște pe cineva de care v-ați putea îndrăgosti există pe 7, pe 10 și 13, când v-ați putea împăca cu cineva care v-a rănit.
SĂNĂTATE: Rinichii au nevoie să fie stimulați, altfel poate apărea un risc de infecții, mai ales în preajma datei de 23.

PEȘTI
Schimbați decorul


Vă vine dorul de ducă, iar dacă nu reușiți să plecați în străinătate, așa cum și-ar dori cei mai mulți dintre dvs., măcar câte o excursie de un weekend ar trebui să vă permiteți, în intervalul 3-20, când o schimbare de decor are cel mai bun efect asupra dvs. Dar dacă nu se poate și nu se poate, puteți încerca să obțineți același efect, mergând la un spectacol sau deschizând o carte. Planeta dvs. guvernatoare, visătorul Neptun, își reia mersul direct în semnul dvs. pe data de 19, și as­teroidul Chiron, parcat tot în zodia dvs., face ace­lași lucru pe 29. Cu fiecare revenire în mișcarea di­rec­tă, stările schimbătoare prin care continuați, de­sigur, să treceți (că doar de aceea sunteți Pești) devin mai subtile și mai puțin apăsătoare, rănile sufletești încep să se închidă.
BANI: Partenerul de cuplu ori de afaceri, vă poa­te ajuta concret, cu bani, ori vă poate pune în legătură cu specialiști, pricepuți în a vă îndruma în afaceri. Rezultatele se pot face simțite după 9, iar din 13 prindeți curaj, dar nu încercați să vă impuneți în detrimentul celorlalți.
CARIERĂ: Încet dar sigur, progresați pe calea pe care v-ați propus-o. Începând din 21 a fi bine să vorbiți cu șefii, cu privire la drumul pe care doriți să vi-l croiți. Puteți primi sfaturi bune.
DRAGOSTE: Degeaba vă dă partenerul dovezi de afecțiune, dacă dvs. nu credeți în ele. Încercați totuși să răspundeți, cât de cât.
SĂNĂTATE: Pe 19 vă puteți simți vlăguiți și in­ca­pabili să vă concentrați, dar din 20 vă mai reveniți.